Worff, Anthonis Claesz (->1664)

Anthonis Claesz Worff, zoon van Claes Willemsz Worff en Neeltgen Jans, overleden 1664-1674

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_28. Nadere Toegang op inv. nr. 28 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Anthonis woont in ’t Nedereijnd te Jutphaas. Links een afbeelding van Jutphaas in 1646 (Bron: J.P. Six / collectie Het Utrechts Archief / 200590).

Op 6 september 1634 is Antonis Claesz Worff, samen met zijn vader Claes Willemsz Wurff, broers Lambert Claesz en Gerrit Claesz en neef van vader Jan Lenertsz, bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden van zijn zuster Annichgen Claes met Cornelis Lambertsz. Cornelis wordt bijgestaand door zijn broer Gerrit Lambertsz en vriend Cornelis Willemsz Montfoort. Ingna DIrx, moeder van de bruidegrom, ondertekent mede. In de marge: kwitantie dd 26-3-1636 voor ontvangst van fl 1000-0-0 en notitie dat op 26-3-1636 door de vader van de bruid akte is gepasseerd ten behoeve van de bruidegom.

In de lijst van uitzetting over de hofsteden en gebruikers van land in Jutphaas Nedereijnd uit 1647 is opgenomen: 13-0 Anthonis Claesz Worff 44.

Op 4 september 1650 stelt Claes Willems Worff, wonend op het Nedereijnt van Jutphaas, zijn testament op. Hierbij wordt verwezen naar een eerder testament van 25 augustus 1642. Hij benoemt tot zijn erfgenamen zijn kinderen Lambert Claes Worff, Gerrit Claes Worff, Anthonis Claes Worff en Cornelis Lambertss, gehuwd met Annegen Claesdr Worff. Mochten Cornelis Lambertss en Annegen zich tegen de akte van overdracht d.d. 23-4-1645 verzetten, dan zullen zij slechts de legitieme portie ontvangen. Van de verkoop van onroerend goed hebben de andere erfgenamen recht van voor- of nakoop. Nalatenschap is op last van lijftocht ten behoeve van zijn overleden echtgenote.

Op 30 september 1652 Anthonis Claesz Worff te Jutphaas Nedereijnd constitueert.

Op 28 november 1661 Anthonis Claesz Worff voor hemzelf en als 1/4e deel erfgenaam van Claes Willemsz Worff constitueert in verband emt 1/4e deel van 800,- die Jannichje Hendricks van Williscop van hem eist [deze blijkt 29/11 weduwe van Hendrick v/d Nijpoort borger te Utrecht].

Op 15 mei 1664 is Anthonis Claess een van de 14 constituanten die Peter van Sompeecken machtigen tot het protesteren bij het hof tegen het benoemingsbeleid met betrekking tot schepenen van de vrouwe van Jutphaes.
Op 22 september 1664 is Thonis Claesz Worff genoemd als landgebruiker in het Nedereind van Jutphaas.

Op 15 januari 1674 ontvangt Willem Teunisz van der Wurff na dode van Teunis Claesz van de Wurff zijn vader de erfpacht van 1 hoeve te Jutfaas.

 

Uit dit huwelijk:

Willem Thonisz van der Worff

Cornelia Anthonis Worff, non, begraven 24 mei 1742 RK te Jutphaas

Maria Thonis van der Wurff, overleden 1679-1686. Gehuwd op 20 mei 1678 voor het gerecht te IJsselstein met Cornelis Claesz van Stekelenburg, radenmaker, zoon van Claes Stevensz van Stekelenburg en Geertje Andries Wolfsvoet, geboren ca. 1640 te Montfoort, overleden 12 januari 1694 te IJsselstein