Voorst, Joost van (ca. 1440-1481)

Joost van Voorst, zoon van Dirck van Voerst, geboren ca. 1440, overleden 26 december 1481 tussen Westbroek en Utrecht in de strijd tegen de Hollanders

 

Bronnen: 1) Genealogische aanteekeningen op oude Utrechtsche en Hollandsche geslachten: van Voorst, Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins. In: Maandblad van Genealogisch-Historisch Genootschap De Nederlandsche Leeuw, 24e jaargang, 1906, pag. 51-53, 2) nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Westbroek

NB: Er zijn verschillende publicaties en interpretaties ten aanzien van de herkomst van Willem van Voorst. De ene publicatie noemt Joost van Voorst, de andere dienst broer Willem van Voorst.

Joost komt om bij de Slag bij Westbroek op 26 december 1481 tussen de legers van het bisdom Utrecht en de Staten van Holland enerzijds en de Utrechtse burgers en opstandelingen anderzijds. Het is een van de laatste veldslagen tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Op die dag stuurt de Utrechtse bisschop David van Bourgondië een Hollands leger in de richting van Utrecht. Hij wil zijn recht op de bisschopszetel in Utrecht afdwingen maar de toegang tot de stad is hem ontzegd. Onderweg wordt Westbroek aangevallen, platgebrand en geplunderd. De Utrechtse burgers zien dit in de verte gebeuren en gaan massaal de indringers tegemoet. Daarbij worden de Utrechters door de legers van drie kanten ingesloten. In paniek blazen de Utrechters de aftocht, daarbij achternagezeten door de Hollanders. Daarbij worden ongeveer 1500 Utrechters doodgeslagen of zakten door het ijs en verdronken.

 

Kinderen:

1  (?) Willem van Voorst