Sandfort, Jan van (ca. 1600-1653)

Jan van Sandfort, zoon van Conraet van Santfort en Wendel Jordens, geboren ca. 1600 te Nijmegen, overleden juli-augustus 1653 (luijgeld en grafgeld 4 augustus 1653 te Nijmegen)

Ondertrouwd op 12 augustus 1623 en gehuwd op 26 augustus 1623 te Nijmegen (get: de moeders van beide zijden, Joannes le Maire, Peter Cuijper) (#) met

Agneta Cuijpers, dochter van Huijbert Willemsz Cuijpers en Henricksken Verdonck, geboren ca. 1605 te Nijmegen, overleden > 14 september 1679

 

Bron: regionaalarchiefnijmegen.nl

Willem van de Kerckhoff en Harnsken Goossens, echtelieden, bekennen schuldig te sijn aen Agnes Kuper, weduwe van wijlen Johan van Santfort, de somme van drie hondert gl capit. Ad 5 p. ct. En verbeinden daervoor bove het geenrael verbant speciale en weide groot ongeveer 1,5 mergen wairnaest gelant is d’heer van Wijkraedt en de WEd. van Herman Smits en dan nogh een halve merge Boomgaerdt wairnaest geerft is Roiloft Sondagh en d’ander sijde de vern. Wed van Herman Smit beide in d’Elicom gelege, breeder vermogens den originelen pantf. brieff in dato de 27 Meij 1668 uitgegeve en besegelt van Jan Johst van Wintrop Stadholder, Hendr. Van Kerckhoff en Gerrit Sondagh schepenen. Regt in majorem caut. den 3 Julij 1675 (Bron: Oud Rechterlijk Archief van Stadt en Heerlijkheijt Gendt en Erlecom. Protocol van Bezwaar 1674-1718).

 

Uit dit huwelijk:

Cunera van Santfort

Conrad van Santfort, gedoopt 8 februari 1627 te Nijmegen (get: Dirck Jordans, Bernt Tudder, Christijna van Zeller). Gehuwd op 25 februari 1657 te Nijmegen (get: Herman Daenen, Peter Veltjens) met Willemken Beijers, geboren te Nijmegen

Marij van Sandvoort, gedoopt 31 juli 1629 te Nijmegen (get: Marten van Mulecom, Catharina Behm, Gijssbertjen Hendricx). Gehuwd in 1659 (1e afkondiging 12 juni 1659) te Nijmegen met Arnoldus van Bergsom, doctor in de medicijnen, geboren te Nijmegen

Hubbert van Santvoort, doctor in de rechten, gedoopt 30 december 1631 te Nijmegen (get: Marten van Mulecom, Willem van de Poll, Willemken Kuipers). Gehuwd op 2 juni 1672 te Nijmegen met Gerardina Kuijper

Jan van Santvoort, gedoopt 20 mei 1634 te Nijmegen (get: Willem Behem, Hendrick Cuiper, Jenneken van Santvoort), overleden september 1635 (luijgeld 8 september 1635 te Nijmegen)

Hendrick van Santfort, gedoopt 16 augustus 1636 te Nijmegen (get: Wilhem Kuijper, Marten van Muijlecom, Wendel Kuijpers), overleden juli-augustus 1642 (luijgeld 2 augustus 1642 te Nijmegen)

Hendrick van Santvoort, gedoopt 6 september 1642 te Nijmegen (get: Henrica van Dael, Bastiaen Behem, Derck Hudenraet)

Willemken van Santvoort, gedoopt 13 september 1644 te Nijmegen (get: Hendrik van Santvoort, Heijltjen Lamberts, Geertruijt Jeud)

Jantjen van Santvoort, gedoopt 25 april 1647 te Nijmegen (get: Harnssken Verdonck, Anneken Ververssen, Hermken Daenen)