Wurff, Anthonij Willemsz van der (1680-<1756)

Anthonij Willemsz van der Wurff, zoon van Willem Thonisz van der Worff en Cornelia Hillebrandts van Blankensteijn, geboren 5 november 1680 te Jutphaas en gedoopt RK te IJsselstein (get: Maria Teunis) (#), overleden < 20 september 1756

Ondertrouwd op 26 januari 1709 voor het gerecht te Vleuten (#) en gehuwd op 12 februari 1709 te Jutphaas met

Gijsbertje Cornelis Middelweert, dochter van Cornelis Gijsen Middelweert en Maria van Stekelenburg, geboren ca. 1685, overleden 1717-1718

Ondertrouwd op 5 februari 1718 en gehuwd op 22 februari 1718 voor het gerecht te Utrecht met

Maria Jans Gorcum, geboren ca. 1685. Gehuwd op 5 februari 1709 RK te Mijdrecht met Pieter Jansen van de Haar

Ondertrouwd op 4 november 1735 en gehuwd op 22 november 1735 voor het gerecht en RK te Vleuten met

Teuntje Huijbertse de Groot, geboren ca. 1685, overleden < 23 januari 1745. Gehuwd op 25 november 1710 voor het gerecht van het  Nedereijnd van Jutphaas met Cornelis Willemse Galesloot, zoon van Willem Cornelisz Galesloot en Arientie Joosten Vonck, geboren ca. 1685, begraven 12 juli 1729 te Jutphaas

Ondertrouwd op 28 oktober 1747 voor het gerecht te Vleuten en op 11 november 1747 voor het gerecht te Utrecht en gehuwd op 18 november 1747 voor het gerecht te Utrecht met

Reijniertje Gerritse van Staten, geboren ca. 1710, overleden 20 september 1756, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd op 23 november 1737 voor het gerecht te Utrecht met Christiaen van den Grootenbrinck, begraven 3 januari 1747 op het Jacobikerkhof te Utrecht

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_28. Nadere Toegang op inv. nr. 28 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 4 augustus 1698 ontvangt Anthoni van der Wurff na dode zijns vaders Willem Teunisz van de Wurff de erfpacht van 1 hoeve te Jutfaas.

Op 31 januari 1722 geven de erven Willem Teunisz Worff, in naam Antonij Willemsz Worff, zoon, Hillebrand Willemsz Worff, zoon, Jacobus Willemsz Worff, zoon, Cornelis Willemsz Worff, zoon, Fredrick Willemsz Worff, zoon, Cornelis Jansz van Nesch gehuwd met Aafge Willems Worff, dochter, en Pieter Peeck gehuwd met Eijgje Willems Worff, toestemming aan Dirck Claassen Kleijboer gehuwd met Cornelia Hillebrants Blanckesteijn, eerder weduwe van Willem Teunisz Worff, om 4 morgen land in Nedereind van Jutfaas te verkopen aan Aletta van Wijngaarden. Op 17 april 1722 geeft Anthoni van der Worf zijn zwager Cornelis van Nesch opdracht tot het transport van onroerend goed in het Nedereind van Jutphaas. Hierbij tevens goedkeuring van verkoop door Cornelis van Nesch voor zichzelf en als gemachtigde van overige zwagers en broers van comparant.

Op 5 november 1735 worden de huwelijkse voorwaarden opgesteld tussen Anthonij Willemse van der Wurff, laatst weduwenaar Maria Jans van Gorcum, en Teuntie de Groot, weduwe Cornelis Galesloot. Hierbij stellen zij de erfenis van hun kinderen uit hun eerdere huwelijk zeker.

Op 15 mei 1742 wordt het testament opgesteld van Maria van Stekelenburg, weduwe van Cornelis Gijsen Middelweert, wonende te Vleuten. Als erfgenamen zijn benoemd Aaltje Middelweert, dochter, Jacomina Middelweert, dochter, Agnis Middelweert, dochter, Adriana Middelweert, dochter, Neeltje Middelweert, dochter, Arien Middelweert, zoon, Gijsbert Middelweert, en de kinderen van dochter Gijsbertje Cornelis Middelweert, in legitieme portie verkregen met Anthonij van der Worff, genaamd Willem van der Worff, Maria van der Worff en Cornelia van der Worff (#).

Op 23 januari 1745 bekent Anthoni Willemsz van der Wurfff schuldig te zijn aan Hermannus Moll, Frederik Moll en Maria Beatrix Moll, een bedrag van f 962-16-0, het restant van een achterstallige pacht. Op 24 april 1745 stelt hij Joris Diedenhoven, notaris en procureur ’s hoofs van Utrecht, aan om een  openbare verkoping te doen van have, vee, inboedel en gereedschappe ter betaling van ongelden en achterstallige huur.

Op 23 oktober 1747 worden voor notaris C.P. van Cuijlenborgh te Utrecht de huwelijkse voorwaarden vastgelegd voor het huwelijk van Antonij Willemse van der Wurff, weduwenaar Teuntjen Galesloot, eerder weduwenaar Gijsbertje Cornelisse van Middelweert, en Reiniertje Gertre van Staeten, weduwe van Christiaen van den Grootenbrink. Als bijzonderheid is genoemd dat Willem Teunisse van der Wurff, Maria van der Wurff en Cornelia van der Wurff kinderen zijn van Antonij Willemse van der Wurff en Gijsbertje Cornelisse van Middelweert.

 

Uit het 1e huwelijk:

1  Willem van der Wurff, gedoopt 2 september 1709 RK te Utrecht (get: Eva Willems), overleden 1747-1752. Gehuwd met Maria Biesenaar

2  Maria van der Wurff

3  Cornelia van der Wurff, gedoopt 10 juli 1713 RK te Vleuten (get: Cnelia), overleden 9 november 1776, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht. Gehuwd op 1 mei 1751 voor het gerecht te Utrecht met Gerardus van Loon, overleden 7 november 1761, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht

4  Claesje van der Wurff, gedoopt 6 november 1714 RK te Vleuten (get: Hillebrand Willems). Gehuwd op 31 januari 1734 RK te Werkhoven met Andries van Dam

5  Jacobus van der Wurff, gedoopt 9 december 1717 RK te Vleuten