Snellenberg, Hermanus Otthen van (1680-1742)

Hermanus Otthen van Snellenberg, zoon van Otho van Snellenberg en Margareta Baerken, gedoopt december 1680 te Westbroek (#), begraven 20 februari 1742 te Westbroek (#)

Ondertrouwd 2 januari 1706 te Westbroek (#) en gehuwd op 24 januari 1706 te Utrecht (#) met

Neeltje Bastiaans de Clerk, dochter van Bastiaen Claesz de Clerq en Maertjen Hendrics Goemans, gedoopt 31 maart 1678 te Vreeswijk (get: Casper Jochems, Cornelia Cornelis) (#), overleden 28 maart 1762 te Achttienhoven (#)

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 27 december 1731 koopt Hermanus bij een openbare verkoping een ‘huijsinge, erve ende grond’ gelegen aan de Vaart onder Achttienhoven. Op de grond rust een erfpacht van de edelen en ridderschap ’s lands van Utrecht (#). In 1746 is opgenomen in de registers van Abdij Mariendaal van Cistercienzerinnen te Zuilen, Neeltje Bastiaenzone de Clerq, weduwe van Hermannus Snellenberg, erfje van 80 roeden grond met huis bij de Vaart te Achttienhoven.

Op 18 december 1762 vindt de verdeling plaats van de nalatenschap van Neeltje de Clerq, in leven weduwe van Hermannus van Snellenberg. De erfgenamen zijn Trijntje, Hermijntje en Hermannus van Snellenbergh, onmondige kinderen van zoon Otto van Snellenberg,Johannes van Snellenberg, zoon wonende te Utrecht, Bastiaan van Snellenberg, zoon wonende te Rotterdam, Hendrik van Snellenberg, zoon wonende te Amsterdam, Klaas Fortuijn, echtgenoot van Maaijgje van Snellenbergh wonende te Amsterdam, Anthonia van Snellenberg, dochter wonende te Amsterdam, Margaritha van Snellenberg, dochter, en Jean de la Brugude, echtgenoot van Adriana van Snellenberg. De erfenis bestaat uit ‘zekere huijzinge met desselfs erve en grond, groot ontrent tagtig roeden staande en gelegen in den dorpe van Achtienhoven, strekkende met zijn heininge van de vaart aff ter halver sloot van het land van den heer Melchior ten Hove, heere van Reijnouwen en in de lengte uijt de sloot van heer Thomas Leopoldus tot ter halver sloot van het land van de convente Mariendaal, zijnde erfpagt van evengenoemde convente’ waarbij ‘huijzinge en erve op den 13e maij 1762 ten overstaan van schepenen van Achtienhoven publicq opgevijlt zijnde’ en verkocht aan Johannes van Snellenberg voor f 128 waarvan na aftrek van kosten overblijft f 110-7-. Daarnaast bestond de nalatenschap uit ‘een grafstede leggende in de kerk te Westbroek, welke tusschen de erfgenamen gemeen zal blijven’. Daarnaast wordt in het tweede hoofdstuk van de inventaris gesproken van ‘contante penningen, edog welke ten sterfhuijze niet zijn gevonden’. Voorts behelst de inventaris ‘den inboedel en huijscieraad’ en ‘de klederen van de overledene, welke ten dage voorschreve mede publicq zijn verkogt en na aftrek der kosten hebben afgebragt f 115-11-‘. De totale opbrengsten zijn derhalve f 225-18-, ‘waarvan getogen moeten worden de schulden en lasten des boedels mitsgaders de doodschulden van de overledene’ van f 115-16-8, ‘dus schiet er over’ f 110-1-8. ‘Edog waar van nog afgetrokken moet worden voor ’t opstellen en schrijven dezer met twee afschriften, zegels’ f 10-, ‘zulx nog zuijver deijlbaar blijft’ f 100-1-8, ‘zijnde voor iders ⅛ portie’ f 12-10-3 (#).

 

Uit dit huwelijk:

Ottho van Snellenberg, gedoopt 11 april 1706 te Westbroek (get: Catharina van Snellenbergh), overleden 23 juli 1756, begraven in de Buurkerk te Utrecht. Gehuwd op 17 februari 1734 in de Catharijnekerk te Utrecht met Aletta van Groeneveld, dochter van Harmannus Groenevelt en Martijntje Hultee, gedoopt 29 november 1711 in de Catharijnekerk te Utrecht, overleden 6 augustus 1765, begraven in de Weeskerk te Utrecht

Bastiaan van Snellenberg

Margrieta van Snellenberg, gedoopt 26 mei 1709 te Westbroek (get: Gerritje Cornelis), overleden 27 mei 1787, begraven in de Buurkerk te Utrecht

Hendrik van Snellenberg, gedoopt 13 september 1711 te Westbroek (get: Gerritje Cornelis), begraven 9 oktober 1711 te Westbroek

Hendrik van Snellenberg, gedoopt 31 juli 1712 te Westbroek (get: Gerritje Cornelis), begraven 18 juni 1763 in de Oosterkerk te Amsterdam. Ondertrouwd op 18 april 1738 te Amsterdam en gehuwd met Harmeijntje Schouten, geboren 1707-1708 te (?) Uelsen (D), begraven 27 oktober 1750 op de Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof te Amsterdam

Maagje van Snellenberg, gedoopt 22 april 1715 te Westbroek (get: Jannetje Jans), begraven 8 mei 1776 in de Nieuwe Zijds Kapel te Amsterdam. Ondertrouwd op 22 oktober 1744 te Amsterdam en gehuwd met Klaas Fortuin, geboren 1716-1717 te Muiden, begraven 22 december 1787 in de Nieuwe Zijds Kapel te Amsterdam

Ariaantje van Snellenberg, gedoopt 28 februari 1717 te Westbroek (get: Jannetje Jans), overleden te Breukelen, begraven 4 april 1781 te Westbroek. Gehuwd met Jean de la Bruguede, Frans kostschoolhouder aan de Nieuwersluis, overleden 7 maart 1787 te Utrecht, begraven 14 maart 1787 te Westbroek

Johannes van Snellenberg, gedoopt 13 oktober 1720 te Westbroek (get: Jannetje Jans), overleden 24 mei 1793, begraven in de Buurkerk te Utrecht. Gehuwd op 2 november 1745 in de Catharijnekerk te Utrecht met Alida Vos, dochter van Willem Vos en Dorothea de Swieder, gedoopt 26 december 1713 te Wageningen, overleden 11 november 1796, begraven in de Buurkerk te Utrecht

Antonia van Snellenberg, gedoopt 9 november 1722 te Westbroek (get: Jannetje Jans), overleden > 18 december 1762