Jacobsz, Kerstant (-1515)

Kerstant Jacobsz, Heilige Geestmeester (1470, 1497) en kerkmeester (1477-1478) van Naaldwijk, zoon van Jacob Kerstantsz en (?) Machtelt Willems Dippijn, overleden 2 juli 1515 te (?) Naaldwijk

Gehuwd met

Trijntgen Claes Jans

Gehuwd met

Alijt NN, overleden 28 maart 1497

Gehuwd 1497-1498 met

Machtelt Meesen van Dorp, dochter van Bertelmees Heijnricxz en Baertgen Jacobs, overleden 11 oktober 1524 te (?) Naaldwijk

 

Bronnen: 1) Bij een grafzerk in De Lier (Aantekeningen betreffende Ton van der Burch en van Vliet van der Woert), D. van Baalen. In: De Nederlandsche Leeuw, 1953, 70ste jaargang, 2) Van Dorp een schets van een oorspronkelijk Westlands geslacht. Genealogie (deel 2) en parenteel, Mr. J.J.F. Lots en Drs. P. van der Hoeven. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 71 (2016)

In haar testament heeft Alijt, Kerstant Jacobsz, besproken het Kapittel te Naaldwijk 5 pond voor een eeuwige memorie enz.

Kerstant en Machtelt wonen van 1495 tot 1513 op de hofstede “Hoge Werf” onder Naaldwijk.

In zijn testament heeft Kerstant Jacobsz het Kapittel te Naaldwijk besproken 5 gouden gulden voor een eeuwige memorie en 4 pond Hollands ten behoeve van ’t loff.

In 1515 vermeld de rekening van de Heilige Geest van Naaldwijk een ontvangst van ‘die wedewe van Kors Jacop’ wegens betaalde landrente en een van Machtelt Kors Jacobsz weduwe van Kors Jacobszs haer’ mans testament’.

 

Uit het 1e huwelijk:

Jacob Kerstantsz

Trijntgen Kerstants. Gehuwd met Adriaen Allertsz

Uit het 3e huwelijk:

Willem Corssen

Aelken Corssen van Vliet

Baertgen Corssen van Vliet van der Woert, geboren 1511-1512, begraven 8 januari 1575 in de Sint Joriskapel te Delft. Gehuwd op 15 juni 1525 te Delft met Adriaen Claesz van Adrichem, koopman, korenkoper en brouwer in de brouwerij ’t Dubbelde Cruijs te Delft, schepen en burgemeester van Delft (1550, 1552, 1553), zoon van Claes Adriaensz van Adrichem en Machtelt Claes Vrancken van de Bergh, geboren 31 mei 1503, begraven 2 maart 1560 in de Sint Joriskapel te Delft -> grootouders van Hugo de Groot

6  (Oude) Hendrik Corssen

(Jonge) Hendrik Corstantsz van der Vliet. Gehuwd met Meijnsgen Arents. Gehuwd met Catharina Willems