Acrijnsz, Willem (-<1601)

Willem Acrijnsz, zoon van Acrijn Gerritsz en Anna Roelofs, overleden < 5 februari 1601

Gehuwd met

Jannichje Gijsberts, overleden oktober 1642 (aangetekend 17 oktober 1642), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht (#)

Gehuwd 21 februari 1601 voor het gerecht te Utrecht met

Jan Adriaensz

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 5 februari 1601 Willem van Someren medeschepen van Utrecht voor hemzelf en voor de mede-erfgenamen van Jan van Someren zijn neef; Willem Henrickx x huijsvrouw, Jan Henrickx de Oude x huijsvrouw, Jan Henrickx de Jonge x huijsvrouw, Adriaen Willemsz x Geertruijt, Dirck Adriaensz x Maria allen vervangende Henrick Henrickx x Cunera  Henrickx [de laatste is present], alle zes erfgenamen van zaliger Cornelis Henrickx hun broeder; Cornelis Akrijnsz voor hemzelf en als oom en voogd van Willem Acrijnsz zaliger zijn broederskinderen, Jan Jansz x Cornelia Quirijnsz, Lambert Petersz x Beatrix Acrijnsz allen kinderen van zaliger Acrijn Gerritsz en zaliger Anna Roelofsz zijn eerste huijsvrouw; vertegen tbv Cornelis Huijbertsz van Schaijck x Jannichge Acrijn Gerritsz vs naedochter bij Marichgen Jacobsdr, de derde huijsvrouw van Acrijn Gerritsz en transporteren op Jan Hermansz x Adriaentgen Goossen Jacobsdr een hofstede te Abstede erfpacht van S.Servaes, gekomen van Anna Roelofs, Acrijn’s voorschreven eerste huijsvrouw Marrichgen Jacobsdr Acrijns derde huijsvrouw was na dode van Acrijn voorschreven weer hertrouwd met zaliger Cornelis Henrickx voorschreven; er was een accoord van 29 juni 1596.
Op 5 mei 1601 Cornelis Crijnen, Jelis en Adriaen Henrickx als mombers over Gerrit Willemsz onmondige zoon van Willem Acrijnsz zaliger, vertegen van alles wat Gerrit is aangekomen van dode Willem Acrijnsz en Jannichgen Henrickx zijn vader en moeder ten behoeve van Jannichgen Gijsbertsdr x Jan Adriaensz, des voorschreven Gerrits schoonvader en schoonmoeder.

Op 27 januari 1619 verklaren Gerrit Willemsz, Gijsbert Willemsz en Acrijn Willemsz dat Jan Adriaensz x Jannichgen Gijsberts hun schoonvader en moeder hen uitkochten van hun vaders goed op 20 januari 1601 etc.

 

Uit dit huwelijk:

Gerrit Willems Verheul, geboren ca. 1585, overleden september-oktober 1652 (aangetekend 4 oktober 1652), begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd op 15 november 1608 voor het gerecht te Utrecht met Engeltje Goverts, geboren ca. 1585, overleden maart-april 1655 (aangetekend 4 april 1655), begraven in de Jacobikerk te Utrecht

Gijsbert Willems Agterberg

Acrijn Willems Agterberg, geboren ca. 1590, overleden oktober 1664 (aangetekend 24 oktober 1664), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd op 29 januari 1620 voor het gerecht te Utrecht met Jannichje Cornelis Jans, dochter van Cornelis Jansz, overleden april 1637 (aangetekend 24 april 1637), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht