Touwen, Arent Jans (-1458/64)

Arent Jans Touwen, leenman van de hofstede Hontshol, zoon van Jan Arents Touwes, overleden 1458-1464

Gehuwd met

Zuete Claes Herpers, dochter van Claes Herpersz en Gheertruit Jan Dircs van Steinvoerde, overleden > 1 maart 1474

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Repertorium op de lenen van de Hofstad te Hontshol, 1253-1770, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 27 (1972), 3) Akten betreffende Honselersdijk in het archief van de Nassause domeinraad, F.J. van Rooijen. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 47 (1992), 4) Bij een grafzerk in De Lier (Aantekeningen betreffende Ton van der Burch en van Vliet van der Woert), D. van Baalen. In: De Nederlandsche Leeuw, 1953, 70ste jaargang, 5) Register van de Heilige Geest te Naaldwijk, C. Hoek. In: Jaarboek Ons Voorgeslacht 1961, 6) L. Lapikás, Kwartierstaat Van Schothorst, version 10.2, Muiden, 2016

In 14.. is Arent Touwe Jansz beleend met de helft van 5½ morgen land in ’t Woudt. Op 21 januari 1464 Jan Arent Touwenz bij dode van zijn vader Arent Touwe Jansz.

Arent koopt op 20 december 1456 en 25 juni 1458 grond in ’t Wout.

Op 17 april 1464 verkoopt Claes Herpersz aan Suete Aernt Jans weduwe zijn dochter 1/5 deel van 6 morgen min 1 hont in Wateringen. Bezegeld door Claes Herpersz: een gezaagde dwarsbalk.

Op 1 maart 1474 verkoopt Cornelis Willem Doensz aan Zuete Arent Tou Jansz weduwe 4 morgen 1 hont gelegen in Wateringen.

Op 23 september 1479 verkopen Willem Aernt Touwenz, doctor, en Claes Aernt Touwenz, priester, aan de Carthusers buiten Delff 1½ morgen land te Maeslant gemeen met de kopers en verpacht aan Willem Danelsz.

Lijsbeth Aernt Touwe, overleden 22 juni 1498, schenkt aan de Heilige Geest 2 hond land te Wateringen, gelegen in een kamp van 2 morgen. 

 

Uit dit huwelijk:

Jan Arentsz Tou

Claes Arentsz Tou, priester, overleden > 9 augustus 1505

3  (?) Willem Aernt Touwenz, doctor, overleden > 23 september 1479

Lijsbeth Aernt Touwe, overleden 22 juni 1498