Worff, Willem Thonisz van der (ca. 1650-1697)

Willem Thonisz van der Worff, zoon van Anthonis Claesz Worff, geboren ca. 1650, begraven 25 april 1697 te Jutphaas (#)

Gehuwd ca. 1680 met

Cornelia Hillebrandts van Blankensteijn, dochter van Hillebrand Cornelisz Drost en Burgje Jans, geboren 1661-1662, overleden > 8 augustus 1726

Gehuwd op 8 november 1701 voor het gerecht te Jutphaas met

Dirck Claasz Kleijboer, zoon van Claes Dircksz Kleijboer, begraven 21 oktober 1724 te Jutphaas

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_28. Nadere Toegang op inv. nr. 28 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 15 januari 1674 ontvangt Willem Teunisz van der Wurff na dode van Teunis Claesz van de Wurff zijn vader de erfpacht van 1 hoeve te Jutfaas.

Op 17 december 1674 vindt de scheiding plaats van de erfenis van Anna Claes Worff, tante. Willem Anthonis Worff, Cornelia Anthonis Worff, onmondig, en Maria Anthonis Worff, onmondig, krijgen de ‘helfte van een halve hoeve lants’, alsmede een ‘vierde part aen een hoffstedeken ende vervallen boomgaert’. De andere mede-erfgenamen zijn Rijck Lambertss Wolff, Thonis Lambertss Wolff, Roeloff Janss, Jannichien Lambertss, Lambert Lambertss en de kinderen van Gerrit Lambertss. De helft van de halve hoeve land is erfpachtgoed van het kapittel van St. Pieter te Utrecht. Op 3 juli 1680 benoemen Rijck Lammerts Worff, neef,, Antonis Lammerts Worff, neef, Roel Janss gehuwd met Beertie Lammers Worff, nicht, Cornelis Claess Steecklenborch gehuwd met Mariegen Worff, nicht, Lammert Lammerts Worff, neef, en Jannichgen Lammerts Worff, nicht, Willem Antoniss Worff tot het transporteren van gebouwen en gewas op het land van de heren van de Dom te Utrecht in Papenkop aan de erven Teunis Janss Holl te Tappersheul.

Op 5 september 1675 huren Willem Anthoniss Worff en zijn zusters Cornelia van Anthonis Worff en Maria Anthonis Worff, van Cornelis van Swanenburch, 9 mergen weijlants te Isselvelt in het gerecht Jutphaes. Belendend voor de ‘opstall van de IJselweteringe, achter Jutphaserdijcksloot, ene zijde de erven Gerrit Croesen, andere zijde de erven Jan Corneliss Lockhorst’.

Op de ‘quotisatie ofte uijtsettinge gedaen bij schouten ende gerechten, mitsgaders geerffdens vant Over en Nedereynt van Jutphaes cum suis over ’t gemaell ingegaen 1 Augustus 1676 ende expirerende ultimo Julij 1677‘ is opgenomen onder ’t Nedereijnt van Jutphaes: Willem Thonisz. Worff 11-0-0.

Op de lijst van familiegeld van 8 april 1679 in Jutphaas is opgenomen: Willem Thoniss Worff 15.

Op 3 juli 1680 Rijck en Antonis Lammerts Worff, Roel Jansz x Beertie Lammerts Worff (met kinderen), Cornelis Claesz Stekelenburch x Marrichie Lammerts Worff (met kinderen) elk voor 1/7e part erfg. van Annigie Claes Worff gewoond hebbend te Papenderp hun tante, nog zich sterk makend voor Lammert en Jannichje Lammerts Worff hun onmondige broer en zus ook elk voor 1/7e part, constitueren Willem Anthonisz Worff in Jutphaas Nedereijnd eveneens erfg. voor 1/7e part om te comareren. voor gerecht Papenderp lant van Montfoort om te transporteren aan de erfg. van Teunis Jansz Holl wonend aen Tappenheul een huis c.a. op land van de Dom in Papenderp.

In het ‘quohier off lijst van de huijsgelden vant Nedereijnt van Jutphaes’ uit 1681 is opgenomen:
Willem Tonisz. Worff i.p.v. de erfgen. van Claes Willems 2-10-0,
Willem Tonis Worff i.p.v. Tonis Claes 9-0-0.

In de ‘omslagh off uijtsettingh van ’t extra ordinaris middell (in plaets vant familiegelt) over alle de huijsgesinnen ende familien van den Gerechte van ’t Nedereijnt van Jutphaes over den jare 1685, is opgenomen: Willem Tonisz. Worff 12-0-0.

In het register van Oudschildgeld van Jutfaas Nedereind uit 1686 is opgenomen: Willem Worff als bruijcker van 3 morgen, Willem Thonis Claesz Worf als bruijcker van 2 morgen, 6 morgen en 12 morgen van het St Bartholomeusgasthuis, Willem Thonis Claes Worf als eigenaar en gebruiker van 8 morgen erfpacht, en Willem Worff als gebruiker van 9 morgen van schilder Swanenburch.

Op 4 augustus 1698 ontvangt Anthoni van der Wurff na dode zijns vaders Willem Teunisz van de Wurff de erfpacht van 1 hoeve te Jutfaas.

Op 31 januari 1722 geven de erven Willem Teunisz Worff, in naam Antonij Willemsz Worff, zoon, Hillebrand Willemsz Worff, zoon, Jacobus Willemsz Worff, zoon, Cornelis Willemsz Worff, zoon, Fredrick Willemsz Worff, zoon, Cornelis Jansz van Nesch gehuwd met Aafge Willems Worff, dochter, en Pieter Peeck gehuwd met Eijgje Willems Worff, toestemming aan Dirck Claassen Kleijboer gehuwd met Cornelia Hillebrants Blanckesteijn, eerder weduwe van Willem Teunisz Worff, om 4 morgen land in Nedereind van Jutfaas te verkopen aan Aletta van Wijngaarden. Op 21 februari 1722 benoemen Dirck Claasse Cleijboer gehuwd met Cornelia Hillebranden Blankestijn, Hillebrand Willemse van der Worf, Jacobus Willemse van der Worf, Cornelis Willemse van der Worf, Frederik Willemse van der Worf, Tonis Aalbertse Voskuijl gehuwd met Borchje Willemse van der Worf, en Peter Peek gehuwd met Eijgje Willemse van der Worf, Cornelis van Nesch tot verkoop hetzij publiekelijk hetzij onderhand van onroerend goed.

Op 7 juni 1725 tekent Frederick Thonisz Worff twee schuldbekentenissen, een met de regenten van het Bartholomeigasthuijs binnen voor fl 27 achterstallige pacht verschuldigd door moeder Cornelis Hillebrants, en een met de schout en gadermeester van Jutphaes voor door zijn moeder Cornelia Hillebrants verschuldigde ongelden. Op 2 januari 1734 draagt Frederick van der Worf ‘gewas te velde’ over aan het Bartholomeigasthuijs wegens huurschuld.

Op 8 augustus 1726 attesteren Dirk van Leusden, 64 jaar, Gerrighje Cornelis, 80 jaar, en Cornelia Hillebrande Blankestijn weduwe Willem Teunisz Wurf, allen wonende op het Nedereijnde te Jutphaas, met betrekking tot een uitweg. Rekwirant is Stoffel Petersz van Kattenbroek.

 

Uit dit huwelijk:

Anthonij Willemsz van der Wurff

Theodora Willems van der Worff, gedoopt 11 september 1683 RK te Utrecht

Hillebrand Willemsz van der Worff, overleden 14 juni 1771 te Achthoven en begraven 20 juni 1771 te Montfoort. Gehuwd met Evertje Dirkx van der Lauw, dochter van Dirck Evertsz van der Louw, overleden 13 april 1762 te Achthoven (Montfoort)

Aafje Willems van der Worff, overleden > 24 september 1738. Huwelijkse voorwaarden 3 mei 1710 en (?) niet getrouwd met Joost Claesz Kleijboer, zoon van Claes Dircksz Kleijboer. Ondertrouwd op 1 april 1712 en gehuwd op 17 april 1712 voor het gerecht te Vleuten met Cornelis Jansz van Nesch, zoon van Jan Cornelisz van Nesch en Alegonda Lammen, geboren ca. 1690, overleden > 25 november 1730

Burgje Willems van der Worff, geboren ca. 1690, overleden 1726-1727. Gehuwd op 26 april 1714 te Leusden en 26 april 1714 RK te Hamersveld met Tonis Aalbertsz Voskuijl, zoon van Aelbert Thonisz van Voscuijlen en Geertgen Hendriks van Hartevelt, overleden 1742-1745

Cornelis Willemsz van der Worff, overleden > 10 april 1742

Maria Willems van der Worff, overleden 1720-1723. Gehuwd op 23 mei 1719 voor het gerecht te Jutphaas met Theunis Jacobsz de Jong, zoon van Jacob Teunisz de Jong, geboren te Benschop

Jacob Willemsz van der Worff, overleden 1730-1733. Ondertrouwd op 3 mei 1721 en gehuwd op 18 mei 1721 voor het gerecht van Benschop en voor het gerecht van Haarzuilens met Adriaentje Gijsberts van Montfoort, dochter van Gijsbert Jansz van Montfoort en Maria Tonis Back, overleden > 25 oktober 1760

Frederick Willemsz van der Worff, overleden > 20 februari 1757. Ondertrouwd op 2 februari 1727 en gehuwd op 18 februari 1727 voor het gerecht te Vleuten met Gijsbertje Jans Vonck, overleden > 11 april 1749

10  Eijgje Willems van der Worff, gedoopt 1 januari 1696 te Jutphaas (get: Ariaentie Jans). Gehuwd op 12 november 1719 RK en 14 november 1719 voor het gerecht te Jutphaas met Pieter Jans Peeck, geboren te Hagestein, gedoopt 10 april 1698 RK te Vianen (get: Neeltien Theunis), overleden 1730-1735. Ondertrouwd op 7 mei 1735 en gehuwd op 22 mei 1735 voor het gerecht te IJsselstein en op 25 mei 1735 RK te Vleuten met Jan Jansen Schoonderwoert, overleden > 30 maart 1754