Snellenberg, Bastiaan van (1707-1780)

Bastiaan van Snellenberg, zoon van Hermanus Otthen van Snellenberg en Neeltje Bastiaans de Clerk, gedoopt 11 september 1707 te Westbroek (#) (get: Gerritje Cornelis), begraven 4 oktober 1780 te Kralingen (#)

Relatie met

Willemijntje Cornelis Keulhorst, dochter van Cornelis Teunisz Keulhorst en Petertje Gerrits de Greef, gedoopt 4 september 1712 te Maartensdijk (get: Judith Gertse), overleden > 14 juli 1782

 

In het lidmatenregister van Westroek is opgenomen ‘Den 5 april 1729 zijn op hare belijdenisse tot lidmaten deser gemeijnte aangenomen Bastiaan Hermense van Snellenberg’.

Op 12 juni 1773 stellen Willemijntje Keulhorst en haar toenmalige echtgenoot Hendrik Cremer hun testament op waarbij zij verklaarden ‘uijt een echte matrimoniele liefde en genegentheid die zijlieden malkanderen zijn toedragende den een den ander en alzulx de eerststervende aan de langstlevende in eijgendom te maken alle hun meubilen en huijscieraad (juweelen, gemund goud en zilver daar onder niet begrepen)’, ‘alles voorbehoudens nogtans de legitime portie, welke de kind off kinderen door de eerststervende natelaten’. Als kinderen worden genoemd Maria Hendrikse Kramer en Cornelis Snellenberg ‘zoon van de testatrice, door haar voor dato van haar huwelijk ter wereld gebragt’, waarbij ‘hunne dogter Maria Hendrikse Kramer voor haar erfdeel zal hebben en genieten het voorste gedeelte off voorhuijs der huijzinge bij de comparanten bewoond werdende, met alle meubilen en huijscieraad, mitsgaders wollen en linnen, goud en zilver, alsmede de boeken met zilvere en kopere sloten, welke op dato van ’t overlijden van de langstlevende der comparanten in ’t gemelde voorhuijs bevonden zullen worden, niets daar van uijtgesonderd. Waar en tegens de voornoemde Cornelis Snellenberg voor zijn erfdeel zal hebben en genieten, het agterste gedeelte off agterhuijs van de voorschreeve huijzinge, met alle meubilen en huijscieraad, welke op dato van ’t overlijden van de langstlevende der comparanten in ’t zelve agterhuijs gevonden zullen worden, niets daar van uijtgezonderd’ (#).

 

Buitenechtelijk kind:

1  Cornelis Bastiaan van Snellenberg

 

Ondertrouwd op 20 september 1737 en gehuwd op 13 oktober 1737 te Gouderak met

Grietje Pieters Mol, geboren te Gouderak

 

Uit dit huwelijk:

Neeltje van Snellenberg, gedoopt 8 maart 1739 te Gouderak. Gehuwd op 27 november 1767 te Ouderkerk aan den IJssel met Cornelis de Jong, zoon van Gerrit de Jong en Maijke van Nes, gedoopt 23 december 1742 te Ouderkerk aan den IJssel, begraven 4 juli 1801 te Ouderkerk aan den IJssel

Jannetje van Snellenberg, gedoopt 1 januari 1741 te Gouderak

Pietertje van Snellenberg, gedoopt 16 december 1742 te Gouderak

Harmijntje Snellenburgh, gedoopt 13 juni 1745 te Gouderak, begraven 24 juni 1747 te Rotterdam

Gehuwd op 7 januari 1742 te Westbroek (#) met

Hendrik Jansen Cremer, begraven 17 februari 1778 te Westbroek

 

Uit dit huwelijk:

Maria Cremer, gedoopt 14 oktober 1742 te Westbroek (get: Geertje Cornelisse Keulhorst), overleden 31 augustus 1818 te Achttienhoven. Gehuwd op 28 april 1765 te Westbroek met Splinter van Rosendaal, zoon van Theunis Cornelisse van Rosendaal en Maagje Splinters Snel, gedoopt 27 september 1733 te Westbroek, overleden 30 april 1814 te Achttienhoven

Johannes Cremer, gedoopt 10 januari 1745 te Westbroek (get: Evertje Melgers van den Broek)