Eersten, Coenraad (->1627)

Coenraad Eersten, pachter te Odijk, overleden > 7 maart 1627

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT 00061_34. Nadere Toegang op inv. nr 34 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018, 4) NT00061_52. Nadere Toegang op inv. nr 52 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018

In het overzicht uit 1627 van incomsten van de kerckepachten van Odijk, hofsteden aen de Odijkersteech, is opgenomen: Coender Eersten 2-10-0.

Op 7 maart 1627 worden de verpachtingscondities van de kerkegoederen van Odijk opgesteld. Anthonis Cornelisz Verburch schout en kerckmeijster, Bernt Huijberts onderkerckmeijster t.o.v. Johannes Mindenus predicant, Herbert Henrickx van Schaijck, Cornelis Gerritsz van Dalenoort en Jan Cornelisz. Tekenen als pachters, bijna allen met een merk: Willem Jacobs Schijff op de Odijckersteech, Jan Cornelisz Schipper, Jan Henrickx Goes schipper, Oth Gijsberts, Cornelis Jansz alias Rijckx, Thonis Gijsberts, Coender Eerstsz, Jan Jansz Cremer, Jan Jansz Pappelendam, Gerrit Jansz Raijmaecker, wed. van Dirck Cornelisz opt Sant, Joost Thonisz aende Odijckersteech, Jannegen Peters wed. Willem Jansz – tekenden zelf: Cornelis Tuenisz van Wijkersloot, Herman Jansz smidt en Cornelis Woutersz. Alles ‘in kennisse van mij Jochum Janss, secretaris’.

 

Kinderen:

Gouda Coenraet Eerstens. Gehuwd op 6 november 1619 voor het gerecht te Utrecht met Adriaen Jan Erasmusz

Eerst Coenraetsz, overleden > 12 november 1641

Neeltje Coenraad Eersten