Agterberg, Gijsbert Willems (ca.1595-1653)

Gijsbert Willems Agterberg, hovenier bij de “rode brug”, zoon van Willem Acrijnsz en Jannichje Gijsberts, geboren ca. 1595, overleden september 1653 (aangetekend 26 september 1653), begraven in de Jacobikerk te Utrecht (#)

Gehuwd op 15 januari 1614 te Utrecht met

Neeltje Huijgen

Gehuwd op 6 februari 1630 voor het gerecht te Utrecht (#) met

Neeltje Coenraad Eersten, dochter van Coenraad Eersten, geboren ca. 1605, overleden juli-augustus 1647 (aangetekend 2 augustus 1647), begraven in de Jacobikerk te Utrecht (#)

Gehuwd op 29 april 1648 te Utrecht met

Grietje Frederiks van Soelen, overleden (?) 2 oktober 1676, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 23 april 1645 tekent Huijch Gijsbertss van Achterbarch jegens Gijsbert Willemss van Achterberch, vader, een kwitantie voor de ontvangst van de nalatenschap van zijn moeder Neeltje Huijgen.

Op 30 april 1647 benoemen Gijsbert Willemss van Achterberch en Neeltgen Coenensdochter, wonende te Hogelande, de langstlevende tot voogd over de na te laten kinderen.

Op 9 april 1650 benoemen Anthonis Stevenss van Bemmell en Marichgen Jans tot voogd over de na te laten kinderen Sander Stevenss van Bemmell, broer van de comparant, en Gijsbert Willemss van Achterberch, broer (?) van de comparante.

Op 12 oktober 1653 bekent Adriaen Corneliss van Schaijck schuldig te zijn aan Grietgen Fredericx, weduwe, en de kinderen van Gijsbert Willemss van Achterberch, f 16-4-0 vanwege het weiden van een paard of paarden.

Op 4 februari 1654 vindt de scheiding plaats van de boedel van Gijsbert Willemss van Achterberch en Grietgen Fredericx, tussen Grietgen Fredericx geassisteerd door Jan Dirckss van Oucoop, en de kinderen van Gijsbert Willemss van Achterberch zijnde Huijch Gijsbertss van Achterberch, Aert Gijsbertss van Achterberch, Cornelis Gijsbertss van Achterberch onmondig en Willem Gijsbertss van Achterberch onmondig. Voogden zijn Acrijn Willemss van Achterberch en Aert Frederickss van Vlooten.

 

Uit het 1e huwelijk:

Huijch Gijsbertsz Agterberg, hovenier, geboren ca. 1620, overleden oktober-november 1672 (aangetekend 4 november 1672), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd 6 januari 1644 voor het gerecht te Utrecht met Cuijntje Willems Peereboom, dochter van Willem Fransz Peerboom en Gerrichje Hermans van Voorn, geboren ca. 1620, overleden mei 1670 (aangetekend 9 mei 1670), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

Aert Gijsbertsz van Zijll, geboren ca. 1625, overleden 19 januari 1691, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd 28 oktober 1648 voor het gerecht te Utrecht met Fijgje Peters Schijf, dochter van Peter Gerritsz Schijff, geboren ca. 1625, overleden 23 juli 1679, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

Uit het 2e huwelijk:

Willem Gijsbertsz Agterberg, geboren ca. 1631, overleden > 2 december 1663. Gehuwd te Solingen (D) met en gescheiden in 1663 te Utrecht van Gretgen Keuters

Cornelis Gijsbertsz Agterberg