Snellenberg, Otho van (1637-1719)

Otho van Snellenberg, chirurgijn, zoon van Jan Otten van Snellenbergh en Catrina Jans van Kervel, gedoopt 5 maart 1637 in de Nicolaikerk te Utrecht (#), begraven 13 februari 1719 te Westbroek (#)

Ondertrouwd te Westbroek (#) en gehuwd op 17 oktober 1669 te De Vuursche (#) met

Margareta Baerken, geboren ca. 1645, overleden 1684-1704

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 13 oktober 1667 benoemt Maria van Snellenberch, gehuwd met Melchior Poths, eerder weduwe van Johan Stipel chirurgijn, haar broer Otto van Snellenberch, chirurgijn, tot voogd naast de eerderbenoemde Claes Wouterss van Zuijlen, broer, te Utrecht en in plaats van Bastiaen Fuijck. Op 10 april 1669 benoemt Maria van Snellenbergh, gehuwd met Melchior Poth, chirurgijn te Utrecht, haar broer Otto van Snellenbergh, haar zwager Claes Woutersz van Suijlen en Frederick Kint, bontwercker te Utrecht, als voogd over haar voorkinderen. Op 26 september 1678 procureert Johannes Stiepel, chirurgeijn te Huijsen in het Goijlant, zijn oom Otto van Snellenberch, chirurgeijn te Westbroeck, tot voortzetting van het proces tegen Melchior Poth, stiefvader, en tot het bijwonen van liquidatie. Het proces is aangespannen door comparant en voogden van de zijn onmondige broeders.

Op 14 december 1668 verklaart Otto van Snellenberch, chrirurgijn te Utrecht, over bekendheid met Aert Gijsbertss van Utrecht. 

Op 8 april 1682 huurt Oth van Snellenberch, cirurgijn te Westbroeck, een huijsinge c.a. in Westbroeck, van Henrick Jacob van Tuijl van Serooskercken. Op 20 februari 1686 is een hernieuwde huurakte opgesteld maar de akte is niet voltooid.

Op 12 april 1698 assisteert Otto van Snellenberch zijn dochter Catharina van Snellenberch bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden voor het huwelijk met Bernardus van Gamen, geassisteerd door zijn vader Johan van Gamen.

Op 16 februari 1704 koopt Oth van Snellenbergh, chirurgijn te Westbroeck, van Reijnoud Gerard van Tuijl van Serooskercken, een erff aan de zuidzijde van de Kerckdijck te Westbroeck. Op 30 december 1704 verklaart Otto van Snellenberch schuldig te zijn aan zijn zoon Johannes van Snellenberch, cirurgijn te Meijde, zijn dochter Anna Maria van Snellenberch, wonende te Amsterdam, en zijn dochter Lamberta van Snellenberch, wonende te Amsterdam, een bedrag van te samen f 500 vanwege lening voor voldoening
kooppenningen van erf te Westbroek onder andere met de boedel van zijn overleden vrouw als onderpand.

Den 19 July 1710 transport Mr. Otto van Snellenberg, cirrurgijn in Westbroek, ten behoeve van Johannes van Snellenberg seeckere huijsinge en hofjen in Westbroek.

Op 11 oktober 1712 geven Otto van Snellenbergh, 70 jaar, mr. chirurgijn in Achtienhoven en Westbroeck, en Pieter Sneeck, wonende te Utrecht, toestemming voor het huwelijk van zijn dochter Anna Maria van Snellenbergh, wonende Amsterdam, en zijn zoon Levinus Sneeck.

Het graf van Mr. Otto van Snellenberg is aanwezig in de kerk van Westbroek in het begin van de 18e eeuw.

 

Uit dit huwelijk:

Catharina van Snellenberg, gedoopt 2 oktober 1670 te Westbroek. Gehuwd op 1 november 1698 in het Antoni Gasthuis te Utrecht met Barent van Gamen, zoon van Johan van Gamen en Maria Reijers, gedoopt 9 januari 1670 te Utrecht, overleden 1702-1706. Gehuwd op 28 juli 1706 in de Domkerk te Utrecht met Antoni den Hartog, geboren ca. 1670 te Ameide, begraven juni 1721 te Ameide

Johannes van Snellenberg, chirurgijn te Ameide, gedoopt 28 januari 1672 te Westbroek, begraven 8 april 1735 te Ameide. Gehuwd < 5 december 1693 met Jannigje Verhoef, dochter van Reijer Jansen Verhoef, gedoopt 16 juli 1665 te Meerkerk, overleden augustus 1703 te Ameide. Ondertrouwd 17 januari 1704 te Noordeloos en gehuwd te Ameide met Magteltje Gerrits Fool, dochter van Gerrit Pouwelsz Fool en Marrigje Ariens, geboren te Noordeloos, begraven 24 oktober 1748 te Ameide

Anna Maria van Snellenberg, geboren 1673 te Westbroek, overleden 8 februari 1756, begraven in de Abraham Dolekerk te Utrecht. Ondertrouwd op 13 oktober 1712 te Amsterdam met Lieve Sneeck, bottelier bij de VOC (1706-1710), zoon van Pieter Sneeck en Jannetje Clivens, gedoopt 30 april 1676 Evangelisch-Luthers te Utrecht, begraven 13 maart 1738 in de Geertekerk te Utrecht

4  (?) Margarita van Snellenberg, geboren 1674-1675, overleden > 15 augustus 1717. Gehuwd 2 mei 1697 te Westbroek met Wulfert Hendrickszen de Bruijn, zoon van Hendrik Wulphertsz de Bruijn en Beatrix Jans van Toorn, geboren ca. 1670, overleden < 24 mei 1743

Lamberta van Snellenberg, gedoopt 24 december 1676 te Westbroek, begraven 5 augustus 1749 in de Nieuwe Zijdskapel te Amsterdam. Ondertrouwd 4 mei 1713 te Amsterdam en gehuwd 7 mei 1713 te Abcoude met Dirck Hassels, geboren 1675-1676 te Amsterdam, zoon van Dirck Hassels en Sara Heef, overleden 1746-1749

Lijsbetjen van Snellenberg, gedoopt 7 juli 1678 te Westbroek

Hermanda van Snellenberg, gedoopt 10 augustus 1679 te Westbroek, begraven 10 augustus 1679 te Westbroek

Hermanus Otthen van Snellenberg

Antonia van Snellenberg, gedoopt 8 juli 1683 te Westbroek, overleden 1683-1684

10  Antonia van Snellenberg, gedoopt 31 augustus 1684 te Westbroek