Peerboom, Willem Fransz (ca. 1580-<1618)

Willem Fransz Peerboom, linnenwever, geboren ca. 1580, overleden < januari 1618

Gehuwd op 6 juli 1605 voor het gerecht te Utrecht (#) met

Gerrichje Hermans van Voorn, dochter van Herman Cornelisz van Voorn en Teuntgen Hendricks, geboren ca. 1585, overleden januari 1656 (aangetekend 28 januari 1656), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht (#)

Gehuwd op 28 november 1618 voor het gerecht te Utrecht met

Dirck Cornelisz de Ridder, overleden 19 december 1642, aangetekend 2 januari 1643, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

Uit dit huwelijk:

1  Cornelis Dircksz de Ridder, geboren ca. 1620, overleden april 1666 (aangetekend 9 april 1666), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd 4 oktober 1645 voor het gerecht te Utrecht met Aeltgen Gerrit Jans

Willem Dircksz de Ridder, geboren ca. 1623, overleden december 1664 (aangetekend 19 december 1664), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd 29 juni 1650 voor het gerecht te Utrecht met Gijsbertgen Bastiaens, overleden januari 1663 (aangetekend 2 februari 1663), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) Overluidingen te Utrecht. Overgenomen uit De Navorscher deel 36 (1886) tot en met deel 51 (1901). Oorspronkelijk gepubliceerd in 1881 onder de titel Necrologie de differ. personnes illustres des Pays-Bas 1614-1651

Op 13 januari 1606 transporteren Jan Aertsz voor hemzelf, Cornelis Adriaensz x Rochusge Aertsdr, kinderen en erfgenamen van Aert Willemsz x Marrichgen Jansdr beiden
zaliger, huis aan Willem Fransz.

Op 3 augustus 1618 Marichgen Willems wonend opt Chingel buiten St. Catharijne verklaart schuldig te wezen aan Herman Cornelisz van Voorne ook aldaar wonend een rentebrief spr op Willem Fransz Peerboom en Gerrichgen Hermansdr, dd 13 januari 1606.

Op 2 december 1650 wordt het testament bijgesteld van 20 april 1639 van Gerrichgen Hermans van Voorn, dochter van Herman Corneliss van Voorn, laatst weduwe van Dirck Corneliss de Ridder. Erfgenamen zijn Cornelis Dirxss de Ridder, Willem Dirxss de Ridder, Aert Willemss Peerboom en de verdere kinderen. Uit de erfenis is f 200 voor het onmondige kind van haar overleden zoon Frans Willemss Peerboom, met benoeming van zoon Aert Willemss Peerboom en zwager Aert Hermanss van Soestbergen tot voogden (#).

Op 23 maart 1656 verschijnen Aert Willemss Peerboom, Adriantgen Franss Peerboom onmondig kind van Frans Willemss Peerboom en Trijntgen Jans Molevanger, Huijch Gijsbertss van Achterberch, Cornelis Dirckss de Ridder, Willem Dirckss de Ridder, om Aert Harmanss van Soestbergen gehuwd met Marichgen Willems Peerboom te benoemen om voor deken en kapittel van St Pieter te Utrecht twee plechten te transporteren aan Frans Willemss Verry, kleermaker te Utrecht. De plechten komen uit de erfenis van hun (groot)moeder Gerrichgen Harmans van Voorn, in leven gehuwd met Willem Franss Peerboom en met Dirck Corneliss de Ridder.

 

Uit dit huwelijk:

Aert Willemsz Peerboom

Frans Willemsz Peerboom, geboren ca. 1610, overleden augustus 1640 (aangetekend 10 augustus 1640), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd op 4 november 1637 voor het gerecht te Utrecht met Trijntje Jans Mollevanger, dochter van Johan Harmansz alias Mollevanger en Adriaentgen Goossen Jacobs, overleden 22 februari 1680 begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

Marrigje Willems Peerboom, geboren ca. 1615, overleden 11 mei 1698, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Ondertrouwd op 17 juni 1638 en gehuwd op 1 juli 1638 te Utrecht met Aert Hermansz van Soestbergen, hovenier, schepen van Abstede, overleden > 22 december 1680

Cuijntje Willems Peereboom