Clerq, Bastiaen Claesz de (1644-1694/99)

Bastiaen Claesz de Clerq, in dienst bij de VOC, zoon van Claes Cornelisz de Clerq en Bastiaentje Bastiaense, gedoopt 27 oktober 1644 te Vreeswijk (#), overleden 1694-1699

Ondertrouwd op 5 mei 1677 en gehuwd op 27 mei 1677 te Vreeswijk (#) met

Maertjen Hendrics Goemans, overleden 1686-1689

Ondertrouwd op 1 mei 1689 en gehuwd op 19 mei 1689 te Vreeswijk met

Margriet Janse van Helden

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) Familierelaties in het bestuur van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Betuwe. In: Aqua Vitae, 2005, 8e jaargang, nummer 2a, blz. 6-58

Op 23 april 1699 machtigt Cornelis Claessen de Clerck zijn vrouw Cornelia Jans van Oort om de gage van zijn broer Bastiaen Claessen de Clerck van een bedrag van 60 guldens en twaalf stuivers in te vorderen bij de VOC te Amsterdam (#).

 

Uit het 1e huwelijk:

Neeltje Bastiaans de Clerk

Ariaentje Bastiaans de Clerq, gedoopt 29 juni 1679 te Vreeswijk (get: Cornelis Cornelis)

Weijntje Bastiaens de Clerq, gedoopt 18 april 1686 te Vreeswijk

Uit het 2e huwelijk:

Claes Bastiaensz de Klerck, gedoopt 8 april 1691 te Vreeswijk. Gehuwd op 10 november 1719 te Vreeswijk met Gerritje Jacobs van Kouterick

Johannes Bastiaensz de Klerck, gedoopt 1 januari 1694 te Vreeswijk