Velpen, Willem van (->1522)

Willem van Velpen, overleden > 20 november 1522

Gehuwd met

Jut NN

 

Bronnen: 1) razu.nl, 2) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

In 1503 ‘op donderdach na Mertini inde Winter’ constitueert Willem van Vulpen.

In 1506 op ‘dinsdach na Francisci’ Willem van Velpen gehuwd met Jut transporteren aan Lubbert Roelofsz die Gorter.

Op 22 maart 1519 Willem van Velpen en Gerijt Claes Coenraetsz, voogden over Cornelis zoon van Willem Dircss cuper, constitueren.

Op 27 februari 1522 Willem van Velpen, Heijnrick Jansz van Puffelen en Gerijt Petersz melden de huwelijkse voorwaarden van Aernt Roelofsz van Velpen en Margriet weduwe Willem Willemsz.
Op 20 november 1522 tuijcht Wijllem van Velpen ten verzoeke van Louwerens Wijllemsz dat de laatste getrout is met Engel Arijaen Gijsbertsdr en wel omtrent Meijdach 1522 in de St. Nicolaeskerck.

 

Uit dit huwelijk (of een eerder huwelijk):

Marie Willems van Velpen, overleden > 1509

Joostgen Willems van Velpen

Alijt Willems van Velpen. Gehuwd met Evert van Voerst, overleden < 27 april 1520