Herpersz, Claes (->1464)

Claes Herpersz, overleden > 17 april 1464

Gehuwd met

Gheertruit Jan Dircs van Stienvoerde

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Akten betreffende Honselersdijk in het archief van de Nassause domeinraad, F.J. van Rooijen. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 47 (1992), 3) nationaalarchief.nl

Op 22 april 1429 ‘op sinte Jorijs’ avont’ verkopen Claes Herpersz en Gheertruit Jan Dircsdr van Stienvoerde aan het klooster St. Aechte te Delf de helft van 2½ morgen land te Zoeterwoude in Tedingher brooc, de helft van een ander even groot perceel land aldaar, en 4 hont land te Voerburch.

Op 5 juli 1435 ‘des Dinxdaghes na sinte Martijns dach translacio’ verkopen Claes Herpersz en Geertruid Jan Dircsdr aan Borwout Mathijsz twee perceelen land in Wateringe, groot 1 1/4 morgen en 7 1/2 hont.

Op 17 april 1464 verkoopt Claes Herpersz aan Suete Aernt Jans weduwe zijn dochter 1/5 deel van 6 morgen min 1 hont in Wateringen. Bezegeld door Claes Herpersz: een gezaagde dwarsbalk.

 

Kinderen:

Zuete Claes Herpers