Deventer, Claes Willemsz (1552-1630/31)

Claes Willemsz Deventer, bouwman, korporaal van de ‘sondaagse nachtwacht’ in Schoonrewoerd (1588), heemraad van Loosdorp (1595, 1598), schepen van Leerdam, zoon van Willem Claes Deventer en Willemke Ghijsbrechts, geboren 1552, overleden 1630-1631

Gehuwd met

Lijsken Joosten, dochter van Joost Cornelisz en Peterke NN, geboren ca. 1555, overleden < 17 februari 1631

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Leerdam, oud-rechterlijk archief, 1572-1589, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 3) Leerdam, oud-rechterlijk archief, 1590-1602, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 4) Leerdam, oud-rechterlijk archief, 1602-1611, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 5) Leerdam, oud-rechterlijk archief, 1614-1618, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 6) Leerdam, oud-rechterlijk archief, 1615-1627, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 7) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1620-1719, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 8) Leerdam, oud-rechterlijk archief, 1628-1646, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 9) Leerdam, oud-rechterlijk archief, 1646-1654, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 10) Leerdam, oud-rechterlijk archief, 1655-1661, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 11) Leerdam, oud-rechterlijk archief, 1665-1682, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 11) Gorcum, notarieel archief 1603-1694. Inv.nrs. (oud) 3968-4000, Ir. A.I. Grabowsky, 12) Gorcum, notarieel archief 1639-1700. Inv.nrs. (oud) 4001-4035, Ir. A.I. Grabowsky, 13) Gorcum, rechterlijk archief (1545-1633), Ir. A.I. Grabowsky, 14) Gorcum, rechterlijk archief (1598-1663), Ir. A.I. Grabowsky, 15) Gorcum, rechterlijk archief (1620-1649), Ir. A.I. Grabowsky, 15) Gorcum, rechterlijk archief (1598-1663), Ir. A.I. Grabowsky, 15) Gorcum, rechterlijk archief (1649-1740), Ir. A.I. Grabowsky, 16) Acquoy, oud-rechterlijk archief 1591-1660, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 17) Genealogie van de familie Hertoch, Hartoch, Deventer uit de Vijfheerenlanden, Ing. H. den Hertog. In: Zuidhollandse Genealogieën, 1986. Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Zij wonen onder ’t Hoogeindt van Middelkoop in het graafschap Leerdam bij de “Kleine Geer”. Zijn land ligt verdeeld over onder andere de polders Loosdorp, Hooch-Middelkoop en Noulant. Bij zijn overlijden heeft hij nog 7 mergen land en 2 huizen in bezit.

Op 14 november 1573 Ghijsbert Claesz doet sijn 3e besettingh op alsulcke beesten als Willem Claes Deventer heeft staan opte Otterpoel.

Op 9 november 1575 verklaren Willem Claesz Deventer, Claes van Duiven Loigensz, Anthonis Jansz van der Meij en Hubert Jansz de Weerdt op verzoek van Willem Jacobsz alias Scheeffbeck dat zij gisteren Jacob Petersz van Oosterwijck hebben horen zeggen, etc.

Op 29 maart 1576 transporteert Claes Willemsz als erfgenaam van zijn vader Willem Claesz.

Op 19 februari 1587 een zaak tussen Claes Willemss Deventer als naeste vrund en bloetvoogt van de onmondige weeskinderen van Claes Willemss Backer versus Margrita Franckendr.
Op 17 maart 1587 Claes Willemss Deventer als naaste vrund en bloedverwant van de weeskinderen van Claes Willemss Backer za x Marike Willemsdr machtigt Jan Claess van Heukelum om te procederen.
Op 2 juli 1587 worden Claes Willemss Deventer, corporael van de Sondachse nachtwacht tot Schoonderwoert, oud 36 jaren, Adriaen Jan Dircxs, oud 60 jaar, en Willem Jacobss, oud 28 jaren, etc. opgeroepen als getuige over een vechtpartij na drinkgelag te Schoonrewoerd op voorleden sondach met ene Jan Sebastiaenss, etc.
Op 5 oktober 1587 wijzen Jan Willemss Backer, ziek, en zijn huijsvrouw Jenneke Willemsdr aan als voogden Claes Willemss Deventer, Claes Corneliss, Gobel Thoniss en Davit Willems.

Op 6 mei 1588 Jan Claess van Heukelum, als gemachtigde van Jan Willemss Backer, als oom en voogd van de kinderen van zijn broer Claes Willemss, en Claes Willemss Deventer, als bloedverwant van moederszijde van de voornoemde kinderen, machtigt Henrick van Veen Berntss, etc.

Op 12 januari 1589 Jan Willemsz en Jan Claesz als gemachtigden van Claes Willemsz Deventer hebben pandingh gedaen op Margrita Franckendr als boedelhoudster van za Claes Willemsz, mitsgaders op Peeter Dircxsz als borg, etc.
Op 17 januari 1589 Jan Claesz als gemachtigde van Claes Deventer geeft parthijen dach als gedaegden tusschen dijt ende en sonnedach toecomende.
Op 23 februari 1589 Jan Claesz als gemachtigde van Claes Willemsz Deventer vervolght Arien Dircxsz ende Claes Geritsz oud schepenen tot getuich, ofte elcx 200 gld, etc.
Op 20 oktober 1589 Anna Willemsdr gehuwd met Adriaen Cornelisz Ariensz zaliger, met haar broer Claes Willemsz Deventer, machtigt Harmen van Braeckel Ariensz etc.

Op 1 maart 1590 tussen Jan Willemsz Backer en Jan Claesz als gemachtigde van Claes Willemsz Deventer als voogden van de nagelaten kinderen van Claes Willemsz gehuwd met Marechje Willemsdr, als eisers tegen Margrita Frankdr weduwe van Claes Willemsz Backer zaliger voornoemd, verweerder, etc.

Op 3 mei 1592 machtigen Barth Cornelisz gehuwd met Adriaen Joostendr, Willem Aelbertsz gehuwd met Florijke Joostendr en Lijsken Joosten, hun zwager Claes Willemsz Deventer te transporteren voor het gerecht van Acquoij aan Hendrick Dircxsz 2 morgen aldaar gelegen.
Op 10 mei 1592 transporteert Claes Willemsz Deventer als man van … (onleesbaar) Joostend en procuratie hebbende van zijn huisvrouws zuster Adriana Joostend en Willem Aelbertsz x Florisken Joostend en Lijsken Joostend met Bart Cornelisz x zijn huisvrouw, aan Hendrick Dircksz de Hont, 2 morgen alhier in de Vette Landen.
Op 26 mei 1592 transporteert Mr Johan van Cootwijck wonende te Utrecht aan Claes Willemsz Deventer wonende Hoog Middelcoop 3 morgen op Middelcoop.

Op 20 juli 1593 kopen de volgende personen kopen “het Schoonhuis” ten behoeve van de Oranjes: Willem Aelbertsz, Henrick Huijbertsz, Jan Roelofsz, Coen Reyersz, Claes Jansz op ’t Hoogeindt, Jan Adriaensz, Ghijsbert Cornelisz, Adriaen Thomasz, Daem Claesz, Huijbert Adriaensz, Willem Joosten, Jan Bastiaensz, Cornelis Aertsz de Feijter, Aert Cornelisz, Merten Willemsz, Hermen Adriaensz, Theunis Adriaensz, Theunis Mertensz, Lambert Stevensz, Rijck Jansz, Roelof Cornelisz, Peter Stevensz, Henrick Roelofsz, Adriaen Calff, Cornelis Aelbertsz, Cornelis Dircxsz, Herberen Floren, Jan Claesz van Heuckelum, Teunis Teunisz, Wessel Cornelisz, Thomas Lucas (??), Willem Roelofsen, Jan Petersz, Cornelis Aertsz de Brenck, Henrick van Veen Berntsz, Jan Walighsz, Claes Willemsz Deventer, Ghijs Huijgen, Frans Theunisz, Adriaen Willemsz, Baert Cornelisz, Dirck Petersz Sterck, Jan Lenerde, Adriaan Jansz, Reijer Meijersz, Jan Gerritsz soldaat, Jacob Petersz, Willem Jansz, Jan Willemsz en Adriaen Jan Dircxsz. Zij waren oude en nieuwe magistraten, dijkheemraden, gesworenen, geërfden en inwoners.
Op 8 november 1593 Maritgen Petersd procuratie hebbende van haar man Adriaen Berntsz won te Delft (schepenen Delft 5 mei 1593) insinueert gerechtelijk Claes Willemsz Deventer won te Middelcoop in zake pacht van 3 morgen eertijts toebehoord hebbende aan Adriaentge Berndtsd za en Adriaen Berndtsz toegevallen vanwege een testament te Gorcum dd 22 oktober 1584.

Op 4 mei 1594 interrogatoir van Mr. Jan van Cootwijck, borger Utrecht oud 66 jaar, ten verzoeke van Claes Willemsz van Deventer, wonend Middelcoop l/van Leerdam, Peter Jan Huijgensz alias Vastert, Jan van Cootwijk’s schoonvader had 1556/57 3 morgen geheten de Grote Geren in Middelkoop gekocht van Gerrit Jansz Hollander.

Op 28 mei 1600 Jacob Berentsz wonende te Culemborg procuratie hebbende van zijn broer Adriaen Barentsz wonende te Delft (schepenen Delft 2 november 1599) verklaart schuldig te zijn aan R..itge Barentsdr x Jan Anthonisdr za wonende te Delft 121 kg wegens geleend geld en stelt als onderpand een vogelkoij te Loosdorp waarop Claes Deventer tegenwoordig woont.

Op 8 december 1602 Frans Thonisz gehuwd met Anna Willemsdr zaliger te eenre, en Claes Deventer, Ghijsbert Willemsz Deventer, Adriaen Willemsz Hertoch en Steven Cornelisz van Scherluijnen als voogd en toesiender van de weeskinderen van Jan Henricxsz zaliger en Marike Willemsdr, gesamenlijke erfgenamen van de voornoemde Anna Willemsdr, te ander. Deling van de erfenis is als volgt:

 • Frans Theunisz verkrijgt de hofstede groot 2 morgen waarop hij nu woont op Middelkoop, nog 5 morgen op Middelkoop gecocht van Frans Jansz, nog de helft van 5 morgen 1 hond op Groot Oosterwijk, nog de helft van 2 morgen op Cleijn Oosterwijk,
 • Claes Willemsz verkrijgt 2½ morgen op Middelkoop naast het kerkweer waarop Willem Aalbertsz woont. Hij moet aan zijn broers Ghijsbert en Adriaen Willemsz 40 kg uitreiken,
 • Ghijsbert Willemsz Deventer en Adriaen Willemsz Hertoch verkrijgen 3 morgen op Middelkoop genaamd ‘de Hoeffcamp’, 2 morgen op Cleijn Oosterwijk genaamd ‘de Brouckgraefscamp’,
 • Steven Cornelisz verkrijgt voor de voornoemde weeskinderen 2½ morgen min ¼ hond op Groot Oosterwijk, nog 1 morgen op Clein Oosterwijk aan de achterdijk en beide gemeen met de voornoemde Frans Theunisz, de boedel en bezit worden verloot.

Op 6 februari 1603 verklaren de broers Claes, Ghijsbert en Adriaen Willemsz Deventer voorhunzelf en voor de weeskinderen van Jan Henricxsz za x Maryken Willemsdr schuldig te zijn aan Herberen Fleuren 132 kg vanwege geleend geld.
Op 22 maart 1603 transporteert Jan Adriaensz alias Casteleijn wonende te Fijnaart aan Claes Deventer 2 morgen op Hoog Middelcoop genaamd “de kleine Gheer”.

Op 25 juli 1607 compareren Emmeken Arisdr x Adriaen Reijerss van Blocklandt za te eenre en Adriaen Corneliss won in Middelcoop voor hemzelf en zich sterk makende voor Peter Damen wonende te Leerbroek, Peter Stevenss wonende in Over-Heijcoop, Claes Willemss wonende in ’t hoogeind van Middelcoop, Aerdt Robben wonende op Blocklandt, Peter Adriaenss wonende ter Goude, Jan Janss de Haen wonende te Minckelis en Dirck Peterss wonende in Heijcoop, tesamen elk voor zichzelf en zich sterkmakende voor de andere mede-erfgenamen van vaderszijde van de voornoemde Adriaen Reijertss, Jacob Claess wonende aan de Baseldijk en Thonis Adriaenss mede tesamen voor zichzelf en zich sterkmakende voor de andere mede-erfgenamen van moedersijde van de voornoemde Adriaen Reijerss, te andere, scheiding.

Op 6 mei 1617 transporteren Thonis Jacobsz als boedelhoudster x Gijsbertghen Jans za x Dirck Woutersz za voor hem zelf en als vader van zijn onmondige zoon Dirck Theunisz, Jacob Beerntsz x Jenneken Dirckxd, Metghen Dirckxd met haar gekozen voogd Adriaen Geritsz van Giesen en de eersamen Hugo van der Velden als gekozen voogd van Wouter Dircksz en Jan Dircksz, zijnde onmondige zoontjes van voornoemde Gijsbertghen Jansd za, aan Claes Willemsz Deventer en Cornelis Henricksz Hae(ch)sman ieder de helft van eigendomsbrieven.

Op 29 mei 1618 Cornelis Henricxs Haechsman transporteert aan Claes Willemss Deventer, wonende in ’t Hoogeind van Middelcoop, de helft van een huis in de Nieuwstraat en waarvan de wederhelft de koper toebehoort, boven Gerrit Goverss Bogertman en beneden Aert Gerritss Hagen, strekkende van de straat tot de weduwe van Peter Waligh zaliger en zoals het door beiden gekocht is van Thonis Jacobss c.s.

Op 28 maart 1620 Claess Willemss Deventer, oud 68 jaren gewesen heemraet van Leusderp, en Peter Dircxs, oud 54 jaar ook gewesene heemraet van Leusderp, verklaren op verzoek van Hugo van der Velde, schout van Leerdam, en van Herberen Janss en Lenerdt Theunissen, als tegenwoordige heemraden van voornoemde polder, omtrent een sloot aldaar. Op 26 augustus 1621 te Leerdam Jan Stevensen van de Ghiessen, oud burgemeester oud 57 jaar, en Claes Willemss Deventer, oud 68 jaar, Daem Claessen, oud 64 jaar, Gerrit Jansen Verhups, oud 45 jaar, Gijsbert Coenen, oud 50 jaar, Jan Jansen, oud 49 jaar, en Arien Mertense, oud 43 jaar, verklaren op verzoek van Van der Velde en de heemraden van Leusderp dat vele geërfden van Leusderp het gebruik van de Leusderpse kade een gemenelants zaak wilden maken. Zij waren ook verwonderd dat Anneke Peters de kade beplant heeft. Het betreft vermoedelijk een twist om de eigendomsrechten van de Leusderper Kade.

Op 25 juli 1621 Dirck Thonisse Cool gehuwd met Peterke Claes zaliger als boedelhouder van hun onmondige kinderen met name Thonis, Anneke, Jantie, Willem, Lijske en Floris Dircxs, geassisteerd met zijn broer Theunis Theuniss Cool, te eenre, en Claes Willemss Deventer, als bestevader van de kinderen te andere, deling van hun moederlijke goederen.
Op 26 augustus 1621 verklaren Jan Stevensen van de Ghiessen oud burgemr oud 57 jaar en Claes Willemss Deventer oud 68 jaar, Daem Claessen oud 64 jaar, Gerrit Jansen Verhups oud 45 jaar, Gijsbert Coenen oud 50 jaar, Jan Jansen oud 49 jaar en Arien Mertense oud 43 jaar op verzoek van Van der Velde en de heemraden van Leusderp dat vele geërfden van Leusderp het gebruik van de Leusderpse kade een gemenelants zaak wilden maken. Zij waren ook verwonderd dat Anneke Peters de kade beplant heeft (alles zeer onduidelijk); het betreft vermoedelijk een twist om de eigendomsrechten van de Leusderper Kade.

Op 14 juni 1623 transporteren Henrick Jansen voorhemzelf en Claes Willemss Deventer als oom en voogd van Aentien Jans en Franck Cornelisse van Diemen x Maijke Jans za aan Maijke Willems x Jacob Ariense za 1 morgen op Hoog Oosterwijk, strekkende van Frans Adriaensen tot de dwarssloot van de erfgenamen van Cornelis Arienssen za.
Op 17 september 1623 verklaren Willem Gijsen en Jan Gijsen voorhunzelf en Claes Willemss Deventer en Gerrit Jansen Verhups als omen en voogden met de voornoemde Willem en Jan Gijsen zich sterk makende voor hun broers en zusters Isaack, Jacob, Lijske en Anneke Gijsen, zijnde nagelaten kinderen van Gijsbert Willemss Deventer za x Maijke Jans schuldig te zijn aan Griettien Melsen 250 gld met als onderpand de helft van 2½ morgen 1½ hont op Loosdorp onverdeeld met Gerrit Jansen Verhups.

Op 22 december 1625 verklaren Floris Bastiaenss, oud 46 jaren, Claes Claess, oud circa 34 jaren, en Neeltgen Hendricxsdr, oud 36 jaren gehuwd met Joost Claess, allen wonende te Nuland, op verzoek van Claes Willemss Deventer, dat zij Meerten Dircxs zaliger welgekend hebben en dat zij meermalen ten zijne huijse geweest zijn etc.

Op 29 januari 1626 compareren Dirck Dircxss, wonende te Meerkerk, mede-erfgenaam van zijn broer Marten Dircxs en als oom en voogd over Maijke en Dirck Willemss zijnde kinderen en erfgenamen van Willem Dircxs en in die kwaliteit mede-erfgenamen van Marten Dircxs zaliger, in deze geassisteerd door Hendrick Hermenss wonende in ’t Recht van Leede, gehuwd met Adriana Cornelisdr zijnde de moeder van voornoemde Maijke en Dirck Willemss, te eenre, en Claes Willemss Deventer, vader en erfgenaam van zijn dochter zaliger Martgen, in haar leven huisvrouw van voornoemde Marten Dircxs, te andere. Zij maken een scheiding van de nalatenschap op:

 • Dirck Dircxs verkrijgt voor een helft en Maijke en Dirck Willemss voor de andere helft een achterhuis gemeen ofte staande in de huijssinge en hofstede op Nuland achtergelaten door de voornoemde overledene, nog tesamen de helft van een werf achter voornoemde huijssinge en eertijds door voornoemde Marten Dircxs en Joost Claess gekocht van Herberen Willemss, oostwaarts met de wederhelft Joost Claess, westwaarts de voornoemde Claes Willemss Deventer, strekkende van de Leerbroekse opslag tot achterwaarts tot de halve middelwetering toe,
 • Claes Willemss Deventer verkrijgt het voorhuis en berg en schuur met de gehele huiswerf daar besijden en ook de helft van de vogelkoij met een griendeke achter de selve erf, boven Dirck Dircxs cum suis, beneden ook Dirck Dircxs cum suis, strekkende van de Leerbroekse opslag af achterwaarts tot de halve sloot van het voorste campke.

Op 5 mei 1627 Jan Gijsberssen en Isaack Gijsberssen voorhunzelf en Gerit Janss Verhups en Claes Willemss Deventer als bloedvoogden van de onmondige Lijsbet en Jacob Gijsberssen, Franck Claessen x Anneke Gijsbers, allen kinderen van Gijsbert Willemss za x Maijke Jans za, deling van de ouderlijke goederen.

Op 15 april 1628 testeert Griettien Melsen laatst weduwe Adriaen Dircxs za. Erfgenamen zijn Jan en Lambert Janss Teulinck zijnde de kinderen van haar dochter za, hun zuster Jenneke Jans Teulinck, en Mels Aertss kind van Arien Rutten x haar halve zusters dochter Gereke. Voogden over de goederen van de voorgaande kinderen worden gesteld testatrices neef Claes Willemss Deventer en Claes Jansen backer en Aert Janss van Os cruijdenier te Gorcum.

Op 29 april 1630 is Claes Willemss Deventer genoemd als belender van van een campken achter aan de Driest ofte Vogelkoij gelegen op Nuland.

Op 17 februari 1631 te Leerdam verschijnen Joost Claessen, als oom, en Dirck Toniss Cool, als vader van Thonis, Anna, Lijsken, Willem ende Floris Dircxs Cool, verwekt bij Dirck Toniss Cool en Peterke Claes zaliger, alsmede Cornelis Thoniss Cool gehuwd met Willemke Claes, en Claes, Arien, Jan en Abraham Claess voor hun zelf en tesamen kinderen van Claes Willemss Deventer zaliger. De deling is als volgt:

 • Claes Claessen met de gezamenlijke weeskinderen van Dirck Thoniss 3 morgen op het Hoogeind van Middelcoop genaamd ‘de grote Geer’, boven de staagh aan de kleine Geer en beneden de Middelcoopse vliet,
 • Cornelis Thoniss Coole en Jan Claessen 2 morgen op Leusdorp genaamd ‘de Sescamp’, strekkende van Gerit Jansen Verhups tot Jacob Gijsbertse en verder tot de Drift, boven de kerk van Leerdam en beneden Herberen Jansen en Roeloff Aertsse de Feijter, nog het voorhuijs, berg en schuur op de Geeren in Nuland waar Merten Dircx en zijn huijsvrouw zaliger op plachten te wonen,
 • Willem Claessen de helft van 2 morgen genaamd de ‘cleijne Geer’ op Hoog Middelcoop met nog 200 gld sprekende op Lambert Roelofse,
 • Abraham Claesse de wederhelft van de cleijne Geer en het huis waarin Claes Willemss zaliger in te wonen placht,
 • Joost en Arien Claessen 2½ morgen op Middelcoop, boven Jan Ariense en beneden de kerk van Leerdam.

Op 30 mei 1634 transporteren Joost, Willem, Claes, Arien Claes, Jan en Abraham Claess en Cornelis Thoniss gehuwd met Willemke Claes en Dirck Toniss gehuwd met Peterke Claes zaliger, als vader van hun 5 kinderen, alle tesamen kinderen en erfgenamen van Claes Willemss Deventer zaliger, aan Herbergen Tijsberts een hofstad en huis, boven Jenneke Cornelis en beneden Cornelis Crijnen, strekkende van de halve Nieuwstraat tot Waligh Peterss.

 

Uit dit huwelijk:

Peterken Claes Deventer

Martgen Claes, overleden < 29 januari 1626. Gehuwd met Marten Dircxssen, overleden < 22 december 1625

Joost Claessen Deventer, overleden < 13 oktober 1659. Gehuwd < 17 juni 1612 met Neelke Hendricx, overleden > 23 december 1673

4  Willempje Claes Deventer

Jan Claessen Deventer, overleden 1663-1664. Gehuwd met Grietken Cornelis, overleden > 17 juni 1664

Willem Claessen Deventer, geboren 1591, overleden > 20 mei 1668. Gehuwd met Anneke Herberts, dochter van Herberen Jansz en Jantien Bastiaensen, overleden < 29 mei 1635. Gehuwd < 7 januari 1642 met Willemke Jans de Haen, dochter van Jan Willemsz de Haen en Aefke Jans, overleden maart-augustus 1650

Claes Claessen Deventer

Arien Claessen Deventer. Gehuwd met Peterken Jans, dochter van Jan Cornelisz

Abraham Claessen Deventer, waarsman van de polder Middelkoop onder Leerdam (1654), overleden 1672-1675. Gehuwd met Maeijcken Herberts, dochter van Herberen Jansz en Jantien Bastiaensen, overleden > 22 oktober 1677