Voorst, Willem van (ca. 1470-1525)

Willem van Voorst, lid van de raad van Utrecht (1511), ouderling (1514), zoon van (?) Joost van Voorst, geboren ca. 1470, overleden 1525, begraven in de St. Janskerk te Utrecht

Gehuwd met

Joostgen Willems van Velpen, dochter van Willem van Velpen en (?) Jut NN, geboren ca. 1475, overleden 1556

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) Genealogische aanteekeningen op oude Utrechtsche en Hollandsche geslachten: van Voorst, Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins. In: Maandblad van Genealogisch-Historisch Genootschap De Nederlandsche Leeuw, 24e jaargang, 1906, pag. 51-53, 5) Fragment-genealogie van het uitgestorven geslacht van Voorst (Utrecht), M. G. Wildeman. In: Maandblad van Genealogisch-Historisch Genootschap De Nederlandsche Leeuw, 44e jaargang, 1926, pag. 2-12

Zij wonen in St. Joosten achter het ‘Vleijshuijs’ in het huis genaamd St. Joris. Het huis wordt in 1563 door de erfgenamen verkocht.

Op 10 juni 1525 erfpacht voor Joostgen Willem van Velpensdr weduwe Willem van Voerst, van een hof buiten Wittevrouwenpoert die een heer van Leeuwen int lest van zijn leven gebruikt en na hem Lucije Jans weduwe …

Joostje stelt op 12 maart 1532 haar testament ten gunste van haar zonen Joost en Willem. Zij verkoopt op 7 mei 1532 ‘alinge huijsinge ende hoffstede’ aan de oostzijde Leech Jacopijnenstraet aan Hermen Dirckss. Hermen sluit hiervoor bij Joostje een plecht af met een losrente van f 5. Op het pand rust een oudteijgen van 6 stuijvers ten behoeve van de erffgenamen van Dirck van Gruenenberch. De plecht die ten laste van Joostje op het pand rust, gaat op 19 maart 1534 over op Egbert Jacbosz en diens vrouw Margriet.

Op 13 november 1538 losst Goesen Janss een plecht af aan Joostje waarop een losrente rustte van ‘2 gouden overlantsche koervorsten Rijnche gulden’.

 

Uit dit huwelijk:

Joost van Voorst

Willem van Voorst, overleden 1564 (in een put gevallen en verdronken). Gehuwd met Jannichgen NN, overleden 1566

Aeltgen van Voorst, overleden februari 1603. Gehuwd met Willem Berntsz van Generdingh

Anna van Voorst

Meijns van Voorst

Beernt van Voorst. Gehuwd met (?) Baefgen NN

Hillegond van Voorst, overleden 1563. Gehuwd met Huijbert Jacobsz, overleden > 19 juli 1581