Touwen, Arent Jans (-1458/64)

Arent Jans Touwen, leenman van de hofstede Hontshol, zoon van Jan Arents Touwes, overleden 1458-1464

Gehuwd met

Zuete Claes Herpers, dochter van Claes Herpersz en Gheertruit Jan Dircs van Steinvoerde, overleden > 1 maart 1474

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Repertorium op de lenen van de Hofstad te Hontshol, 1253-1770, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 27 (1972), 3) Akten betreffende Honselersdijk in het archief van de Nassause domeinraad, F.J. van Rooijen. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 47 (1992), 4) Bij een grafzerk in De Lier (Aantekeningen betreffende Ton van der Burch en van Vliet van der Woert), D. van Baalen. In: De Nederlandsche Leeuw, 1953, 70ste jaargang, 5) Register van de Heilige Geest te Naaldwijk, C. Hoek. In: Jaarboek Ons Voorgeslacht 1961, 6) De goederen van de Heilige Geest in De Lier, K.F. van Dijk. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 34 (1979), 7) L. Lapikás, Kwartierstaat Van Schothorst, version 10.2, Muiden, 2016

In 14.. is Arent Touwe Jansz beleend met de helft van 5½ morgen land in ’t Woudt. Op 21 januari 1464 Jan Arent Touwenz bij dode van zijn vader Arent Touwe Jansz.

Op 20 december 1456 het 1⁄20 deel van 5½ morgen op die Harnasch in ’t Wout gemeen met de zusters van St. Barbarahuis en ’t Heilig Kruisgilde te Delft, en anderen, verkocht door Claes Arntsz, schout van ’s-Gravenzande, aan Arnt Tou Jansz. Claes Arntsz. heeft het land verkregen na overlijden van zijn vrouw Griete Kerstantdr. Pachter is Willem Phillipsz. Op 25 juni 1458 (1456 ?) verkopen de kerkmeesters van De Lier het 1⁄10 deel aan Arnt Tou Jansz. Op 20 december 1459 schenking door Arnt Tou Jansz van 1⁄10 en 1⁄20 deel van 9½ morgen. Bezegeld door Dirck Dammasz, priester in De Lier en Dirck van Dorp, baljuw en schout in De Lier.

Op 17 april 1464 verkoopt Claes Herpersz aan Suete Aernt Jans weduwe zijn dochter 1/5 deel van 6 morgen min 1 hont in Wateringen. Bezegeld door Claes Herpersz: een gezaagde dwarsbalk.

Op 1 maart 1474 verkoopt Cornelis Willem Doensz aan Zuete Arent Tou Jansz weduwe 4 morgen 1 hont gelegen in Wateringen.

Op 23 september 1479 verkopen Willem Aernt Touwenz, doctor, en Claes Aernt Touwenz, priester, aan de Carthusers buiten Delff 1½ morgen land te Maeslant gemeen met de kopers en verpacht aan Willem Danelsz.

Lijsbeth Aernt Touwe, overleden 22 juni 1498, schenkt aan de Heilige Geest 2 hond land te Wateringen, gelegen in een kamp van 2 morgen. 

 

Uit dit huwelijk:

Jan Arentsz Tou

Claes Arentsz Tou, priester, overleden > 9 augustus 1505

3  (?) Willem Aernt Touwenz, doctor, overleden > 23 september 1479

Lijsbeth Aernt Touwe, overleden 22 juni 1498