Cool, Dirck Teunisz Cool (1575/76-1634/42)

Dirck Teunisz Cool, zoon van Theunis Theunisz Cool en Mari Theunis, geboren 1575-1576, overleden 1634-1642

Gehuwd met

Peterken Claes Deventer, dochter van Claes Willemsz Deventer en Lijsken Joosten, geboren ca. 1579, overleden < 25 juli 1621

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1614-1618. Door: Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 3) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1615-1627. Door: Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 4) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1620-1719. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 5) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1628-1646. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer

Op 27 januari 1614 Joris Aertsz als gemachtigde van de voogden van Sebastiaen Huijbertsen’s kinderen … op Dirck Thonissen Cool.

Op 30 september 1615 compareert Mari Theunis weduwe Thonis Thoniss Cool za geassisteerd met haar broer Hendrick Theuniss, te eenre en Dirck Theuniss Cool, Theunis Theuniss Cool, Cornelis Theuniss Cool, Jan Evertss gehuwd met Maijke Theunis en Bastiaen Theuniss, tesamen kinderen en erfgenamen van eerst genoemd echtpaar, te andere; deling als volgt:

  • de weduwe een hofstede aan de Schoonrewoerdse Diefdijk waarin haar zoon Cornelis Theuniss Cool in woont, strekkende van de Geersloot tot de dijksloot; nog 20 hont in de Geeren strekkende van de Culemborgse Vliet af tot de Geersloot toe; nog 1 morgen op Cortgerecht achter de hofstede strekkende van Cornelis Theuniss tot Cornelis Teuniss,
  • Cornelis Theunis en ? Theuniss Cool wat zij vroeger reeds van hun vaderlijk goed becomen hebben,
  • Jan Evertss de helft van 11 hont in de Geeren gemeen met de voornoemde Cornelis Theuniss, strekkende van de Culemborgse Vliet tot de Geersloot; nog de helft van 7 hont achter de voornoemde hofstede gemeen in ’t selfde weer met Bastiaen Theunisse, strekkende van de dwarssloot van Cornelis Theuniss tot de dwarssloot van Jan Bastiaenss,
  • Cornelis Theuniss de helft van 11 hont in de Geeren gemeen met zijn zwager Jan Evertss, strekkende van de Culemborgse Vliet tot de Geersloot; nog op Cortgerecht achter de voornoemde hofstede, strekkende van de dijksloot tot de dwarssloot van zijn moeder.

Op 25 juli 1621 Dirck Thonisse Cool x Peterke Claes zaliger als boedelhouder van hun 6 onmondige kinderen met name Thonis, Anneke, Jantie, Willem, Lijske en Floris Dircxs geassisteerd met zijn broer Theunis Theuniss Cool, te eenre en Claes Willemss Deventer als bestevader van de kinderen, te andere, deling van hun moederlijke goederen.

Op 11 oktober 1622 verklaart Dirck Thoniss Cool schuldig te zijn aan Claes Bastiaenss 200 gld met als onderpand 10 hont in de Geeren onder Leerdan, strekkende van de Geersloot tot de Culemborgse Vliet. Kantlijn 22-10: Bastiaen Claesse last hebbende van zijn vader Claes Bastiaense verkl. etc

Op 17 februari 1631 Joost Claessen als oom en Dirck Toniss Cool als vader van Thonis, Anna, Lijsken, Willem ende Floris Dircxs Cool verwekt bij Dirck Toniss Cool x Peterke Claes zaliger; Cornelis Thoniss Cool x Willemke Claes en Claes, Arien, Jan en Abraham Claess voorhunzelf en tesamen kinderen en erfgenamen van Claes Willemss Deventer zaliger; deling als volgt:

  • Claes Claessen: met de gezamenlijke weeskinderen van Dirck Thoniss 3 morgen op het Hoogeind van Middelcoop genaamd “de grote Geer”,
  • Cornelis Toniss Cool en Jan Claessen: 2 morgen op Leusdorp genaamd “de Ses(?)camp”, strekkende van Gerit Jansen Verhups tot Jacob Gijsbertse en verder tot de Drift, nog het voorhuijs, berg en schuur op de Geeren in Nuland waar Merten Dircxs x zijn huisvrouw zaliger op plachten te wonen,
  • Willem Claessen: de helft van 2 morgen genaamd de “cleijne Geer” op Hoog Middelcoop; nog 200 gld sprekende op Lambert Roelofse,
  • Abraham Claesse: de wederhelft van de cleijne Geer en het huis waarin Claes Willemss zaliger in te wonen placht,
  • Joost en Arien Claessen: 2½ morgen op Middelcoop

Op 23 september 1631 verklaren Thonis Thoniss Cool oud 52 jaar en Dirck Thoniss Cool oud 55 jaar, inwoners van de Graafschap, dat Hendrick Thoniss Cool, soldaat in de compagnie van de Graaf van Waldijck te ’s Hertogenbosch in de maand oktober (nieuwe stijl) hier in de Graafschap geweest is, etc.

Op 28 november 1631 treden Dirck en Cornelis Thoniss Cool op als omen en voogden van Neeltie, Thonis en Maijke Bastiaenss zijnde weeskinderen van hun broer Bastiaen Thoniss Cool zaliger en Maijke Claes za (?) bij de deling van de goederen die zij georven hebben van Maijke Heijmens zaliger hun resp moeder en bestemoeder.

Op 30 mei 1634 Joost, Willem, Claes, Arien Claes, Jan en Abraham Claess en Cornelis Thoniss gehuwd met Willemke Claes en Dirck Toniss gehuwd met Peterke Claes zaliger, als vader van hun 5 kinderen, alle tesamen kinderen en erfgenamen van Claes Willemss Deventer zaliger, transporteren aan Herbergen Tijsberts een hofstad en huis, boven Jenneke Cornelis en beneden Cornelis Crijnen, strekkende van de halve Nieuwstraat tot Waligh Peterss.

Op 5 maart 1642 Peterke Jans x Dirck Thonissen Cool en Thonis Thonissen Cool als oom en bloedvoogd van Maeijke en Jenneke Dircxs zijnde de 2 nagelaten nakinderen van de voornoemde Dirck Thoniss Cool zaliger, te eenre en Willem en Floris Dircxs, Leendert Ariens x Anneke Dircxs en de voornoemde Willem Dircxs als oom en voogd van het weeskind van Thonis Dircxs zaliger, te andere, deling als volgt: de weduwe met haar 2 kinderen ’t voorhuis van de hofstede waarin zij nu woont met de schuur ernaast, de anderen het achterhuis.

 

Uit dit huwelijk:

Thonis Dircksz Cool

Anna Dircks Cool, overleden > 19 september 1655

Jantie Dircks Cool, overleden 1621-1631

Lijsken Dircks Cool

Willem Dirckxsen Cool, overleden > 15 juni 1664. Gehuwd met Aeffken Cornelis, dochter van Cornelis Barten en Neesken Jans

Floris Dircksz Cool