Tou, Jan Arentsz (-<1498)

Jan Arentsz Tou, leenman van de hofstede Hontshol, zoon van Arent Jans Touwen en Zuete Claes Herpers, overleden < 2 april 1498

Gehuwd met

Lijsbeth NN, overleden > 6 juli 1504

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Repertorium op de lenen van de Hofstad te Hontshol, 1253-1770, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht’, jrg. 27 (1972), 3) Acten betreffende’ t Woud, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 39 (1984), 4) Bij een grafzerk in De Lier (Aantekeningen betreffende Ton van der Burch en van Vliet van der Woert), D. van Baalen. In: De Nederlandsche Leeuw, 1953, 70ste jaargang, 5) L. Lapikás, Kwartierstaat Van Schothorst, version 10.2, Muiden, 2016

Op 21 januari 1464 is Jan Arent Touwenz beleend met de helft van 5½ morgen land gemeen met Jan Arentsz., in het ambacht van Jan van Groenevelt (onder ’t Woudt), bij dode van zijn vader Arent Touwe Jansz. Op 2 april 1498 Cornelis Jansz.

Op 19 december 1503 zijn Lijsbeth de weduwe van Jan Aernt Tou en Pieter Claesz belendend aan 13 morgen aan de Lijerhant.

Op 6 juli 1504 verkoopt Lijsbeth, de weduwe van Jan Arentsz Thou, aan Jan Claesz de snijer te Delf een jaarrente van 2 pond groot Vlaams, te lossen met 30 pond, verzekerd op 5½ morgen land op ’t Woud in de ban van Groenevelt, die zij zelf gebruikt. Belend ten westen Jacob van Bleijswijck, ten oosten Maertijn van Groenevelt, ten zuiden de verkoopster en Jacob van Bleijswijck, ten noorden de Zwet. Bezegeld door Louwerijs Heijnricxz en Heinrick Jansz. De rente is op 20 mei 15.. afgelost.

 

Uit dit huwelijk:

Cornelis Jan Aert Touwenz, overleden < 1 juni 1554

Jan Jansz

Joris Jansz

Arent Tou Jansz