Kwartierstaat Brouwer – Generatie 11

Generatie 10 <   Namenlijst   > Generatie 12


1040  Iepe Claes

Kinderen:

1  (?) Claas Yttes


1042  Jacob Hendricx, geboren ca. 1615 te Vrouwenparochie, overleden > 6 november 1664

Gehuwd in 1639 (1e proclamatie 19 januari 1639 te Vrouwenparochie) (#) met

1043  Griet Broers, geboren ca. 1620 te Stiens, overleden > 6 november 1664

Kinderen:

Trijntje Jacobs

2  Aelcke Jacobs, gedoopt 30 mei 1643 te Vrouwenparochie. Gehuwd op 4 augustus 1667 te Vrouwenparochie met Harmen Aarjens, geboren te Vrouwenparochie

3  Geertie Jacobs, gedoopt 21 januari 1644 te Vrouwenparochie

4  Broer Jacobs, gedoopt 13 september 1645 te Vrouwenparochie. Gehuwd op 25 september 1670 te Vrouwenparochie met Leentje Pyters, geboren te Oudebildtzijl, gedoopt 8 juli 1649 te Vrouwenparochie

5  Beijts Jacobs, gedoopt 16 oktober 1647 te Vrouwenparochie

6  Hendrijck Jacobs, gedoopt 11 januari 1652 te Vrouwenparochie

7  Willem Jacobs, gedoopt 1 augustus 1652 te Vrouwenparochie

8  Griet Jacobs, gedoopt 15 februari 1654 te Vrouwenparochie, overleden 1676-1681. Gehuwd in september 1676 (attestatie 24 september 1676 te Vrouwenparochie) met Jurjen Janses, geboren te Sint Annaparochie

9  Taeke Jacobs, gedoopt 22 juni 1656 te Vrouwenparochie

10  Pierck Jacobs, gedoopt 1 augustus 1658 te Vrouwenparochie

11  Hendrijckie Jacobs, gedoopt 29 december 1661 te Vrouwenparochie

12  Reijnsch Jacobs, gedoopt 6 november 1664 te Vrouwenparochie


1044  Everdt Saskers, zoon van (?) Sasker Janssen en Dirckie Sijes, geboren ca. 1640 te Sint Jacobiparochie, overleden 1699-1701. Gehuwd op 1 mei 1696 te Vrouwenparochie met Rinsie Wopkes, geboren te Oudebildtzijl

Gehuwd in 1662 (1e proclamatie 8 juni 1662 te Vrouwenparochie) (#) met

1045  Lisbeth Bastiaens, dochter van (?) Bastiaen Reijnders en Trijnke Gerrits, geboren ca. 1640 te Oudebildtzijl, overleden < 1 mei 1696

Uit dit huwelijk:

1  Jan Everdts, gedoopt 15 juli 1663 te Vrouwenparochie

2  Sasker Everds, gedoopt 16 april 1665 te Vrouwenparochie, overleden 1665-1669

3  Siouck Everds, gedoopt 7 juli 1667 te Vrouwenparochie

4  Sasker Everds, gedoopt 5 september 1669 te Vrouwenparochie. Gehuwd op 30 december 1694 te Vrouwenparochie met Antie Philips, geboren te Vrouwenparochie

5  Bastiaan Everdts, gedoopt 17 augustus 1673 te Vrouwenparochie, overleden 1673-1680

Arjen Everts

7  Bastjaan Everdts, gedoopt 22 februari 1680 te Vrouwenparochie


1046  Reijnder Clasen, zoon van Claes Ockers en Lijsbet Aeriens, gedoopt 5 maart 1643 te Sint Annaparochie (#), overleden > 25 november 1674

Ondertrouwd op 7 augustus 1670 en gehuwd op 6 januari 1674 te Vrouwenparochie (#) met

1047  Piedt Wopkes, dochter van Wopke Bouwes en Lijsbet Jacobs, gedoopt 21 mei 1642 te Vrouwenparochie (#), overleden > 25 november 1674

Uit dit huwelijk:

1  Claas Reijnders, gedoopt 17 september 1671 te Vrouwenparochie

2  Wopke Reijnders, gedoopt 23 april 1673 te Vrouwenparochie

Lijsbet Reiners


1050  Pytter Martens, geboren ca. 1650 te Sint Jacobiparochie, overleden > 6 april 1690

Ondertrouwd op 21 november 1680 en gehuwd op 28 januari 1681 te Vrouwenparochie (#) met

1051  Ariaantje Jans, dochter van Jan Cornelis en Hendrickie Jobs, gedoopt 30 september 1649 te Vrouwenparochie (#), overleden > 6 april 1690

Uit dit huwelijk:

1  Marten Pytters, gedoopt 20 november 1681 te Vrouwenparochie

2  Kornelis Pytters, gedoopt 20 november 1681 te Vrouwenparochie, overleden 1681

Hendrickje Pytters

4  Claas Pytters, gedoopt 14 maart 1686 te Vrouwenparochie

5  Reijnuw Pytters, gedoopt 6 april 1690 te Vrouwenparochie


1052  Mient Tammes, geboren ca. 1630, overleden > 1 september 1671

Gehuwd met

1053  Ietje Eijntes, geboren ca. 1630, gedoopt op belijdenis 11 mei 1660 te Marrum (#), overleden > 1 september 1671

Op 11 mei 1660 doet Idtie, huisvrouw van Mient Tammes, belijdenis te Marrum en Westernijkerk en wordt op die datum gedoopt. Ze is in 1660 ingeschreven in het lidmatenregister (#). In mei 1667 vertrekken zij naar Kollum.

Uit dit huwelijk:

1  Tamme Mients, gedoopt 16 augustus 1657 te Marrum en Westernijkerk

2  Eetske Mients, gedoopt 25 december 1658 te Marrum en Westernijkerk

3  Bauk Mients, gedoopt 16 december 1660 te Marrum en Westernijkerk

Einte Mients

5  Auk Mients, gedoopt 1 september 1671 te Marrum en Westernijkerk


1054  Fopke Reiners, geboren ca. 1635 te Stiens

Gehuwd in april-mei 1657 (3e proclamatie 26 april 1657 te Hallum) (#) met

1055  Lijsbet Gerkes, geboren ca. 1635 te Hallum

Uit dit huwelijk:

1  Reijner Fopkes, gedoopt 23 mei 1658 te Hallum

2  Claes Fopkes, gedoopt 27 juli 1660 te Hallum

3  (?) Lijsbet Fopkes


1056  Crijn van der Kleij

Kinderen:

1  Pieter Crijnen van der Kleij. Gehuwd op 24 februari 1663 te Monster met Leentje Cornelis

2  Jan Crijnen van der Kleij

Engel Crijnen van der Kleij

Crijn Crijnen van der Kleij. Gehuwd op 17 februari 1680 te Delft met Magtelt de Vos, begraven 16 maart 1704 in de Oude Kerk te Delft


1058  Cornelis Jacobsz van der Burch, zoon van Jacob Cornelisz en Annetgen Winnants van der Steen, gedoopt 10 juli 1624 te Delft (get: Wijnant Winnansz, Hester Jans) (#), overleden > 29 november 1667

Ondertrouwd op 3 juni 1651 en gehuwd op 18 juni 1651 te Delft (#) met

1059  Maertgen Heijndricks

Uit dit huwelijk:

Jacomijntje Cornelis van der Burch

2  Hendric Cornelisz van der Burch, gedoopt 13 januari 1656 in de Nieuwe Kerk te Delft (get: Arijen Harmensz, Jannetje Jans, Heijltje Cornelis)

3  Annetje Cornelis van der Burch, gedoopt 19 februari 1662 in de Nieuwe Kerk te Delft (get: Pouwels Gerritsz, Emmerentia Davits, Heijltje Cornelis). Ondertrouwd op 24 oktober 1699 en gehuwd op 8 november 1799 te Delft met Arnold van Cleeff, gedoopt 30 september 1663 in de Nieuwe Kerk te Delft


1062  Bartel Cornelisz van Coolwijck, timmerman, zoon van Cornelis Bartolomeeusz en Maertje Marcelis, gedoopt (?) 12 september 1621 te Delft (get: Jacob Ariensz, Machtelt Cornelis, Pieterken Pieters) (#), begraven 14 juni 1698 in de Oude Kerk te Delft (#)

Ondertrouwd op 5 mei 1646 en gehuwd op 20 mei 1646 te Delft (#) met

1063  Immetje Cornelis van den Velden, dochter van Cornelis Claesz van den Velden en Hillegont Jans, gedoopt 5 oktober 1625 te Delft (get: Wijbrant Jans, Trijntgen Leenderts, Maertgen Cornelisdr) (#), begraven 19 maart 1685 in de Oude Kerk te Delft (#)

Op 22 december 1658 attesteert Bartel Cornelisz van Coolwijck als getuige.

Uit dit huwelijk:

1  Maria Bortels van Coolwijk, gedoopt 26 februari 1647 te Delft (get: Cornelis Bortelsz, Hillegont Jansdr), overleden 7 januari 1701 te Delft (verdronken) en begraven 9 januari 1701 in de Nieuwe Kerk te Delft. Ondertrouwd op 18 april 1682 en gehuwd op 3 mei 1682 in de Nieuwe Kerk te Delft met Volckert Arentsz van der Bijl, horlogemaker, gedoopt 2 september 1640 te Delft, begraven 11 september 1706 in de Nieuwe Kerk te Delft

2  Cornelis Bortelsz, gedoopt 1 december 1648 te Delft (get: Cornelis Bortelsz, Maertgen Ariens, Jannetgen Cornelis), overleden 1648-1663

Hillegond Bartels Koolwijk

4  Cornelia Bartels, gedoopt 14 maart 1655 te Delft (get: Hendrick Cornelisz, Geertje Cornelis, Jannetje Cornelis), overleden 1655-1656

5  Cornelia Bartels, gedoopt 21 december 1656 te Delft (get: Jan Cornelisz, Gerritje Cornelis, Dirck Gerritsz), begraven 18 januari 1657 in de Nieuwer Kerk te Delft

6  Johannes Bartels Coolwijk, schoenmaker, gedoopt 15 september 1658 te Delft (get: Huijbrecht Cornelisz, Annetje Jans, Annetje Jacobs). Ondertrouwd op 15 april 1679 en gehuwd op 3 mei 1679 in de Oude Kerk te Delft (get: huisvrouw van Jan Cornelis Bleijker) met Pietertje Ariens van Hees

7  NN Bortels, begraven 10 december 1662 in de Oude Kerk te Delft

8  Cornelis Bartelsz, gedoopt 7 december 1663 te Delft (get: Cornelis Bortelsz, Baertje Jans, Geertje Cornelis), begraven 30 december 1663 in de Oude Kerk te Delft

9  Cornelis Bartelsz, gedoopt 16 juli 1665 te Delft (get: Cornelis Bertelsz, Dirckje Arijens, Barentje Jans), begraven 27 juli 1665 in de Nieuwe Kerk te Delft


1064  Jan Corsz van der Speck , zoon van Cors Jansz van der Speck, overleden < 11 maart 1679

Gehuwd met

1065  Pleuntge Heijndricx van Stralen. Ondertrouwd op 11 maart 1679 te Delft met Cornelis Maertensz van der Meer, schipper

Op 10 mei 1681 worden Cors Janse en Jan Corsse van der Speck genoemd als belendingen bij de verkoop van een huis en erf in Wateringen. Verkoper is Jan Maertens van der Meer wonende te Delft, koper Jan Arents van der Helm wonende te Wateringen.

Uit dit huwelijk:

1  Corstiaen Jansz van der Speck, schoenmaker. Ondertrouwd op 1 september 1691 en gehuwd op 16 september 1691 te Delft met Lijsbeth Pieters van der Hoeve. Gehuwd met Pietertje Claes

Heijndrick Jansz van der Speck


1068  Leendert Jansz Duijvesteijn, boer te Hof van Delft (1674) en te Wateringen, zoon van Jan Hendricksz Duijvesteijn de jonge en Engeltge Vrancken van der Burch, geboren ca. 1630, overleden 1677-1680

Gehuwd op 21 mei 1657 voor het gerecht te Delft (#) met

1069  Maria Hendricks van Noorden, dochter van (?) Hendrick Claessen van Noorden, geboren ca. 1635, overleden 19 juni 1694 te Wateringen (#)

Op 28 december 1662 sluiten Leendert Jansz Duijvesteijn en Arent Vrancken van den Burch een schuld bij Evert Jansz van der Hoven. Begin 1663 of kort daarvoor koopt Leendert Janss Duijvesteijn een huis en erf in het dorp Wateringen uit de boedel van wijlen Maritje Joosten, weduwe van Jochem Arijenss Sonnevelt. Op een lijst van weerbare mannen te Wateringen uit het jaar 1665 komt Leendert voor met ‘een musquet, bandelier en zijdgeweer’. In 1674 krijgt hij het vruchtgebruik van de boerderij van zijn schoonzuster Jannetje Duijvestein-van Rijt te Hof van Delft. Vermoedelijk in 1677 gaat hij te Wateringen boeren, want op 14 mei 1677 koopt hij voor f 1000 een huis, erf, barg met geboomte in het dorp van Wateringen, dat belast is met 44 hoenderen per jaar aan ‘den huijse van Naeldwijck’. Dezelfde dag verkoopt hij voor f 750 een huis met erf in het dorp Wateringen aan mr Pieter Valckenis, hetwelk belast is met 2 gulden per jaar, toekomende de leprozen te ’s Gravenhage. In 1680 is Leendert overleden, blijkens een Delfts kohier, waarin opgenomen is ‘de weduwe van Leendert Jansz Duijvesteijn te Wateringen’.

Op 1 april 1682 bekent Mari Hendrick van Noorden, weduwe van Leendert Janse Duijvesteijn, wonende te Wateringen, 1500 carolus gulden schuldig te zijn aan Jan Steevense van Gelder te Delft. Als onderpand voor deze lening geeft zij haar huis in het dorp Wateringen met 2 margen 2 hond ‘weesende boogart’ in de Wippolder. Jan Leenderse Duijvesteijn, Engelie Leenderse Duijvesteijn, Heinderick Leenderse Duijvesteijn en Joost Leenderse Duijvesteijn, kinderen en erfgenamen van Leendert Janse Duijvesteijn en van Maria van Noorden, stellen zich als borgen. Maria Heijndericx van Noorde, weduwe en boedelharster van Leendert Janss Duijvesteijn wordt ook genoemd onder de erfgenamen van Trijntje Vrancken van der Burch in een akte van 7 augustus 1685. Gezamenlijk transporteren de erfgenamen een perceel in Wateringen. Zij verkoopt op 4 december 1687 aan haar zoon Hendrick Leenderse en aan haar dochter Engeltie Leenders Duijvesteijn 12 roeden land ‘binnen ofte omtrent’ het dorp Wateringen voor 50 carolus gulden. Ten noorden grenst dit land aan grond van Maria van Noorden.

Zij sterft waarschijnlijk ten gevolge van een abces in de mond, hetgeen valt op te maken uit rekeningen van de chirurgijn Sijbert van der Valck, die 6 of 7 bezoeken bij haar had afgelegd. Enige dagen na haar dood wordt een inventaris opgemaakt van haar nalatenschap. Zij bewoont een hofstede in Wateringen aan het marctvelt die belast is met 44 hoenderen per jaar ‘aan het huijs van Naeltwijck’ en waarvoor 11 gulden jaarlijks wordt betaald aan stadhouder-koning Willem III. Voorts laat zij na 7 melkkoeien, 1 vaars en 2 kalveren. Aan de Kercklaen te Wateringen bezit zij nog 2½ morgen boomgaard. Op 24 juni 1694 wordt de rekening betaald voor het openen van haar graf in de kerk te Wateringen. Op 30 juni 1695 wordt rekening gedaan van de boedel, waaruit blijkt dat de boomgaard voor 2400 gulden wordt verkocht en het huis binnen het dorp voor 825 gulden. Haar erfgenamen zijn haar drie kinderen Engeltje, getrouwd met Arij Pieters van der Valck, Joost en Hendrick Duijvesteijn. Maria van Noorden blijkt ook nog ca 8 mergen weiland in Quintsheul in pacht te hebben gehad.

Uit dit huwelijk:

1  Jan Leenderts Duijvesteijn, santschipper te Wateringen (1680), geboren ca. 1660 te Wateringen, overleden 1682-1694. Gehuwd op 19 mei 1680 voor de schepenen te Naaldwijk met Marijtje Everts van der Swam, geboren te Wateringen, begraven 12 maart 1729 te Wateringen

2  Engeltje Leenderts Duijvesteijn, overleden > 30 juni 1726. Gehuwd met Arij Pietersz van der Valck, meester kleermaker te Wateringen (1680), begraven 11 maart 1717 te Wateringen

3  Hendrik Leendertsz Duijvesteijn, timmerman te Wateringen, overleden > 24 april 1718. Gehuwd < 1694 met Cornelia Doen van Alenburg, begraven 31 november 1703 te Wateringen. Gehuwd 1703-1707 met Leuntje Cornelis Olthoorn, begraven 1 december 1712 te Wateringen

Joost Leendertsz Duijvesteijn


1070  Pieter Arentsz van der Burch, geboren ca. 1620 te Papsouw

Ondertrouwd op 4 juni 1644 en gehuwd op 19 juni 1644 in ’t stadthuijs te Delft (#) met

1071  Gerritje Dircks de Seeuw, dochter van Dirck Lenertsz de Zeeuw en Pietertgen Ingen, geboren ca. 1623 te Delfgauw

Op 10 september 1645 is in het Giftboek van de vrije en onvrije hoflanden vermeld: “Heijndrick Claesz tot Delfgauw als getrouwd hebbende Marijtgen Ingen de Oude, Isaac Pleunen als getrouwd hebbende Jannitgen Ingen, Cornelis Jansz bouwman bij ’t Wout als getrouwd hebbende Jonge Marijtgen Ingen, Jacob Abrahamsz wonende bij Delfshaven als getrouwd hebbende Trijntgen Fenijse, dochter van Pietertgen Ingen gewonnen bij Fenijs Ariensz, Pieter Arentsz van Burch als getrouwd hebbende Gerritgen Dircxsdr, dochter van Pietertgen Ingen en Willem Jacobsz de Loose vervangende Lenert Jansz van der Wilt als testementaire voogden van de twee nog minderjarige kinderen van Pietertgen Ingen aan haar verwekt bij Dirck Lenertsz de Zeeu, mitsgader nog dezelve Van der Wilt en De Loose als voogden van de twee nog minderjarige kinderen van Jan Ingensz Bruijn overleden tot Zoetermeer, en winnen gift van 2 morgen onvrij hofland gelegen in de hoefslag van de Oude Laen, staande de morgen op 6 ponden schots, nagelaten bij zaliger Inge Jansz.

Uit dit huwelijk:

1  Arent Pijetersz van der Burch, overleden < 19 januari 1675. Gehuwd met Maertge Frans van Bocxel

Marijtje Pieters van der Burch

3  Cornelis Pietersz van der Burch, bouwman. Ondertrouwd op 22 oktober 1672 te Delft met Geertgen Harmens de Roo. Ondertrouwd op 23 januari 1683 en gehuwd op 7 februari 1683 te Delft met Maartge Dirx

4  (?) Annitge Pieters van der Burch. Ondertrouwd op 16 oktober 1677 en gehuwd op 7 november 1677 in de Oude Kerk te Delft met Balte Jacobsz van der Lee, linnewever

5  (?) Magdaleentge Pieters van der Burch. Ondertrouwd op 17 april 1688 te Delft met Pieter Lagreijn, linnewever, begraven 4 maart 1734 in de Oude Kerk te Delft

6  Maria Pieters van der Burch. Ondertrouwd op 22 juli 1690 te Delft met Frans Pietersz Kisteleijn, tapijtwerker

7  Pietertge Pieters van der Burch, begraven 23 maart 1728 in de Oude Kerk te Delft. Ondertrouwd op 3 februari 1691 en gehuwd op 18 februari 1691 te Delft met Jan Pouwelsz van der Tack, landbouwer. Gehuwd op 14 mei 1719 te Delft met Cornelis van der Schouten


1072  Jodocus Georgius de Brabander, zoon van (?) Simon de Brabandere en Joanna Vermote, geboren ca. 1655

Gehuwd met

1073  Anna Verbreght, dochter van Jan Verberkt en Joanna van Migro, geboren ca. 1655, overleden (?) 6 oktober 1714 te Mechelen (B)

Uit dit huwelijk:

Simon de Brabander

2  Antonius de Brabander, gedoopt 17 februari 1681 RK te Mechelen (B)

3  Joannes de Brabander, gedoopt 9 oktober 1685 RK te Mechelen (B)

4  Marie de Brabander, gedoopt 22 januari 1688 RK te Mechelen (B)

5  Anna Catharina de Brabander, gedoopt 24 december 1689 RK te Mechelen (B)

6  Michael de Brabander, gedoopt 11 augustus 1691 RK te Mechelen (B)

7  Anne Marie de Brabander, gedoopt 9 december 1692 RK te Mechelen (B)


1074  Wilhelmus Thirion

Gehuwd met

1075  Elisabetha Martinetque

Uit dit huwelijk:

Elisabeth Willems Thirion

2  Jacobus Willemsz Tirion, gedoopt 11 juni 1678 RK te Rijsbergen

3  Adriana Willems Tirion, gedoopt 21 december 1680 RK te Rijsbergen


1080  Jan Pouwelsz Verspeck, baljuw en schout van De Lier, zoon van Pouwel Jacobsz Verspeck en Jaepgen Adriaens Overgauw, geboren ca. 1610 te Delfgauw, overleden 1680 te De Lier, begraven te Naaldwijk

Ondertrouwd op 4 augustus 1635 te Delft (#) en gehuwd met

1081  Neeltgen Pouwels van Dijck de Jongere, dochter van Pouwel Adriaensz van Dijk van Adrichem en Jannitgen Jans Tou van der Burch, gedoopt 24 februari 1608 te Naaldwijk (#), begraven 15 november 1697 te Naaldwijk

 

Uit dit huwelijk:

1  Jannetje Jans, gedoopt 27 februari 1637 te Delft (get: Neeltje Jacobs), begraven 15 oktober 1638 in de Nieuwe Kerk te Delft

Pouwel Jansz Verspeck

3  Jannetje Jans Verspeck, gedoopt 2 maart 1642 te De Lier (get: Jacoba Pauli, Aletha Pauli). Gehuwd op 25 januari 1665 te De Lier met Pieter Pieters Coolen

4  Geertje Jans Verspeck, gedoopt 13 december 1643 te De Lier, overleden 23 maart 1693 te Naaldwijk. Gehuwd op 22 mei 1667 te Naaldwijk met Cornelis Vrancken Inhouck, gedoopt 30 oktober 1639 te Naaldwijk, begraven 21 april 1694 te Naaldwijk

5  Neeltje Jans Verspeck, gedoopt 17 december 1645 te De Lier (get: Cornelis Paulusz, Aaltje Paulsd)


1082  Vranck Oliviers Inhouck, kerkmeester te Naaldwijk (1661), zoon van Olivier Francken Inhoeck en Neeltje Joosten Vercroft, gedoopt 9 september 1612 te Naaldwijk (#), overleden 1678-1683

Gehuwd ca. 1638 met

1083  Lijsbet Maartens Sprockenburg, dochter van Maerten Maertensz Sprockenburg en Maritge Pieters, gedoopt 11 april 1615 te Naaldwijk (#), begraven 23 november 1683 te Naaldwijk

Op 21 juni 1644 verkopen Vranck Oliviersz Inhouck, Joost Oliviersz Inhouck en Gerrit Cornelisz Valck, als man en voogd van Crijntje Oliviers Inhouck, kinderen en erfgenamen van Olivier Vrancken Inhouck, allen wonend to Naaldwijk, aan de testamentaire voogden van de kinderen van Cornelis Rosa, in leven secretaris van het Hof van Holland, 2 morgen land in Naaldwijk, alsmede 10 hond 63 roe aldaar voor 3486 gulden 3 stuivers 9 penningen. Op 1 januari 1648 verkoopt Vranck Olivier Inhouck, onze inwoner, aan Gerrit Cornelisz Valck, mede onze inwoner, de helft van een huis, schuur, berg en geboomte en de helft van een boomgaard, gekomen van het kapittel to Naaldwijk en de helft van de inboedel, zoals Olivier Vrancken Inhouck gezeten heeft voor 1150 Carolus gulden. Op 20 juni 1663 verkopen Vranck Oliviersz Inhouck en Gerrit Cornelisz Valck, als getrouwd hebbende Crijntje Oliviers, mede namens Joost Oliviersz Inhouck, haar zwager en broeder, samen kinderen en erfgenamen van saliger Olivier Vrancken Inhoucken, voor f 200 een huis to Naaldwijk in de Zuidbuurt, aan Cornelis Jorissen van der Marck, wonende to Naaldwijk.

Op 13 juni 1647 is een inventaris gemaakt door Cornelis Cornelisz Hogerslaen, schoenmaker te Naaldwijk, weduwenaar van Ariaentgen Claesdr van Swieten, inzaken de nagelaten goederen van Ariaentgen. Daaronder vallen inkomende schulden, inclusief een rekening van Vranck Oliviers Inhouck.

Op 15 december 1652 is Vranck schuldig aan Jonkvrouwe Maria van der Urck, weduwe van Sijmon van Catshuijsen in leven baljuw en rentmeester van Naaldwijk, f 2000 krachtens sentenrie van het Hof van Holland van 7 november 1651, onder verband van 3 morgen 5 hont en 81 roe land. De schuld is afgelost op 30 maart 1665.

Op 3 mei 1659 verklaart Cornelis Jeroensz van Schie, onder inwoner als principaal, met Vranck Oliviersz Inhoeck, Dirck Aelbrechtsz Vredenburgh en Jan Cornelisz van Heiningen, inwoners van Naaldwijk, als borgen, schuldig te zijn aan Jan Corstiaensz van der Burg, wonende te Delft, de somma van f 200. Op dezelfde datum geeft Cornelis Jeroensz van Schie, wonende in het dorp te Naaldwijk, te kennen dat Vranck Oliviersz Inhouck, Dirck Aelbrechtsz Vredenburgh en Jan Cornelisz van Heiningen, zich borg haden gesteld voor hem ter restitutie van f 200, die hij schuldig is aan Jan Corstiaensz van der Burgh. Ter meerdere zekerheid van zijn borgen stelt hij om niet te verkopen, alieneren of te belasten zijn huizen en erven. Op 3 mei 1661 geven Vranck Oliviersz Inhouck en Jan Cornelisz van Heijningen, vervangende Dirck Aelbrechtsz Vredenburg, toestemming aan Cornelis Jeroensz om het huis en erf in het dorp te Naaldwijk te verkopen aan Pieter Hogendijck.

Op 7 juni 1661 verklaren Pieter van der Meer, baljuw van Naaldwijk, Vranck Oliviersz Inhouck en Abraham Vrancken van der Urck, beiden kerkmeesters aldaar, in die kwaliteit schuldig te zijn aan de Diaconie van de kerk van Naaldwijk en Honselersdijk, de somma van f 300. Op 5 mei 1666 verklaart Cornelis Vrancken Inhouck, onze inwoner als principaal, met Vranck Oliviersen Inhouck, onze inwoner, en Doe Pietersen Ockenburgh, wonende ambacht van Monster, als borgen, schuldig te zijn aan de voogden van het nagelaten weeskind van Gerrit Willemsen van Sijl en Maritge Aelbregts van der Thuijn, genaamd Maritge Gerrits, de somme van f 900. Op 26 juni 1667 geven Cornelis Vrancken Inhouck, Vranck Oliviersz Inhouck en Doe Pietersz Ockenburgh te kennen dat zij op 5 mei 1666 voor schepenen alhier hebben bekend schuldig te zijn aan de voogden van het nagelaten weeskind van Gerrit Willemsz van Sijl en Maritge Aelbrechts van der Thuijn de somme van f 900 volgens obligatie. Daar deze obligatie vermist wordt, wordt toegestemd dat er een duplicaat wordt gemaakt.

Op 20 juli 1677 zijn Vranck Oliviersz Inhouck en Lijsbeth Maertens, zijn huisvrouw, schuldig aan Richard van der Kun, koopman van wijnen to ’s Gravenhage, 1200 carolus gulden wegens geldlening tegen 6% rente onder verband van een huis en erf en 5 morgen 4 hont land to Naaldwijk, waarvan 1 morgen is gekomen van Zijne Hoogheid en 4 morgen 4 hont van Cornelis Molenwerf. Op 1 juli 1678 is Vranck Oliviersz Inhouck schuldig aan mr Willem de Roos, schoolmeester to Naaldwijk, f 1300 wegens geldlening tegen 6% rente onder verband van 7 morgen land. Op 4 april 1677 is Vranck Oliviersz Inhouck getuige bij het verlijden van een notariële akte.

Op 4 november 1683 vragen Pouwelis Jansz van der Speck en Arij Leendertsz Rodenburg, zwagers van Lisbeth Maertens Sprockenburg weduwe van Vranck Olijviersen Inhouck, om hun aanstelling tot curator over haar boedel, hetgeen op 27 november 1683 wordt toegestaan. Op 26 juni 1686 verzoekt de bode Etienne de Clarr betaling van het pontgeld, verschuldigd geworden bij de verkoop door curatoren van de insolvente boedel van Lijsbeth Maertens, waarin hij voor 1/3 part gerechtigd is. Hij stelt dat hij onder meer daarvan moet leven. Hij rekest wordt traag behandeld. Op 12 maart 1685 wordt een comparantie van partijen bevolen, op 2 september 1686 wederom. Of de bode zijn geld heeft ontvangen is niet vermeld.

Uit dit huwelijk:

1  Cornelis Vrancken Inhoeck, bouwman, schepen van Honselersdijk, gedoopt 30 oktober 1639 te Naaldwijk, begraven 21 april 1694 te Naaldwijk. Gehuwd op 22 mei 1667 te Naaldwijk met Geertje Jans Verspeck, gedoopt 13 december 1643 te De Lier, overleden 23 maart 1693 te Naaldwijk

2  Arijen Vrancken Inhoeck, gedoopt 4 mei 1642 te Naaldwijk, begraven (?) 24 mei 1642 te Naaldwijk

3  NN Vrancken Inhoeck, begraven 8 augustus 1643 te Naaldwijk

Maertge Vrancken Inhoeck

5  Pleuntje Vrancken Inhoeck, gedoopt 1 mei 1648 te Naaldwijk, begraven (?) 24 juni 1648 te Naaldwijk

6  Neeltgen Vrancken Inhoeck, gedoopt 6 augustus 1649 te Naaldwijk, begraven 22 mei 1694 te Naaldwijk. Gehuwd met Arij Leendertsz Rodenburch, gedoopt (?) 16 september 1644 te De Lier, overleden 1687. Gehuwd met Jacob Louris van Heusden

7  Anna Vrancken Inhoeck, gedoopt 25 augustus 1652 te Naaldwijk

8  Maerten Vrancken Inhoeck, gedoopt 11 december 1655 te Naaldwijk


1084  Jacob Gerritsz Noordermeer, zoon van Gerrit Leendertsz Noordermeer en Maritgen Cornelis, geboren te Wilsveen, gedoopt 5 januari 1614 te Leidschendam (get: Gerrit Dirxsz, Hendrik Jacobsz, Maritje Lenaerts) (#), overleden ca. 1680 te Rugge. Gehuwd op 25 januari 1637 te Wilsveen met Machtelt Jans, geboren ca. 1615, overleden < 1648. Gehuwd op 11 september 1648 te Rijswijk met Grietgen Crijnen, geboren ca. 1625 te Valk ende Bosch, overleden < 1655

Ondertrouwd op 17 oktober 1655 en gehuwd 1 november 1655 te Brielle (#) met

1085  Baaltje Hubrechts van Dorp, geboren ca. 1630 te Wateringen

Uit dit huwelijk:

Cornelis Jacobsz Noordermeer


1108  Carel Carelse, zoon van Charles Viller en Marie Pipelet, gedoopt 29 juli 1638 in de Waalse Kerk te Utrecht (get: Elisabeth Chandion) (#), overleden < 2 november 1702

Ondertrouwd op 14 december 1662 en gehuwd op 30 december 1662 in het Anthonigasthuis te Utrecht (get: stiefvader van de bruidegom Anthoni Leune, Aelbert Ernst, vader van de bruid) (#) met

1109  Claertjen Aelberts, dochter van Aelbert Ernst en Geertruda Lodewijcx, gedoopt 27 augustus 1640 in de Domkerk te Utrecht (#), overleden 2 november 1702 te Utrecht (#)

Uit dit huwelijk:

1  Lodewijck Vileers, gedoopt 24 februari 1667 in de Nicolaikerk te Utrecht, overleden 15 april 1667 te Utrecht

2  Johannes Vileers, gedoopt 16 februari 1668 in de Catharijnekerk te Utrecht, overleden 2 december 1748, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd met Anna Maria van Eijndhoven, overleden 16 januari 1709, begraven in de Buurkerk te Utrecht

Lodewijck Vileers

4  Johanna Vileers, gedoopt 12 december 1671 in de Catharijnekerk te Utrecht, , begraven 29 januari 1672 in de Geertekerk te Utrecht

5  Jannetje Filaer, gedoopt 10 april 1673 Evangelisch-Luthers te Utrecht (get: Maria Jurriaens)

6  Albert Vileers, gedoopt 9 februari 1676 in de Waalse Kerk te Utrecht

7  Isac Vileers, gedoopt 26 februari 1680 in de Waalse Kerk te Utrecht, (?) overleden 11 maart 1688, begraven in de Geertekerk te Utrecht


1112  Adriaen Gerritsz Corver, geboren ca. 1610, begraven 30 juli 1666 in de Jacobikerk te Utrecht (#)

Gehuwd met

1113  Jannichje Gerrits van de Velt

Op 21 april 1647 koopt Adriaen van Jan Eersten van Bellecum een ‘huijsinge’ aan de oostzijde van de Santstraet ’tegen de Stadtswalle, zijnde de derde woning vanaf ’t Oosteijnde, nieuw getimmerd’. Op het huis rust een plecht van fl 200,- met 5½% rente ten behoeve van Jan van Wessell. Op 29 september 1648 leent hij opnieuw fl 200,- van Aeltgen Aelberts van Haerlem, weduwe van Jan Wesselsen van Galen. Adriaen Corver sluit in de loop der tijd nog twee plechten, op 20 november 1661 een plecht van fl 300,- tegen 5% bij Annichjen van der Wel. Deze lening dient ter aflossing van bovengenoemde plecht van fl 200,-. Op 19 maart 1662 een plecht van fl 300,- tegen 5% bij Lambert van Vollenhoven. Adriaen Corver verkoopt het huis op 25 oktober 1662 aan Willem Willemsz Franckelijn en Elisabeth Moudinck. Op dat moment rust op het huis een totale plecht van fl 600,- ten behoeve van Anna van de Well en Lambert van Vollenhoven.

Uit dit huwelijk:

1  Gerrit Arisz Corver, lampenmaker, overleden 31 maart 1679, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Ondertrouwd op 19 oktober 1656 en gehuwd op 2 november 1656 te Utrecht met Aelbertje Hendrix, overleden 2 maart 1703, begraven in de Buurkerk te Utrecht

2  Aeltie Aris Corver, overleden 2 februari 1680, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Ondertrouwd op 1 mei 1659 en gehuwd op 17 mei 1659 te Utrecht met Willem France Scholt, overleden 17 mei 1686, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

3  NN Corver, begraven 20 oktober 1634 in de Jacobikerk te Utrecht

4  Peter Arisz Corver, daghuurder, overleden 1 augustus 1702, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd op 29 maart 1662 RK en voor het gerecht te Utrecht met Lijsbet van Battum, begraven 29 april 1672 in de Buurkerk te Utrecht

Cornelis Arisz Corver

6  NN Corver, begraven 30 januari 1654 in de Jacobikerk te Utrecht

7  NN Corver, begraven 28 december 1657 in de Jacobikerk te Utrecht


1114  Jan Jansz van Loenen, rentmeester, zoon van Jan Andriesz van Loenen en Willemgen Gerrits de Hooch, geboren ca. 1610, overleden < 28 april 1664

Gehuwd op 16 mei 1637 in de Catharijnekerk te Utrecht (#) met

1115  Sijchgen Hendricks van Billich, dochter van Henricus Billichius, geboren ca. 1615 te Buurmalsen, begraven 28 oktober 1672 in de Jacobikerk te Utrecht (#)

Op 11 maart 1637 sluit Jan Andriesz van Loenen een akkoord met zijn kinderen Gerrit van Loenen, Jan van Loenen, Thomas van Loenen, Roeloff van Loenen, Andries van Loenen, Nellichgen van Loenen en Catharina van Loenen, over voldoening van de erfenis van Jannichgen van Gooch, in leven gehuwd met Baltus Jansz Cock, tante van de kinderen die voor 8/11 deel haar mede-erfgenamen zijn. Ieder kind ontvangt f 150-0-0. Nellichgen van Loenen heeft de akte niet ondertekend. In de marge: kwitantie dd 5-10-1641 voor ontvangst van f 150-0-0 door Thomas Jansz van Loenen en Jan Coenraets van Oosterhout. In de marge: kwitantie dd 4-4-1647 voor ontvangst van f 150-0-0 door Andries van Loenen. In de marge: dd 2-5-1649 voor ontvangst van f 150-0-0 door Roeloff van Loenen.

Op 28 april 1664 verschijnen Thomas van Loenen, luijtenant, de onmundige kinderen van Jan van Loenen en Sijchgen van Billich, bijgestaan door hun moeder Sijchgen van Billich, weduwe van Jan van Loenen als voogd, en Hendrick van Loenen tevens zoon van Jan van Loenen en Sijchgen van Billich. Zij benoemen Johan van Oosterhout, zwager van Thomas van Loenen en Sijchgen van Billich en diens zoon Coenraet van Oosterhout, om voor het gerecht van Utrecht porties in huizen en kameren te transporteren aan Andries van Loenen (#).

In 1668 voert Sijken van Billich, weduwe van Jan Jansz van Loenen, proces tegen Erris Hendricksz. Uit 1675 dateert een eigendomsbewijs van een huis en erf te Zaltbommel aan de Boschstraet, afkomstig van de erfgenamen van Sijken van Billich, weduwe van Johan van Loenen, voor Andries van Loenen. In 1677 voeren de erfgenamen van Jan van Loenen een proces tegen Sweer Jansz en een proces tegen Dirck Vreem.

Uit dit huwelijk:

1  Hendrick van Loenen, (?) overleden 9 april 1699, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht

2  (?) Geertgen Jans van Loenen


1116  Adriaen Dircxsz van Eijck, vingerhoedmakersknecht van Jan Schot te Utrecht, zoon van Dirck van Eijck, geboren ca. 1590, begraven 17 juli 1648 in de Jacobikerk te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 23 juli 1615 en gehuwd op 1 augustus 1615 te Utrecht (#) met

1117  Meijnsgen Cornelis Schuijlenborch, dochter van (?) Cornelis Jansz van Schuijlenborch en Christina Peters, geboren ca. 1595, begraven 26 november 1655 te Utrecht (#)

Adriaen is vingerhoedmakersknecht bij Jan Schot in Utrecht. Jan Schot is van 1636-1645 vingerhoedmaker in Utrecht en heeft zijn zaak aan de Bemuurde Weerd aan de sluis. In 1645 doet Jan de zaak over aan Isaak Schot en opent in De Bilt een nieuwe zaak. Jan Schot heeft in Utrecht vier knechten in dienst, te weten Adriaen Dircxsz van Eijck, dienst minderjarige zoon Cornelis Arisz van Eijck, Jacob Jansz van Oldenzeel en Steven Berntsz van Zuijlen (bron: Vingerhoedmakers en hun bedrijven in de tijd van de Republiek – Boon H., Langedijk C.A., 2008).

Op 24 augustus 1650 ontvangt Adriaentgen van Eijck, dochter van Meijnsgen Cornelis van Schuijlenborch, van haar moeder al haar huisraad en inboedel ter voldoening van een schuld van f 400-0-0 en voor levenslang onderhoud en huisvesting.

Uit dit huwelijk:

1  Maijken Adriaens van Eijck, gedoopt 16 oktober 1616 te Utrecht. Gehuwd op 19 november 1644 te Utrecht met Wessel Cornelissen van de Mast

2  Jan Adriaensz van Eijck, gedoopt 6 september 1618 te Utrecht, begraven (?) 8 juli 1672  / 21 september 1684 te Utrecht. Gehuwd met Elisabeth de Bruijn

3  Abraham Adriaensz van Eijck, gedoopt 23 juli 1620 te Utrecht

4  Dirck Adriaensz van Eijck, gedoopt 11 juli 1624 te Utrecht, begraven 6 november 1648 te Utrecht

Cornelis Arisz van Eijck

6  Adriaentgen van Eijck, begraven 10 december 1655 te Utrecht. Gehuwd met Willem Dirks Clincker


1118  Anthonis Robbertsz Peerlingh, knoopmaecker, geboren ca. 1595, begraven 18 juni 1660 op het Buurkerkhof te Utrecht (#). Gehuwd op 25 juli 1616 in de Jacobikerk te Utrecht (#) met Gijsbertie Cornelis de Ridder. Ondertrouwd op 16 maart 1628 en gehuwd op 30 maart 1628 te Utrecht (#) met Geertruijt Henricks Canneburg, geboren te Brevoort

Ondertrouwd op 25 maart 1621 en gehuwd op 3 april 1621 in de Geertekerk te Utrecht (#) met

1119  Lijsbeth Willems Clock, dochter van Willem Clock en Beligje NN, geboren ca. 1600, begraven 5 november 1627 te Utrecht (#)

Anthonis woont in 1616 achter de Catharijnepoort, bij de Varkensmarkt in 1621 en bij de Korte Viesteeg (1628).

Op 20 maart 1628 sluit Anthonis Robbertsz Peerlingh een akkoord met Helena Mauris Fliden en Lubbert Jansz van Hattum, in aanwezigheid van Magdalena de Rijcke, weduwe van Maris Flid, moeder van comparante. Het akkoord behelst dat Helena Mauris f 20-0-0 ontvangt indien ze zwanger blijkt te zijn en het kind krijgt. Anthonis zorgt voor onderhoud. Het akkoord vervalt indien Helena Mauris zich onfatsoenlijk gedraagt. De partijen hebben geen aanspraken op elkaar terzake huwelijk en zijn vrij om te gaan trouwen met wie ze willen. De akte is gepasseerd ten huize van Swaentgen Adriaens, weduwe van Henrick Otten, te Utrecht in de Korte Viesteeg.

Op 8 juni 1628 benoemd Anthonis Robbertsz Perlinck, knoopmaecker, gehuwd met Geesgen Henrick Kannenborchs, Dirck Harmansz van Neede, schoenmaker ende soldaet in garnisoen te Brevoort, gehuwd met Aeltgen Henrick Kannenborchs, zuster van Geesgen Kannenborchs, om, al dan niet in rechte, de portie van de echtgenote van Anthonis in de nalatenschap van Anneken Scheepers te vorderen van Jan Henrixz Kannenborch te Aalten, halfbroer van Geesgen en Aeltgen, en anderen. Dit betreft ook de goederen die door Asswerus Henricxz Kannenborch, broer, waren geërfd van Anneken Scheepers . Anneken Scheepers is overleden te Anholt. Op 1 november 1628 benoemt Anthonis Robbertsz Peerlingh, knoopmaecker te Utrecht, Harman van Eewijck, procureur voor den gerechte van Utrecht, om te precederen.

Uit dit huwelijk:

1  Robbert Thonsz Perling, gedoopt 27 augustus 1623 te Utrecht, overleden 23 februari 1689, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

Beliken Teunis Parlin

3  Willem Peerlinck. Gehuwd op 17 april 1655 te Utrecht met Cornelia Bolgrijn


1152  Dirck Marten Arnoldus Beersman, schepen te Vessem (1648), zoon van Martinus Arnoldus Beersmans en Maria Leonardus, geboren ca. 1610, overleden < 1665

Gehuwd met

1153  Engelberta Egidius Nicolai, dochter van Egidius Nicolaus en Helvigis NN, geboren ca. 1615, overleden > 1669

Zij wonen op ‘Halff Mijl’ te Vessem (1640). 

In het “Quohier vuijtte heffcedulle van de verponding over den dorpe van Vessem de anno 1665/1669 voor drij maenden” wordt Engelken weduwe Dierck Martens met 1-17-8 en Maeijken Marten Aerts met 0-13-2 vermeld.

Uit dit huwelijk:

1  Nicolaus Beersmans, gedoopt 7 mei 1635 RK te Vessem (get: Joannes Martinus, Maria Arnoldus)

2  Joanna Beersmans, gedoopt 2 februari 1637 RK te Vessem (get: Gertrudis Hanricus, Chatharina Dislenus, Andreas Winandus)

3  Cecilia Beersmans, gedoopt 14 maart 1640 RK te Vessem (get: Catharina vrouw van Petrus de Molenaar, Arnoldus Martinus, Catharina Egidius), overleden > 10 november 1685

4  Petronilla Beersmans, gedoopt 17 augustus 1641 RK te Vessem (get: Maria Gabriel, Petrus Theodorus). Ondertrouwd op 30 maart 1675 en gehuwd op 14 april 1675 voor het gerecht en op 15 april 1675 RK te Sint Michielsgestel met Jan Aert Ariens

5  Henricus Beersmans, gedoopt 10 mei 1643 RK te Vessem (get: Catharina Gabriel, Maria Christoforus, Cornelius Hanricus, Joannes Gabriel)

6  Laureijs Dirck Bersmans, gedoopt 31 mei 1644 RK te Vessem (get: Maria Judocus, Egidius Martinus). Gehuwd op 25 januari 1669 voor het gerecht te Vessem met Margrita Jacobs Cauenberch

7  Catharina Beersmans, gedoopt 19 mei 1646 RK te Vessem (get: Judocus Egidius, Petronilla Martinus, Ida Joannes, Joannes Hanricus)

8  Martinus Beersmans, gedoopt 27 januari 1648 RK te Vessem (get: Elisabeta Martinus, Ida Joannes, Gotschalcus Joannes)

9  Joanna Beersmans, gedoopt 12 maart 1650 RK te Vessem (get: Elisabeta Joannes, Egidius Martinus, Maria Matheus)

10  Egidius Beersmans, gedoopt 11 mei 1654 RK te Vessem (get: Catharina Gabriel, Joannes Nicolaus, Catharina Gabriel). Gehuwd op 21 februari 1683 te Sint Michielsgestel met Anneke Janssen Overbeeck

11  Thomas Dircksz Beersmans

12  Arnoldus Dircx van Vessem. Gehuwd op 19 januari 1681 RK te Sint Michielsgesteld met Maria Janssen van Alen (van Stipthout)


1154  Peter Pels

Kinderen:

1  Jan Peter Pels. Gehuwd met Mericke Henderickx van der Aa

2  Merike Peters Pels. Gehuwd op 29 mei 1685 RK te Den Dungen met Jan Ariaen Broeren

3  Johanna Peters Pels

Dijmphna Peters Pels

Engel Peters Pels, begraven 28 augustus 1694 RK te Den Dungen


 

1156  Jan Aertsz van de Sande

Gehuwd met

1157  Johanna NN

Uit dit huwelijk:

1  Aert Jansz van de Sande

Dirck Jansz van de Sande

Jan Jansz van de Sande. Gehuwd met Petronella Willems

4  Johanna Jan Aertsen


1158  Willem Thijs Craenen

Kinderen:

Johanna Willems van de Bos


1160  Hendrick Jan Thijssen, overleden 22 september 1676 te Lieshout

Kinderen:

Johannes Henricksz Vogels

Catharina Vogels. Gehuwd met Wilhelmus Rooijackers

3  Claes Hendrick Jan Thijssen, overleden 24 september 1676 te Lieshout

4  Thijs Henrick Jan Thijssen, overleden 30 september 1676 te Lieshout

5  Driesken Hendrick Jan Thijssen, overleden 11 oktober 1676 te Lieshout

6  Maria Henrici Joannis Thijssen, overleden 6 maart 1714 te Lieshout

7  Heijlken Hendrick Jan Thijssen, geboren te Lieshout. Gehuwd op 8 juli 1686 voor het gerecht te Lieshout met Thonis Hendricks, geboren te Lieshout


1164  Henricus Henricksz van Deurssen, zoon van Henricus Jansz van Deursen en NN Fransen, geboren ca. 1625, overleden 26 oktober 1694 (#) en begraven 29 oktober 1694 te Erp

Gehuwd ca. 1653 met

1165  Anna Henricks, overleden 5 december 1693 te Erp (#)

Uit dit huwelijk:

1  Henricus Hendricksz van Deursen, gedoopt 1 augustus 1654 RK te Erp (get: Martinus Petri Vreinse, Petronella Henrici)

2  Helena Hendricks van Deursen, gedoopt 24 oktober 1655 RK te Erp (get: Benedictus Henrici, Catharina Henrici van Deursse), overleden < 16 november 1718. Gehuwd < 28 januari 1694 met Adrianus van Boxmeer, overleden > 16 november 1718

3  Jacobus Hendricksz van Deursen, gedoopt 4 januari 1658 RK te Erp (get: Jan Hendricx, Aefken Hendricx). Gehuwd op 22 september 1681 RK te Erp met Maria Petri Geraerts

4  Joanna Hendricks van Deursen, gedoopt 10 december 1660 RK te Erp (get: Teunis en Janneke Hendricx), begraven (?) 20 oktober 1721 te Helmond

5  Maria Anna Hendricks van Deursen, gedoopt 13 augustus 1662 te Erp (get: Petrus Huessel, Maria van Deurse), begraven (?) 6 november 1705 te Helmond

Benedictus Henricksz van Deursen

7  Joannes Henricksz van Deursen, horlogemaker, gedoopt 15 maart 1666 RK te Erp (get: Henricus Alberti, Aldegundis Joannis). Gehuwd op 6 mei 1708 te ’s Hertogenbosch met Christina Hurcks, geboren te Sint Oedenrode

8  Petronella Henricks van Deursen, gedoopt 5 augustus 1669 RK te Erp (get: Joannes Gerardi, Helena Petri), overleden > 29 maart 1701


1166  Simon Jansz de Smit, zoon van Joannis Simonis Smidt en Maria NN, geboren ca. 1628, overleden 1 januari 1696 te Boekel (#)

Gehuwd op 28 oktober 1657 RK te Boekel (get: Mattheo Jannis, Joannis Simonis) (#) met

1167  Henrica Henricks, geboren ca. 1635, overleden (?) 6 juni 1716 te Boekel (#)

Uit dit huwelijk:

1  Maria Simons, gedoopt 20 juli 1658 RK te Boekel (get: Joannis Simons Smits, Angela Joannis Simons). Gehuwd met Joannis Hendricksz. Gehuwd op 12 februari 1692 RK te Boekel met Petrus Gisberti

Petronella Simon Jans van Boekel

3  Joanna Simon Jans, gedoopt 29 juli 1663 RK te Boekel (get: Joannis Joannis, Maria Joannis Simonis). Gehuwd op 10 juli 1689 RK te Boekel met Petrus Joannis

4  Simon Simon Jansz, gedoopt 25 januari 1666 RK te Boekel (get: Wilhelmus Bernardi, Aldegunda Petri)

5  Joannes Simon Jansz, gedoopt 17 februari 1668 RK te Boekel (get: Jacobus Theodori, Ida Joannis)

6  Alegunda Simon Jans, gedoopt 2 april 1671 RK te Boekel (get: Andreas Frederici, Lijsabeta Huberti). Gehuwd op (?) 28 februari 1700 RK te Sint Michielsgestel met Philippuszo de Borgi

7  Anthonius Simon Jansz, gedoopt 22 augustus 1673 RK te Boekel (get: Joannes Joannis, Petra Joannis)


1172  Stephanus Aquarius, burgemeester van Neer (1673-1674), molenaar op de Cnopsmolen (tot 1694) en op de Winkelmolen (1694-1700), laatschepen van het klooster Keizerbosch (1670-1715), schepen van het hoofdgerecht Horn (1693-1715), meier van de laatbank van het Kapittel van Thorn te Neer (1680-1718), , zoon van Stephanus op der Maesen en Theodora Cnops, geboren ca. 1640 te Neer, overleden 28 april 1719 te Neer (#)

Gehuwd met

1173  Marie Fransis Janssens, overleden ca. 1700

In het voorjaar van 1986 is op een akker nabij het voormalig klooster Keizerbosch het zegelstempel van Stephanus Aquarius gevonden. De stempelhouder is gemaakt van koper, het stempel zelf is waarschijnlijk van brons. Het wapen bestaat uit vier vlakken, twee vlakken met elke zes Franse lelies en twee vlakken met een diagonaal kruis (zie foto links).

In 1681 voert Steven Aquarius voor de schepenbank te Roermond een proces tegen Jacob Wildemans. Op 15 november 1719 wordt door zijn kinderen de akte van deling van de nalatenschap van Steven Aquarius en zijn echtgenote opgesteld.

Uit dit huwelijk:

Stephanus Aquarius


1182  Frans Jansz, begraven 18 januari 1731 RK te Heemstede (#)

Gehuwd met

1183  Jacomijn Fransen, begraven 14 januari 1705 RK te Heemstede (#)

Uit dit huwelijk:

1  Joannes Fransen, gedoopt 30 juli 1697 RK te Heemstede (get: Lijsbeth Jans)

2  Adriana Fransen, gedoopt 23 april 1700 RK te Heemstede (get: Jan Jacobsz, Stijn Jans)

Jannetje Franse

4  Godefridus Fransen, gedoopt 13 januari 1705 RK te Heemstede (get: Stijn Jans)


1188  Matthias Hoeben, zoon van (?) Godefridus Houben en Elisabeth Driemans, gedoopt 10 augustus 1642 RK Lambertus te Nederweert (get: Cornelius Maxis, Maria Houben) (#), begraven < 31 januari 1726 te Nederweert

Gehuwd op 6 mei 1664 RK te Nederweert (get: Martinus Wolfs, Cornelius Jegers) (#) met

1189  Anna Jegers, dochter van (?) Wijnandus Jegers en Barbara Steijnvelt, geboren ca. 1640, overleden > 5 augustus 1683

Uit dit huwelijk:

1  Winandus Huijben, gedoopt 11 maart 1665 RK te Nederweert (get: Maria Nauws, Cornelius Jegers)

2  Elisabetha Hoeben, gedoopt 14 oktober 1666 RK te Nederweert (get: Joannes Thijssen, Maria Jegers)

3  Jacobus Houben, gedoopt 5 juni 1668 RK te Nederweert (get: Margareta Stappers, Cleophas Peters)

4  Anna Houben, gedoopt 5 juni 1668 RK te Nederweert (get: Gerardus Verheijden, Margareta Heijnxkens), begraven 26 maart 1693 te Nederweert

5  Catharina Houben, gedoopt 1 april 1670 RK te Nederweert (get: Jacobus Nauwen, Catharina Houben)

6  Joannes Houben, gedoopt 12 oktober 1673 RK te Nederweert (get: NN, Cornelius Jegers)

7  Helena Hoeben, gedoopt 12 juli 1675 RK te Nederweert (get: Helena Verstegen, Joanna Hoeben)

Henricus Houben

9  Maria Hoeben, gedoopt 5 augustus 1683 RK te Nederweert (get: Sibilla Verstraten, Cornelius Jegers)


1190  Joannes Coolen, zoon van Matthias Coolen en Elisabeth NN, gedoopt 14 maart 1634 RK te Nederweert (#), begraven 22 augustus 1708 te Nederweert (#)

Gehuwd op 25 oktober 1665 RK te Nederweert (get: Guilielmus Muijters, Joannes op ’t Houdt) (#) met

1191  Catharina op het Houdt, dochter van Henricus van Hout en Catharina NN, gedoopt 7 april 1643 RK te Nederweert (get: Cleophas Peters Mollenaers, Maria Beelen) (#), begraven 5 maart 1718 te Nederweert (#)

Uit dit huwelijk:

1  Joannes Kolen, gedoopt 5 februari 1667 RK te Nederweert (get: Rutgerus Kolen, Aegidia van Hout)

2  Matthias Colen, gedoopt 21 april 1668 RK te Nederweert (get: Gertrudis van Houdt, Matthias Bonten)

3  Henricus Colen, gedoopt 15 september 1671 RK te Nederweert (get: Henricus Jansen, Maria van Hout), overleden 1671-1673

4  Henricus Colen, gedoopt 14 februari 1673 RK te Nederweert (get: Petronella Crijelmans, Joannes Ernestus Serclaer)

5  Joanna Colen, gedoopt 17 november 1677 RK te Nederweert (get: Gudula Colen, Joannes van Haut)

Maria Coolen

7  Jacobus Colen, gedoopt 9 februari 1683 RK te Nederweert (get: Gerardus Kelemans, Maria Didden)

8  Margarita Colen, gedoopt 4 januari 1687 RK te Nederweert (get: Franciscus van ’t Hulden, Maria van Hout)


1194  Cornelius Gijsen, geboren ca. 1635, begraven 17 januari 1713 te Weert (#)

Ondertrouwd op 28 oktober 1666 en gehuwd op 8 november 1666 RK te Weert (get: Lambertus Gijsen, Godefridus Brueckers) (#) met

1195  Ida Breuckers, dochter van Theodorus Breuckers en Digna NN, gedoopt 15 september 1637 RK te Weert (get: Helena Reijnaerts, Matthias Luthen) (#), begraven 19 februari 1696 te Weert (#)

Uit dit huwelijk:

1  Theodorus Breuckers, gedoopt 30 januari 1668 RK te Weert (get: Matthia Gijsen, Matthias Aen gen Moesdijck), begraven < 21 februari 1732 te Weert. Gehuwd op 18 januari 1689 RK te Weert (get: Jacobina Linssen, Theodorus Breuckers) met Margareta Linssen, gedoopt 3 juli 1668 te Weert

Maria Breuckers

3  Dimphna Gijsen, gedoopt 11 februari 1674 RK te Weert (get: Antonius Linners, Maria Aenden Brugge)


1196  Joannes Op het Velt, begraven 4 februari 1707 te Leveroij (#)

Ondertrouwd op 11 januari 1663 en gehuwd op (?) 28 januari 1663 RK te Nederweert (get: Jacobus Huijpsen, Lambertus Bongerts) (#) met

1197  Joanna Bongerts, dochter van Ruth Bongaerts en Gertrudis NN, gedoopt 21 maart 1641 RK te Nederweert (get: Petrus Meijers, Theodorus Caris) (#), overleden < 4 februari 1707

Uit dit huwelijk:

1  Helena Op ’t Velt. Gehuwd op 16 september 1693 RK te Weert (get: Catharina Breuckers, Mattias Hinssen) met Theodorus Breuckers

2  Elisabeth Op ’t Velt, begraven 1742 te Weert. Gehuwd op 19 februari 1697 RK te Leveroij (get: Maria Sweels, Huberts Sweels) met Petrus Sweels

Ruth Op ’t Velt


1198  Mathijs Havens, begraven 18 maart 1692 te Leveroij (#)

Kinderen:

1  Henricus Havens. Gehuwd met Joanna NN

Joanna Havens

3  Petrus Havens, begraven 19 december 1740 te Leveroij. Gehuwd op 1 februari 1707 RK te Leveroij (get: Joanna Jorissen, Gerardus Jorissen) met Elisabetha Coolen, begraven 21 oktober 1747 te Leveroij


1200  Mathias Kirckels, begraven 2 november 1727 te Baexem (#)

Kinderen:

Jacobus Kirckels


1208  Hendricus Vermeulen, zoon van Abel Vermeulen en Maria Serouwen, gedoopt 22 februari 1664 RK te Heijthuijsen (#), overleden > 24 oktober 1727

Gehuwd op 28 november 1684 RK te Heijthuijsen (get: Leonardus Luijten, Antonius Luijten) (#) met

1209  Mathia Claessen, geboren ca. 1660

Uit dit huwelijk:

1  Joanna Vermeulen, gedoopt 18 april 1687 RK te Heijthuijsen (get: Guelhelmus Vermeulen, Catharina op de Coull). Gehuwd op 15 juni 1715 RK te Heijthuijsen (get: Nicolaus Vermeulen, Hendricus Luijten) met Livinus Mooren, begraven 18 januari 1763 te Heijthuijsen

Nicolaus Hendrixs Vermeulen

3  Abel Vermeulen, gedoopt 2 oktober 1693 RK te Heijthuijsen (get: Maria Vermeulen, Theijs int Roet, Elisabeth Prechters)

4  Joannes Vermeulen, gedoopt 17 november 1697 RK te Heijthuijsen (get: Petrus Scoeijen, Catharina Airts)


1210  Mathias op den Drinck. Gehuwd op 2 juli 1703 RK te Leveroij (get: Petrus Wagemans, Christianus op de Drink) met Mechtildis Kessels

Gehuwd op 25 februari 1685 RK te Heijthuijsen (#) met

1211  Margareta Lensen, geboren ca. 1660, begraven 19 september 1700 te Leveroij (#)

Uit dit huwelijk:

1  (?) Martina op den Drinck

2  Matthias op de Drink, gedoopt 1 april 1691 RK te Leveroij (get: Lambertus Wouters, Margarita Caris)

3  Gulielmus op de Drinck, gedoopt 4 december 1696 RK te Leveroij (get: Jan Caris, Lisken, Lisken Linsen, Lem Leen)


1212  Joannes Vaessen. Gehuwd op 8 november 1673 RK te Heijthuijsen met Fijken Janssen

Gehuwd op 14 april 1680 RK te Heijthuijsen (get: Cornelius Vassen, Baeten Luijten) (#) met

1213  Elisabeta Mertens

Uit dit huwelijk:

Hendricus Vaessen

2  Joannes Vaesen, gedoopt 19 mei 1687 RK te Heijthuijsen (get: Mathias Loeijen, Anna Hulskens)

3  Petrus Vaesen, gedoopt 8 maart 1691 RK te Heijthijsen (get: Engelina Cuijpers, Mathias Cuijpers)

4  Theodorus Vaesen, gedoopt 11 december 1695 RK te Heijthuijsen (get: Petrus van Lier, Agatha van den Eertwech)


1248  Roelof Hendricksz

Gehuwd met

1249  Neeltje Rieuwerts

Uit dit huwelijk:

1  Grietje Roelofs, gedoopt 1 augustus 1660 te Wormer

2  Rieuwert Roelofsz, gedoopt 7 oktober 1663 te Wormer. Gehuwd op 1 september 1708 te Wormer met Marij Cornelis

3  Guurtje Roelofs, gedoopt 23 november 1665 te Wormer

4  Henrik Roelofsz, gedoopt 28 januari 1667 te Wormer, overleden 1667-1669

5  Henrik Roelofsz, gedoopt 13 augustus 1669 te Wormer, overleden 1669-1673

Hendrick Roelofsz


1250  Cornelis Pietersz, zoon van Pieter NN en Marij Cornelis, gedoopt 5 februari 1648 te Westzaan (#)

Gehuwd op 28 januari 1674 te Westzaan (#) met

1251  Trijn Jacobs, geboren ca. 1650

Uit dit huwelijk:

1  Maritje Cornelis, gedoopt 14 oktober 1674 te Westzaan (get: Maritje Helmis)

2  Pieter Cornelisz, gedoopt 20 oktober 1675 te Westzaan (get: Marij Cornelis)

3  Aafje Cornelis, gedoopt 31 januari 1677 te Westzaan (get: Maaritje Helmis)

4  Duijfje Cornelis, gedoopt 2 februari 1678 te Westzaan (get: Aacht Pieters)

5  Jacob Cornelisz, gedoopt 12 maart 1679 te Westzaan (get: Griete Claas, Anna Helmis)

Grietje Cornelis


1252  Klaas Jansz Spruite, zoon van Jan Claesz Spruite, overleden april 1719 (impost 3 april 1719 te Assendelft) (#)

Ondertrouwd op 9 april 1679 en gehuwd op 28 april 1679 voor het gerecht (#) en gehuwd op 23 april 1679 RK te Assendelft met

1253  Haasje Roele de Winter, dochter van Roelof Claasz de Winter, overleden april 1714 (impost 27 april 1714 te Assendelft) (#)

Uit dit huwelijk:

1  Roelof Klaasz Spruite, gedoopt 11 december 1679 RK te Assendelft (get: Jaspar Roelofsz), overleden > 3 maart 1750. Ondertrouwd op 5 augustus 1714 en gehuwd op 29 augustus 1714 voor het gerecht en op 19 augustus 1714 RK te Assendelft met Jannetje Heijndricks Gaal. Ondertrouwd op 13 augustus 1730 en gehuwd op 9 september 1730 voor het gerecht en RK te Assendelft met Antje Klaas

2  Crellis Klaasz Spruite, gedoopt 5 november 1681 RK te Assendelft (get: Anna Crelis), overleden april 1726 (impost 6 april 1726 te Assendelft)

3  Maartje Klaas Spruite, gedoopt 27 november 1683 RK te Assendleft (get: Meinsje Crelis), overleden 1683-1685

4  Maria Klaas Spruite, gedoopt 11 november 1695 RK te Assendelft (get: Trijn Spruite), overleden 1695-1699

Jacob Claesz Spruijt

6  Maartje Klaas Spruite, gedoopt 16 september 1699 RK te Assendelft (get: Aagt Jaspers), begraven 24 april 1766 te Assendelft. Ondertrouwd op 24 januari 1723 en gehuwd op 12 februari 1723 voor het gerecht en 7 februari RK (get: Neeltje Claes de Wit, Baefje Jans) te Assendelft met Sijmen Janssen Kroon, gedoopt 23 september 1699 RK te Assendelft, overleden augustus-september 1755 (aangegeven 2 september 1755 te Assendelft)


1254  Barent Jacobsz Reeckman (de Baardscheerder), chirurgijn, zoon van Jacob Reekman, geboren ca. 1660, overleden april 1737 (impost 5 april 1737 te Assendelft) (#). Ondertrouwd op 7 november 1683 en gehuwd op 26 november 1683 voor het gerecht te Assendelft (#) met Hillegond Claes, overleden 1686-1688

Ondertrouwd op 26 september 1688 en gehuwd op 11 oktober 1688 voor het gerecht te Assendelft (#) met

1255  Grietje Claesgeboren ca. 1665, te Ouddorp, overleden september/oktober 1742 (impost 2 oktober 1742 te Assendelft) (#)

Uit dit huwelijk:

1  Klaas Barentsz Reeckman, gedoopt 5 november 1689 RK te Assendelft (get: Dirk Klaasz), overleden juni 1732 (impost 17 juni 1732 te Assendelft). Huwelijksaangifte (impost) op 18 mei 1714, ondertrouwd op 18 mei 1714 en gehuwd op 3 juni 1714 voor het gerecht en RK te Assendelft met Trijntje Willems Kap

Antje Barents


1256  Hendrik Crelisz Rijs, zoon van Crelis Willemsz Rijs, geboren ca. 1660, overleden mei 1696 (impost 13 mei 1696 te Assendelft) (#)

Ondertrouwd op 23 januari 1684 en gehuwd op 18 februari voor het gerecht (#) en op 6 februari 1684 RK (get: Jan Cornelisz, Maerje Ariens) te Assendelft met

1257  Aagte Roele Vis, geboren ca. 1660, overleden november 1726 (impost begraven 11 november 1726 te Assendelft) (#)

Uit dit huwelijk:

1  Jan Hendriksz Rijs, gedoopt 26 december 1685 te Assendelft (get: Dirkje Jans)

Crelis Heijndriksz Rijs

3  Roelof Hijndrickse Rijs, geboren 1691-1695. Gehuwd op 21 september 1721 RK te Assendelft met Guurtje IJsbrands

4  Hendrik Hendriksz Rijs, gedoopt 19 oktober 1696 RK te Assendelft (get: Pieter Crelis)


1258  Jan Jansz Spruite, zoon van Jan Claesz Spruite, overleden maart 1701 (impost 19 maart 1701 te Assendelft) (#)

Ondertrouwd op 7 februari 1694 en gehuwd op 12 maart 1694 voor het gerecht (#) te Assendelft met

1259  Trijn Simons, overleden januari 1716 (impost 27 januari 1716 te Assendelft) (#)

Uit dit huwelijk:

Mari Jans

2  (?) Jan Jansz Spruijt. Ondertrouwd op 22 april 1724 en gehuwd op 19 mei 1724 voor het gerecht en op 7 mei 1724 RK te Assendelft met Meinoutje Hendriks

3  Dirk Jansz Spruite, gedoopt 22 februari 1700 RK te Assendelft (get: Trijn Spruit)


1260  Dirk Jansz Vloon, zoon van Jan Dirksz Vloon, gedoopt (?) 2 januari 1671 te Assendelft (get: Meine Bastiaans), overleden november 1718 (impost 22 november 1718 te Assendelft) (#)

Ondertrouwd op 1 oktober 1690 voor het gerecht te Assendelft (#) en gehuwd te Westzaan met

1261  Hilgond Gijssen, dochter van Gijs Maarten Gijssen en Klaasje Jans, gedoopt 27 november 1668 te Assendelft (get: Klaas Bouwens), overleden (?) juli 1730 (impost 9 juli 1730 te Assendelft) (#)

Uit dit huwelijk:

1  Jan Dircksz Vloon, gedoopt 18 augustus 1696 te Assendelft (get: Niesje Gijsen), overleden 1696-1697

2  Jan Dircksz Vloon, gedoopt 16 november 1697 te Assendelft (get: Grietje Gijse), overleden 1697-1699

Jan Dircksz Vloon

4  Trijn Dircks Vloon, gedoopt 24 maart 1701 te Assendelft (get: Guurt Jans), overleden (?) augustus 1701 (impost 3 augustus 1701 te Assendelft)


1262  Crelis IJsbrandsz, overleden mei 1705 (impost 2 mei 1705 te Assendelft) (#)

Ondertrouwd op 14 februari 1683 en gehuwd op 5 maart 1683 voor het gerecht (#) en op 21 februari 1683 RK (get: Thijs Klaas, Diwer Crelis) te Assendelft met

1263  Magteld Engels

Uit dit huwelijk:

1  Maartje Crelis, gedoopt 15 maart 1686 RK te Assendelft (get: Trijn Engels)

Dirkje Crelis


1264  Jan Baartsz Gaal, zoon van (?) Baart Jansz Gaal, geboren ca. 1645

Kinderen:

Baart Jansz Gaal

2  (?) Crelis Jansz Gaal, geboren ca. 1677

3  (?) Marijtje Jans Gaal

4  (?) Trijn Jans Gaal. Gehuwd op 13 mei 1703 RK te Assendelft (get: Trijntje Klaas en Neeltje Klaas de Wit, costeressen) met Jan Klaasz Oostindie


1268  Jan Claesz van Oosten, zoon van Claes Jansz van Oosten en Engeltje Kemps, gedoopt 25 augustus 1647 te Assendelft (#)

Gehuwd met

1269  Trijntje Willems

Uit dit huwelijk:

1  Mari Jans van Oosten. Gehuwd op 24 maart 1709 RK te Assendelft (get: Neeltje en Beertjen) met Engel Claesz Bos

Jacob Jansz van Oosten

3  Jan Jansz van Oosten. Gehuwd 19 augustus 1714 RK te Assendelft met Diewer Claes de Winter

4  Trijn Jans van Oosten. Gehuwd op 22 oktober 1706 RK te Assendelft met Jan Jacobsz Cuijper, overleden maart 1727 (impost 6 maart 1727 te Assendelft)

5  Claesje Jans van Oosten. Gehuwd met Pieter Alders Swaluw


1270  Gerrit Dirksz, zoon van Dirk NN

Ondertrouwd op 18 januari 1682 en gehuwd op 20 februari 1682 voor het gerecht (#) en op 1 februari 1682 RK (get: Klaas Sijmensz, Neeltje Klasz) te Assendelft met

1271  Aagte Baarts, dochter van Baart Heine en Trijn NN, geboren ca. 1660

Uit dit huwelijk:

1  Dirk Gerritsz Yper, gedoopt 1 juni 1683 RK te Assendelft (get: Trijn Baartse). Ondertrouwd op 21 juni 1705 en gehuwd op 31 juli 1705 voor het gerecht te Assendelft met Aegt Jans, geboren te Krommenie

2  Trijn Gerrits, gedoopt 10 november 1684 RK te Assendelft (get: Wouter Baartsz)

3  Jan Gerritsz, gedoopt 18 maart 1686 RK te Assendelft (get: Klaasje Jans)

Mari Gerrits Ype

5  Willem Gerritsz Yper, geboren 1691-1695. Ondertrouwd op 23 april 1713 en gehuwd op 19 mei 1713 voor het gerecht en op 28 juli 1713 RK te Assendelft met Hillegont Heijndricks Wiggers


1272  Claas Cornelisz Coninck, zoon van Cornelis Florisz, geboren ca. 1650, begraven januari 1702 (impost 13 januari 1702 te Assendelft) (#). Ondertrouwd op 29 april 1691 en gehuwd op 18 mei 1691 voor het gerecht te Assendelft met Hilgond Crelis Hitmans, gedoopt 19 november 1666 te Assendelft, overleden mei 1714 (impost 10 mei 1714 te Assendelft)

Ondertrouwd op 8 november 1676 en gehuwd op 24 november 1676 voor het gerecht te Assendelft (#) met

1273  Guurtje Jans Goijer, zoon van Jan Goijer, overleden 1687-1691

Uit dit huwelijk:

1  Floris Claesz Konink, gedoopt 5 september 1677 RK te Assendelft (get: Neeltje Cornelis)

2  Jan Claesz Keuning, gedoopt 25 november 1680 RK te Assendelft (get: Neeltje Crelis). Ondertrouwd op 28 juli 1720 en gehuwd op 16 augustus 1720 voor het gerecht en op 11 augustus 1720 RK te Assendelft (get: Neeltje Claes de Wit en Maertje Glijnen) met Griet Engels

3  Guurtje Claes, gedoopt 14 september 1682 RK te Assendelft (get: Neeltje Crelis). Gehuwd op 20 april 1707 RK te Assendelft (get: Hendrikje Berends en Beertje Willems) met Pieter Flori

4  Hendrik Claesz, gedoopt 18 januari 1684 RK te Assendelft (get: Klaas Hendriksz)

5  Maartje Claes Koning, gedoopt 25 oktober 1685 RK te Assendelft (get: Guurt Jans, soror matris). Ondertrouwd op 3 januari 1712 en gehuwd op 29 januari 1712 voor het gerecht en op 17 januari 1712 RK te Assendelft (get: Beertje en Neeltje) met Claes Gerritsz Jak, overleden > 1732

Claes Claesz Koning


1274  Klaas Engelsz Bos, zoon van Engel Pietersz Bos, geboren ca. 1665, overleden > 24 februari 1709

Ondertrouwd op 28 december 1687 en gehuwd op 30 januari 1688 voor het gerecht (get: Engel Pietersz Bos, Jacob Pietersz de Wit) (#) en op 11 januari 1688 RK te Assendelft met

1275  Maertje Jakobs de Wit, dochter van Jacob Pietersz de Wit, geboren ca. 1665, overleden > 24 februari 1709

Uit dit huwelijk

Aefje Claes Bos

2  Engel Claesz Bos, gedoopt 27 november 1695 te Assendelft (get: Teunis Engelsz), overleden november 1696 (impost 5 november 1696 te Assendelft)

3  Engel Claesz Bos, gedoopt 10 december 1696 te Assendelft (get: Neeltje Jakobs), overleden > 20 januari 1762

4  Jan Claesz Bos, gedoopt 9 januari 1699 te Assendelft (get: Neeltje Jakobs), overleden mei 1768 (impost 30 mei 1768 te Assendelft)

5  Pieter Claesz Bos, gedoopt 6 juli 1701 te Assendelft (get: Marij Klaas)

6  Trijntje Claas Bos, gedoopt 11 oktober 1702 te Assendelft (get: Neeltje Jakobs), overleden januari 1762 (impost 20 januari 1762 te Assendelft)

7  Guurt Claes Bos, geboren en gedoopt 24 februari 1709 te Assendelft (get: Neeltje Jakobs de Wit)


1276  Gerrit Maertensz, zoon van Maerten Gerritsz en Klaasje Jans, gedoopt 18 maart 1668 RK te Assendelft (get: Hillegond Gerrits), overleden april 1710 (impost 29 april 1710 te Assendelft) (#)

Ondertrouwd op 22 mei 1695 en gehuwd op 17 juni 1695 voor het gerecht te Assendelft (#) met

1277  Trijn Dirks Roosjes, dochter van Dirk NN, gedoopt 21 mei 1672 RK te Assendelft (get: Ariaantje Jans), overleden (?) december 1718 (impost 17 december 1718 te Assendelft) (#). (?) Ondertrouwd op 28 oktober 1714 en gehuwd op 23 november 1714 voor het gerecht en op 11 november 1714 RK te Assendelft met Hendrik Gerritsz Knegt

Uit dit huwelijk:

1  Klaasje Gerrits Roos, gedoopt 23 mei 1696 te Assendelft (get: Marij Maertens)

Maerten Gerritsz Roos

3  Dirk Gerritsz Roos, gedoopt 8 maart 1699 te Assendelft (get: Stijntje Dirks). Ondertrouwd op 5 februari 1724 en gehuwd op 17 maart 1724 voor het gerecht en op 13 maart 1724 RK te Assendelft met Maartje Paulus

4  Klaasje Gerrits Roos, gedoopt 27 oktober 1701 te Assendelft (get: Marij Maertens)

5  Marij Gerrits Roos, gedoopt 2 november 1703 te Assendelft (get: Trijn Dirks)

6  Gijs Gerritsz Roos, gedoopt 13 oktober 1705 te Assendelft (get: Trijn Maertens)

7  Stijntje Gerrits Roos, geboren en gedoopt 7 juli 1708 te Assendelft (get: Aafjen Heijndriks Gaal)


1278  Engel Jaspersz Mol, zoon van Jasper Engelsz Mol en Antje Gerrits, gedoopt 8 februari 1668 RK te Assendelft (get: Jan Engelsz), overleden december 1697 (impost 17 december 1697 te Assendelft) (#)

Ondertrouwd op 16 april 1690 en gehuwd op 19 mei 1690 voor het gerecht te Assendelft (#) met

1279  Maartje Adriaans Stort, dochter van Arent Pietersz Stort, geboren ca. 1670, overleden april 1704 (impost 8 april 1704 te Assendelft) (#)

Uit dit huwelijk:

Guurtje Engels Mol

2  Aafje Engels Mol, geboren 1691-1695 te Assendelft. Gehuwd op 8 november 1720 te Assendelft met Jan Jansz Kramer, geboren 1691-1695, overleden 1 juli 1768 te Assendelft

3  Anna Engels Mol, gedoopt 15 juli 1696 RK te Assendelft (get: Guurt Baarts), overleden 1696-1697

4  Anna Engels Mol, gedoopt 14 juli 1697 RK te Assendelft (get: Guurt Klaas)


1280  Hendrick van Heerden, koopman, zoon van Wouter van Heerden en Willemijntje Elis van de Hoeff, gedoopt 10 oktober 1665 RK Achter Clarenburg te Utrecht (#), begraven 17 juli 1722 op het Buurkerkhof te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 23 maart 1695 voor het gerecht te Utrecht (#), op 5 maart 1695 en gehuwd op 26 maart 1695 voor het gerecht (#) en op 25 maart 1695 RK ’t Zand (#) te Amersfoort met

1281  Johanna Overeem, dochter van Arien Ariensz van Overeem en Lidia Jans, gedoopt 19 februari 1675 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Elissie) (#), overleden en begraven 28 mei 1751 op het Jacobikerkhof te Utrecht (#)

Op 6 augustus 1695 koopt Hendrik van Heerden van Cornelis Fock een huijsinge en hoffstede c.a. aan de noordzijde van het Vredenborgh, genaamd Het Vergulden Hoofd. Zijn vader Wouter van Heerden staat borg.

Op 23 januari 1705 benoemen Pieter van Walbeeck, de erven Wouter van Heerde, diens zoon Hendrik van Heerde en Johannes den Berger, Andries Timmer om te procederen tegen Joris Ariesse Koome te Haastrecht. Op 16 juli 1705 verkopen Henrick van Heerden en Johannes den Berger een huijsinge, erve ende gront c.a. aan de oostzijde van de Elisabetstraet te Utrecht aan Hermannus Spitman. Op 5 mei 1709 benoemen Pieter van Walbeeck en Johannes den Berger Hendrick van Heerden om bij Joris Arijensz Koome de rest van aflossing en rente van een plecht te innen. Johannes den Berger en Hendrick van Heerden zijn erfgenamen van hun (schoon)vader Wouter van Heerden.

Op 4 mei 1708 stellen Hendrick van Heerden en Johanna Overeem, wonende in het Vergulde Hooft aan het Vredenborgh, hun testament op met lijftocht voor de langstlevende (#).

Op 23 maart 1718 benoemen de erven van Arien van Overeem en Ledia Jansz, bij monde van executeur testamentair Hendrick van Heerden, Hermannus Caan op te procederen.

Op 1 november 1726 verkopen Johanna van Overeem en de erven van Hendrik van Heerden, zijnde Arnoldus van Heerden, Adrianus van Heerden, Egbertus van Heerden, Johannes Hagenouwen getrouwd met Willemina van Heerden, Albertus van der Vloot getrouwd met Ledewina van Heerden, Anna van Heerden onmondig en Sophia van Heerden onmondig, aan Claes Harpenslaeger een huijzinge c.a. aan de noordzijde van het Vredenburgh genaamd het Vergulde Hooft. Op 27 februari 1727 benoemen de erfgenamen Johannes Hagenouwen om het huis te transporteren.

Op 28 juli 1729 benoemd Daniel van Heerden Mattheus van der Heijden om voor het gerecht van Zwammerdam land te transporteren aan Johanna Overeem, weduwe van Hendrik van Heerden te Utrecht. Op 18 september 1729 doet Johanna van Overeem, geassisteerd door haar zoon Egbertus van Heerden, een schuldbekentenis van f 3000 vanwege een lening bij Henrick van Dijck. Haar zoon Arnoldus van Heerden staat borg.

Op 28 maart 1735 tekenen de meerderjarige kinderen van Hendrik van Heerden en Johanna van Overeem een kwitantie voor voldoening van het vaderlijk goed door hun moeder Johanna van Overeem.

Op 4 augustus 1738 verkoopt Albartus van der Vloot diverse roerende goederen voor een bedrag van f 600 met recht van terugkoop binnen 3 jaar. Als na 3 jaar de opbrengst voor de koper lager zal uitvallen, stelt Johanna Overeem, weduwe van Hendrik van Heerden, zich garant voor het tekort. Op 29 augustus 1742 staan Johan van Hagenauwen en Anna van Heerden borg voor hun (schoon)moeder Johanna van Overeem, weduwe van Hendrick van Heerden, voor Albertus van der Vloet, vanwege een schuld van f 2000. Op 3 november 1746 staan Arnoldus en Egbertus van Heerden borg voor hun moeder Johanna Overeem voor voldoening van kooppenningen van een huis aan het Vreeburg.

Op 28 mei 1751 verklaren Arnoldus en Egbertus van Heerden dat hun moeder ‘huijden dese middagh deser wereld was komen te overlijden’ en dat zij ‘wel genegen sijn dat lichaam ter aarde te doen bestellen dogh niet anders dan uijt eene kinderlijke pligt, sonder sigh egter daer door in desselfs boedel en naerlatenschap te permisseren’ wat inhoudt dat zij de nalatenschap niet aanvaarden.

Uit dit huwelijk:

1  Wilhelmina van Heerden, gedoopt 25 november 1695 RK Achter Clarenburg te Utrecht (get: Guaterus van Heerden, Theodora ten Berger), begraven 18 mei 1761 in de Buurkerk te Utrecht. Ondertrouwd op 18 mei 1726 en gehuwd op 21 mei 1726 voor het gerecht te Utrecht met Joannes Hagenauw, koopman in wijnen, gedoopt 28 mei 1692 RK te Utrecht, begraven 25 september 1747 op het Buurkerkhof te Utrecht

2  Arnoldus van Heerden, gedoopt 15 april 1697 RK Achter Clarenburg te Utrecht (get: Gualterus van Heerden), begraven 15 juli 1753 in de Buurkerk te Utrecht. Gehuwd op 6 oktober 1725 voor het gerecht te Utrecht met Adriana van der Stoop, gedoopt 5 oktober 1691 RK Achter Clarenburg te Utrecht, begraven 22 november 1762 in de Buurkerk te Utrecht

Adrianus van Heerden

4  Liduwina van Heerden, gedoopt 25 mei 1700 RK Achter Clarenburg te Utrecht (get: Willemina Overeem), overleden 27 december 1701, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

5  Egbertus van Heerden, gedoopt 20 maart 1702 RK Achter Clarenburg te Utrecht (get: Wouter van Heerden), begraven 22 oktober 1785 in de Buurkerk te Utrecht. Gehuwd op 24 januari 1728 voor het gerecht te Utrecht met Willemina Bottenburg, begraven 11 december 1770 in de Buurkerk te Utrecht

6  Libuwina van Heerden, gedoopt 9 april 1704 RK Achter Clarenburg te Utrecht (get: Libuwina Overeem), overleden > 7 maart 1737. Gehuwd op 7 maart 1737 RK te Utrecht met Albertus van der Vloot

7  Anna van Heerden, gedoopt 24 augustus 1706 RK Achter Clarenburg te Utrecht (get: Theodora Berger), begraven 17 december 1707 op het Buurkerkhof te Utrecht

8  Anna van Heerden, gedoopt 4 mei 1708 RK Achter Clarenburg te Utrecht (get: Theodora ten Berger), begraven 16 november 1709 op het Buurkerkhof te Utrecht

9  Gualterus van Heerden, gedoopt 6 maart 1710 RK Achter Clarenburg te Utrecht (get: Theodora ten Berger), begraven 29 september 1711 op het Jacobikerkhof te Utrecht

10  Anna van Heerden, gedoopt 18 september 1711 RK Achter Clarenburg te Utrecht (get: Theodora van Heerden), overleden 9 oktober 1786, begraven in de Buurkerk te Utrecht

11  Gualterus van Heerden, gedoopt 31 januari 1714 RK Achter Clarenburg te Utrecht (get: Theodora ten Berger), begraven 9 juli 1714 op het Jacobikerkhof te Utrecht

12  Sophia van Heerden, gedoopt 7 augustus 1715 RK Achter Clarenburg te Utrecht (get: Willemina van Heerden), begraven 11 december 1781 op het Buurkerkhof te Utrecht. Gehuwd op 12 augustus 1741 voor het gerecht te Utrecht met en gescheiden in 1752 van Wilhelmus Daniel Lillie, medicinae doctor


1282  Johannes van de Haer, zoon van Antonis Jansz van de Haer en Marichgen Gijsberts van Heijcop, geboren ca. 1670, overleden 29 augustus 1717, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht (#)

Gehuwd op 14 november 1696 voor het gerecht te Utrecht (#) met

1283  Cornelia van Everdingen, dochter van Jan Dircxssen van Everdingen en Josina Sem, geboren ca. 1673, overleden 21 februari 1715, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht (#)

Op 30 maart 1708 benoemen de ervan van Gerard van Everdingen, zijnde de vier onmundige kinderen van Johannes van de Haer en Cornelia van Everdingen, onder voogdij van Johannes van de Haer, Hugo de Bruijn om gage te innen bij de VOC te Delft van Gerard van Everdingen, broer.

Op 3 november 1717 staan Dirk van Odijck en Gerrit Ruben borg voor Cornelis van Odijck en Maria van Marcelle, echtelieden te Bunnik, inzake betaling van rente en aflossing van een plecht van f 600, gevestigd op de molen c.a. te Bunnik. Belanghebbende zijn de onmondige kinderen van wijlen Johan van der Haar en Cornelia van Everdingen.

Op 26 april 1727 koopt Anthonij van der Haer zijn broer Johannes van der Haar uit uit eigendom van de helft van een huis uit de nalatenschap van hun vader Jan van der Haar. Het betreft het vierde deel van een huijsinge, tot twee woningen geapproprieert naar Anthonij van der Haer. Johannes van der Haar kwiteert zijn broer voor uitoefening van voogdij.

Uit dit huwelijk:

1   Antonius Verhaer, gedoopt 7 februari 1697 RK Achter Clarenburg te Utrecht (get: Maria Verhaer), overleden 10 november 1731, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd op 10 februari 1720 voor het gerecht te Utrecht met Arnolda van de Woude, gedoopt 22 april 1688 in de Catharijnekerk te Utrecht overleden 3 december 1737 te Utrecht

2  Justinia van der Haer, gedoopt 8 april 1698 RK Achter Clarenburg te Utrecht (get: Elisabetha Sen), overleden 30 januari 1700, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

3  NN van der Haer, overleden 12 januari 1699, begraven op het Buurkerkhof te Utrecht

Josina Verhaer

5  Johannes Verhaer, gedoopt 14 augustus 1702 RK Achter Clarenburg te Utrecht (get: Jacoba van Everdingen). Gehuwd met Catharina Brinckman

6  NN Verhaer, overleden 18 januari 1706, begraven in de Catharijnekerk te Utrecht

7  Nicolaus van der Haer, gedoopt 15 september 1706 RK Achter Clarenburg te Utrecht (get: Anna van der Haer), begraven 20 april 1750 in de Catharijnekerk te Utrecht

8  Everardus Verhaer, gedoopt 21 februari 1709 RK Achter Clarenburg te Utrecht (get: Joannes van Wiltsangh), begraven 21 oktober 1716 te Utrecht

9  Maria Verhaer, gedoopt 9 november 1714 RK Achter Clarenburg te Utrecht (get: Teresia Everdingen)


1284  Jodocus Burgemeester, geboren ca. 1680 te Boor(?) in Keulsland (D), overleden 3 april 1744, begraven op het Buurkerkhof te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 11 augustus 1708 en gehuwd op 25 augustus 1708 voor het gerecht te Utrecht (#) met

1285  Anna van Braackel, dochter van Paul Claessen van Brakel en Maria Pieters Hilgers, gedoopt 10 maart 1678 RK Kuipersteeg te Leiden (get: Wilhelmus Speelmans, Joanna Lemmens) (#), overleden 1 oktober 1744, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht (#)

Uit dit huwelijk:

1  NN (Joanna ?) Burgemeester, gedoopt 28 augustus 1708 RK te Utrecht (get: Geertje Back, Lijsbet van de Wart)

2  Hermannus Burgemeester, gedoopt 1 februari 1709 RK te Utrecht (get: Elisabeth Cuipers, Geertje Back). Gehuwd met Josina de Pauw / Christina de Pol

3  Maria Burgemeester, gedoopt 4 november 1710 RK te Utrecht (get: Helena Janse, Maria Bouwmeester), overleden 27 februari 1712, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht

Paulus Burgemeester

5  Agnes Burgemeester, gedoopt 1 december 1715 RK Onder de Linden te Utrecht (get: Catrina Borgemeester), overleden 25 mei 1719, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht

6  Petrus Burgemeester, gedoopt 25 januari 1718 RK Onder de Linden te Utrecht (get: Maria Helvers), overleden 31 januari 1718, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht

7  Petrus Burgemeester, gedoopt 14 oktober 1719 RK Onder de Linden te Utrecht (get: Maria van Brakel), overleden 31 januari 1718, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht

8  Agnes Burgemeester, gedoopt 20 april 1722 RK Onder de Linden te Utrecht (get: Catrina Borgemeester)

9  Johannes Burgemeester, gedoopt 23 mei 1724 RK Onder de Linden te Utrecht (get: Lijsbet Meijers)

10  Griettie Burgemeester, gedoopt 12 juli 1725 RK Onder de Linden te Utrecht (get: Maria van Brakel), overleden 13 juli 1725, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht

11  NN Burgemeester, overleden 14 december 1729, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht


1286  Stephanus de Boije, zoon van (?) Nicolaes Boije en Maria Hoendervanger, geboren ca. 1685, overle

den 7 mei 1753, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 24 december 1712 en gehuwd op 31 december 1712 voor het gerecht te Utrecht (#) met

1287  Sara van Isacker, dochter van Claes Christiaensz van Isacker en Claesjen Caspers, gedoopt 8 november 1687 in de Catharijnekerk te Utrecht (#), overleden 29 november 1772, begraven in de Geertekerk te Utrecht (#)

Uit dit huwelijk:

1  Nicolaas de Boije, gedoopt 20 maart 1713 RK Walsteeg te Utrecht (get: Nicolaus de Boije)

Anna Maria de Booij


1288  Albertus Agterberg, hovenier, zoon van Cornelis Gijsbertsz Agterberg en Marrichje Aalberts van de Lelienburg, geboren ca. 1665, overleden 20 september 1728, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht (#)

Gehuwd op 11 september 1697 voor het gerecht (#) en RK Abstede te Utrecht (#) met

1289  Agnes Paulus van de Stoop, dochter van Paulus Willemsz van der Stoop en Geertien Peters van de Greeff, geboren ca. 1675, overleden 24 juni 1743, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht (#)

Op 17 augustus 1699 huurt Aelbert Cornelissen van Achterbergh een huijsinge, hoff en hofstede, groot 1 mergen lants onder Abstede, aan de oostzijde belend door de Crommenrijn, van de kinderen en erfgenamen van Arnout Cloetingh en Mechtildis van Schaijck in leven echtelieden. De vorige huurder is zijn moeder Maijchje van Lelienbergh.

Op 29 september 1711 huren Arien Janss van Maerschalckerweert, Aelbert Achterbergh, Gerrit van Dort en Bastiaen Peereboom, een boomgaert van Aletta van Seventer, om tot warmosierslant te gebruicken. Op 6 februari 1721 huurt Aelbert van Achterbergh een parceel groot 65 roeden op de twee mergen in den lagen boomgaart, van Philibert Belizaire de Clerque.

Aalbert huurt op 24 april 1715 ‘500 roeden warmoesiers landt’ van Jacob Meijen, raad in de vroedschap en carmeraar van Utrecht, gelegen in Abstede (#). Hij huurt op 15 oktober 1715 een ‘huijsinge, hoff en hofstede, groot omtrent 1 mergen’ gelegen in Abstede aan de oostzijde van de Kromme Rijn (#). Hij verlengt de huur op 25 november 1726 (#). Op 17 december 1738 verlengt zijn weduwe Agnes de huur (#).

Uit dit huwelijk:

Cornelis Agterberg

2  Paulus Agterberg, geboren ca. 1705, overleden 27 december 1775, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht. Gehuwd op 29 april 1730 RK te Utrecht met Gijsbertje Gresnigt, gedoopt 14 november 1700 RK te Utrecht, overleden 23 november 1767, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

3  Arnoldus Agterberg, gedoopt maart 1708 RK Onder de Linden te Utrecht (get: Cornelia Achterberg, Geertje Back), overleden 31 maart 1711, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

4  Pieter Agterberg, geboren ca. 1710, overleden > 1739. Gehuwd op 2 februari 1732 RK te Utrecht met Judikje de Kruijff, begraven 12 juni 1732 op het Geertekerkhof te Utrecht. Gehuwd op 27 december 1732 RK te Utrecht met Grietje Couwenberg

5  Cornelia Agterberg, overleden 15 februari 1787, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht


1290  Huijg Hermansz van Benthem, zoon van Herman Huijgen van Benthem en Errichje Aarts Peereboom, geboren ca. 1670, overleden 1 januari 1746, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht (#). Gehuwd op 17 november 1696 te Utrecht met Claasje Claes van Bemmel, overleden 24 september 1707, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht

Ondertrouwd op 21 januari 1708 en gehuwd op 28 januari 1708 voor het gerecht te Utrecht (#) met

1291  Maria van Eijndhoven, dochter van Cornelis Gerritsz van Eijndhoven en Mechteld Gerrits Croes, geboren ca. 1685, overleden 17 maart 1761, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht (#)

Op 11 januari 1695 attesteren Bastiaan Gijsbertsen Peereboom ontrent 23 jaren, Anthonij Dirckss Peereboom ontrent 21 jaren, en Cornelis Jacobsen van de Bilt ontrent 20 jaren, over een door Claas Jansen Vinck, wonende te Utrecht, begonnen steek- en vechtpartij met Huijch Hermansen van Bentum.

Op 27 december 1700 vindt de scheiding plaats van zes kameren, die gemeen bezit zijn van de erven Cornelia Bastiaans Peerboom en Annichie Cornelis Spickhorst, liggende achter de walle ontrent de Sprockelmolen over den toom. De genoemde erfgenamen van Cornelia Bastiaans Peerboom zijn Jacobmina Peerboom zuster, Geertruijt van Bemmel nicht, Cornelis Aartss Mollevanger gehuwd met Henrickie van Bemmel nicht, Huijch Hermanss van Bentem gehuwd met Claesien van Bemmel nicht, Herman van Soestbergen gehuwd met Aeltien Jurriaens Spickhorst nicht, en Henrickie Spickhorst onmondige nicht begeleid door voogden Gerrit Jans van Bemmel en Jacob Spickhorst. Twee van de drie kameren alsmede een vierde part ‘vant hofien’ wordt op dezelfde dag verkocht aan Isaac Perné en de kamere met een vierde part ‘vant hofgen’ aan Johannes Westerhout. Tevens op 27 december 1700 is Huijch van Bentum gemachtigde in de verkoop van de erven van Cornelia Bastiaens Peerboom van een ‘huijsinge, erve ende gront’ aan de noordzijde van het Sint Geertruijdenkerckhoff.

Op 26 december 1703 huren Jan Jansz Beusecum, Andries Achterberg, Hermen Stoffelse Mollevanger, Gerrit Evertsz van der Lee, Huijgh Hermensz van Benthem en Willem Joosten van Velsen, hovenierslant in vier percelen genaamd de Lagen Boomgaert van Philibert Belizaire de Clercque. Op 22 augustus 1714 huurt Huijgh Hermansz van Benthem met tien anderen ‘vier morgen landt, in twaelff percelen, om te hovenier’ gelegen aan het Houtensepadt, over den Borger.

Op 16 januari 1708 koopt Huijch Hermanss van Benthem zijn beide onmondige zonen Nicolaes van Benthem en Herman Huijgen van Benthem uit uit de boedel van Clasien Bemmel. Beide zonen worden bijgestaan door hun grootvader Herman van Maarschalckerweert gehuwd met Maria Cornelis. Op 29 oktober 1717 leent Huijgh Hermense van Benthem aan zijn ‘geestelijcke dochter’ Catharina Huijgens van Benthem f 500. Op 13 april 1744 treedt Huijg Hermenze van Benthum, grootvader, op als voogd over Hermannus van Beusekum den jonge, bij de uitkoop uit de boedel van Maria van Benthum door zijn vader Hermannus van Beusekum, weduwenaar van Maria van Benthum.

Op 11 september 1718 benoemen Huijgh Hermanss van Benthum en Maria van Eijndhoven de langstlevende als voogd over onmondige kinderen en erfgenamen (#). Op 15 februari 1750 verkopen Maria van Eijndhoven, weduwe van Huijgh van Benthem, alsmede de erven van Huijgh van Benthem, te weten Arien van Benthem, Frans van Benthem, Willem van Benthem, Jan van Benthem, Cornelis Agterbergh gehuwd met Clasina van Benthem, Hermanus van Soestbergen gehuwd met Erika van Benthem, Megteld van Benthem, Hermanus van Beusecom kleinzoon, de onmondige kinderen van Cornelis van Benthem en Maria Court, Cornelis van Benthum en Huijbert van Benthem, een ‘huijs en hof c.a. groot 11 hond lands’ aan de zuidzijde de Min, aan Johan van Eijck (#). Op 6 augustus 1761 vindt de scheiding plaats van de erfenis van Maria van Eijndhoven, in leven weduwe van Huijbert van Benthum. Erfgenamen zijn Clasina van Bentum dochter weduwe Cornelis Achterberg, Frans van Benthum zoon, Willem van Benthum zoon, Jan van Benthum zoon, Hermanus van Soestbergen gehuwd met Arkje van Benthum dochter, en Jan Hoffert gehuwd met Mechtelt van Benthum dochter. De erfenis betreft een ‘hoff groot 3 hondt landts’ gehuurd in mei 1746. De regenten der rooms katholieke armenkamer te Utrecht, hebben als voogden van de kinderen van zoon Cornelis van Benthum, de boedel gerepudieerd (#).

Uit dit huwelijk:

Clasina van Benthem

2  Cornelis van Benthem, gedoopt 22 januari 1709 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Megtildis van Eijndhoven), overleden 30 augustus 1747, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht. Gehuwd op 9 februari 1737 voor het gerecht en RK Onder de Linden te Utrecht met Maria Court, gedoopt 24 mei 1717 RK te Utrecht, overleden 17 september 1747, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht

3  Adrianus van Benthem, gedoopt 16 mei 1710 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Maria Hermes), overleden 23 september 1760, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht

4  Franciscus van Benthem, gedoopt 7 februari 1712 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Gertrudis van Bemmel), overleden 26 juni 1782 te Utrecht. Gehuwd op 25 juli 1761 voor het gerecht te Utrecht met Annigje van Laar, gedoopt 29 maart 1739 RK te Utrecht, begraven 11 september 1775 op de Buurkerkhof te Utrecht

5  Wilhelmus van Benthem, gedoopt 13 maart 1714 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Huberta van Bentum), overleden 12 juni 1714, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht

6  Wilhelmus van Benthem, gedoopt 27 april 1715 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Huberta van Bentum), overleden > 6 augustus 1761. Gehuwd op 12 april 1760 voor het gerecht en RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht met Adriana van Dennekant

7  Johannes Raijmundus van Benthem, gedoopt 13 januari 1717 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Gertrudis van Bemmel), overleden 11 mei 1778, begraven in de Catharijnekerk te Utrecht. (?) Gehuwd op 26 oktober 1737 voor het gerecht te Utrecht met Catharina Overdam, overleden 3 december 1787, begraven in de Buurkerk

8  Henricus van Benthem, gedoopt 20 september 1718 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Huberta van Bentum), overleden 16 november 1719, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht

9  Erica van Benthem, gedoopt 21 september 1720 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Maria van Simmershof), overleden 5 september 1769, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht. Gehuwd op 12 september 1743 RK Dorstige Hartsteeg en 12 oktober 1743 voor het gerecht te Utrecht met Hermanus van Soestbergen, hovenier, gedoopt 24 maart 1723 RK Achter Twijnstraat te Utrecht, overleden 11 september 1791, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht

10  Maria van Benthem, gedoopt 7 april 1722 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Gertrudis van Bemmel), overleden 16 augustus 1743, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht. Gehuwd op 6 mei 1741 voor het gerecht en 11 mei 1741 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht met Hermanus van Beusekom, hovenier, gedoopt 10 januari 1721 te Utrecht, overleden 8 januari 1792, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht

11  Mechtilda van Benthem, gedoopt 25 juni 1724 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Gerarda Poulsen), overleden 30 september 1786, begraven op het Buurkerkhof te Utrecht. Gehuwd op 18 juli 1761 voor het gerecht te Utrecht met Jan Hoffert, overleden 28 juli 1784, begraven op het Buurkerkhof te Utrecht


1292  Leendert van Swanenburgh, zoon van Herman van Swanenborgh en Merrigje Theunis, gedoopt 9 oktober 1653 in de Mariakerk te Utrecht (#), overleden 4 januari 1722, begraven in de Buurkerk te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 4 mei 1678 te Zeist en gehuwd op 9 juni 1678 in de Catharijnekerk te Utrecht (get: Herman Swanenburg sijn vader, Johanna van Spaenje haer goede kennis) (#) met

1293  Catharina Duijsthoeck, dochter van Harmen Gijsbrechtsz Duijsthoeck en Ariaentge Cornelis, gedoopt 7 april 1647 in de Nieuwe Kerk te Delft (get: Willemtje Gijsbregx) (#), overleden 23 september 1721, begraven in de Buurkerk te Utrecht (#)

Zij wonen aan de Voorstraet (1678). Op 30 januari 1699 attesteert Leendert van Swanenburg, tesamen met Jacobus van Groeningen, Johannes Socee en Jan Cornelisse Becker, bij schout van Oostveen Paulus Schoonhoven, in verband met uitlatingen van Johan van de Bosch over Paulus Schoonhoven.

Uit dit huwelijk:

1  Henrina van Swanenburg, gedoopt 12 juni 1678 in de Janskerk te Utrecht, overleden 19 juni 1721, begraven in de Buurkerk te Utrecht. Gehuwd op 4 mei 1718 te Utrecht met Hendrick de Lange, gedoopt 26 februari 1688 te Utrecht

2  Ariaentje van Swanenburg, gedoopt 12 april 1680 in de Jacobikerk te Utrecht (get: Annichje Samuels), overleden 27 maart 1700, begraven in de Buurkerk te Utrecht

3  Maria van Swanenburg, gedoopt 15 december 1682 in de Domkerk te Utrecht, overleden 17 december 1682, begraven in de Buurkerk te Utrecht

4  Johanna van Swanenburg, gedoopt 13 april 1684 in de Jacobikerk te Utrecht, (?) overleden 13 juni 1725, begraven in Catharijnekerk te Utrecht. Ondertrouwd op 25 januari 1722 en gehuwd op 11 februari 1722 in de Domkerk te Utrecht met Hendrick Kegell

5  Herman van Swanenburg, gedoopt 8 augustus 1686 in de Jacobikerk te Utrecht

Jan van Swanenburg


1296  Hendrick van Claerenbeek

Kinderen:

Jan Hendricksz van Clarenbeek


1298  Leendert Jacobsz, geboren ca. 1635, overleden 1695-1697

Gehuwd met

1299  Geertruij Hendrickx, overleden > 16 maart 1701. Gehuwd (?) op 2 juni 1697 met Ruedt Roelofse Kutsche

Uit dit huwelijk:

1  Jacob Leenderse. Gehuwd op 10 april 1686 RK Buiten Wittevrouwen te Utrecht (get: Geertruij Hendricks, Judith Schade) met Geertruij Bastiaans

Dirkje Leenderts

Wijnanda Leenders. Gehuwd op 17 juli 1699 te Utrecht RK Buiten Wittevrouwen met Joannes Reijken van Klaerenbeck

4  Sophia Leenders

5  Adrianus Leenderts, gedoopt 2 november 1681 RK Buiten Wittevrouwen te Utrecht

6  Agneta Leenders, gedoopt 3 mei 1684 RK Buiten Wittevrouwen te Utrecht (get: Christina Hendrickx). Gehuwd op 22 februari 1707 te Oudenrijn (get: Gijsbert Janse van Heusden, Jan Hendrikse Clarenbeek) met Cornelis Dirkse van Heijcop

7  Petrus Leenderts, gedoopt 5 februari 1692 RK Buiten Wittevrouwen te Utrecht

8  Hendricus Leenderts, gedoopt 11 augustus 1695 RK Buiten Wittevrouwen te Utrecht (get: Dirckjen Leenders)


1300  Melgert Gerritsz van Hanenberg, zoon van Gerrit Melchiorsz van Alen en Maria Martens van Hanenborch, geboren ca. 1645

Gehuwd met

1301  Grietje Jans van Rijn, dochter van Jan van Rijn

Op 28 maart 1674 huurt Melchert Gerritsen een hofstede met bouw- en de weijlant onder Seijst, genaamd den kleijnen Braeckel. De huur wordt verlengd op 4 februari 1682. Op 13 oktober 1694 verlengt Melgert Gerritsen, wonende te Zeijst bij Bunnick op Den Braeckel, wederom de huur van Den Braeckel met een schuldbekentenis van f 3569 wegens pachtschuld.

Op 23 augustus 1691 koopt Henrick Scholten van Oostervelt, weduwenaar van Huberta Jans van Rijn, de overige erven van Huberta Jans van Rijn uit. Als overige erven zijn genoemd Willem Janss van Rijnsoever, broer, Melchert Gerritss van Hanenberg gehuwd met Grietje Janss van Rijn, zuster, Cornelia Janss van Rijn, zuster, en Maria Jans van Rijn, zuster.

Op 26 januari 1695 huurt Melchert Gerritsz van Hanenbergh, wonende te Bunnick, vier mergen lants te Otterspoorbroek onder Breuckelen, van het Sint Hiobsgasthuijs.

Uit dit huwelijk:

Gerrit Melchertsz Haanenberg

2  Grietje Melchiors van Hanenberg, overleden < oktober 1707. Gehuwd met Antonij Janse van Hilversum

3  Merritje Melchers van Hanenbergh. Gehuwd met Cornelis Sweserein. Ondertrouwd op 13 juni 1705 en gehuwd op 28 juni 1705 te Hagestein met Theunis Peeck


1306  Crijn Aartse de Groot, geboren ca. 1685. Gehuwd op 1 december 1733 RK te Bunnik en voor het gerecht van Bunnik en Vechten met Johanna Bosman, geboren ca. 1695, overleden > 22 april 1756

Gehuwd op 19 november 1707 voor het gerecht te Utrecht (#) met

1307  Burgje Cornelis van Blankesteijn, dochter van (?) Cornelis Pellen van Blanckesteijn en Annetje Faes, overleden < 1 december 1733

Uit dit huwelijk:

1  Cornelis Crijnen de Groot, gedoopt 1 juli 1718 RK te Bunnik (get: Wilhelmina Jacobi)

2  Adrianus Crijnen de Groot, gedoopt 19 december 1719 RK te Bunnik

Anna Crijnen de Groot


1308  IJsbrandus van der Wielen, zoon van Aert Lauwersz van der Wiel en Maechjen Teunis, overleden 15 september 1736 te Houten (#)

Isbrant Aertsz van Wielen huurt op 11 april 1696 een ‘huijsinge en hofstede cum annex met boomgaert en boulanden groot 4 mergen’ gelegen onder Houten (#). Op 21 januari 1708 verlengt hij deze huur van een ‘achterhuijs met 4 mergen lant’ aan de Cruijswech in Houten (#). De huur wordt nogmaals verlengd op 21 september 1720 (#).

Op 24 december 1701 huurt IJsbrant ’twaelff mergen boulants daer onder een boomgaertgen’ op Attevelt in Odijk van ’t Martinigasthuis (#). Hij tekent op 13 juni 1711 voor dit land een schuldbekentenis van fl 270 wegens achterstallige pacht (#). Op 4 juni 1712 huurt hij de ‘helfte seven mergen soo weij als bouwland’ onder Oudwulven omtrent de Loerickse molen (#).

Isbrant treedt op 12 februari 1707 samen met Hendrick Aelbertss op als voogden over de nagelaten kinderen van Goosen Evertss de Cruijff bij de verhuur van de Loerickse molen aan Heijltje Jacobs. Op 28 mei 1707 staat Isbrant Aertsz van de Wiele, wonende te Houten, borg voor zijn broer Thonis Aertsen van de Wielen bij diens schuldbekentenis aan Gillis de Stier, landheer van de debiteur. De schuld betreft een mindering van f 300 van zijn verschuldigde pacht.

Op 7 juni 1722 wordt een akkoord gesloten over de boedel van Jacobus van der Wielen en Grietje van Rhijn, tussen Harmen Willemsz van Miltenburg, gehuwd met Grietje van Rhijn, en de erven Jacobus van der Wielen ten eenre, en Isbrand van der Wielen, onmondige kinderen van Isbrand van der Wielen, Evert van der Wielen, Maria van der Wielen, Cornelis Gerritsz Verweij gehuwd met Cornelia Aarts van der Wielen, onmondige kinderen van Cornelis Gerritsz Verweij en Cornelia Aerts van der Wilen, Johanna Everts de Cruijff weduwe Teunis Aertsz van der Wielen, onmondige kinderen van Teunis Aertsz van der Wielen en Johanna Everts de Cruijff, Laurents van der Wielen, en twee innocent susteren van Laurents van der Wielen, ter andere.

Kinderen:

1  Aert Isbrantsz van der Wielen. Gehuwd met Steventje Pauw

2  Evert van der Wielen. Gehuwd op 30 april 1720 voor het gerecht van Houten met Aaltje Willems van Dijck. Gehuwd op 7 december 1736 voor het gerecht van Jutphaas met Annitie Cornelisse van Miltenburg

3  Cornelia van der Wielen. Gehuwd op 21 september 1732 RK te Schalkwijk met Petrus van Zeist

Cornelis van der Wielen


1310  Cornelis Jansz van Jaarsvelt, zoon van Jan Cornelissen Jaarsveld en Hendrickjen Melissen, gedoopt 6 december 1685 te Everdingen (#), overleden > 31 januari 1735

Ondertrouwd op 1 april 1712 te Vianen (#) en gehuwd op 17 april 1712 te Tull en ’t Waal (#) met

1311  Eijtje Jans Veen, dochter van Jan Hermensen Veen en Aeltjen Gijsberts, gedoopt 23 augustus 1685 te Vianen (#)

Uit dit huwelijk:

1  Johanna Jaersveld, gedoopt 2 april 1713 te Vianen. Gehuwd op 6 september 1738 voor het gerecht te Jutphaas met Gerrit van Rooijen, geboren te Jutphaas

Grietje Cornelisse van Jaarsvelt

3  Hendrickje van Jaersvelt, gedoopt 10 november 1720 te Vianen, overleden > 7 januari 1749

4  Jan van Jaarsvelt, gedoopt 17 december 1722 te Vianen


1318  Hendrick Evertsz van den Bergh, zoon van Evert Henricksz en Merrichjen Geurts, gedoopt 9 maart 1662 in de Catharijnekerk te Utrecht (#), overleden 5 februari 1718, begraven in de Buurkerk te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 13 november 1686 te Utrecht (get: Maria Geurtsen moeder en Anthonis de Munnick) (#) en gehuwd 5 december 1686 te Rhenen (#) met

1319  Dorothea Engelen van Brienen, geboren ca. 1665, overleden 20 november 1727, begraven in de Jacobikerk te Utrecht (#)

Uit dit huwelijk:

1  Evert Hendricksz, gedoopt 20 april 1689 in de Domkerk te Utrecht, overleden 8 mei 1695, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht

2  (?) Stijntjen Hendricks, gedoopt 26 november 1690 in de Domkerk te Utrecht

3  Cornelia van den Bergh, gedoopt 22 maart 1693 in de Domkerk te Utrecht, overleden 1693-1698

4  Evert Hendricksz van den Berg, gedoopt 10 november 1695 in de Domkerk te Utrecht. Ondertrouwd op 21 april 1720 en gehuwd op 9 mei 1720 in de Jacobikerk met Johanna van Luitersheim

Cornelia van den Berg


1320  Johannes van Rhijnbergh, geboren ca. 1660, overleden 29 december 1709, begraven in de Geertekerk te Utrecht (#)

Gehuwd met

1321  Aeltje van Zuijlen, geboren ca. 1660, overleden 29 april 1729, begraven in de Geertekerk te Utrecht (#)

Uit dit huwelijk:

1  Maria Elizabeth van Rhijnbergh, gedoopt 3 februari 1684 Evangelisch-Luthers te Utrecht (get: Maria Elizabeth Ploos van Amstel tot Oudegheijn), begraven (?) 15 december 1736 te Utrecht. Gehuwd met (?) Isack Jackse

2  Dirckje van Rijnbergh, gedoopt 1 mei 1687 Evangelisch-Luthers te Utrecht (get: Anna Maria Strijthorst)

3  Hendrick Pietersz van Rijnbergh, gedoopt 26 december 1688 Evangelisch-Luthers te Utrecht (get: Frederick van Rijnsbergh, Maria Hernsis). Gehuwd met (?) Vrougje Mone

4  Margareta van Rijnbergh, gedoopt 7 september 1690 Evangelisch-Luthers te Utrecht (get: Jan Frederick van Rijnbergh, Maria Heemsis), begraven (?) 10 april 1748 te Utrecht

Willem van Rijnberk

6  Gerardus van Rijnbergh, gedoopt 21 april 1695 Evangelisch-Luthers te Utrecht (get: Anna Maria Strijthorst). Gehuwd met (?) Elisabetha Pietershagen

7  Jacobus van Rijnbergh, gedoopt 6 september 1696 Evangelisch-Luthers te Utrecht (get: Anna Maria Strijthorst). Gehuwd met (?) Hendrikkie Or


1322  Frans le Feber, zoon van (?) Anthoni de Feber en Jannigjen Thomas, geboren ca. 1649, overleden 2 januari 1680, begraven op het Buurkerkhof te Utrecht (#). Gehuwd op 9 april 1678 te Utrecht met Martha Matissen Verleus

Gehuwd op 21 april 1669 in de Domkerk te Utrecht (#) met

1323  Geertruijd Gerrits Fige, begraven 31 december 1677 op het Buurkerkhof te Utrecht (#)

Uit dit huwelijk:

1  Jannichjen la Feber, gedoopt 30 december 1669 in de Jacobikerk te Utrecht

2  Anthoni le Feber, gedoopt 29 mei 1673 in de Jacobikerk te Utrecht. (?) Ondertrouwd op 28 juni 1711 en gehuwd op 14 juli 1711 in het Antonijgasthuis te Utrecht met Catharijn Heijcamp

3  Johannes la Feber, gedoopt 7 januari 1676 in de Buurkerk te Utrecht

Apolonia le Feber


1332  Pieter van Collenjon, zoon van (?) Willem van Colmion en Lambertje Willems Schenck, geboren ca. 1675

Ondertrouwd op 2 oktober 1698 en gehuwd op 26 oktober 1698 in de Domkerk te Utrecht (#) met

1333  Willemina van Vredenburg, geboren ca. 1675

Uit dit huwelijk:

1  Lijsbeth van Columjon, gedoopt 3 april 1700 in de Domkerk te Utrecht, (?) overleden 10 oktober 1778, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. (?) Ondertrouwd op 8 augustus 1713 en gehuwd op 28 augustus 1713 in het Antonijgasthuis te Utrecht met Nicolaas de Jongh, overleden 8 november 1751, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht

2  Pieter Colomjou, gedoopt 1 juni 1701 in de Domkerk te Utrecht, overleden 1701-1702

Pieter van Collemjon


1334  Jurrianus Caspersz van Emmerik, geboren ca. 1670 te Emmerich (D), overleden 18 juni 1746, begraven in de Buurkerk te Utrecht (#). Ondertrouwd op 15 april 1694 en gehuwd op 2 mei 1694 in de Domkerk te Utrecht met Maria van Weerlandt, geboren te Culemborg. Ondertrouwd op 4 augustus 1700 en gehuwd op 20 augustus 1709 in het Anthonijgasthuis te Utrecht met Jacomijntje van Bree, overleden 11 januari 1720, begraven in de Buurkerk te Utrecht

Ondertrouwd op 31 maart 1700 en gehuwd op 17 april 1700 te Utrecht (#) met

1335  Aletta van Keulen, dochter van Johannes van Ceulen en Maria Ruijters, gedoopt 19 maart 1668 in de Jacobikerk te Utrecht (#), overleden 7 januari 1709, begraven in de Buurkerk te Utrecht (#)

Uit dit huwelijk:

1  Johanna van Emmerik, gedoopt 9 oktober 1700 in de Domkerk te Utrecht, overleden 7 november 1700, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

Willemijntje van Emmerik

3  Antonia van Emmerik, gedoopt 25 juni 1706 in de Buurkerk te Utrecht, overleden 3 mei 1709, begraven in de Buurkerk te Utrecht

4  Johannes van Emmerik, gedoopt 25 juni 1706 in de Buurkerk te Utrecht. (?) Ondertrouwd op 12 juni 1740 en gehuwd op 29 juni 1740 in de Domkerk te Utrecht met Neeltje van Renesse


1336  Johannes Hofman, zoon van Johannes Hofman en Catharina van der Sman, gedoopt 1 oktober 1676 in de Buurkerk te Utrecht (#), overleden 5 november 1746, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 17 maart 1700 en gehuwd op 9 april 1700 in het Anthoniegasthuis te Utrecht (#) met

1337  Francijntje Weernaerts, dochter van Wernar Fransz en Hendrikje Boumans, gedoopt 12 november 1675 in de Buurkerk te Utrecht (#), overleden 25 juni 1726, begraven in de Geertekerk te Utrecht (#)

Uit dit huwelijk:

1  Cunera Hofman, gedoopt 7 mei 1700 in de Catharijnekerk te Utrecht, overleden 11 juli 1700, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht

2  Teuntje Hofman, gedoopt 8 oktober 1701 in de Buurkerk te Utrecht, overleden 17 juli 1703, begraven in de Buurkerk te Utrecht

3  Henrina Hofman, gedoopt 24 februari 1704 in de Catharijnekerk te Utrecht, overleden 13 oktober 1788, begraven in de Catharijnekerk te Utrecht. Ondertrouwd op 11 november 1731 en gehuwd op 28 november 1731 in de Domkerk met Jan Thijsz van Bleijenbergh

4  Cathrina Hofman, gedoopt 7 februari 1706 in de Geertekerk te Utrecht, overleden 27 mei 1709, begraven  op het Geertekerkhof te Utrecht

Bernardus Hofman

6  Adrianus Hofman, gedoopt 12 december 1710 in de Domkerk te Utrecht, overleden 1 augustus 1734, begraven in de Weeskerk te Utrecht

7  Andries Hofman, gedoopt 11 juni 1713 in de Domkerk te Utrecht, overleden 26 oktober 1748, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd op 10 juli 1736 te Utrecht met Petronella van Rossum, gedoopt 14 april 1709 te Utrecht

8  Catrijna Hofman, gedoopt 18 augustus 1715 in de Nicolaikerk te Utrecht, overleden (?) 2 augustus 1723, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

9  Pieter Hofman, gedoopt 10 april 1718 in de Domkerk te Utrecht, overleden 18 februari 1760, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht


1338  Franciscus Xaverius van der Marssche, meester zijdereder, zijdehandelaar te Utrecht, zoon van Cornelis Aernoudt van der Marssche en Francoise Marguereta van Weede, geboren ca. 1660, overleden 12 juli 1730, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht (#)

Huwelijksaangifte op 30 december 1687 (#), ondertrouwd op 11 februari 1688 voor het gerecht te Utrecht (#) en gehuwd met

1339  Maria Boogh, overleden 13 mei 1738, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht (#)

Op 2 december 1680 benoemen Bitter van der Marsche en Franciscus Saverius van der Marsche, onmondige broer, kinderen van Cornelis Arnoudt van der Marsche en Francoisia Margareta van Wee, Isbrant van Rossum om het restant van een koopsom te innen bij de prins Willem III van Oranje, van land op Soestdijk en aflossing van een plecht van f 2000 te eisen op een huis te Utrecht.

Op 29 april 1707 getuigt Francis van der Mast, meester zeijreijer, samen met Jacobus Lusingh, van een vechtpartij, waarbij hij verklaart ’ten versoecke van Nicolaes Bartool ook Jongman en binnen dese Stadt woonagtigh, also den eersten attestant gesien te hebben alswanneer hijop voorleden maandag, geweest sijnde den 25. deses, des avonts omtrent halffacht ueren comende gaen vant Loevenhout na de Rodebrugge ende gecomen sijnde omtrent de huijsinge van M. Deurgoet dat den Requirant aldaer stont hebbende een pijp tabacq in sijn mond die hij met sijn regter hand was vasthoudende , sonder gesien te hebben dat deselven een mes hadde, sijnde vergeselschapt met den tweede comparant en desen enden tweede comparant als dat hij op den selven tijt en plaetse heeft staen praeten met den Requirant die geen mes in sijn hand hadde, alswanneer dan op Bernardus Borger is comen gaen vant voors. Loevenhout hebbende een Snede in sijn aengesigt, waervan hij seer bloeide, enkeer ook affwies’.

Op 5 oktober 1733 benoemt de godskameren in het Paeijsteegje te Utrecht, in name van de bewoners waaronder Maria Boog, weduwe van Francis van der Marssche, Barend Kreijlkamp, kruijdenier te Utrecht, om van Cornelia Barbara van der Pijl, weduwe van notaris Johan Andreas Becker, in leven administrateur der godskameren, nog onder haar berustende gelden en documenten te ontvangen en om de godskameren te administreren. De godskameren zijn gesticht door burgemeester Francois van Sneek. Op 12 december 1733 schenkt Maria Boogh het recht op inwoning in godskameren in ’t Paijsteegje aan haar schoonzoon Bernardus Hofman, gehuwd met Francoise Margrieta van der Marsche. Maria woont in bij dochter Petronella van der Marsche.

Uit dit huwelijk:

1  Mechteld Everarda van der Marssche, gedoopt 8 oktober 1688 RK Maria de Mindere te Utrecht (get: Francisca Margriet van Wee), overleden 16 april 1773, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Ondertrouwd op 28 september 1709 voor het gerecht te Utrecht met Herman Cramer. Gehuwd met Johannes Koperwijk, overleden 9 november 1739, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

2  Maria Daniela van der Marssche, gedoopt 17 december 1690 RK Maria de Mindere te Utrecht (get: Francisca Margarita Weerd), overleden 12 mei 1717, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd op 12 maart 1712 voor het gerecht te Utrecht met Johan Michael Paet

3  Jacobus Franciscus van der Marssche, gedoopt 18 december 1692 RK Maria de Mindere te Utrecht (get: Maragretha van der Marssche), overleden 23 maart 1756, begraven in de Weeskerk te Utrecht. Gehuwd op 9 oktober 1717 RK Herenstraat met Margareta van Welckhuijsen

4  Franciska Margareta van der Marssche, gedoopt 22 mei 1695 RK Maria de Mindere te Utrecht (get: Lijsbet Jans), overleden 10 juli 1695, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

5  NN van der Marssche, overleden 3 juni 1696, begraven op het Geertekerkhof te Utrecht

6  Joannis Franciscus van der Marssche, gedoopt 16 juli 1697 RK Maria de Mindere te Utrecht, overleden 3 juli 1724, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

7  Franciska Margareta van der Marssche, gedoopt 3 april 1701 RK Maria de Mindere te Utrecht

8  Petronella van der Marssche, gedoopt 24 december 1703 RK Maria de Mindere te Utrecht, overleden 8 februari 1734, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd op 9 oktober 1725 in de Catharijnekerk te Utrecht met Hendrik Hellemonts

Francoisa Margaretha van der Marssche


1340  Hendrik de Kruijff, soldaat onder de Compagnie van Kapitein van de Haer (1682), zoon van Roeloff Janssen de Kruijff en Cornelia Everts, gedoopt 1 juli 1659 te Wijk bij Duurstede (#), overleden > 1716. Gehuwd op 21 januari 1716 te Wijk bij Duurstede met Jacoba Vink

Ondertrouwd op 29 september 1682 te Wijk bij Duurstede (#) en gehuwd op 8 oktober 1682 te Cothen (#) met

1341  Cornelia Mom, dochter van Jacob Antonisse Mom en Maria Hendriks van Meppel, gedoopt 3 maart 1661 te Wijk bij Duurstede (#), overleden 1711-1716

Uit dit huwelijk:

1  Jacobus de Kruijff, gedoopt 22 januari 1684 te Wijk bij Duurstede, overleden 1684-1691

2  Henrickje de Kruijff, gedoopt 28 november 1689 te Wijk bij Duurstede

Jacob de Kruijff

4  Antoni de Kruijff, gedoopt 5 oktober 1694 te Wijk bij Duurstede

5  Geertje de Kruijff, gedoopt 21 februari 1702 te Wijk bij Duurstede


1342  Joannes van Oort, overleden 8 augustus 1724, begraven in de Buurkerk te Utrecht (#)

Gehuwd met

1343  Catharina van Oort

Uit dit huwelijk:

Maria van Oort

2  Anna Maria van Oort, gedoopt 2 juni 1706 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Maria Ketels), overleden 1706-1710

3  Joanna van Oort, gedoopt 19 september 1707 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Anna Maria van Oort), overleden 3 maart 1777, begraven op het Jacobikerkhof. Gehuwd op 30 januari 1734 voor het gerecht te Utrecht met met Wilhelmus Thomas, soldaat in het Regiment van Coll. de Guij, overleden 7 januari 1780, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht

4  Elisabetha van Oort, gedoopt 18 januari 1709 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Elisabetha van Oort)

5  Anna Maria van Oort, gedoopt 5 juni 1710 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Anna Maria)


1344  Dirck Leendertsz Koning, zoon van Leendert Dirksz Koning en Tietje Claes, geboren ca. 1660, overleden 1691-1698

Gehuwd op 1 juni 1681 te Zandvoort (#) met

1345  Clara Jans, dochter van Jan Gerritsz, geboren ca. 1660, overleden januari 1728 (#)

Uit dit huwelijk:

1  Marritje Dircks Koning, gedoopt 3 maart 1686 te Zandvoort (get: Cornelia Cornelis, Anna Jans), overleden januari 1715 te Zandvoort. Gehuwd op 17 juni 1714 te Zandvoort met Willem Arentsz Groen, gedoopt 3 december 1684 te Zandvoort

2  Aachje Dircks Koning, gedoopt 19 oktober 1687 te Zandvoort (get: Aalbertie Arentz)

Leendert Dirksz Koning


1346  Jacob Leendertsz Kerkman, zoon van Leendert Willemsz Kerckman en Aeltjen Cornelis Coningh, gedoopt 18 juli 1677 te Zandvoort (get: de vader ten haringh, Willem Ariens, Cornelisje Willems) (#), overleden > 6 juni 1717

Gehuwd op 7 mei 1702 te Zandvoort (#) met

1347  Trijntje Arijs Moolenaar, dochter van Aris Huijgen Moolenaar en Sijtjen Meertens, gedoopt 12 november 1679 te Zandvoort (get: Maarten Willems Draijer, Teunisje Huijgen) (#), overleden 29 februari 1740 te Zandvoort (#)

Uit dit huwelijk:

Anna Jacobs Kerkman

2  Maartje Jacobs Kerkman, gedoopt 23 november 1704 te Zandvoort (get: Aaltje Cornelisse), overleden 1704-1706

Maartje Jacobs Kerkman

4  Leentje Jacobs Kerkman, gedoopt 26 februari 1708 te Zandvoort (get: Jaapje Arisse). Gehuwd op 21 november 1728 te Zandvoort met Arij Jansz de Jongh, geboren te Castricum

5  Willem Jacobsz Kerkman, haringvisser, gedoopt 15 september 1709 te Zandvoort (get: Neeltje Willems), overleden 24 mei 1777 te Zandvoort. Gehuwd op 3 augustus 1732 te Zandvoort met Pietertje Swemmert, gedoopt 10 februari 1709 te Zandvoort, overleden 2 januari 1781 te Zandvoort

6  Cornelis Jacobsz Kerkman, gedoopt 20 september 1711 te Zandvoort (get: Jacob Maartensz, Jaapje Arisse Moolenaar)

7  Aaltje Jacobs Kerkman, gedoopt 11 juni 1713 te Zandvoort (get: Jaapje Arisz Moolenaar)

8  Claas Jacobsz Kerkman, gedoopt 30 september 1714 te Zandvoort (get: Jaapje Arisz Moolenaar). Gehuwd op 26 april 1739 te Zandvoort met Jannetje Huijgen Molenaar, gedoopt 12 juli 1711 te Zandvoort

9  Leendert Jacobsz Kerkman, gedoopt 19 januari 1716 te Zandvoort (get: Jaapje Arisz Moolenaar)

10  Neeltje Jacobs Kerkman, gedoopt 6 juni 1717 te Zandvoort (get: Willemtje Arisz)


1348  Jan Arentsz Groen, haringvisser, schepen te Zandvoort (1733, 1735, 1742), zoon van Arend Jansz Groen en Sijtje Volkerts, gedoopt 6 februari 1675 te Zandvoort (#), overleden > 22 juni 1742

Gehuwd op 7 augustus 1700 te Zandvoort (#) met

1349  Jannetje Ewouts van der Schinkel, dochter van Eewout Abels van der Schinkel en Aeltjen Claes, gedoopt 21 mei 1679 te Zandvoort (get: Maertje Jacobs Berckhout) (#), overleden > 1721

Uit dit huwelijk:

1  Sijtje Jans Groen, gedoopt 20 augustus 1702 te Zandvoort (get: Aalbrecht Arentsz ’t Heere, de vader te haringh sijnde, Anna Jans van Petten), overleden 26 september 1737 te Zandvoort. Gehuwd op 12 mei 1726 te Zandvoort met Rochus Willemsz Zwemmer, gedoopt 31 augustus 1704 te Zandvoort

2  Arij Jansz Groen, gedoopt 13 juli 1704 te Zandvoort (get: Anna Jans van Petten)

3  Ewout Jansz Groen, gedoopt 8 augustus 1706 te Zandvoort (get: Nelletje Arisse Paap)

4  Aaltje Jans Groen, gedoopt 14 oktober 1708 te Zandvoort (get: Nelletje Aris Paap), overleden 26 januari 1781 en begraven 31 januari 1781 te Zandvoort. Gehuwd op 31 augustus 1732 te Zandvoort met Cornelis Pietersz van Duijn, gedoopt 15 april 1696 te Zandvoort, overleden 11 juni 1759 te Zandvoort

5  Claes Jansz Groen, gedoopt 1 juni 1710 te Zandvoort (get: Maartje Flore), overleden > 14 december 1755. Gehuwd op 8 mei 1735 te Zandvoort met Annetje Flore Koper, overleden 1745-1747

Volkert Jansz Groen

7  Anna Jans Groen, gedoopt 29 september 1715 te Zandvoort (get: Ariaantje Arisz Groen), begraven 7 maart 1791 te Zandvoort. Gehuwd op 17 november 1737 te Zandvoort met Teunis Albertsz Swemmert, commandeur op de walvisvaart op Groenland voor een reder uit Zaandam, gedoopt 9 juni 1715 te Zandvoort

8  Lijsbeth Jans Groen, gedoopt 13 februari 1718 te Zandvoort (get: Maartje Floore in plaats van Lijsbeth Arisz Groen). Gehuwd op 16 juni 1743 te Zandvoort met Volkert Cornelisz Keesman, gedoopt 21 september 1721 te Zandvoort

9  Trijntje Jans Groen, gedoopt 16 maart 1721 te Zandvoort (get: Lijsbeth Jacobs in plaats van Ariaantje Arisz Groen)


1350  Hendrik Jansz Backenhoven, zoon van Jan Backenhoven, geboren ca. 1660, begraven 25 oktober 1740 RK te Zandvoort. Gehuwd ca. 1680 met Gerretie Philips

Gehuwd op 8 augustus 1706 RK te Overveen (get: Anna Rijse, Agnes Theunis) (#) met

1351  Guurtje Jans, dochter van Jan Jansz en Maretie Pieters, gedoopt 28 februari 1683 RK te Zandvoort (get: Jannetie Crelis), begraven december 1754 RK te Zandvoort

Uit dit huwelijk:

Gerritje Hendriks Backenhoven

2  Anna Heijndricks Backenhoven, geboren te Zandvoort, gedoopt 1 december 1708 RK te Overveen (get: Maritje Pieters). Gehuwd op 20 augustus 1747 te Bloemendaal met Maerten Flore Koper, gedoopt 22 december 1707 RK te Overveen

3  Catrijn Heijndricks Backenhoven, geboren te Zandvoort, gedoopt 27 januari 1712 RK te Overveen (get: Catrijn Backhoovens). Gehuwd op 15 april 1736 te Bloemendaal met Harme Dircksz Tipper

4  Jan Heijndricksz Bakkenhoven, geboren te Zandvoort, gedoopt 20 november 1713 RK te Overveen (get: Jacob Hendrixe), overleden > 3 oktober 1769

5  Claes Heijndricksz Bakkenhoven, geboren te Zandvoort, gedoopt 12 februari 1716 RK te Overveen (get: Philip Hendrix, Annetje Arens). Gehuwd op 17 mei 1744 te Wijk aan Zee met Emertie Jans Dut

6  Hendrick Heijndricksz Bakkenhoven, geboren te Zandvoort, gedoopt 18 september 1718 RK te Overveen (get: Hendrick Janse, Gritje Willems). Gehuwd op 18 mei 1750 te Bloemendaal met Jannitje Joppe Kaks, geboren te Zandvoort, gedoopt 29 augustus 1722 RK te Overveen


1352  Albert Arentsz Groen (alias Naatje), zoon van Arend Volkertsz Groen en Maertje Meertens, gedoopt 27 september 1671 te Zandvoort (get: de vader ten haringh, Neeltje Hendricks huisvrouw van Maarte Willems de Draijer) (#), overleden > 1726. Gehuwd op 26 mei 1726 te Zandvoort met Jopje Jans Hout, geboren te Wijk aan Zee

Gehuwd op 8 april 1696 te Zandvoort (#) met

1353  Maritie Ewouts van der Schinkel, dochter van Eewout Abels van der Schinkel en Aeltjen Claes, gedoopt 4 september 1672 te Zandvoort (get: Gerrit Willem Cantewijn, Lydia Cornelis) (#), overleden 11 januari 1726 te Zandvoort (#)

Uit dit huwelijk:

1  Maarte Aalbertsz Groeneveld, gedoopt 8 juli 1696 te Zandvoort (get: Arent Volkertse, Maritie Maartens)

Ewout Albertsz Groen

3  Arent Albertsz Groeneveld, gedoopt 21 januari 1703 te Zandvoort (get: Maartje Maartens). Gehuwd op 25 mei 1727 te Wijk aan Zee met Lijsbeth Alberts, geboren te Wijk aan Zee

Maarten Aelbertsz Groen

5  Jacob Albertsz Groen, gedoopt 6 april 1710 te Zandvoort (get: Maartje Arents). Gehuwd op 23 december 1731 te Zandvoort met Maartje Cornelis Koning, gedoopt 12 oktober 1710 te Zandvoort, overleden 18 november 1780 te Zandvoort

6  Claas Albertsz ’t Heere, gedoopt 20 augustus 1713 te Zandvoort (get: Maartje Maartens)


1354  Cornelis Leendertsz Koning, zoon van Leendert Dirksz Koning en Tietje Claes, gedoopt 13 mei 1663 te Zandvoort (#), overleden 6 augustus 1718 te Zandvoort (#). Gehuwd op 13 mei 1703 te Zandvoort met Leuntje Hugen, geboren te Noordwijk

Gehuwd op 25 december 1683 te Zandvoort (#) met

1355  Maritie Gerrits, dochter van Gerrit Dirksz Loos en Willempje Willems, geboren ca. 1660, overleden 1700-1703

Uit dit huwelijk:

1  Leendert Cornelisz Koning, gedoopt 19 maart 1684 te Zandvoort (get: Jannetie Volckerts)

2  Gerrit Cornelisz Koning, gedoopt 14 december 1687 te Zandvoort (get: Jannetje Volckerts)

3  Nelletie Cornelis Koning, gedoopt 12 december 1688 te Zandvoort (get: Jannetje Volckerts)

4  Willemtie Cornelis Koning, gedoopt 15 juni 1691 te Zandvoort (get: Jannetje Volckerts)

5  Willemtie Cornelis Koning, gedoopt 1 januari 1696 te Zandvoort (get: Jannetje Volckerts), overleden 1725-1728. Gehuwd op 21 april 1720 te Zandvoort met Cornelis Cornelisz Keurmeester, gedoopt 8 november 1669 te Zandvoort

6  Gerrit Cornelisz Koning, gedoopt 17 augustus 1698 te Zandvoort (get: Sijtje Gerris, Claartje Jans)

Marijtje Cornelis Koning


1356  Floor Cornelisz, zoon van Cornelis Floren en Ariaentje Willems, gedoopt 29 september 1675 te Zandvoort (get: de vader ten haringh, Trijntje Cornelis de Naijster) (#), overleden > 6 april 1709

Gehuwd op (?) 16 mei 1696 met

1357  Barbar Jans, dochter van Jan Cornelisz Coning en Dirckje Jacobs, gedoopt 2 december 1674 te Zandvoort (get: Gerritje Gerrits) (#), overleden > 6 april 1709

Uit dit huwelijk:

1  Cornelis Flore, haringvisser, gedoopt 3 november 1697 te Zandvoort (get: Maritje Walighs). Gehuwd op 30 november 1721 te Zandvoort met Maartje Jeroens Groen, gedoopt 21 augustus 1701 te Zandvoort

2  Dirckje Flore, gedoopt 25 oktober 1699 te Zandvoort (get: Ariaantje Cornelis)

3  Anna Flore, gedoopt 30 maart 1704 te Zandvoort (get: Maartje Floore)

Willem Floore Koper

5  Annetje Flore, gedoopt 17 juli 1707 te Zandvoort (get: Maartje Floore)

6  Jan Flore, gedoopt 6 april 1709 te Zandvoort


1358  Volkert Claasz Loos, haringvisser, zoon van Claas Gerritsz Loos en Jannetje Volckerts, gedoopt 8 november 1682 te Zandvoort (get: Jacob van Duijn, Engeltie Volckers) (#), overleden 25 oktober 1727 te Zandvoort (#)

Gehuwd op 13 april 1704 te Zandvoort (#) met

1359  Jobje Arijs, dochter van Arie Aldertsz en Annetje Maartens, gedoopt 31 oktober 1683 te Zandvoort (get: Neeltie Henderick) (#), overleden ca. 1766

Op 6 februari 1720 is acte opgesteld waarbij Volkert Klase Loos en Cornelis Wulborts Maseling, voogden van het onmondige kind van Nelletje Klaas Loos, genaamd Neeltje Jacbos, bekennen ontvangen te hebben uit handen van den vader Jacob Willems, zeeman, de somma van 100 gulden en een zilveren kniptasch met een gouden ringetje.

Op 3 augustus 1766 wordt een transportakte opgesteld, gepasseerd ten overstaan van den schout Cornelis Bos van der Mije en de schepenen Gijsbert Jans van Duijvenbode en Pieter Hendriks Schaap, waarbij Claas Volkertszn Loos ten behoeve van de meerderjarige kinderen van wijlen Jobje Arents Sneijers, weduwe wijlen Volkert Claas Loos, ab instato overleden, overdraagt aan Neeltje Volkerts Loos weduwe Maarten Willems Molenaar, een huisje en erve staande en gelegen in de Kerkstraat te Zandvoort, belend ten oosten aan Willem Jacobs Kerkman, ten noorden Cors van der Mijer, ten westen de weduwe Rokis Aris, ten zuiden het Buureslop, voor de somma van f 35 contant geld.

Uit dit huwelijk:

1  Arij Volckertsz Loos, gedoopt 12 juni 1705 te Zandvoort (get: Annetje Maarten, Nelletje Jacobse van Duijn, de vader ten haringh sijnde)

Jannetje Volkerts Loos

3  Neeltje Volckerts Loos, gedoopt 2 maart 1710 te Zandvoort

4  Claas Volkertsz Loos, gedoopt 22 maart 1711 te Zandvoort (get: Nelletje Claas Loos), overleden > 3 augustus 1766. Gehuwd op 27 juli 1732 te Zandvoort met Lijsbeth Engele Koper, gedoopt 13 oktober 1709 te Zandvoort, overleden 7 december 1780 te Zandvoort

Arij Volkertsz Loos

6  Job Volkertsz Loos, haringvisser, gedoopt 5 januari 1716 te Zandvoort (get: Pietertje Arisz), overleden 22 december 1784 te Zandvoort. Gehuwd op 7 mei 1741 te Zandvoort met Annetje Jane Paap, gedoopt 27 oktober 1715 te Zandvoort, overleden 22 mei 1791 te Zandvoort

7  Annetje Volkerts Loos, gedoopt 6 maart 1718 te Zandvoort (get: get: Cornelis Dammasz van Duijn, Annetje Maartens), begraven 22 december 1789 te Zandvoort. Gehuwd op 8 mei 1740 te Zandvoort met Cornelis Jacobsz Paap, haringvisser, gedoopt 29 september 1717 te Zandvoort, overleden oktober 1758 op Texel

8  Pietertje Volkerts Paap, gedoopt 18 februari 1720 te Zandvoort (get: Antje Reijers), begraven 15 januari 1784 te Zandvoort. Gehuwd op 23 juni 1743 te Zandvoort met Elias Cornelisz Keesman, gedoopt 15 september 1720 te Zandvoort

9  Neeltje Volkerts Loos, gedoopt 1 januari 1723 te Zandvoort (get: Trijntje Arisz Moolenaar). Gehuwd op 9 mei 1745 te Zandvoort met Maarten Willemsz Molenaar, haringvisser, gedoopt 10 januari 1717 te Zandvoort, overleden oktober 1758 op Texel


1360  Willem Jane, geboren ca. 1655, overleden (?) 12 december 1700 te Zandvoort

Gehuwd op 19 mei 1680 te Zandvoort (#) met

1361  Maritie Aelberts Swemmers, dochter van Aelbert Willemsz Swemmer en Cuniertje Dircks, geboren ca. 1660, overleden > 1696

Uit dit huwelijk:

1  Janneke Willems, gedoopt 23 februari 1681 te Zandvoort (get: Mijnsje Dircks)

2  Kniertje Willems, gedoopt 13 augustus 1682 te Zandvoort (get: Cornelis Gerrize, Meijnsje Dircks)

3  Annetie Willems, gedoopt 11 maart 1685 te Zandvoort (get: Creijn Jansz). Gehuwd op 9 april 1713 te Zandvoort met Maarten Arisz Molenaar, gedoopt 19 november 1684 te Zandvoort

Jane Willemsz

5  Janneke Willems, gedoopt 15 februari 1688 te Zandvoort (get: Theunis Aalbertz, Albertie Arenz, Zeitie Gerritz). Gehuwd op 13 juli 1714 te Zandvoort met Cornelis Jacobsz Bosch, gedoopt 18 oktober 1693 te Zandvoort

6  Aalbertie Willems, gedoopt 23 oktober 1689 te Zandvoort (get: Treintie Gerritz)

7  Teunissie Willems, gedoopt 7 februari 1694 te Zandvoort (get: Trein Gerrits)

8  Simon Willemsz, gedoopt 22 juli 1696 te Zandvoort (get: Wilhem Aelbertse, Maritie Flore)


1362  Arent Pietersz Paap, haringvisser, schepen van Zandvoort (1678), zoon van Pieter Paap, geboren ca. 1645, overleden 28 september 1721 te Zandvoort (#)

Gehuwd op 22 mei 1667 te Zandvoort (#) met

1363  Annetje Cornelis, dochter van Cornelis Mazelingh en Tietje Kempis, geboren ca. 1645, overleden 16 februari 1724 te Zandvoort (#)

Uit dit huwelijk:

1  Pieter Arentsz Paap, gedoopt 15 april 1668 te Zandvoort (get: Aechje Rochus, de vader op zee)

2  Lijsbetje Arents Paap, gedoopt 20 oktober 1669 te Zandvoort (get: Meerten Willems den Draijer, de vader ten haring, Neeltje Hendricks, sijn huisvrouw). Gehuwd op 24 juni 1691 te Zandvoort met Claes Leenderts Koning, gedoopt 26 februari 1668 te Zandvoort, overleden 1691-1694

3  Cornelis Arentsz Paap, gedoopt 15 november 1671 te Zandvoort (get: Aechje Rochus), overleden 1671-1673

4  Cornelis Arentsz Paap, gedoopt 16 april 1673 te Zandvoort (get: Aechje Rochus), overleden 1673-1674

5  Cornelis Arentsz Paap, gedoopt 2 september 1674 te Zandvoort (get: Aechje Rochus), overleden 7 december 1719 te Zandvoort. Gehuwd op 2 april 1702 te Zandvoort met Maritje Cornelis Groen, gedoopt 12 november 1679 te Zandvoort

6  Jacob Arentsz Paap, haringvisser, gedoopt 11 april 1677 te Zandvoort (get: Jacob Ariens van Duin, de vader van huis, Willempje Willems), overleden 1721. Gehuwd op 21 mei 1702 te Zandvoort met Maartje Arijs Gaijse, gedoopt 14 december 1681 te Zandvoort, overleden 28 maart 1783 te Zandvoort

7  Nelletje Arents Paap, gedoopt 18 oktober 1678 te Zandvoort (get: Willempje Willems), overleden 24 juli 1717 te Zandvoort. Gehuwd op 27 juli 1704 te Zandvoort met Dirk Ewoutsz van der Schinkel, haringvisser, geboren ca. 1660

8  Pieter Arentsz Paap, gedoopt 9 oktober 1680 te Zandvoort (get: Neeltie Henderix, Maritie Pieters)

9  Maritie Arents Paap, gedoopt 27 juni 1683 te Zandvoort (get: Treintie Cornelis)

10  Pietertje Arents Paap


1364  Arie Arentsz Slagveldt, haringvisser, zoon van Arent Slagveldt, geboren ca. 1640, overleden 16 juli 1708 te Zandvoort (#). Gehuwd op 20 februari 1667 te Zandvoort met Anneken Jans, geboren ca. 1645, overleden 1678-1681

Gehuwd op 20 april 1681 te Zandvoort (#) met

1365  Grietje Cornelis, dochter van Cornelis NN, geboren ca. 1660

Uit dit huwelijk:

Cornelis Arisz Slagveld


1366  Jan Flore Koper, haringvisser, zoon van Floor Koper, geboren ca. 1650

Gehuwd op 11 oktober 1676 te Zandvoort (#) met

1367  Guurtje Jans, dochter van Jan Gerritsz, geboren ca. 1655

Uit dit huwelijk:

1  Floor Jansz Koper, gedoopt 18 juli 1677 te Zandvoort (get: Jan Gerritsz, Leendert Dircksz Coningh, Jannetje Hendricks), overleden 19 augustus 1726 te Zandvoort. Gehuwd op 17 september 1702 te Zandvoort met Cornelisje Claas Loos, gedoopt 11 december 1678 te Zandvoort, overleden 14 oktober 1710 te Zandvoort

2  Ariaentie Jans, gedoopt 10 september 1679 te Zandvoort (get: Jan Gerritsz, Willemtie Willems), overleden 1679-1688

3  Willem Jansz Koper, haringvisser, gedoopt 11 augustus 1682 te Zandvoort (get: Arie Willems, Clara Jans). Gehuwd op 6 mei 1714 te Zandvoort met Maartje Jans van den Berg

Ariaantje Jans


1374  Cornelis Harmensz, matroos, visser, zoon van Herman Ariensz en Ariaentje Cornelis, gedoopt 29 maart 1676 te Zandvoort (get: Annetjen Hermans) (#), overleden > 16 februari 1721. Gehuwd op 2 februari 1698 te Zandvoort (#) met Neeltje Meese. Gehuwd op 16 februari 1721 te Zandvoort met Engeltje Jacobs, overleden 3 april 1741 te Zandvoort

Gehuwd op 19 juni 1712 te Zandvoort (#) met

1375  Teunisje Arijs den Haas, dochter van Arij Jansz den Haas en Jannetje Jeroens Groen, gedoopt 24 juli 1689 RK te Zandvoort (get: Anna Jans), overleden 21 september 1716 te Zandvoort (#)

Cornelis Harmensz is op 2 juni 1695 in dienst getreden bij de VOC als matroos / bootsgezel op het schip Driebergen naar Batavia. Zij werk bestond uit waak- en roergang, laden en lossen, reinigen, teren en kalfaten van het schip, af- en aanslaan van de zeilen en helpen van de onderofficieren. Op 15 januari 1697 is hij vanuit Batavia gerepatrieerd met het schip Spiegel, en na een tussenstop van 20 mei 1697 tot 17 juli 1697 op de Kaap, op 3 december 1697 teruggekomen in Nederland (#/#).

Uit dit huwelijk:

Lijsbetje Cornelis de Waart

2  Arij Cornelisz Waart, gedoopt 6 januari 1715 te Zandvoort (get: Nelletje Arisz Paap). Gehuwd op 14 december 1737 te Katwijk aan Zee met Lijsbeth Cornelis Hoeck, geboren te Katwijk aan Zee

3  Marijtje Cornelis, gedoopt 13 september 1716 te Zandvoort (get: Jannetje Jeroens)


1376  Cornelis Cornelisz, zoon van Cornelis Floren en Cuiniertje Cornelis, gedoopt 17 oktober 1666 te Zandvoort (get: Gerritje Gerrits) (#), overleden > 8 november 1699. Gehuwd op 18 april 1688 te Zandvoort met Steintie Filippe, geboren te Rotterdam, overleden 1693-1696

Gehuwd op 21 oktober 1696 te Zandvoort (#) met

1377  Aeltie Leenderts, dochter van Leendert Hendricksz en Trijntje Kors, gedoopt 14 januari 1677 te Katwijk aan den Rijn (get: Kornelis Korsz, Aaltje Klaasdr) (#), overleden > 8 november 1699

Uit dit huwelijk:

1  Leendert Cornelisz, gedoopt 2 november 1698 te Zandvoort (get: … Aris)

Cornelis Cornelisz Keurmeester


1378  Cornelis Harmensz, visser, zoon van Herman Ariensz en Ariaentje Cornelis, gedoopt 29 maart 1676 te Zandvoort (get: Annetjen Hermans) (#), overleden > 16 februari 1721. Gehuwd op 19 juni 1712 te Zandvoort (#) met Teunisje Arijs den Haas. Gehuwd op 16 februari 1721 te Zandvoort met Engeltje Jacobs, overleden 3 april 1741 te Zandvoort

Gehuwd op 2 februari 1698 te Zandvoort (#) met

1379  Neeltje Meese, dochter van Meeus Cornelis en Annetje Pieters, gedoopt 28 juli 1675 te Zandvoort (get: Willempje Willems, Jannetje Pieters) (#), overleden 1711-1712

Uit dit huwelijk:

1  Harmen Cornelisz de Waart, gedoopt 1 februari 1699 te Zandvoort (get: Ariaantje Cornelis). Gehuwd met Cornelia Andries

2  Annichen Cornelis, gedoopt 7 maart 1700 te Zandvoort (get: Annichen Martens)

Ariaantje Cornelis

4  Jan Cornelisz, gedoopt 3 september 1702 te Zandvoort (get: Ariaantje Willems, Annetje Cornelis)

5  Mees Cornelisz, gedoopt 8 oktober 1702 te Zandvoort (get: Annetje Maartens)

6  Pieter Cornelisz, gedoopt 9 maart 1704 te Zandvoort (get: Annetje Maartens)

7  Annetje Cornelis de Waard, gedoopt 28 augustus 1707 te Zandvoort (get: Annetje Maartens). Gehuwd op 24 april 1740 te Zandvoort met Pieter Jacobsz Paap, gedoopt 25 april 1707 te Zandvoort

8  Anna Cornelis, gedoopt 25 november 1708 te Zandvoort (get: Aagje Jacobs)

9  Jacob Cornelisz, gedoopt 29 december 1709 te Zandvoort (get: Ariaantje Cornelis)

10  Arij Cornelisz, gedoopt 15 maart 1711 te Zandvoort (get: Ariaantje Cornelis)


1380  Dirk Cornelisz Haasnoot, zoon van Cornelis Dircksz Haasnoot en Marijtge Dircks Verdoes, gedoopt 10 januari 1655 te Katwijk aan Zee (#), overleden > 4 maart 1714. Gehuwd op 3 juli 1678 te Katwijk aan Zee met Barber Jans van den Oever, gedoopt 7 januari 1652 te Katwijk aan Zee, overleden 1681-1683. Gehuwd op 24 april 1683 te Katwijk aan Zee met Aechje Dirks, gedoopt 15 januari 1659 te Katwijk aan Zee, overleden < 24 december 1700

Ondertrouwd op 24 december 1700 en gehuwd op 2 januari 1701 te Katwijk aan Zee (#) met

1381  Maartje Gijse Taal, dochter van Gijsbert Hendriks Taal en Maria Wouters Pronk, gedoopt 2 augustus 1675 te Scheveningen

Uit dit huwelijk:

1  Marijtje Dirks Haasneut, gedoopt 4 december 1701 te Katwijk aan Zee (get: Nelletie Cornelis Hasenoot)

Gijsbert Dirksz Haasneut

3  Marijtje Dirks Haasneut, gedoopt 3 november 1709 te Katwijk aan Zee (get: Maartje Willems), overleden december 1740 (impost 17 december 1740 te Katwijk aan Zee). Aangifte op 11 april 1733 en gehuwd op 26 april 1733 te Katwijk aan Zee met Dirk Willemsz de Jong, gedoopt 3 november 1709 te Katwijk aan Zee, overleden december 1779 (impost 29 december 1779 te Katwijk aan Zee)

4  Leuntje Dirks Haasneut, gedoopt 28 augustus 1712 te Katwijk aan Zee (get: Neeltje Cornelisse)

5  Maartje Dirks Haasneut, gedoopt 4 maart 1714 te Katwijk aan Zee. Gehuwd op 18 december 1743 te Katwijk met Arij Maartensz Lootsman, gedoopt 6 augustus 1719 te Katwijk aan Zee


1382  Teunis Jacobsz van Duijvenbode, zoon van Jacob Theunisz van Duijvenbode en Lijsbeth Jans, gedoopt 10 januari 1680 te Katwijk aan Zee (get: Martijn Simonsz, Maertie Gijse) (#), overleden april 1759 (impost 27 april 1759 te Katwijk aan Zee) (#)

Gehuwd op 19 januari 1698 te Katwijk aan Zee (#) met

1383  Dina Cornelis de Jonge, dochter van Cornelis Cornelisz de Jonge en Neeltje Cornelis, gedoopt 17 april 1672 te Katwijk aan Zee (get: Maerte Cornelis) (#), overleden april-mei 1755 (impost 2 mei 1755 te Katwijk aan Zee) (#)

Uit dit huwelijk:

1  Cornelis Teunisz van Duijvenbode, gedoopt 6 april 1698 te Katwijk aan Zee (get: Aagje Cornelis). Gehuwd op 18 april 1723 te Katwijk met Elisabeth van den Berg, gedoopt 27 april 1698 te Katwijk aan Zee

2  Jacob Teunisz van Duijvenbode, gedoopt 13 september 1699 te Katwijk aan Zee (get: Elijsabet Jans), overleden maart 1771 (impost 8 maart 1771 te Katwijk aan Zee). Aangifte op 23 maart 1726 en gehuwd op 14 april 1726 te Katwijk aan Zee met Neeltje Cornelis van de Toorn, geboren ca. 1702 te Scheveningen, overleden januari 1775 (impost 26 januari te Katwijk aan Zee)

Neeltje Teunis van Duijvenbode

4  Johannes Teunisz van Duijvenbode, gedoopt 28 september 1703 te Katwijk aan Zee (get: Elisabet Cornelisse), overleden januari 1779 (impost 18 januari 1779 te Katwijk aan Zee). Aangifte op 29 november 1727 en gehuwd op 14 december 1727 te Katwijk met Aaltje Claas van den Oever, gedoopt 16 november 1698 te Katwijk

5  Theunis Teunisz van Duijvenbode, gedoopt 24 mei 1705 te Katwijk aan Zee (get: Lijsbet Jans)

6  Jaapje Teunis van Duijvenbode, gedoopt 17 oktober 1706 te Katwijk aan Zee (get: Lijsbet Rhevichoven). Gehuwd op 28 maart 1734 te Katwijk aan Zee met Ewout Janse Meijvogel, geboren te Wassenaar

7  Marijtje Teunis van Duijvenbode, gedoopt 29 april 1708 te Katwijk aan Zee (get: Geertruij Jacobs van Duijvenbode), overleden juli 1743 (impost 24 juli 1743 te Katwijk aan Zee). Gehuwd op 28 april 1726 te Katwijk aan Zee met Arie Leendertsz Buijs

8  Cornelis Teunisz van Duijvenbode, gedoopt 30 maart 1710 te Katwijk aan Zee (get: Geertruijd Jacobsz). Gehuwd op 11 januari 1734 te Katwijk aan Zee met Pietertje Jans van der Kooij

9  Lijsbet Teunis van Duijvenbode, gedoopt 9 oktober 1712 te Katwijk aan Zee (get: LIjsbet …). Aangifte op 25 april 1738 en gehuwd op 18 mei 1738 te Katwijk aan Zee met Hendrik Schote, geboren te ’s Gravenhage


1384  Arij Jansz Kemp, visser, zoon van Jan Cornelisz en Cornelisje Cornelis, gedoop 19 november 1679 te Zandvoort (get: Gerritje Gerrits, Ariaentje Cornelis) (#), overleden > 19 januari 1721

Gehuwd op 20 mei 1703 te Zandvoort (#) met

1385  Lijsbeth Arents Schaap, dochter van Arend Hendriksz Schaap en Grietjen Gerbrands, gedoopt 17 september 1679 te Zandvoort (get: Hendrick Arends, Maritie Hendericks) (#), overleden > 19 januari 1721

Uit dit huwelijk:

1  Jan Arijsz Kemp, gedoopt 8 mei 1704 te Zandvoort (get: Maritje van den Berg), overleden 1704-1705

2  Jan Arijsz Kemp, gedoopt 30 augustus 1705 te Zandvoort (get: Ariaantje Cornelisse), begraven 5 maart 1782 te Zandvoort. Gehuwd op 2 november 1727 te Zandvoort met Maartje Cornelis Keesman, gedoopt 19 september 1706 te Zandvoort, overleden 20 september 1780 te Zandvoort

3  Grietje Arijs Kemp, gedoopt 6 maart 1707 te Zandvoort (get: Jannetje Jacobs in plaats van Maartje Arents), overleden 1707-1709

4  Henrik Arijsz Kemp, gedoopt 15 april 1708 te Zandvoort (get: Maartje Arents)

5  Grietje Arijs Kemp, gedoopt 25 augustus 1709 te Zandvoort (get: Jannetje Jacobs), overleden 1709-1711

6  Grietje Arijs Kemp, gedoopt 26 juli 1711 te Zandvoort (get: Hendrik Arentsz, Jannetje Jacobs Schaap), overleden 1711-1712

7  Grietje Arents Kemp, gedoopt 2 oktober 1712 te Zandvoort (get: Maartje Arents). Gehuwd op 6 oktober 1737 te Zandvoort met Arij Engelsz Duijf

Arent Arijsz Kemp

9  Jacob Arijsz Kemp, gedoopt 14 november 1717 te Zandvoort (get: Jannetje Jacobs in plaats van Maartje Arents)

10  Dirkje Arijs Kemp, gedoopt 11 juni 1719 te Zandvoort (get: Jannetje Jacobs in plaats van Maartje Arents), overleden 1719-1721

11  Dirkje Arijs Kemp, gedoopt 19 januari 1721 te Zandvoort (get: Anna Jansz)


1386  Cornelis Engelsz Kloot, zoon van Engel Aldertsz en Geurtje Cornelis, gedoopt 29 mei 1678 te Zandvoort (get: Nees Meeus) (#), overleden > 27 maart 1718. Gehuwd met Teuntje Jeroens Groen, gedoopt 6 november 1675 te Zandvoort, overleden < 5 april 1705

Gehuwd op 5 april 1705 te Zandvoort (#) met

1387  Trijntje Hendriks Valke, dochter van Hendrick Valcke en Grietjen Jans Cloppers, gedoopt 20 december 1682 te Zandvoort (get: Willemtie Willem) (#), overleden > 27 maart 1718

Uit dit huwelijk:

1  Guurtje Cornelis Kloot, gedoopt 4 oktober 1705 te Zandvoort (get: Aaltje Hendriks Valke)

2  Engel Cornelisz Kloot, gedoopt 25 september 1707 te Zandvoort (get: Grietje Cornelisz). Gehuwd op 29 oktober 1730 te Zandvoort met Fransijntje Aelberts van Velzen, gedoopt 21 november 1710 RK te Bloemendaal

3  Grietje Cornelis Kloot, gedoopt 15 september 1709 te Zandvoort (get: Annetje Maartens), overleden 26 januari 1737 te Zandvoort. Gehuwd op 18 maart 1731 te Zandvoort met Pieter Cornelisz Paap, gedoopt 15 januari 1708 te Zandvoort

4  Annetje Cornelis Kloot, gedoopt 1 januari 1713 te Zandvoort (get: Annetje Arisse), overleden 1713-1718

Aeltje Cornelis Kloot

6 Anna Cornelis Kloot, gedoopt 27 maart 1718 te Zandvoort (get: Tobia Pietersz Verkist in plaats van Jannes Jans, Aaltje Hendriks Valke), overleden 15 september 1784 en begraven 19 september 1784 te Zandvoort. Gehuwd op 2 oktober 1746 te Zandvoort met Dammes Crijne Kraaij, gedoopt 5 juli 1722 te Zandvoort, overleden 10 mei 1761 te Zandvoort


1388  Crijn Dircksz Kraaij, haringvisser, zoon van (?) Dirck Eliasz Kraaij en Haesie Dircks, geboren ca. 1693, overleden > 5 juli 1722

Gehuwd op 30 april 1713 te Zandvoort (#) met

1389  Niesje Aris van Duijn, dochter van Arie Dammasz van Duijn en Haasie Simons, gedoopt 2 augustus 1693 te Zandvoort (get: Aefie Jeremias, Maritie Cornelis) (#), overleden 10 augustus 1743 te Zandvoort (#)

Uit dit huwelijk:

1  Dirk Crijne Kraaij, gedoopt 16 juli 1713 te Zandvoort (get: Cornelis Dammasz in plaats van de vader ten haringh sijnde, Lydia Arisz van Duijn). Gehuwd op 10 november 1743 te Zandvoort met Marijtje Cornelis Bosch, gedoopt 9 oktober 1718 te Zandvoort

Arij Crijne Craaij

3  Simon Crijne Kraaij, gedoopt 8 mei 1718 te Zandvoort (get: Lydia Arisz van Duijn)

4  Dammas Crijne Kraaij, gedoopt 5 juli 1722 te Zandvoort (get: Dammas Arisz, de vader ten haring sijnde, Jannetje Rochus van Duijn), overleden 10 maart 1761 te Zandvoort. Gehuwd op 2 oktober 1746 te Zandvoort met Anna Cornelis Kloot, gedoopt 27 maart 1718 te Zandvoort, overleden 15 september 1784 te Zandvoort


1390  Gerrit Jacobsz Schar, zoon van Jacob Gerritsz Schar en Annetje Hermens, gedoopt 24 december 1694 te Zandvoort (get: Treintie Gerrits) (#), overleden 11 augustus 1754 te Zandvoort (#)

Gehuwd op 10 maart 1715 te Zandvoort (#) met

1391  Marijtje Jans, dochter van Jan Cornelisz Keesman en Treintie Maartens, gedoopt 9 november 1692 te Zandvoort (get: Neeltie Hendricks) (#), overleden 26 februari 1753 te Zandvoort (#)

Uit dit huwelijk:

Annetje Gerrits

2  Jacob Gerritsz, gedoopt januari 1719 te Zandvoort (get: Annetje Harmens)

3  Trijntje Gerrits, gedoopt 10 november 1720 te Zandvoort (get: Cornelia Jans)

4  Sijtje Gerrits, gedoopt 22 november 1722 te Zandvoort, overleden (?) 27 juni 1791 te Zandvoort. Gehuwd op 24 december 1747 te Zandvoort met Dirk Keesman, gedoopt 13 juni 1723 te Zandvoort, overleden 30 november 1780 te Zandvoort

5  Albertje Gerrits Schar, gedoopt 13 mei 1725 te Zandvoort (get: Annetje Harmens). Gehuwd op 28 februari 1751 te Zandvoort met Jan Arentsz Vermeij, geboren te Katwijk aan Zee

6  Katharijne Gerrits, gedoopt 14 augustus 1729 te Zandvoort (get: Cornelia Jansse)


1400  Pieter Arentsz Schaap, zoon van Arend Hendriksz Schaap en Grietjen Gerbrands, gedoopt 27 oktober 1675 te Zandvoort (get: Maarten Hendricks alias Buisje, Maarten Ariens alias Gijfse) (#), overleden 1704-1712

Gehuwd op (?) 9 mei 1700 Met

1401  Trijntje Aris, dochter van Arie Arentsz en Anneken Jans, gedoopt 12 augustus 1674 te Zandvoort (get: Annetjen Hermans) (#), overleden > 15 april 1725. Gehuwd op 3 mei 1693 te Zandvoort met Jacob Jansz Bosch, gedoopt 20 maart 1667 te Zandvoort, overleden 1695-1700. Gehuwd op 1 mei 1712 te Zandvoort met Floor Jansz, gedoopt 18 juli 1677 te Zandvoort, overleden 19 augustus 1726 te Zandvoort

Uit dit huwelijk:

Hendrik Pietersz Schaap

2  Arij Pietersz Schaap, gedoopt 5 augustus 1703 te Zandvoort (get: Jannetje Jacobs), overleden 1703-1704

3  Arij Pietersz Schaap, gedoopt 7 september 1704 te Zandvoort (get: Grietje Cornelisse), overleden 1 januari 1783 en begraven 5 januari 1783 te Zandvoort. Gehuwd op 8 augustus 1734 te Zandvoort met Annetje Dircks van Leeuwen, gedoopt  2 december 1703 te Katwijk aan Zee, overleden 6 november 1780 te Zandvoort


1402  Dirck Arisz Moolenaar, zoon van Aris Huijgen Moolenaar en Sijtjen Meertens, gedoopt 15 maart 1676 te Zandvoort (get: Meerten Willems met sijn huisvrouw) (#), overleden > 26 juni 1712

Gehuwd op 2 december 1696 te Zandvoort (#) met

1403  Claartje Ewouts van der Schinkel, dochter van Eewout Abels van der Schinkel en Aeltjen Claes, gedoopt 4 november 1676 te Zandvoort (get: Anna Claes) (#), overleden > 25 mei 1732

Uit dit huwelijk:

1  Aeltie Dircks Molenaar, gedoopt 14 april 1697 te Zandvoort (get: Sijtje Maartens), overleden 4 december 1740 te Zandvoort. Gehuwd op 20 juni 1723 te Zandvoort met Pieter Rochusz van Duijn, haringvisser, gedoopt 10 januari 1700 te Zandvoort, overleden 26 april 1746 te Zandvoort

2  Trijntje Dircks Molenaar, gedoopt 3 oktober 1700 te Zandvoort (get: Sijtje Maartens, Aris Hugen)

Claasje Dirks Moolenaar

4  Ewout Dircksz Molenaar, gedoopt 3 juli 1707 te Zandvoort (get: Sijtje Maartensz). Gehuwd op 30 april 1730 te Zandvoort met Grietje Jacobs Groen, gedoopt 28 augustus 1701 te Zandvoort

5  Trijntje Dircks Molenaar, gedoopt 26 juni 1712 te Zandvoort (get: Jaapje Arisse Moolenaar)


1404  Bastiaan Adriaansz Schuijten, geboren ca. 1660 te Bennebroek, overleden 21 maart 1737 te Zandvoort (#). Gehuwd op 15 maart 1705 te Zandvoort met Jacomijntje Willems Gompelmans, geboren te Haarlem, overleden december 1710 te Zandvoort. Gehuwd op 22 juli 1714 te Zandvoort met Lydia Aris van Duijn, gedoopt 26 september 1688 te Zandvoort, overleden 14 februari 1757 te Zandvoort

Gehuwd op 31 mei 1695 RK te Zandvoort (get: Martinus Croon, Jan Bartelse) met

1405  Trijntje Willems, zoon van Willem NN, geboren ca. 1670, overleden 1704-1705

Uit dit huwelijk:

1  Jannetje Bastiaans Schuijten, gedoopt 2 juli 1696 RK te Zandvoort (get: Marijtje Willems)

2  Ariaantje Bastiaans Schuijten, gedoopt 8 maart 1698 RK te Bloemendaal (get: Ariaantje Christina Bartels)

3  Maritje Bastiaans Schuijten, gedoopt 2 juli 1699 RK te Bloemendaal (get: Pieter Willemse, Catharina Arens), overleden 12 december 1727 te Zandvoort. Gehuwd op 31 mei 1722 te Zandvoort met Hendrick Jacobsz ’t Heere, gedoopt 15 november 1699 te Zandvoort, overleden 5 oktober 1746 te Zandvoort

Arij Bastiaans Schuijten

5  Jan Bastiaansz Schuijten, gedoopt 15 maart 1704 RK te Bloemendaal (get: Maarten Arentse, Maritje Willems)


1406  Willem Ewoutsz, zoon van Eewout Abelsz van der Schinkel en Aeltjen Claes, gedoopt 26 februari 1662 te Zandvoort (get: Claes Teunisz, Lidia Cornelis) (#), overleden > 8 november 1704. Ondertrouwd op 8 november 1704 te Medemblik met Aefjen Germens

Ondertrouwd op 17 maart 1696 en gehuwd op 1 april 1696 te Medemblik (#) met

1407  Jannetjen Pieters, dochter van Pieter Jansz en Sijtjen Sijmons, gedoopt 13 februari 1670 te Medemblik (get: Aefjen Sijmons) (#), overleden 1704. Ondertrouwd op 30 april 1689 en gehuwd op 8 mei 1689 te Medemblik met Hermen Theunisz, geboren ca. 1665 te Hamburg (D)

Uit dit huwelijk:

1  Ewout Willemsz van der Schinkel, gedoopt 12 januari 1698 te Medemblik (get: Aefjen Pieters)

2  Jan Willemsz van der Schinkel, haringvisser, gedoopt 19 februari 1699 te Medemblik (get: Rinsjen Simons). Gehuwd op 12 oktober 1721 te Zandvoort met Lijdia Jacobs Oosterbaan, gedoopt 6 februari 1689 te Katwijk aan den Rijn

3  Dirck Willemsz, gedoopt 3 oktober 1700 te Medemblik (get: Aefjen Sijmons)

Aeltje Willems Medenblick


1408  Baijrent Thonisz, zoon van (?) Antoni Meteren en Jannitjen Lamberts, geboren ca 1630 te Warendorf (D)

Ondertrouwd op 18 september 1656 te Amersfoort (get: Berend Berentsen, tante Anneken Jacobs) (#) en (?) opnieuw ondertrouwd 2 november 1657 en gehuwd 20 december 1657 te Amersfoort (#/#) met

1409  Aechtjen Harmens, geboren ca. 1635 te Naarden. Ondertrouwd op 5 januari 1654 en gehuwd op 27 januari 1654 te Amersfoort (get: Jacop Peeters in St. Jansstraat, moeij Annetie Jacops) met Jan Jansz, overleden 1654-1656

Uit dit huwelijk:

1  Anthonij Barentsz van Metren, gedoopt 17 juli 1657 te Amersfoort. Ondertrouwd op 21 april 1682 en gehuwd op 9 mei 1682 voor het gerecht te Amersfoort met Henrickje Cornelis Mom, begraven 30 oktober 1682 in de St. Joriskerk te Amersfoort. Ondertrouwd op 9 november 1683 en gehuwd op 27 november 1683 te Amersfoort met Jannitje Jurriaens van Cleijn Santbrinck

Herman Barentsz

3  (?) Jacobus Baijrentsz, gedoopt 15 april 1664 te Amersfoort (get: moeder Aijchje Jans)

4  (?) Marijtje Baijrents, gedoopt 30 maart 1666 te Amersfoort

5  (?) Theunis Baijrentsz, gedoopt 17 november 1667 te Amersfoort

6  Hendrickjen Baijrents, gedoopt 28 november 1669 te Amersfoort (get: moeder Eijchjen Harmens)

7  Christoffel Baijrentsz, gedoopt 15 februari 1672 te Amersfoort, overleden 1672-1674

8  Christoffel Baijrentsz, gedoopt 28 mei 1674 te Amersfoort


1418  Abraham Leendertsz Soetendael, soldaat in de Compagnie van Majoor Verschuer (1691), geboren ca. 1665 te Eemnes, overleden < 27 juli 1721

Ondertrouwd op 30 januari 1691 en gehuwd op 19 februari 1691 te Amersfoort (#) met

1419  Anna Cornelis, geboren ca. 1670, overleden > 27 juli 1721. Gehuwd op 27 juli 1721 te Amersfoort met Gijsbert Thomasse Kerkhuijzen, gedoopt 20 april 1663 te Amersfoort

Uit dit huwelijk:

Lena Abrahamzen

2  Cornelia Abrahams, gedoopt 20 juni 1694 te Amersfoort

3  Jannetje Abrahams, gedoopt 2 januari 1698 te Amersfoort. Gehuwd op 16 oktober 1718 te Amersfoort met Andries Menting, geboren te Doesburg. Gehuwd op 12 januari 1727 te Amersfoort met Geurt Harmsen


1420  Lubbert Aelten, geboren ca. 1670 te Voorthuizen, overleden > 28 augustus 1708

Ondertrouwd op 7 oktober 1692 en gehuwd op 25 oktober 1692 te Amersfoort (#) met

1421  Weijntje Roelen, dochter van Roelof Jansz en Claasje Baltus, gedoopt 1 augustus 1675 te Amersfoort (#), overleden > 28 augustus 1708

In 1692 is Lubbert Aeltsen lidmaat te Voorthuizen. Op 7 november 1692 verkrijgt Lubbert Aeltsen, geboortigh van Voorthuijsen onder den ampte van Barnevelt, burgerrechten van Amersfoort.

Uit dit huwelijk:

Aalt Lubbertsz van Bikkelenburg

2  Bartje Lubbers van Bikkelenburg, gedoopt 5 november 1700 te Amersfoort, overleden < 1743. Gehuwd op 20 januari 1728 te Amersfoort met Jan Willemse Lamphe, gedoopt 3 oktober 1695 te Amersfoort, begraven 31 oktober 1767 op het Lieve Vrouwe Kerkhof te Amersfoort

3  Hendrikje Lubberts van Bikkelenburg, gedoopt 26 maart 1702 te Amersfoort

4  Nicolaas Lubbertsz van Bikkelenburg, gedoopt 14 september 1704 te Amersfoort

5  Claasje Lubberts van Bikkelenburg, gedoopt 7 september 1706 te Amersfoort

6  Hendrik Lubbertsz van Bikkelenburg, gedoopt 28 augustus 1708 te Amersfoort


1422  Wouter Claesen Verwimp, zoon van Claes Woutersz Verwint (van Geel) en Barber Jurriaens, geboren ca. 1660, overleden > 1 november 1699

Ondertrouwd op 24 november 1685 en gehuwd op 15 december 1685 te Amersfoort (#) met

1423  Walburgje Hendricks, dochter van Hendrick Evertsz en Annetjen Janszen, gedoopt 25 december 1660 te Amersfoort (#), overleden > 2 december 1694

Op 2 februari 1699 is Wouter Verwimp uit Geel indienst getreden bij de VOC. Hij is op die dag vanuit Wielingen in Zeeland uitgevaren met het schip Donkervliet onder gezag van kapitein Steven Scheiteruit. Op 20 juli 1699 is hij aangekomen op de Kaap en daar op 22 augustus 1699 weer vertrokken. Op 1 november 1699 is hij aangekomen in Batavia. NB: het is niet zeker dat dit Wouter Claesen Verwimp betreft.

Uit dit huwelijk:

1  Nicolaes Woutersz Verwimp, gedoopt 3 april 1686 te Amersfoort

2  Hendrick Woutersz Verwimp, gedoopt 12 februari 1688 te Amersfoort. Ondertrouwd op 20 juli 1714 en gehuwd op 5 augustus 1714 te Amersfoort met Eegtje Aalberts Brink

3  Barbara Wouters Verwimp, gedoopt 28 juni 1692 te Amersfoort. Ondertrouwd op 26 april 1715 en gehuwd op 12 mei 1715 te Amersfoort met Gerrit Albertsz Brink, gedoopt 31 maart 1691 te Amersfoort

Annetje Wouters van Geel


1426  Albert Evertsz Brink, zoon van Evert Arissen Brink en Eechjen Cornelis van Houten, gedoopt 1 december 1667 te Amersfoort (#), begraven 27 mei 1720 in de St. Joriskerk te Amersfoort (#)

Ondertrouwd op 13 juli 1688 en gehuwd op 2 augustus 1688 te Amersfoort (#) met

1427  Grietje Jans, dochter van Jan Jansz, gedoopt 30 augustus 1667 te Amersfoort (#)

Uit dit huwelijk:

1  Eegtje Alberts Brink, gedoopt 16 november 1688 te Amersfoort. Ondertrouwd op 20 juli 1714 en gehuwd op 5 augustus 1714 te Amersfoort met Hendrick Woutersz Verwimp, gedoopt 12 februari 1688 te Amersfoort

2  Gerrit Albertsz Brink, gedoopt 31 maart 1691 te Amersfoort. Ondertrouwd op 26 april 1715 en gehuwd op 12 mei 1715 te Amersfoort met Barbara Wouters Verwimp, gedoopt 28 juni 1692 te Amersfoort

3  Martijngje Alberts Brink, gedoopt 15 juni 1693 te Amersfoort. Ondertrouwd op 31 juli 1716 en gehuwd op 16 augustus 1716 te Amersfoort met Hendrik Hendriksz

4  Aaltje Alberts, gedoopt 15 december 1698 te Amersfoort

Kuniertje Alberts Brink

6  Herman Albertsz, gedoopt 2 juli 1705 te Amersfoort

7  Jannetje Alberts, gedoopt 17 februari 1709 te Amersfoort


1436  Berent Weijman

Kinderen:

1  Carspar Berents, knecht in het glashuis, geboren te Gessemen (D). Gehuwd op 9 april 1700 voor het gerecht te Amersfoort (get: broeder Jurgen Barents, broer Geurt Anthonisz van Straetsburgh) met Theuntje Anthonis van Straetsburgh

2  Jurgen Berents van Gessem, geboren te Gessemen (D), begraven 1 september 1729 te Amersfoort. Gehuwd op 31 december 1700 voor het gerecht van Amersfoort (get: broeder Caspar Beerntsz, Marritje Thomas van Cattenbrouck weduwe Huigh Albertsz van Grol) met Weijmpje Huijgen  van Grol

Coenraad Berents Weijman


1438  Jan Evertsz Helmerhorst, bombasijdewerker, zoon van Evert Geurtsz van Helmerhorst en Teuntje Jans Haan, gedoopt 14 januari 1678 RK Muurhuizen te Amersfoort (get: Margarita Thijssen) (#), overleden > 26 augustus 1743. Gehuwd op 12 mei 1743 te Amersfoort met Johanna Hendriks

Gehuwd ca. 1700 met

1439  Lambertje Roelofs, dochter van Roelof Jansz en Claasje Baltus, gedoopt 19 september 1678 te Amersfoort (#), overleden < 12 mei 1743

Jan is bombasijdewerker. Dat is een arbeider die met bombazijnweefsel werkt, een weefsel in kruiskeperbinding. Het weefsel is oospronkelijk met een zijden ketting of schering en een kamgaren inslag, later een linnen ketting (schering) met ongetwijnd katoenen inslag. Het weefsel wordt toegepast als voering en voor grove werkkleding en onderkleding. Het katoen kwam binnen in Amsterdam, het linnen uit het Oosten per hessenwagen. De bombazijn werd gekeurd door de deken en waranderers van het Gilde in de ‘loijkamer’. Deze was gevestigd op de bovenverdieping van de Boterbeurs (bron: Archief Eemland).

Op 18 oktober 1716 vindt de boedelscheiding plaats van Evert Geurtsen. Erfgenamen zijn de twee zonen Andreas Evertsen en Jan Evertsen, gehuwd met Lambertje Roeloffs. De erfenis bestaat uit meer schulden dan effecten, een half huis aan de Coningspoort in Amersfoort en gereedschap tot het bombasijnwerken en een gouden hoep. Op 5 juni 1719 wordt Jan Evertsen van Helmerhorst, bombasijderwercker, erkend als burger van de stad Amersfoort.

Op 26 augustus 1743 verkopen Andries Evertsen van Helmerhorst en zijn vrouw Claasje van Eldert voor een derde part en Jan Evertsen van Helmerhorst bijgenaamd “Haan” weduwenaar van Lammertje Roelen voor twee derde portien, een huis met een hofje daarachter in de Meulensteegh aan Jan Franssens Moesmans, bombasijdewerker, en zijn vrouw Willemina Davids de Gits.

Uit dit huwelijk:

1  Teuntje Jans van Helmerhorst

2  Geurt Jansz van Helmerhorst, gedoopt 21 januari 1703 te Amersfoort, overleden 1703-1705

3  Geurt Jansz van Helmerhorst, gedoopt 24 november 1705 te Amersfoort, overleden 21 februari 1767 te Amersfoort. Gehuwd op 2 juni 1725 voor het gerecht van Amersfoort (get: vader Jan Evertsen van Helmerhorst, moeder Annetje Willems weduwe Peter Souverein) met Elbertje Peters Severijn

4  Merritje Jans van Helmerhorst, gedoopt 21 juni 1707 te Amersfoort

5  Cornelia Jans van Helmerhorst, gedoopt 2 januari 1709 te Amersfoort

6  Cornelis Jansz van Helmerhorst, gedoopt 27 augustus 1710 te Amersfoort. Gehuwd op 2 september 1731 te Amersfoort met Reijertje Cornelis van Leuverden

7  Joannes Jansz van Helmerhorst, gedoopt 29 december 1712 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Joanna Jans)

8  Claasje Jans van Helmerhorst, gedoopt 19 november 1714 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Joanna Jans), overleden 1734-1738. Gehuwd op 10 april 1734 RK Kromme Elleboog en voor het gerecht te Amersfoort (get: Jan Haen) met Willem de Bruijn

9  Everardus Jansz van Helmerhorst, gedoopt 12 mei 1718 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Joanna Jans)


1440  Thomas Adriaansen, soldaat onder capitein Hekeren (1676), geboren ca. 1655, overleden > 17 april 1720. Ondertrouwd op 12 augustus 1703 te Zutphen en gehuwd op 28 augustus 1703 te Borculo met Hendersken Dinkelmans, gedoopt 19 september 1680 te Borculo

Ondertrouwd op 5 maart 1676 te Zutphen (#) en gehuwd met

1441  Willemina Lemmingaas, geboren ca. 1655 te Grolle (Groenlo), overleden < 28 augustus 1703

Uit dit huwelijk:

1  Anna Thomasse. Ondertrouwd op 29 september 1695 en gehuwd op 13 oktober 1695 te Zutphen met Willem Sleister

Jan Thomasse

3  Alijdis Thomasse

4  (?) Peter Thomasse. Gehuwd met Gerritje Jurdens

5  (?) Jenneke Thomasze. Ondertrouwd op 26 april 1705 en gehuwd 6 mei 1705 in de Br. kerk te Zutphen met Andries Soudart, soldaat onder de compagnie van de heer capitein Scharff

6  (?) Gerrittie Thomasse. Ondertrouwd 7 november 1706 en getrouwd 28 november 1706 in de Grote Kerk te Zutphen met Jan Sanders


1442  Jan Aertsz van Eldik, soldaat onder capitein Swaan

Ondertrouwd op 8 juli 1677 te Zutphen (#) en gehuwd met

1443  Petronella Jans. Gehuwd met Harmen Jantz

Uit dit huwelijk:

1  (?) Anna Elisabeth Janssen


1444  Wessel Meijndertsz van Leuninge, zoon van Meijndert Wesselsz en Trijntje Gerrits, gedoopt 24 augustus 1653 te Amersfoort (#), overleden > 8 mei 1714

Gehuwd ca. 1675 met

1445  Joanna Jans, geboren ca. 1655, overleden > 2 augustus 1723

Wessel Meijnderts, jonghman, borger van Amersfoort, de enige nagelaten zoon van Meijndert Wessels, de mede erfgenaam van Meijndert Westerhoff, zijn oudoom saliger, machtigt op 29 april 1674 zijn moeder Catrijntjen Gerrits, borgerse deser stad, om uit zijn naam met de verdere erfgenamen te procederen tot scheiding der nalatenschap, inventaris en ‘maechgescheijt op te rechten’, zijn portie te ontvangen etc. zowel op de mede-erfgenamen als op de erfgenamen van zijn oud-ooms huijsvrouw saliger.

Wessel Meijnders komt voor op het overzicht uit 1688 van de lidmaten van de Hervormde Gemeente te Amersfoort, adres nabij de Kapel. Hij is tevens in het lidmatenregister aangetekend in 1688 en op 3 juli 1697.

Uit dit huwelijk:

1  Meijnart Wesselsz van Leuninge, gedoopt 6 april 1677 te Amersfoort, overleden 1677-1687

Hendrik Wesselsz van Leuninge

3  Harmijn Wessels van Leuningen, gedoopt 9 juli 1682 te Amersfoort, begraven 26 juli 1741 op het Lieve Vrouwe Kerkhof te Amersfoort. Ondertrouwd op 24 april 1714 en gehuwd op 8 mei 1714 voor het gerecht te Amersfoort (get: moeder Marritje Everts weduwe Evert Willemsz, vader Wessel Meijndertsz van Leuningen) en 9 mei 1714 RK Kromme Elleboog met Willem Evertsz, gedoopt 28 december 1686 RK Muurhuizen te Amersfoort, begraven 13 november 1755 op het Lieve Vrouwe Kerkhof te Amersfoort

4  Meijndert Wesselsz van Leuningen, gedoopt 7 augustus 1687 te Amersfoort, overleden 4 februari 1776 te Amersfoort. Ondertrouwd op 17 april 1711 en gehuwd op 1 mei 1711 voor het gerecht te Amersfoort met Jannitje Evers, overleden 1711. Gehuwd op 19 september 1711 voor het gerecht van Amersfoort (get: vader Wllem Hendriksen) met Marrijtje Willems, gedoopt 30 september 1691 RK Muurhuizen te Amersfoort

5  Catharina Wessels van Leuningen, gedoopt 29 juni 1690 te Amersfoort, overleden 24 april 1759 te Amersfoort. Gehuwd op 26 september 1713 voor het gerecht (get: vader Wessel Meijndertsz van Leunen) en 27 september 1713 RK Kromme Elleboog te Amersfoort met Gijsbert van Gellicum, geboren te Elshout, overleden 1727-1732. Gehuwd op 8 maart 1732 voor het gerecht (get: moeder Glaudina d’Orville) en 23 maart 1732 RK Kromme Elleboog te Amersfoort met Peter Raskint, gedoopt 26 juni 1711 RK ’t Zand te Amersfoor, overleden 8 februari 1784 te Amersfoort


1446  Reijnier Henricxse den Else, zoon van Hendrik Hendricksen den Elsen, geboren ca. 1660, overleden 18 april 1724 (#) en begraven 22 april 1724 in de Joriskerk (#) te Amersfoort. Ondertrouwd op 3 oktober 1704 en gehuwd op 19 oktober 1704 te Amersfoort met Jannetje Peters

Gehuwd op 29 april 1684 voor het gerecht te Amersfoort (get: broeder Anthonij Henricxsen, vader Arien Pontman) (#) met

1447  Maritie Ariens Pontman, dochter van Arien Jansz Pontman en Lambertje Henricxs, geboren ca. 1660, overleden < 3 oktober 1704

Op 13 augustus 1686 compareren Johan Schreuijer als man en voogd van Jacobje Henricx wonend te Amersfoort, Henrick Henricks wonend te Amersfoort, Reijnier Henricks wonend te Amersfoort, tevens comparerend voor hun volle broers Anthoni Henricks en Jan Henricks, allen volle broers van Pieter Henricx, voorleden sondag verongelukt. Tevens compareert Grietje Henricx, zij is een halve zuster van de overledene. Zij compareren voor zichzelf en elkaar en als mede-mombers en bloedvoogd over Haesje Henricx, zijn onmondige zuster, terwijl Anthoni Jans Henricx namens hun zuster Jannetje Henricx, wonend te Rotterdam, gemachtigd is. Allen als erfgenamen van hun overleden broer Pieter Henricxs en machtigen Anthoni Henricx, hun oudste broer, en Johan Schreuijer en Jan Henricx om voor hen te compareren voor de Heeren Bewindhebbers der Oostindische Compagnie te Amsterdam, en te ontvangen de gagie die hun overleden broer, die onlangs uit Indie was gekomen, volgens zijn rekeningen en boeken nog tegoed heeft.

Op 13 december 1697 verkoopt Jacobus van Schachen, notaris en procureur te Naarden, en zijn vrouw Johanna Deliana d’Albagh aan Rijck Peterszn, bombazijnwerker en zijn vrouw Maria Jans van Drieweecken, burgers, een huis, hof en hofstede, staande en gelegen in de Muurhuizen of Breestraat uitkomende in de Kromme Elleboogsteeg en bewoond wordende door Reijnier den Elsen.

Uit dit huwelijk:

Geertruijdt den Else

2  Hendrickje Reijers ten Else, overleden 24 juni 1766 te Amersfoort. Gehuwd op 4 februari 1716 te Amersfoort met Jan Reijnersz Ouwerkerk, gedoopt 23 oktober 1694 te Amersfoort, begraven 25 oktober 1766 te Amersfoort


1448  Michael Fransz Brandt, soldaat (1674), voerman (1694-1706), zoon van Frans Brantsz en Cornelisgen Goosens, geboren ca. 1630, overleden in het Sint Pietersgasthuis te Amersfoort, begraven 7 september 1720. Gehuwd met Anna Engel

Ondertrouwd op 20 januari 1674 en gehuwd op 3 februari 1674 voor het gerecht (get: vader Maes Gerritsz) (#) en RK ’t Zand (#) te Amersfoort met

1449  Geertruijt Maes, dochter van Maas Gerritsen en Aeltjen Gijsberts, geboren ca. 1650, overleden > 19 januari 1684

Michiel Brand, is in 1674 weduwenaar van Anna Engel, en hij heeft laatst gewoond in Deventer. Op de uitzettingslijst van Amersfoort uit 1675 is vermeld ‘Michiel Brantsz c.s., Bloemendal, te betalen heffing 6 guldens en 5 stuivers’. Op 21 juli 1684 verkopen Gerrit Maessn, burger en inwoner, zoon van Maes Gerritsen, en Michiel Brantsz, getrouwd met Geertie Maes, dochter van Maes Gerritsz, zich sterk makende voor de andere kinderen van haar vader Maes Gerritsz, aan Jan Claesen Miris en zijn erfgenamen, een hofje gelegen in de Bolderstraat. Op 4 maart 1719 wordt ingeschreven als gasteling in het Sint Pietersgasthuis Michiel Brantsz, bij inschrijving 90 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1  Maes Michielsz Brandt, gedoopt 30 november 1676 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Maes, vader van de moeder)

Gijsbert Michielsz Brands

3  Aelt Albertus Brandt, gedoopt 19 januari 1684 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Margareta Michielse)


1450  Peter Jansz Bonick, zoon van (?) Jan Rollen, geboren ca. 1640 te (?) Sloterdijk, overleden 1683-1688. Gehuwd op 11 maart 1665 te Barneveld met Jacobje Willems

Ondertrouwd op 6 februari 1674 en gehuwd op 21 februari 1674 voor het gerecht te Amersfoort (get: naeste vrind Teuntje Couwenhoven in absentie van haer broer) (#) met

1451  Barbara Hendricks Craan, dochter van Hendrik Jansen Craen en Willemijntje Hendriks, gedoopt 23 augustus 1646 te Amersfoort (#), overleden 17 juni 1718 te Amersfoort (#). Gehuwd op 10 juli 1688 voor het gerecht van Amersfoort (get: broeder Lubbert Jansz Westervelt, Neeltje Reijersz huisvrouw Marcus Craen haar broer) met Jorden Jansz Westervelt

Uit dit huwelijk:

1  Ariaentje Pieters, gedoopt 4 juni 1675 RK Muurhuizen te Amersfoort (get: Maria Teunis). Gehuwd op 25 januari 1701 voor het gerecht van Amersfoort (get: stiefvader Jorden Jansz Karman, vader Cornelis Thonisz Karman) met Thonis Anthonis

Willemijntje Pieters van Sloterdijck

3  Jan Petersz van Sloterdijck, gedoopt 20 oktober 1681 RK Muurhuizen te Amersfoort (get: Ledia Jans), overleden < 1725. Gehuwd op 16 juli 1706 RK Kromme Elleboog en voor het gerecht te Amersfoort (get: behuwd vader Jorden Jansz) met Geerte Harmens van Voorst

4  Anna Peters, gedoopt 11 december 1683 RK Muurhuizen te Amersfoort (get: Willemina Henricks)


1452  Rolf Velis, zoon van Heinrich Veles en Enneken Ansinck, gedoopt 20 februari 1648 RK St. Regimus te Borken (D) (#), overleden < 25 juli 1710

Gehuwd op 9 juni 1675 RK St. Regimius te Borken (D) (get: Meies Hanencamp, Gert Post) (#) met

1453  Anna Knueffenkamp, dochter van Albert ten Bollenberg en Catrine Knusenkamp, gedoopt 8 november 1648 RK St. Regimus te Borken (D) (#), overleden > 25 juli 1710

Uit dit huwelijk:

1  Albertus Velis, gedoopt 2 maart 1676 RK St. Regimus te Borken (D) (get: Bernt Knuffenkamp, Alke Buning), overleden 1676-1677

2  Albertus Fels, gedoopt 18 juli 1677 RK St. Regimus te Borken (D) (get: Joan Feels, Mette Buninck). Ondertrouwd op 11 juli 1710 en gehuwd op 25 juli 1710 voor het gerecht te Amersfoort en RK Kromme Elleboog met Dirckje Barts Croes

Hendrik Roelofsz Knuvencamp

4  Johanna Knuvencamp, gedoopt 30 januari 1685 RK St. Regimus te Borken (D) (get: Grete Vosskamp, Herman Velis). Gehuwd op 14 november 1712 RK St. Regimus te Borken (D) (get: Joan Mossinck, Joan Knufenkamp) met Berndt Schroers. Gehuwd op 21 november 1719 RK St. Regimus te Borken (D) (get: Joan Berard Mossinck, Bernard Knufenkamp) met Joan Henrich Wansinck

5  Meis Knuvencamp, gedoopt 13 oktober 1686 RK St. Regimus te Borken (D) (get: Johan Bollenberg, Trine Feliss)

6  Gerdt Berndt Knuvencamp, gedoopt 17 december 1689 RK St. Regimus te Borken (D) (get: Gerdt Knuvencamp, Jenken Junginck)

7  Albertus Knuvencamp, gedoopt 8 februari 1691 RK St. Regimus te Borken (D) (get: Berndt …etus, Alheidt Hebinck)

8  Berndt Knufenkamp, gedoopt 18 juli 1693 RK St. Remigius te Borken (D) (get: Joan Velis, Johanna Junginck). Gehuwd op 10 januari 1724 RK St. Pankratius te Dingden (D) met Joanna Gerkes


1454  Jan Bossier, zoon van Jan Bossier en Jannetje Aelten, gedoopt 3 mei 1649 te Amersfoort (#), begraven 27 december 1719 in de Joriskerk te Amersfoort (#). Gehuwd op 17 september 1674 te Amersfoort met Agnes Cock, gedoopt 29 september 1654 te Amersfoort, overleden 1679-1680

Ondertrouwd op 26 augustus 1680 en gehuwd op 16 september 1680 te Amersfoort (#) met

1455  Hendrickje Jans, geboren ca. 1660 te Gellicum, overleden > 10 maart 1689

Uit dit huwelijk:

Barbara Jans Bossier

2  Carolus Jansz Bossier, gedoopt 12 mei 1684 RK ‘t Zand te Amersfoort (get: Lucretia van Gelecum)

3  Rijckie Jans Bossier, gedoopt 27 mei 1686 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Hendrickie Gerrits), begraven 17 april 1720 te Amersfoort. Gehuwd op 11 november 1710 RK Kromme Elleboog en voor het gerecht te Amersfoort (get: oom Anthonij Dircksen, vader Jan Bossier) met Hendrik Sandertsz van Bommelhoven

4  Boudewijn Bossier, gedoopt 10 maart 1689 RK ’t Zand te Amersfoort. Gehuwd op 10 juni 1713 RK ’t Zand en voor het gerecht te Amersfoort (get: Jan Bossier, vader Johannes Sponsius) met Jannitje Everts Sponsius


1456  Peter Lubbertsz van Steenbeek, zoon van Lubbert Geurtsz van Steenbeek en Nellitje Jans, geboren ca. 1655, overleden >13 april 1702. Gehuwd op 12 april 1680 te Amersfoort met Hendrickje Jacobs, overleden 1681-1682. Gehuwd op 13 april 1702 te Amersfoort met Helena Vastrick, gedoopt 10 november 1672 RK ’t Zand te Amersfoort, begraven 18 november 1748 te Amersfoort

Ondertrouwd op 28 april 1682 en gehuwd op 14 mei 1682 te Amersfoort (#) met

1457  Judithje Stevens, geboren ca. 1660, overleden < 13 april 1702

Op 7 november 1679 verkopen Jan Lubbertsz, Peter Lubbertsz, Peter Jacobsz, als weduwenaar van Gijsbertje Lubberts en vader en voogd van sijn onmondige kinderen, bij hem van de voorzegde Gijsbertje Lubberts behouden, Dirckje Lubberts, geassisteerd met de voornoemde Jan Lubbertsz, haer broeder ende Peter Jacobsz haer swager, tesamen kinderen en erfgenamen van haer moeder saliger Nellitje Jans, weduwe van Lubbert Geurtsz, het huis aan de Hellestraat aan Dirck Aelbertsz.

Uit dit huwelijk:

1  Lubbert Petersz van Steenbeek, gedoopt 18 februari 1683 te Amersfoort, overleden 1683-1684

Lubbert Petersz van Steenbeek

3  Johannes Stephanus van Steenbeek, gedoopt 23 juli 1686 te Amersfoort

4  Steven Petersen van Steenbeek, gedoopt 23 juli 1686 te Amersfoort, begraven 13 april 1743 te Amersfoort. Gehuwd op 20 april 1709 te Amersfoort met Annetje Jans van der Hooff, overleden 13 augustus 1719 te Amersfoort. Gehuwd op 11 februari 1720 te Amersfoort met Rijckje Palmer, gedoopt 27 januari 1671 te Amersfoort, begraven 10 oktober 1737 te Amersfoort. Gehuwd op 20 april 1738 te Amersfoort met Reijertje Willems, overleden 1738-1740. Gehuwd op 30 oktober 1740 te Amersfoort met Theuntje de Graaf


1458  Court Jansz, geboren ca. 1650 te Osnabrück (D), overleden < 8 mei 1706

Ondertrouwd op 3 augustus 1675 en gehuwd op 17 augustus 1675 voor het gerecht van Amersfoort (get: Jan Caspersz, moeder Henrickje Dirx, weduwe Aelt Jansz) (#) met

1459  Emmerentia Aelten, dochter van Aelt Jansen en Hendrikje Dirks, gedoopt (?) 24 augustus 1653 te Amersfoort (#), overleden > 8 mei 1706

Op 31 januari 1670 verkrijgt Courtse Mulder, geboortigh van Osnabrugh, burgerrechten van Amersfoort. Op de uitzettingslijst van Amersfoort uit 1675 is vermeld ‘Coert Jansen, Koningstraat, te betalen heffing 6 guldens en 5 stuivers’.

Op 28 juni 1675 koopt Coert Jansz een huis, hof en hofstede in de Hellestraat van de erfgenamen van Thonis Jansz en zijn vrouw Maritgen Peters. Op 20 juni 1691 verkopen Coert Janszoon en zijn vrouw Emmerentje Aarts Echtels, burgers, het huis, hof en hofstede in de Hellestraat aan Maria van den Bergh.

Uit dit huwelijk:

1  Johannes Coertsen van der Meulen, geboren ca. 1680, begraven 28 oktober 1747 te Amersfoort. Gehuwd op 8 mei 1706 RK Kromme Elleboog en voor het gerecht te Amersfoort (get: moeder Ammerent Aelten weduwe Coert Jansz van der Meulen, moeder Jannitje Henricx, weduwe Willem Jacobs) met Aeltje Willems

Reijertje Coerts

3  Dirck Coertsz, gedoopt 16 december 1686 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Heijndrickjen Dierickx)

4  Gerardus Coertsz, gedoopt 25 augustus 1689 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Hestera Dierijckx)

5  Henrica Coerts, gedoopt 27 juli 1692 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Willmina Thomas), begraven 18 april 1746 te Amersfoort


1460  Bartholomeus Aertsen Fennes, timmerman (1673), grutter (1676), zoon van Aert Fennis en Lijsbeth Oloffs, geboren ca. 1645, overleden 28 februari 1715 te Amersfoort (#)

Gehuwd op 23 januari 1668 RK ’t Zand te Amersfoort (#) met

1461  Gertrudis Aertsen, geboren ca. 1645, overleden 29 april 1712 te Amersfoort (#)

Op de uitzettingslijst van Amersfoort uit 1675 is vermeld ‘Bartholomeus Aertsz, Bloemendal, te betalen heffing nihil’. Op 12 februari 1676 koopt Bartholomeus Aertsz, grutter, als laetste verhoger en de meest ervoor geboden hebbende, een huis, hof en hofstede in de Muurhuizen, eigendom van Cornelis Baltusz. Bij de verkoop onterft het gerecht den voorzegde Cornelis Baltusz ende allen anderen die daer aen verder recht souden pretenderen, erven, vestigen ende decreteren, daer inne den voorzegde Bartholomeus Aerts, bevelende de voornoemde Gerrit Baltusz, gecondemneerde en allen anderen die daarop verder enich recht soude mogen pretenderen, dat sij lieden haer handen daer van houden.’

Uit dit huwelijk:

1  Agnes Fennes, gedoopt 7 september 1668 RK ’t Zand te Amersfoort

2  Aert Fennis, gedoopt 10 september 1670 RK ’t Zand te Amersfoort, begraven 16 juli 1711 te Amersfoort. Gehuwd op 5 mei 1694 voor het gerecht te Amersfoort (get: vader Batholomeus Fennis, stiefvader Henrick Cornelis) met Pieternella Jans

3  Henricus Fennis, gedoopt 25 oktober 1672 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Jacobus Jansens)

Frederik Fennis

5  Willemtje Fennis, geboren ca. 1680, begraven 13 juli 1761 op het Lieve Vrouwe Kerkhof te Amersfoort. Gehuwd op 19 mei 1702 voor het gerecht te Amersfoort (get: Thomas van Dijck, vader Bartholomeus Fennis) met Herman Meijnderts Kerckman, knecht bij Thomas van Dijck, brouwer, geboren in het Münsterland

6  Lijsbet Fennis. Gehuwd op 22 februari 1716 voor het gerecht te Amersfoort (get: vader Matthijsz van Eldert, broer Frederick Fennis) met Johannes Matthijsz van Eldert


1462  Andries van Sandendael, zoon van Johan van Sandendael en Goutgen den Elingh, geboren ca. 1660, begraven 19 februari 1729 in de Lieve Vrouwe Kapel te Amersfoort (#). Ondertrouwd op 10 juli 1683 en gehuwd op 31 juli 1683 voor het gerecht te Amersfoort (get: broer Hendricus van Sandael en zwager Pieter van Thol, moeder Willemina Camp weduwe Frans Boelhouwer) met Hendrina Boelhouwer, overleden 1689-1692

Gehuwd op 2 februari 1692 voor het gerecht te Amersfoort (get: oom en behuwde moeije Jan Claesz en Stijntje Gerrits) (#) met

1463  Jacobje Gerrits van Langelaer, dochter van Gerrit Aertsz van Scherpenzeel en Trijntghen Dircks van Langelaer, gedoopt 2 januari 1675 in de Zuider Kerk te Amsterdam (#), overleden > 17 december 1729

Op 26 november 1683 verkopen Andries van den Dael en zijn vrouw Hendrina Boelhouwer een boomgaard gelegen buiten de Slijkpoort voor 300 gulden à 20 stuivers het stuk aan Aeltje Cornelis, meerderjarige dochter.

Andries van Sandendael en Henrina Boelhouwers stellen op 8 november 1686 hun testament op. Zij vermaken elkaar de lijftocht en vruchtgebruik van hun bezit. Op 27 november 1686 lenen zij van Cornelis Boelhouwer, lakenverkoper, 300 carolus gulden tot 20 stuivers het stuk. Als onderpand dient 2 morgen land met zijn wallen, buiten de Slijkpoort genaamd de Acker. Op 29 april 1692 is de lening ingelost. Op 25 februari 1687 verkopen Andries van Sandendael en zijn vrouw Hendrina Boelhouwers, burgers, aan Hendrick de Leeuw, zilversmit, en zijn vrouw, een hofje met de bepotingen en beplantingen daarin buiten de Triesgenspoort (St Andriespoort) op de hoek van het steegje tussen de Grote en Kleine Triesgenspoort. Op 22 november 1687 verkopen zij aan Elbert Jansen Schouten, bakker, en zijn vrouw, een huis of tabakschuur in de Lieve Vrouwestraat. Op 2 november 1689 verkopen zij een huis, hof en hofstede in de Stovestraat aan Jacob Jacobssen, doodgraver alhier.

Op 23 april 1692 verkopen Andries van Sandendael en zijn vrouw Jacoba Gerrits, wonende buiten de Arnhemsepoort (Slijkpoort), aan Dirck van Ommeren, zekere kamp land groot twee morgen gelegen aan de Leuserbroeckerweg (Arnhemseweg) buiten de Arnhemsepoort (Slijkpoort). Zij verkopen hem tevens hun behuizing en tabaksschuur bij haar bewoond en gebruikt wordende, staande en gelegen buiten de Arnhemsepoort (Slijkpoort) mitsgaders twee morgen land daarachter gelegen, met zijn eiken heggen en wallen. Op 28 augustus 1724 lenen dit huis en tabakschuur aan Cornelis Rijkse van Elst. Op het goed rust dan nog een plecht van 250 gulden door Andries van Dael en Jacoba Gerrits. Op 2 februari 1694 verkoper Andries en Jacobje aan Reijnier Jansen van Oen, meester smith, zeker stukje bouwland groot omtrent een halve morgen, afgegraven van het land, buiten de Arnhemsepoort (Slijkpoort).

Andries van Sandendael treedt op als gemachtigde van Christoffel Bens op 6 november 1715, 16 juni 1716 en 13 juli 1718 voor de afhandeling van de erfenis van Hans Hendrik Bens, voorheen gehuwd geweest met Goutje van Sandendael (dochter van zijn broer Hendrik van Sandendael).

Op 28 maart 1759 benoemen de Juffrouwen Gouda van Toll, geestelijke dochters, en Beatrix van Toll, bejaarde dochter, gezusters en borgeressen, de eerste comparante ziekelijk van lichaam en de twee comparante ook zwakkelijk, tot wettige erfgenamen de langstlevende van haarlieden beijde. Niettemin zal, als de langstlevende zal wezen overleden, te legateren: eerstelijk aan haar nichte Agnes de Faij, bejaarde dochter wonende te Amsterdam, haar zilveren theeketel etc. met comfoor en twee zilveren kandelaars; item aan haar neeft een nichte Andries en Jacoba van Sanderdaal tezamen de somme van 200 gulden en na overlijden van beiden op ’t overlijden van de langstlevende alsdan haar zuster Maria Sanderdeel; item aan haar neef Bart Fennis en nichte Hendrina Fennis, huisvrouw van Coenraad Steenbeek, kinderen van haar neef Frederik Steenbeek, tezamen 200 gulden, item langstlevende etc.; aan haar neef Andries van Heerd, meester schoenmaker gelijke somme van 200 gulden en meede alsdan overleden zijnde aan zijn huijsvrouw Maria Oudendoelen; tevens te legateren aan haar nichte Cornelia van Sandendaal, woonagtig te Nijkerk, jaarlijks de somme van een honderd vijf en twintig gulden te betalen door de weduwe Bartholomeus Ravensberg hetgeen weduwe Ravensberg schuldig is etc; nog zal Jan Hofbergen bruijker van haar hofstede in Asgat bij overleden van de langstlevende, de keuze hebben het gemelde erf met landerijen te kopen voor 700 gulden, vrijgeld voor de erfgename. Verder over de rest: Pieter Sanderdaal voor het eerste derde part, Gouda van Sanderdaal voor het tweede derde part en Henric Sanderdaal, wonende te Utrecht, voor het laatste derde part.

Uit dit huwelijk:

Gaudentia Zannendaal

2  Hendrina Sandendael. Gehuwd op 30 augustus 1723 RK Kromme Elleboog en 31 augustus 1723 voor het gerecht te Amersfoort (get: vader Andries van Sandendaal) met Frans Laurentsen, geboren te Heerde

3  Pieter van Sandendael, overleden 11 maart 1774 te Amersfoort. Ondertrouwd op 29 november 1729 en gehuwd op 13 december 1729 voor het gerecht (get: moeder Jacobje van Langelaar weduwe van Andries van Sandendael) en 17 december 1729 RK Kromme Elleboog te Amersfoort met Gertrudis Kock, gedoopt 12 juni 1705 te Amersfoort, begraven 24 april 1743 te Amersfoort. Gehuwd op 6 september 1743 RK Kromme Elleboog en voor het gerecht te Amersfoort met Alberta Johanna Christofskij


1464  Gosen Meiss Menninck, zoon van Meijnt Menninck en Berentien Meijnts, geboren ca. 1660

Gehuwd op 28 juni 1689 te Südlohn (D) (get: Warner Boinck, Berent Menninck) (#) met

1465  Anna Kates

Uit dit huwelijk:

1  Joanna Menninck, gedoopt 27 maart 1690 te Südlohn (D) (get: Heine Blancken, Trijne Heerdinck)

2  Anna Catharina Meiss, gedoopt 9 maart 1692 te Südlohn (D) (get: Anna Meiss, Meiss Menninck)

Berent Goosens Meese


1466  Anthoni Dircksen, linnenwever (1722), zoon van Dirck Pietersz en Weijmtje Sanders, geboren ca. 1675, begraven 13 september 1731 in de Joriskerk te Amersfoort (#)

Ondertrouwd op 3 juni 1698 en gehuwd op 17 juni 1698 voor het gerecht (get: vader Dirck Petersz, moeder Grietje Cornelis Huijgen, weduwe Meeuws Gijsbertsz) (#) en RK ’t Zand (#) te Amersfoort met

1467  Marritje Meeuws, dochter van Meeuws Gijsbertsz en Grietje Cornelis Huijgen, geboren ca. 1675, begraven 2 augustus 1738 te Amersfoort (#)

Anthoni Dircksen treedt op 13 november 1721 op als momber en voogd van de drie kinderen en erfgenamen van Hendrick Sandersen van Bommelshoven en Rijckje Jans. Anthoni is oom van Hendrick Sandersen van Bommelshoven (zoon van Anthoni’s halfbroer Sander Hendricksz). Op 11 januari 1722 treedt Anthoni samen Joris Croes op als momber over Johannes van der Velden, zoon van Bart Roeloffs, wonend te Eemnes, en de overleden Direkje Croes.

Op 2 november 1722 verklaren Anthony Dircksen en Bartholomeus Gijsbertsen de Beer, wonende tot Eemnes als enige erfgenaam van Peter Willemsen Blanckebijl uit handen van Johannes Ebbenhorst, koopman, afgelost te zijn en ontvangen te hebben het kapitaal van 250 gulden met de rente op de lening die op 3 maart 1699 is afgesloten tussen Peter Willemsen Blanckebijl en Jacob Geldersman en zijn vrouw Annitje Geurts.

Uit dit huwelijk:

Arnolda Anthonisse


1468  Arien Arissen van Nort, zoon van Ariaen Aeriaensen en Belitjen Aerts, gedoopt 23 maart 1648 te Amersfoort (#), overleden > 1716

Gehuwd met

1469  Cornelia Rutgers, dochter van Rutger Willemsz, gedoopt 3 oktober 1648 te Amersfoort (#)

In het lidmatenregister van de Hervormde Gemeente van Amersfoort is op 25 december 1664 opgenomen Neeltien Rutgers, Slijckstraat, wijk van ds Vincentius van Deurn. In het overzicht van 1688 van het lidmatenregister is vermeld Neeltje Rutgers, Slijkstraat.

Uit dit huwelijk:

Arien Arissen van Nort


1470  Evert Jansz van Calveen, beenhacker, borger van Amersfoort, zoon van Jan Claesz van Calveen en Nellitgen Everts, geboren ca. 1645, overleden < 19 oktober 1703

Gehuwd ca. 1670 met

1471  Cornelia Jans van Raalt, dochter van Jan Sweersz van Raelt, geboren ca. 1650, overleden > 27 november 1716

Op 17 augustus 1650 sluiten Jan Claesz Vleijschouwer, zijn vrouw en erven en lening af van 250 gulden aan Geertgen Lourens met Tonis Lamberts, deurwaarder en haar voogd, met een losrente van 12 gulden en 10 stuivers. Als onderpand dient een huis aan ’t St Joriskerk. In 1683 verklaren Evert Jansz van Calveen, Arien Jansz van Calveen en Aert Henricx, man van Aeltie Jans van Calveen, erfgenamen en kinderen van Jan Claess, uit handen van Jan Willemsz van Raelt de schuldsom ontvangen en voldaan.

Op 1 maart 1670 sluiten Cornelis Hooff van Huijsduijnen en Evert Janss van Calveen een overeenkomst over de levering door de laatste van al zijn messie van koeien, paarden, schapen en varkens voor vier morgen tabaksland gelegen onder Hamersveld. Op 16 april 1672 sluiten Marten Martenss, schoorsteenveger, en Evert Janss van Calveen een overeenkomst over het optrekken en onderhouden van een muur tussen beider woningen gelegen. Op 24 april 1673 stellen Evert Janss van Calveen en Cornelia Jansdr, echtelieden, hun mutueel testament op.

Op 26 mei 1674 erkennen Evert Janss van Calveen en Cornelia Janss, echtelieden, schuldig te zijn aan Jan Evertss Driftharder, wonende te Soest, een som van 141 guldens 8 stuivers 8 penningen, voor geleverde schapen en lammeren. Op 24 november 1674 erkent Evert Janss van Calveen, borger en inwoner van Amersfoort, schuldig te zijn aan Weijmtje Wouters, weduwe Wouter Wouterss wonende in Callenbroeck, de somma van 270 gulden.

Op 2 maart 1675 sluiten Evert Jansz van Calveen ende Cornelia Jans van Raalt, echtgenoten en borgers, vier leningen af:

1) 300 Carolus gulden tot 20 stuijvers het stuck van Steven Albertsz Versteegh. Als onderpand dient een huis in de Langestraat op de hoeck van de Stovestraat en een schuijr staende in de Stovestraat. Anthonia van Bemmel, weduwe van Anthonij Brickensteijn, die het recht van de erfgenamen van Jannitgen Jans, in haar leven huijsvrouw van Steven Versteegh, tot nevenstaende plegte van drie hondert gulden ende bekende de comparanten door handen van Arnoldus van de Weteringh en Paulus Hovert, als in huwelijk hebbende Petronella van de Weteringh, van Henrick RIjcksz van Stuijvenbergh, als in huwelijk hebbende Elberta van de Weteringh, mitsgaders van de mombers overige kinderen van Jan van de Weteingh. Welcke Arnoldus, Petronella, Elberta en Jan van de Weteringh, nagelaten kinderen en erfgenamen zijn van Aaltje Jans van Calveen, vrouw van Aert Hendricksen, grutter. Voldaan 3 november 1712;

2) 200 Carolus gulden tot 20 stuijvers ’t stuck van Dirck Breecker, tot seeckeringe van een borgtocht van 200 gulden ten behoeve van Willemtgen Marchelis. De lening is doorgehaald en geroijeerd op 5 juli 1683;

3) 850 Carolus gulden tot 20 stuijvers het stuck van Aert Hendriksen en zijn vrouw Aeltgen Jans van Calveen, als seeckeringe van sodanige borchtoct van twee honderd gulden ten behoeve van Willemtgen Marchelis, vijfhonderd gulden ten behoeve van Juffrouw Hogeveen en een hondert en twintig gulden ten behoeve van Muijlwuijckh bij de voornoemde Aaltgen Jans de eerste man zaliger gepasseerd;

4) 250 Carolus gulden tot 20 stuijvers het stuck van Thomas Thomaszen en zijn vrouw Sara Willems met als onderpand een huis aan de Langestraat op de hoek van de Stooffstraat en een schuur staende in de Stooffstraat.

Op 10 maart 1675 machtigen Evert en Cornelia de deurwaarders van Amersfoort om voor het gerecht aldaar de schulden te erkennen aan Steven Alberts Versteech van 300 Carolus gulden tegen 5%, aan Dirck Breeckers van 200 gulden ter verzekeringe van een borgtocht door hem ten behoeve van Willemtgen Machelis a 5% en aan Aert Hendricks en Aeltgen Jans van Calveen van 850 gulden ter zekeringe van een borgtocht van 200 gulden ten behoeve van Willemtgen Marcelus, 500 gulden ten behoeve van Joff Hogeveen, 120 gulden ten behoeve van Muijlwijck bij de voornoemde Aeltgen Jans en haar eerste man salioger, en 30 gulden voor de notaris voor het passeren deses. Als onderpand dient de huijsinge van de comparanten aan de Langestraat, op de hoek van de Stovestraat waar aan de ene zijde de Stoofstraat en aan de andere zijde ’t Blocklandse Gasthuijs gelegen zijn, een schuur in de Stooffstraat met aan de ene zijde de kinderen van heer Cameraers Elingh saliger, met Merthen schoorsteenvegers erfgenamen naastgelegen, en alle hun verdere goederen. Verder compareerde Adriaen Jans van Calveen, die verklaart dat deze goederen aan zijn broeder zijn toegescheiden als mede-erfgenaam van zijn ouders.

Op 13 juni 1675 verkoopt Evert Janss van Calveen aan Jacobus van Voorthuijsen, een partij rogge groot a morgen gelegen in de Molenbroeck onder Bloemendaal. Op 7 augustus 1675 verkoopt Evert Jansen van Calveen aan notaris Gerard van Swijnevoort, een stuk boekwijt groot halve morgen gelegen buiten de Bloemendaalsche poort te Amersfoort. Op 12 september 1675 verhuurt Evert Janss van Calveen voor een periode van drie jaar een schuur gelegen in de Stooffstraat te Amersfoort aan Claes Reijniertss, beenhakker. Op 9 oktober 1675 geeft Evert Janss van Calveen, beenhakker te Amersfoort, volmacht aan notaris mr. Swanenburgch te Amsterdam, om van de weduwe Peter Janss Vuijlbaert, gewezen beenhakker te Amsterdam, een som geld groot 14 gulden te innen wegens levering van lammeren.

Op de uitzettingslijst van Amersfoort uit 1675 is vermeld ‘Evert Jansen van Calveen, Langestraat, te betalen heffing nihil’.

Op 7 maart 1676 verkoopt Evert Janss, vleeshouwer, aan notaris Cornelis Caen, zijn aandeel in de boedel van zijn niet genoemde ouders. Op 14 augustus 1679 verhuurt Evert Janss van Calveen een schuur voor de tijd van twee jaar aan Jacobus Vermeulen. Op 30 november 1676 en op 13 december 1680 is Evert Jansen van Calveen genoemd als belender in de Stovestraat.

Op het register van autorisaten op de deurwaarders om verschuldigde gelden te innen is op 12 november 1677 vermeld de namen van eijgendommen contribuerende tot de Sprengel, trappen ende heulen aen de Vischmerckt, Langestraat aan de sijde van de Nieuwestraat (onder andere) Evert Jans van Calveen 1 gulden. In hetzelfde register op 2 december 1678 en 12 januari 1680 is vermeld een cedulle van eigendommen aen de pomp bij het exhijs binnen dese stad Amersfoort, namen van de possesseurs onder andere Evert Jansz van Calveen 1 gulden. Op 20 oktober 1684 is in het register vermeld ‘specificatie van oncosten gevallen over het repareren van de Sprengell aen de Vismerckt ende het maecken van de heull van de Crommestraet aff tot in de Langegracht … ende dat sedert den jare 1678 tot den jare 1683 incluijs Eijgendommen dewelcke ijder eijgendom moet betalen sestien stuijvers, alse (onder andere) Evert Janssen van Calveen 1 gulden.

Op 28 juli 1681 getuigt Evert Jans van Calveen over het rumoer in de herberg van het Valckie waar hij met zijn zwager Aert Hendricksz een glas bier dronk. Op 27 oktober 1681 draagt Evert Jansen van Calveen, borger en beenhakker te Amersfoort, als erfgenaam van Jan Claassen van Calveen, mede beenhakker, over aan Hester Cetelius weduwe van Herman van Diest, een schuldbrief groot 200 carolus gulden ten laste van kapitein Adeldorp.

Evert Jans van Calveen en Cornelia Jans van Raelt geven op 18 december 1682 een volmacht aan Aert Henricks, grutter, en Dirck Breecker, tinnegieter, borgers van Amersfoort, mede-crediteuren, om hun huijsinge, gelegen aan de Langestraat op de hoek van de Stovestraat, en hun schuur, hof en hofstede aan de Stovestraat, te verkopen. Op 12 januari 1683 stelt Ever Janss van Calveen de verkoopconditien op van een huis staande in de Langestraat op de hoek Stovestraat te Amersfoort, genaamd het Fortuin.

Op 25 maart 1686 verkopen zij het schuurtje, hof en hofstede ‘met zijn aencleven vandien’ staande in de Stovestraat aan Jacobus Vermeulen en zijn vrouw Hendrina Wachtmeester. Op 7 februari 1687 compareren acht beenhackers te Amersfoort, waaronder Evert Jans van Calveen en zijn broer Adriaen Jans van Calveen, om negen artikelen vast te stellen als reglement voor de beenhackers, om zo onenigheid te voorkomen met betrekking tot de pachting van ’t zout- en hoorngeld.

Uit dit huwelijk:

1  Hendrina van Calveen, gedoopt 2 juli 1672 RK Muurhuizen te Amersfoort (get: Henrica Henricks). Gehuwd op 11 juli 1704 voor het gerecht te Amersfoort (get: moeder Cornelia van Raelt weduwe Evert Jansz van Calveen) met Gerrit Dickmans, marktschipper van ’s Gravenhage op Utrecht, geboren te Den Haag

2  Angela Everts van Calveen, gedoopt 21 juni 1674 RK Muurhuizen te Amersfoort (get: Henrica Hendricks)

3  Joannes Everts van Calveen, gedoopt 31 december 1676 RK Muurhuizen te Amersfoort (get: Aleida Calveen)

4  Elisabetha Everts van Calveen, gedoopt 23 september 1680 RK Muurhuizen te Amersfoort (get: Joanna Adriaans)

5  Assuerus Everts van Calveen, gedoopt 19 november 1682 RK Muurhuizen te Amersfoort (get: Aleijda van Calveen), overleden 25 juni 1745 te ’t Veen onder Renswoude. Gehuwd op 5 februari 1705 te Amersfoort met Teuntje Jans van de Mellun. Gehuwd in 1728 RK te Renswoude met Helena Gerrits

Jannitje Everts van Calveen

7  Pieternella Everts van Calveen, begraven 16 april 1742 te Amersfoort. Gehuwd op 2 november 1703 RK Kromme Elleboog en voor het gerecht te Amersfoort (get: oeder Maria Gerrits weduwe Seger Swarthoff, moeder Cornelia van Raelt weduwe Evert Jansz van Calveen) met Henrick Segertsz Swarthoff


1504  Claes de Haert, zoon van (?) Otto de Haert en Lijsken NN, geboren ca. 1600 te Winssen, overleden < 3 april 1654

Ondertrouwd op 2 juli 1637 en gehuwd op 25 juli 1637 te Nijmegen (#) met

1505  Hendriksken ten Coopen, geboren ca. 1615 te Deest. Gehuwd op 3 april 1654 te Winssen met Derck Peters van Coonen, geboren te Dreumel

Uit dit huwelijk:

1  Otto de Haert, gedoopt 4 december 1642 te Winssen (get: Johanna de Gendt, Derck Stammen, Willem de Haert). Gehuwd op 7 april 1669 te Winssen met Hermken Spijck

2  Grietjen de Haert, gedoopt 22 augustus 1645 te Winssen (get: Leneke Coop, Adam Wanraij, Lijske NN)

3  Hermen de Haert, gedoopt 16 juli 1648 te Winssen (get: Hendric de Haert, Jan de Haert, Trijneke de Haert)

Dibbet de Haert


1506  Herman Danen, notaris, zoon van (?) Daen Henricks en Wendel Verhellen, geboren ca. 1610, begraven 30 november 1664 te Nijmegen. Gehuwd op 16 juli 1639 te Nijmegen met Adriaentgen Clingerenberch, geboren ca. 1615 te Cuijck, begraven 3 februari 1643 te Nijmegen

Ondertrouwd op 28 januari 1644 te Nijmegen (get: lantschrijver Cuijper) (#) en gehuwd met

1507  Cunera van Santfort, dochter van Jan van Sandfort en Agneta Cuijpers, gedoopt 21 mei 1624 te Nijmegen (get: Wendel Jordans, Harmsken Kupers, Jan de la Meer) (#), begraven 25 augustus 1661 te Nijmegen

Uit dit huwelijk:

1  Adriaen Danen, gedoopt 11 december 1644 te Nijmegen (get: Jan van Santfort, Albert Klingerburg, Hendrixke Caerdonk)

2  Weijndel Danen, gedoopt 25 augustus 1646 te Nijmegen (get: landschrijver WIlhelmus Kuijper, Jenneken van Santvoort ux. M. van Muelen, Gijsbertjen Hendrix van Huijdenraet), begraven 22 januari 1647 te Nijmegen

3  Coenraedus Daenen, gedoopt 8 november 1648 te Nijmegen (get: Wolter van Herten, Willem van de Poll, Maria van Zantvoort), begraven 17 september 1649 te Nijmegen

Wijndel Danen

5  Jan Danen, gedoopt 16 augustus 1653 te Nijmegen (get: Hubert van Santvoort, Wolter van Harten, Jr. Mechteld Beens)


1508  Cornelis Verhoef, zoon van Abraham Cornelisz Verhoef en Golia Vermij, gedoopt 13 juni 1663 in de Pieterskerk te Leiden (get: Maria Verhoef, Pieter Cornelissen Verhoef) (#), overleden < 10 oktober 1717

Ondertrouwd te Hoogmade en gehuwd op 28 september 1686 in de Catharijnekerk te Utrecht (#) met

1509  Johanna Boumans, dochter van Dirck Hermansz Boumans en Aefjen Jeseias, gedoopt 10 april 1658 in de Jacobikerk te Utrecht (#), overleden < 10 oktober 1717

Op 10 oktober 1717 benoemen Dirk Verhoeff en Sara Verhoeff, onmondige kinderen van Cornelis Verhoeff en Johanna Bouwmans, bijgestaan door hun voogd en oom Pieter van Santen, pedel van de academie te Utrecht, zwager Hendrik van Weijer tot waarneming van zaken in nalatenschap van oudtante Sara Verweij, in leven weduwe van NN van Duuren te Zevenhuizen. Op 11 oktober 1717 benoemt Hermannus Verhoef, zijn zwager Hendrik van Weijer, tot het waarnemen van zaken aangaande de nalatenschap van Sara Vermeij, weduwe van N. van Duuren, zijn oud-tante. Hermannus Verhoef is een zoon en medeerfgenaam van Cornelis Verhoeff en Johanna Bouwmans uit Kedighem.

Op 2 september 1718 benoemen Sara Verhoeff, wonende te Utreght, en Dirk Verhoeff, onmondige broer, Jan Borra om te Leiden een verklaring af te leggen vanwege de 100e penning. Dirk Verhoeff is bijgestaan door zijn broer Hermannus Verhoeff.

Uit dit huwelijk:

1  Hermannus Verhoef. Ondertrouwd op 31 oktober 1717 en gehuwd op 18 november 1717 te Utrecht met Sara Kroese

2  Sara Verhoef, overleden 9 december 1765 in het Pesthuis te Amsterdam. Ondertrouwd op 23 april 1719 en gehuwd op 11 mei 1719 te Utrecht met Thomas Bijlhouwer, gedoopt 8 november 1685 te Utrecht, overleden 17 april 1757, begraven in de Buurkerk te Utrecht

Dirk Verhoef


1514  Gerrit Gerritsz van Emmerick, zoon van Gerrit Dircksz van Emmerick en Annigjen Cornelis, gedoopt (?) 26 november 1656 te Montfoort (#)

Ondertrouwd op 24 oktober 1684 en gehuwd op 9 november 1684 te Linschoten (#) met

1515  Barbara van Latum, dochter van Johan van Latum en Deliaentje van Kesteren, gedoopt 28 februari 1661 in de Jacobikerk te Utrecht (#)

Op 18 juni 1706 wordt een akte van indemniteit opgesteld door het gerecht Linschoten, bedoelt voor de stad Utrecht. De akte geldt ook voor de kinderen van het gezin. Dit betekent dat het gezin in 1706 verhuist van Linschoten naar Utrecht.

Uit dit huwelijk:

1  Annigje van Emmerik, gedoopt 16 augustus 1685 te Linschoten, overleden 20 september 1747, begraven te Utrecht. Gehuwd in mei 1708 te IJsselstein met Hermanus Heuverman, geboren ca. 1660, overleden 23 december 1742, begraven te Utrecht

2  Uliana van Emmerik, gedoopt 17 april 1687 te Linschoten

Sara van Emmerik

4  Elizabeth van Emmerik, gedoopt 1 januari 1692 te Linschoten

5  Hendrina van Emmerik, gedoopt 4 juni 1693 te Linschoten

6  Johanna van Emmerik, gedoopt 8 januari 1702 te Linschoten


1516  Jan Jansz van de Graaf, geboren ca. 1665

Ondertrouwd op 27 maart 1690 te Oudewater (#) met

1517  Jannigje Pieters de Fijne

Uit dit huwelijk:

Jan Janse van de Graaf


1518  Jacob Willemse van Ree, zoon van Willem van Ree, geboren ca. 1670

Ondertrouwd op 7 januari 1691 te Oudewater (#) met

1519  Geertruijt Coenraats van Quarquien, geboren ca. 1670

Uit dit huwelijk:

Maria Jacobs van der Hee

2  Meijnsje Jacobs van de Ree. Gehuwd op 6 maart 1718 te Oudewater met Thomas Korsse van Ree

3  Cornelis Jacobs van de Hee. Gehuwd op 25 april 1725 te Oudewater met Meijna Meertense Versluijs. Gehuwd op 12 december 1734 te Oudewater met Annigje Dirckse Corevaer, geboren te Harmelen


1522  Fredrich Merten Zelraedt, zoon van Marten Zelraedt en Ennijchen Haesen, gedoopt 3 februari 1667 te Terborg (#), overleden (?) 1714

Gehuwd op 5 november 1686 voor het gerecht te Doesburg (#) met

1523  Gertruidt Bleckman, dochter van (?) Hendrick Bleckman en Jantien Wemmers, gedoopt 8 april 1663 te Doetinchem (#), overleden april 1740 (aangifte 27 april 1740 te Doesburg) (#)

Uit dit huwelijk:

1  Derck Selrath, geboren ca. 1690, overleden 15 mei 1761 te Ringenberg (D). Gehuwd op 16 februari 1717 met Bernhardina Kloppenburg, gedoopt 5 december 1694 te Ringenberg (D), begraven 26 november 1769 te Ringen (D)

2  Jan Louis Zelraad. Gehuwd met Hermken Jansen, overleden 1713-1715. Gehuwd op 1 december 1715 te Drempt met Elsken Tenking

Cornelia Selraats

4  Anna Zelraeds. Gehuwd met Hermanus Dirksen

5  Gerharda Selraats. Gehuwd met Willem Kerkhoff

6  Elisabeth Selraats


1524  Arien Clasen Kraijermaat, molenaar op De Lelie, zoon van Claes Cornelisz Craijermaat en Aeltje Adriaents van Dijck, geboren ca. 1677, overleden 28 januari 1731, begraven in de Geertekerk te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 24 augustus 1704 en gehuwd op 10 september 1704 in de Geertekerk te Utrecht (#) met

1525  Geertruij van Stockum, dochter van Govert Hendriksz van Stockum en Janneken Aerts van Santen, gedoopt 9 april 1678 in de Buurkerk te Utrecht (#), overleden 1 april 1741, begraven in de Geertekerk te Utrecht (#). Ondertrouwd op 23 oktober 1698 en gehuwd op 11 november 1698 in de Domkerk te Utrecht met Johan Evertsz Collaert, overleden 9 december 1699 te Utrecht

Op 9 november 1702 lenen Claes Cornelisz Kreijemaet en zijn zoon Arijen Claesz Creijemaet f 200 van Cornelis de Coole, notaris ’s hooffs van Utrecht. Op 8 februari 1703 verkopen Claes Corneliss Creijermaet, zijn zoon Arien Claessen Crijermaet en zijn onmondige kinderen Barbara Claes Crijermaet 23 jaar en Johanna Claes Crijermaet 21 jaar, de helft van een koornwindtmolen c.a. met de wooninge gelegen op de Stadtswalle aan Jacob Joosten de Cruijff, molenaer te Werckhoven, gehuwd met Annichie Cornelis Pijsels. De wederhelft is in bezit van Johannes van Cleef, molenaar, met belofte van de koper de plecht van f 1000 ten behoeve van Gerrit Post, grutter, te zullen passeren. Als voogd voor de onmondige kinderen van Claes Cornelisz Creijermaet treedt op Jan Janss Blocklander, wonende te Jutphaas, oom van de omnodige kinderen. Op 3 december 1714 doet Annichje Peijsel, weduwe van Jacobus de Cruijf, afstand van de koop van de helft van de windkoornmolen, vanwege het niet kunnen voldoen aan de verplichtingen.

Op 22 december 1713 koopt Arien de helft van de korenmolen De Lelie ‘met raden molensteenen, zeijlen, karre paert en alles vordere loswerck t’ geene eenichsints tot aen de voorschreve moolen is behorende’ alsmede ‘de helfte van eene wooninge off caemere, staende op de gezeijde Walle bij de voorschreve moolen’ voor het bedrag van f 1210 van Johannes van Fransburch. Op 19 juli 1714 tekent Arien hiervoor een schuldbekentenis (#). Hij komt op 9 augustus 1719 tot een akkoord met Willemina Tibbel over het betalen van rente en aflossing van plecht, gevestigd op diens halve molen en kamere door middel van overdracht van maalloon (#). Op 16 september 1727 wordt de molen bij executie verkocht door de stads’ deurwaarder Hendrick van der Marck ‘in crachte van twee verjaerde plechten’.

Op 13 mei 1734 verkopen Johannes de Geest c.s. aan Govert en Francois Kraaijmaat, broers, een windkoornmolen en huijzingen genaamd De Sprokkel, gelegen op de Stadswalle bij de Tolsteegpoort. Geertruijda van Stokkum, weduwe van Arie Kraaimaadt, doet afstand van aanspraken op het verkochte. Op 22 januari 1737 verkopen Cornelia Bijl, weduwe Goverd Craaijmaat, en Geertruijda van Stokkum, moeder, aan Gerrit de Keijser, de helft van een windkoornmolen De Sprokkel met huijssinge en erve.

Uit dit huwelijk:

1  Govert Kraaijmaat, geboren ca. 1705, overleden 3 december 1736, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd op 20 april 1726 voor het gerecht te Utrecht met Cornelia de Bijl, overleden 18 april 1744, begraven in de Buurkerk te Utrecht

Frans Kraaijmaat

3  Hendricus Kraijermaat, gedoopt 30 december 1708 in de Catharijnekerk te Utrecht, overleden (?) 26 april 1711, begraven in de Geertekerk te Utrecht

4  Nicolaas Kraijermaat, soldaat in ’t Regiment van de Heer Brigadier de Malparade, geboren ca. 1710. Gehuwd op 3 mei 1732 voor het gerecht te Utrecht met Aletta Leemans

5  NN Kraijermaat, overleden 1 februari 1713, begraven in de Geertekerk te Utrecht

6  Aaltje Kraijermaat, geboren ca. 1715, overleden 21 juni 1740 te Utrecht. Ondertrouwd op 30 november 1738 en gehuwd op 17 december 1738 in de Domkerk te Utrecht met Andries van Buggem


1526  Wouter van der Helm, zoon van Egbert Jorisz van der Helm en Anna Ariens van Leuven, gedoopt 12 oktober 1670 in de Domkerk te Utrecht (#), overleden 9 mei 1737, begraven in de Geertekerk te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 6 december 1691 en gehuwd op 25 december 1691 in de Buurkerk te Utrecht (get: Jacobus Borel, sijn stiefvader, en Annigje Jans, haar moeder) (#) met

1527  Margriet Jurriaens Wormer, dochter van (?) Jurjen Philipsz Meijer en Annigje Jans van Wijck, geboren ca. 1670, overleden 11 januari 1735, begraven in de Buurkerk te Utrecht (#)

Wouter woont ten tijde van het hun huwelijk in 1691 in ’t Silversteeghje, Margriet in de Massegast. Na hun huwelijk wonen ze in de Massegast, tot aan hun dood.

Uit dit huwelijk:

1  Jannigje van der Helm, gedoopt 20 maart 1692 in de Catharijnekerk te Utrecht, overleden 10 december 1703, begraven op het Buurkerkhof te Utrecht

2  Willemijntje van der Helm, gedoopt 5 juni 1695 in de Domkerk te Utrecht, overleden 23 mei 1752, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Ondertrouwd op 22 maart 1722 en gehuwd op 6 april 1722 in de Buurkerk te Utrecht met Lambartus de Vliegh, gedoopt 24 februari 1704 te Utrecht, overleden 1 april 1758, begraven in de Buurkerk te Utrecht

3  Egbert van der Helm, adelborst bij de VOC (1735-1737), gedoopt 16 maart 1698 in de Domkerk te Utrecht, overleden 1737-1741. Ondertrouwd op 6 oktober 1720 en gehuwd op 23 oktober 1720 in de Domkerk te Utrecht met Willemina van Vlooten, overleden 5 december 1730, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd met Annetje van Wijk, overleden 7 oktober 1741, begraven op het Buurkerkhof te Utrecht

4  Geurt van der Helm, gedoopt 5 juli 1701 in de Catharijnekerk te Utrecht, overleden 2 maart 1737, begraven in de Geertekerk te Utrecht. Ondertrouwd op 21 oktober 1725 en gehuwd op 7 november 1725 in de Domkerk te Utrecht met Maria van Santen, overleden 2 augustus 1726, begraven in de Buurkerk te Utrecht. Ondertrouwd op 3 augustus 1727 en gehuwd op 19 augustus 1727 in de Catharijnekerk te Utrecht met Maria Cornelia Peereboom

5  Annichje van der Helm, gedoopt 16 december 1703 in de Buurkerk te Utrecht

6  Adriaantje van der Helm, gedoopt 1 juni 1705 in de Catharijnekerk te Utrecht

Sara van der Helm

8  Hendrikje van der Helm, gedoopt 3 maart 1711 in de Catharijnekerk te Utrecht, overleden 6 juli 1712, begraven in de Buurkerk te Utrecht

9  Hendrikje van der Helm, gedoopt 27 september 1713 in de Domkerk te Utrecht, begraven 8 november 1787 op het Nicolaikerkhof te Utrecht. Ondertrouwd op 8 januari 1736 en gehuwd op 25 januari 1736 in de Domkerk met Jacobus van Rooijen, soldaat in het Regiment van Collonel de Guy


1536  Hendrik Albertsen Gaasbeek, zoon van Albert Albertsen Gaasbeek en Annetje NN, geboren ca. 1645 te Veenendaal, begraven 30 juli 1704 te Veenendaal

Gehuwd op 22 februari 1673 te Veenendaal (#) met

1537  Geurtien Hendriks van Engelenburg, dochter van Hendrik Berendsen van Engelenburg en Annigje Hendriks, geboren ca. 1655 te Veenendaal, overleden < 16 maart 1722

Morgentalen Veenendaal 1681:

1. Annichge Hendricx, weduwe van Hendrick Beerntsz, acht mergen in plaetse van haer man. Van dese acht mergen verboeckt twee mergen op Hendrick Aelbertsz ende sulcx ten versoecke van desselffs huijsvrouw Geurtjen Hendricx op den 22 september 1701

2. Hendrick Aelbertsz viereneenhalve mergen in een stuck van tiendehalve mergen

Luid- en begraafgelden Veenendaal: 1704: Den 30 Hendrick Aelbertsen begraven op ’t kerckhoff, f 1-12-8.

Morgentalen Veenendaal 1722:

1. De weduwe van Hendrik Aelbertsen viereneenhalff margen. Deze 4½ margen verboeckt ende overseth op Cornelis Berentsz, als hetselve den 6 april 1722 van de kinderen ende erffgenamen van bovenstaende weduwe gecoft hebbende ende sulx op sijn versoek ende presentie gedaen den 31 januari 1724

2. De kinderen van Hendrik Aelbertsz twee margen. Bij coop van dese 2 margen verboekt ende overgeset op Evert Evertsz 362½ roeden, bij maeggescheijt op Hendrik Hendricksen mede 362½ roede, bij coop op Willem Garritsz 475 roden van dato den 16 martij 1722 die daervan belooft hebben het margengelt te betaelen ende sulx op de bovenstaende haer versoek ende derselver presentie gedaen den 31 januari 1724. Dese 475 roeden van Willem van de Weerthoff verboekt en overgeseth op desselfs weduwe Jannigje Bos en sulx op haer versoek en presentie gedaen den 1 october 1737.

Uit dit huwelijk:

Hendrik Hendriksz Gaasbeek

2  Albert Hendriksz Gaasbeek, gedoopt 19 november 1676 te Veenendaal, begraven 8 maart 1679 te Veenendaal

3  Peter Hendriksz Gaasbeek, gedoopt 1 december 1678 te Veenendaal, begraven 21 december 1678 te Veenendaal

4  Annigje Hendriks Gaasbeek, gedoopt 15 augustus 1680 te Veenendaal. Gehuwd op 27 februari 1709 te Veenendaal met Wouter Gerrits Bouman, gedoopt 20 oktober 1678 te Veenendaal

5  Petertjen Hendriks Gaasbeek, gedoopt januari 1683 te Veenendaal. Gehuwd op 28 januari 1714 te Veenendaal met Willem Aartsz van Asperen, gedoopt 25 januari 1680 te Veenendaal

6  Albertien Hendriks Gaasbeek, gedoopt 8 juni 1685 te Veenendaal, overleden > 29 oktober 1731

7  Lijsbeth Hendriks Gaasbeek, gedoopt 29 januari 1688 te Veenendaal, begraven 3 maart 1688 te Veenendaal

8  Berent Hendriksz Gaasbeek, gedoopt 6 april 1689 te Veenendaal, begraven 31 maart 1696 te Veenendaal

9  Jan Hendriksz Gaasbeek, geboren ca. 1693, overleden 7 februari 1763 te Veenendaal. Gehuwd op 10 maart 1717 te Veenendaal met Catrijntje Aarts van Asperen, gedoopt 29 maart 1689 te Veenendaal


1538  Gijsbert Teunisz Pater (den Beucker), boer aan de Dwarsweg bij Overberg (onder Amerongen), zoon van Teunis Geijsberts Pater en Harmpje Huijberts Buijs, geboren te Overberg, gedoopt 26 december 1642 te Amerongen (#), overleden oktober 1701 (aangetekend 5 oktober 1701 te Amerongen) (#)

Ondertrouwd op 25 oktober 1665 te Amerongen (#) en Veenendaal en gehuwd op 5 november 1665 te Veenendaal met

1539  Hendrickje Cornelis, geboren ca. 1645 te Veenendaal, overleden > 1 januari 1707

Op 3 juli 1670 zijn Gijsbert Teunissen en Hendrickje Cornelis aangenomen als lidmaat op belijdenis en beloften (#). In de lijst Weerbare mannen van Amerongen is opgenomen op ‘den 23 januarij 1671‘ onder Dwarswech ‘Gijsbert Thonisz, arbeider’. Hendrickje wordt nog genoemd in het lidmatenregister van Amerongen van 1 januari 1707.

Uit dit huwelijk:

1  Grietje Gijsberts Pater, gedoopt 13 januari 1667 te Amerongen, overleden 1667-1675

2  Willem Gijsbertsz Pater, gedoopt 2 mei 1669 te Amerongen, overleden 1669-1690

3  Cuijntje Gijsberts Pater, gedoopt 5 februari 1671 te Amerongen, overleden oktober 1703 te Amerongen. Gehuwd op 19 februari 1702 te Amerongen met Mor Woutersz, gedoopt 19 januari 1679 te Scherpenzeel

Hermpje Gijsberts Pater

5  Grietje Gijsberts Pater, gedoopt 12 december 1675 te Amerongen, begraven (?) 21 februari 1742 te Veenendaal

6  Teunis Gijsbertsz Pater, gedoopt 3 maart 1678 te Amerongen, overleden 1678-1679

7  Teunis Gijsbertsz Pater, gedoopt 7 december 1679 te Amerongen, overleden < maart 1728. Gehuwd op 13 maart 1718 te Amerongen met Truijghje Dirkx, gedoopt 1 december 1678 te Amerongen

8  Cornelis Gijsbertsz Pater, gedoopt 30 maart 1682 te Amerongen

9  Jannigje Gijsberts Pater, gedoopt 31 augustus 1684 te Amerongen, overleden juni 1730. Ondertrouwd op 26 april 1716 en gehuwd op 3 mei 1716 te Veenendaal met Jan Gerritsen Boomsloot, gedoopt december 1682 te Veenendaal

10  Jacobje Gijsberts Pater, gedoopt 3 juli 1687 te Amerongen, overleden < 26 mei 1730. Gehuwd met Willem Otten

11  Willem Gijsbertsz Pater, gedoopt 21 september 1690 te Amerongen, overleden november 1750 te Renswoude. Gehuwd op 10 december 1724 te Renswoude met Jannetie Cornelisze, geboren 1690 te Renswoude


1540  Cornelis Gijsberts Beck, visser, zoon van Ghijsbert Ellerts Beck, gedoopt 21 mei 1642 te Bunschoten (#), overleden > 10 december 1679

Ondertrouwd op 16 april 1666 en gehuwd op 29 april 1666 te Bunschoten (#) met

1541  Jannetje Jans Jonker, dochter van Jan Joncker, geboren ca. 1645 te Spakenburg, overleden > 10 december 1679

In het Familiegeld Eemland uit 1675 is opgenomen ‘Cornelis Gijsbertsen Beck, visser, met vrouw en 3 kinderen, wonende westzijde van Spakenburg’.

Uit dit huwelijk:

1  Ludtgen Cornelis Joncker, gedoopt 14 april 1667 te Bunschoten, overleden 1667-1675

Jan Cornelisse Joncker

3  Jaepjen Cornelis Joncker, gedoop 11 september 1670 te Bunschoten. Ondertrouwd op 11 juli 1705 en gehuwd op 26 juli 1705 te Bunschoten met Meindert Jansz. Ondertrouwd op 9 april 1712 en gehuwd op 24 april 1712 te Bunschoten met Sijmen Hendriksz Heijnen

4  Hilletjen Cornelis Joncker, gedoopt 24 maart 1672 te Bunschoten

5  Lutjen Cornelis Joncker, gedoopt 17 oktober 1675 te Bunschoten. Ondertrouwd op 16 maart 1707 en gehuwd op 3 april 1707 te Bunschoten met Hendrik Hendriksz Theuling, gedoopt 18 december 1681 te Bunschoten

6  Peter Cornelisz Joncker, gedoopt 18 november 1677 te Bunschoten. Gehuwd met Gerritje Stevens Hopman

7  Jacob Cornelisz Joncker, gedoopt 10 december 1679 te Bunchoten. Ondertrouwd op 10 mei 1710 en gehuwd op 25 mei 1710 te Bunschoten met Marretie Gijsbert, overleden 1710-1711. Ondertrouwd op 10 oktober 1711 en gehuwd op 25 oktober 1711 te Bunschoten met Gerretie Hendriks


1542  Hendrik Jansz de Lange. Gehuwd op 29 mei 1681 te De Vuursche (#) met Jannigje Aerts, geboren te Den Dolder

Gehuwd met

1543  Geertje Goosens, overleden < 29 mei 1681

In het Familiegeld Eemland uit 1675 is bij Eemnes buitendrijks opgenomen ‘Hendrick Jansz de Lange, huisman met vrouw en 2 kinderen, 6 guldens’.

Uit dit huwelijk:

1  Jan Hendriksz de Lange, overleden > 12 oktober 1748. Gehuwd met Neeltie Willems, overleden < 1731

Annetje Hendriks de Lange


1546  Saar Adriaansz, buurmeester van Maarn (benoemd mei 1667), zoon van Adriaan Saren en Maijke Berents, geboren ca. 1620, overleden 1667-1668

Gehuwd met

1547  Dirckje Gerrits de Cruijf, dochter van Gerrit Hendriksz de Cruijff en Willemtgen Hendriks, geboren ca. 1625, overleden > 1708. Gehuwd 1668 met Henrick Aerts van de Wetering, pachter van een boerderij op het Heetveld onder Leusden, overleden 1705-1708

Op 12 mei 1667 wordt bekend gemaakt dat Gerrit Rijcksz, Peter Meusz, Saer Adriaensz en Jan Thonisz genomineerd zijn als buurmeesters van Maarn.

Saar koopt op 20 juli 1667 schapen uit het boelhuis van de weduwe van zijn oom Gerrit Rijksz. Dirckje Gerrits de Cruijf, weduwe van Saar Adriaensz, maakt inventaris 20 april 1668, er is twee jaar pacht verschuldigd aan Willem Lommetsum. Voor elk van de kinderen wordt 50 gulden gereserveerd, te weten de zoons Arien en Gerrit en de dochters Merritgen, Gerritgen, Jannitgen en Maria. Bovendien krijgt de jongste zoon Gerrit een rij zilveren knopen. Dirkje Gerrits wordt geassisteerd door haar stiefvader Bart Cornelisz, de kinderen met hun ooms Cornelis en Beernd Adriaansz. Dirckje wordt omtrent 1700 lidmaat van de kerk van Woudenberg. In 1700 en 1705 wordt in de Woudenbergse naamlijsten Hendrik Aertsz op de Wetering vermeld als eigenaar en bewoner van de Woudenbergse boerderij De Kleine Wetering,in 1708 is dat diens weduwe en haar zonen.

Op 10 januari 1735 verkopen Gerrit van Saaren van Kleijnvelt, Jannitje Saaren weduwe van Jacob Lambertsen van Mandersloot, Maria Saaren weduwe van Dirk Aelten van de Wetering, Aeltje Henriks van de Wetering weduwe van Johannes Elissen van Doorn en Jan Hendriksen van de Wetering, mitsgaders Jan Arissen van Ravenhorst voor sijn selve ende sig sterk makende voor sijne broeders en susters, nagelaten kinderen van Gerritje Saaren, door Aalt Jacobsen van Rutten bij haar in echte verwekt, tezamen erfgenamen ab intestato van hun broeder en oom Zaar Hendriksen van de Wetering, aan Jacob van Beek en zijn vrouw Anna van de Pol, (1) twee vijfde portien in de herberg genaamd ‘de Swarte Arend’ met zijn schuren en omtrent een dammaat of halve morgen tabaksland, en (2) drie vijfde portien door de genoemde Saar Henriksen van de Wetering op 4 januari 1729 van de erfgenamen Justus Hooft van Huijsduijnen ende Johanna Henrica de Leerus, in hun leven echtelieden, publijcq gekocht en aan welke kooppenningen nog resteert een som van 800 gulden.

Op 26 maart 1735 verkopen Gerrit Saaren van Kleijnveld, Jannitje Saaren weduwe van Jacob Lambertsen van Mandersloot, Maria Saaren weduwe van Dirk Aalten van de Wetering, Aaltje Hendriks van de Wetering weduwe van Johannes Elissen van Doorn, en Jan Hendriksen van de Wetering en zijn vrouw Neeltje Everts, ieder voor een zevende part, Jan Arissen van Ravensloot en zijn vrouw Jannitje Frans, Saar Arissen van Ravensloot en zijn vrouw Teuntje Dirks, Gerrit Arissen van Ravensloot meerderjarige jongeman, Jan Jacobsen van de Haer en zijn vrouw Rikje Aris van Ravensloot, Cornelis Hendriksen Bosch en zijn vrouw Willemijntje Aris van Ravensloot, Teunis Jacobsen van de Haar en zijn vrouw Dirkje Aris van Ravensloot, Marritje Aris van Ravensloot en Ariaantje Aris van Ravensloot, meerderjarige dochters, tezamen nagelaten kinderen van Arien Saren van Ravensloot, ook voor een zevende part, en eindelijk Jacob Aalten Putten zijn vrouw Heijltje Hendriks, Saar Aalten van Putten en zijn vrouw Neeltje Teunis, Cornelis Willemsen en zijn vrouw Marritje Aalten van Putten, Aletta Aalten van Putten en Maijtje Aalten van Putten, meerderjarige dochters, nagelaten kinderen van Gerritje Saaren, door Aalt Jacobsen van Putten bij haar in echte verwekt, voor laatste zevende part, alle tezamen erfgenamen ab intestato van hun broeder en oom Zaer Hendriksen van de Wetering, in zijn leven gewoond hebbende in den Swarte Arend buiten de Slijkpoort, aan Hendrik van Huijsen en zijn vrouw Petronella van de Pol, een huis staande aan den Cingel tussen de Calandermolen en Varkensmarkt met den hof daarvoor lijnrecht van de gevelmuur door den koper van de schuur door een vredinge af te schieten, alsmede het kleine huisje daarachter onder een afdak van de schuur getimmerd.

Op 27 februari 1736 verkopen Gerrit Saaren van Kleijnvelt, Jannitje Saaren weduwe van Jacob Lambertsen van Mandersloot, Maria Saaren weduwe van Dirk Aalten van de Wetering, Aeltje Henriks van de Wetering weduwe van Johannes Elissen van Doorn, en Jan Hendriksen van de Wetering en zijn vrouw Neeltje Everts, ieder voor een zevende part, Jan Arissen van Ravensloot en zijn vrouw Jannitje Frans, Saar Arissen van Ravensloot en zijn vrouw Theuntje Dirks, Gerrit Arissen van Ravensloot, Jan Jacobsen van de Haar en zijn vrouw Rijkje Aris van Ravensloot, Cornelis Hendriks Bosch en zijn vrouw Willemijntje Aris van Ravensloot, Theunis Jacobs van de Haar en zijn vrouw Dirkje Aris van Ravensloot, Marritje Aris van Ravensloot en Ariaantje Aris van Ravensloot, nagelaten kinderen van Arien Saren van Ravensloot, ook voor een zevende part, en eijndelijk Jacob Aelten van Putten zijn vrouw Heijltje Henriks, Saar Aelten van Putten en zijn vrouw Neeltje Theunis, Cornelis Willemsen en zijn vrouw Marritje Aelten van Putten, Aletta Aelten van Putten en Maijtje Aelten van Putten, meerderjarige dochters, nagelaten kinderen van Gerritje Saaren, door Aelt Jacobsen van Putten bij haar in echte verwekt, voor laatste zevende part, alle tezamen erfgenamen ab intestato van hun broeder en oom Zaar Hendriksen van de Wetering, in zijn leven gewoond hebbende in de Swarte Arend buiten de Slijkpoort, aan Jonas Cohen ende Samuel Cohen gebroeders, kooplieden in tabak, een gelatte tabaksschuur zonder het afdakje aan de zijde van het huis met een uitgang op de Cingel, mitsgaders den hof daarachter tot aan de Cingel, “lijnrecht af te schieten met de muuren vant selver huijs met een vredinge tot der acceptanten lasten, staande de schuer in de Koeijsteeg”. Op dezelfde dag, 27 februari 1736, verkopen zij aan Aleijda van Speuijenburg, weduwe van Anthonij Hoogland, twee vlakken tabaksland, groot omtrent zeven vierel morgen “edog voetstoots ende soo groot ende kleijn deselve gelegen zijnde buijten de Slijkpoort ende Utrechtsepoort, tussen de twee straaten over de herberge den Swarten Arent”.

Uit dit huwelijk:

Jannetje Saren Ravesloot

2  Gerritje Saren, geboren te Leusbroek, overleden < 10 januari 1735. Gehuwd op 15 februari 1684 voor het gerecht te Leusden met Aelt Jacobsz van Putten

3  Arien Saaren van Ravesloot. Ondertrouwd op 2 februari 1689 en gehuwd op 17 februari 1689 te Woudenberg met Ariaantje Jans van Blootenburgh

4  Gerrit Saren Kleinveld. Gehuwd op 16 november 1694 voor het gerecht te Leusden met Jannitje Aris

5  Merritgen Saren. Ondertrouwd op 2 juni 1688 en gehuwd op 19 juni 1688 te Amersfoort met Dirk Aelten van de Wetering, overleden < 10 januari 1735


1548  Frans Cornelissen, landbouwer aan de Brinkkant, zoon van Cornelis Petersz, gedoopt 22 augustus 1642 te Scherpenzeel (#), overleden 1688-1692. Gehuwd ca. 1660 met Trijntje Cornelissen

Ondertrouwd op 10 mei 1674 te Scherpenzeel (#) en gehuwd op 14 juni 1674 te Woudenberg met

1549  Willemtje Gerrits, geboren ca. 1655, overleden > 1712. Gehuwd op 13 november 1692 te Scherpenzeel met Hendrick Rutgersen van Mirevelt, geboren te Velthuizen

Op 31 maart 1678 is vermeld in het lidmatenregister van Scherpenzeel: “Willemtje Gerrits hv Frans Cornelissen, op Daveler”. In 1686 is Frans Cornelisz bruiker van de helft van Groot Davelaar (Oudschildgeld Woudenberg).

Uit dit huwelijk:

1  Truijtje Fransen, gedoopt 21 maart 1675 te Scherpenzeel

2  Cornelis Fransen, gedoopt 21 mei 1676 te Scherpenzeel

3  Teunis Fransen, gedoopt 1 september 1678 te Scherpenzeel

4  Aeltje Fransen, gedoopt 2 oktober 1681 te Scherpenzeel. Gehuwd op 16 oktober 1712 te Scherpenzeel met Bart Gijsbertsen

5  Geurtje Fransen, gedoopt 15 juli 1683 te Scherpenzeel. Gehuwd op 20 juni 1706 te Scherpenzeel met Arris Brantsen, gedoopt 22 maart 1663 te Scherpenzeel

Gerrit Fransen van Davelaar


1550  Willem Jansen, gedoopt (?) 13 maart of 13 november 1642 te Scherpenzeel. Ondertrouwd te Scherpenzeel en gehuwd op 14 februari 1675 te Renswoude met Marrijtje Gerritsen

Ondertrouwd op 24 februari 1667 en gehuwd op 24 maart 1667 te Scherpenzeel (#) met

1551  Fransje Jansen, dochter van (?) Jan Jansen van Soest, gedoopt 18 februari 1644 te Scherpenzeel (#), overleden 1670-1675

Uit dit huwelijk:

Catharina Willems van Oevelaar


1588  Hendrik Gerritsz de Cruijff (de Oude), boer, zoon van Gerrit Hendriksz de Cruijff en Willemtgen Hendriks, geboren ca. 1630 te Leusden, overleden 1689-1690

Gehuwd op 11 januari 1666 voor het gerecht van Leusden (get: vader Gerrit Henricksz Cruijff, vader Adriaen Cornelisz) (#) met

1589  Gerritje Adriaans, dochter van Adriaen Cornelisz en Weijmtgen Everts, geboren ca. 1645, overleden ca. 1715. Gehuwd op 26 juli 1691 te Woudenberg met Reijer Petersz, geboren te Maarn

Op 20 januari 1672 krijgen Hendrick Gerritsz de Cruijf en Gerritgen Adriaens octrooi van het Hof van Utrecht om te testeren bij notaris Anthoni van Brinckesteijn te Amersfoort. Zij wonen dan in Woudenberg. Op 23 januari 1672 stellen zij hun testament op, waarbij zij elkaar te lijftocht van hun bezit tot weder huwelijk vermaken. Zij prelegateren aan Gerrit Henricks Cruijff, hun oudste zoon, f 50 waarmee zij begeren dat deze zoon afstand zal doen van zijn heerlijckheid. Dochters Marrij en Cornelisje Henricx. Erfgenamen zijn deze drie kinderen en de kinderen die zij nog mogen krijgen. In 1675 is in het overzicht huisgezinnen van Woudenberg opgenomen ‘Hendrik Gerritsz aan de Schans, gebruikt het erf op de Wetering, eigendom van de Heer van Geerestein’. In het Familiegeld in Woudenberg uit 1675 is opgenomen ‘Henrick Gerritsz, bouwman, met vrouw en 3 minderjarige kinderen, te betalen heffing 8 guldens’.

Op 3 september 1676 compareren Henrick Gerrits Cruijff gehuwd met Gerrit Adriaens wonende aan de Schans, Henrick Gerrits de jonge gehuwd met Aeltgen Thonis wonend Leusderbroeck, Aelt Jans gehuwd met Dirckgen Gerrit Cruijff wonend in de Woudenberger Meent, Johannis Cornelus gehuwd met Ghijsberje Gerrits Cruijff, Roelof Thonis gehuwd met Trijntgen Gerrits Cruijff beide paren wonend aan ’t Heetveld onder den gerechte van Leusden, Willemtgen Henricx, hun moeder, lest weduwe van Bart Cornelis en tevoren weduwe van Gerrit Cruijff. De kinderen, alle kinderen van Gerrit Cruijff, verklaren, met consent en ten overstaan van hun moeder Willemtgen Henricx, dat enigen van hen hun vadersgoed waren betaald en dat Henrick Gerrits op de Schans niet had genoten. Zij zijn overeengekomen om de nalatenschap van haar moeder na haar overlijden in egale portien te delen. Henrick Gerrits in Leusderbroeck, Henrick Aerts in de Meent en Roelof Thonis op de Treeck hebben ieder, als man en voogd van hun resp huijsvrouw 510 gulden genoten, Aeltgen Jans en Johannis Cornelis ieder 250 gulden, terwijl Johannis Cornelis 80 gulden schuldig is voor een jaar pacht. De erfgenamen van Bart Cornelis zijn schuldig met de renten 426 gulden, Gerrit Wouters in Leusderbroeck 300 gulden in zijn erff gevestigd waarvan getogen 200 gulden, welke Thomas Thomas, vleeshouwer tot Amersfoort, competeert. Zo schiet over 2636 gulden, waarvan ieders zesde part bedraagt 439 gulden 6 stuivers en 10 penningen. De terugbetalingen van te veel verkregen gelden wordt geregeld, zodat zij na het overlijden van hun moeder in gelijke portien delen. Aelt Jans en Grietgen Gerrits, echteluijden, moeten ter zake van hun huwelijksgoed en klederen nog inbrengen 250 gulden. Grietgen, Dirckje en Ghijsbertje Gerrits zullen de klederen tot haars moeders lijf behorende, genieten.

Hendrik is in de jaren 1678 tot 1685 procurator van de Sint Anna Broederschap van Woudenberg samen met Hendrik Gerritsz van Geijtenbeek en Gerrit Hendriksz van Overeem. Hij geeft de functie in 1685 over aan zijn zoon Gerrit Hendriksz. De broederschap dateert van voor 1450 en richt zich op het zieleheil van de leden van de Broederschap, door er voor te zorgen dat voor gestorven leden een aantal requiem- of zielemissen worden opgedragen. Hiervoor waren individuele regelingen waarbij nauwkeurig is omschreven wat de belanghebbende wenst voor de door hem beschikbaar gestelde gelden. Daarnaast worden de gelden van de Broederschap besteed aan de verstrekking van voedsel aan de armen. In de regel worden de procuratoren belast met de juiste uitvoering van de getroffen regeling.

In het overzicht van Oudschildgeld van Woudenberg uit 1686 is vermeld ‘Hendrick aen de Schans is gebruiker van 25 mergen en een dardendeel van ½ hoef lands aan de Schans om 46 Karolij guldens, eigendom van Joffrouw van Lijden. De Schans (huis) of 2 mergen bruikt haar Ed. zelf en betaelt niet. Hendrik woont in de boerderij Duivestijn of Aan de Schans. De boerderij lag ter hoogte van het huidige adres Schans 19. In het uitzettingsoverzicht familieugeld (ingesteld door de Staten van Utrecht ten behoeve van de financiering van de vele oorlogen en conflicten in die tijd) is in 1688-1689 opgenomen ‘Hendrick Gerritsz de Cruijff, te betalen heffing 9 guldens’. In hetzelfde overzicht is in 1690-1691 opgenomen ‘Weduwe Hendrick Gerritsz de Cruijff, te betalen 8 guldens 11 stuivers ‘.

Uit dit huwelijk:

Gerrit Hendriksz de Kruijff

2  Maria Hendriks de Cruijff, overleden > 1736. Gehuwd met Dirck Cornelisz, landbouwer op Klein Rumelaer, overleden 1711-1716

3  Cornelisje Hendrikcsz de Cruijf, geboren ca. 1670, overleden < 1739. Gehuwd op 18 januari 1692 te Woudenberg met Rijk Jansz Brom

4  Dirk Hendriksz de Kruijff, geboren ca. 1672

5  Evert Hendriksz de Kruijf, geboren ca. 1674, overleden 27 november 1755 te Woudenberg. Gehuwd met Teuntje Peters, geboren te Maarn, overleden < 1737. Gehuwd op 5 mei 1737 te Woudenberg met Hermijntje Jans Bosman, geboren te Lunteren, overleden < 1745. Gehuwd op 19 december 1745 te Woudenberg met Jannetje Jans van Burkelsteijn

6  Cornelis Hendriksz de Kruijf, geboren ca. 1675, overleden < 1 augustus 1738. Gehuwd met Hendrickje Rijcken Maessen, overleden > 27 september 1745

7  Gijsbert Hendriksz de Kruijf, geboren ca. 1680, overleden < 30 november 1742. Gehuwd ca. 1713 met Willemtje Rijkz. Gehuwd ca. 1715 met Annetje Cornelisz, overleden > 30 november 1742


1590  Gerrit Hendriksz van Overeem, boer, ouderling te Woudenberg (1669), zoon van Hendrik Fransen van Overeem, geboren ca. 1615, overleden 1688-1689. Gehuwd met Heiltje Willems

Gehuwd ca. 1645 met

1591  Lijsje Dirks, geboren ca. 1620, overleden 1694-1695

In de rekering van de rentmeester van St. Aagt te Amersfoort is in 1649 en 1652 opgenomen ‘Gerrit Hendriksz in plaats van de weduwe van Henrick Fransz sijn moeder, heeft in huijre 11 morgen lands tot Woudenbergh voor 6 jaren ingegaan’. In het overzicht van Slaperdijkgeld uit 1653, bedoeld voor het beheer en onderhoud van de Slaperdijk, is opgenomen ‘Gerrit Hendricksz op de Wetering. Gerrit Hendriksz van Overeem huurt van het St Agathaklooster te Amersfoort land op de Wetering. Hij woont op de Pangelaar daarnaast.

Gerrit Hendriksz van Overeem is van 1672 tot 1684 procurator van de Sint Anna Broederschap van Woudenberg samen met Hendrik Gerritsz van Geijtenbeek en Hendrik Gerritsz de Kruijff. Hij geeft de functie in 1685 over aan zijn zoon Hendrik. De broederschap dateert van voor 1450 en richt zich op het zieleheil van de leden van de Broederschap, door er voor te zorgen dat voor gestorven leden een aantal requiem- of zielemissen worden opgedragen. Hiervoor waren individuele regelingen waarbij nauwkeurig is omschreven wat de belanghebbende wenst voor de door hem beschikbaar gestelde gelden. Daarnaast worden de gelden van de Broederschap besteed aan de verstrekking van voedsel aan de armen. In de regel worden de procuratoren belast met de juiste uitvoering van de getroffen regeling.

In het overzicht familiegeld uit 1675 is onder Woudenberg opgenomen ‘Gerrit Henricksz bouwman met sijn vrouw ende acht kinderen waervan twee mundic sijn, te betalen 18 guldens’. Gerrit en zijn vrouw Lijsje zijn in 1684 vermeld als lidmaat in Woudenberg. In 1686 in het overzicht van het Oudschildgeld is beschreven ‘Gerrit Hendricksz is bewoner en gebruiker van de Pangelaarshoef op de Wetering met 16 mergen lands, bij eede die mergen om 30 stuijvers’. De Pangelaarshoeve lag aan de Maarsbergseweg ter hoogte van het huidige Pangelaar. Het land is leenroerig aan het huis Scherpenzeel. Gerrit is eigenaar en gebruiker van diverse landerijen in de directe omgeving ‘een halve hoef lants op de Wetering, s’jaars om 10 Carolij guldens’, ‘een halve hoef lants op de Wetering, s’jaars om 3 Carolij guldens en 5 stuijvers’, ‘1 mergen lands op de Wetering, s’jaers om 25 stuivers’, ‘1¼ mergen op de Wetering’, 2¼ mergen op de Wetering’, ‘2½ mergen en een hond lands, s’jaers om 3 Karolij guldens 4 stuivers’. Het land was onderdeel van 12 mergen op de Wetering, genaamd het Verloren land, tijnsplichtig aan Renswoude. Daarnaast is Gerrit eigenaar van 2 mergen op ’t erf Nieuwenhuisen (in bruikleen bij Hendrick Dircksz) en 1¾ mergen op de Lockhorster Campen (in bruikleen bij Gerrit Raijmaker) en gebruiker van ¼ part van 7 mergen lands van de Broederschap van St Anna op de Grift aan de zuidzijde van de Steenen Brug.

In 1688 is in het uitzettingsoverzicht familiegeld van Woudenberg opgenomen ‘Gerrit Hendricksz, op de Wetering, heffing 17 guldens’. In het overzicht van 1689-1694 is vermeld ‘Lijsje, Gerrit Hendicksz weduwe, te betalen heffing gedurende die jaren minimaal 13 guldens 5 stuivers en maximaal 19 guldens’. In 1690 is Lijsje Dirks vermeld als lidmaat te Woudenberg. In 1693 in het register van het Haarstedengeld, een door de Staten van Utrecht opgelegde belasting op het aantal haarsteden, is vermeld ‘Gerrit Hendricksz weduwe bruijckster en den Edele Heer van Geresteijn eijgenaar en bij de soon opgegeven, 2 haarsteden’. De belasting bedraagt 1 gulden per haarstede.

Uit dit huwelijk:

1  Dirk Gerritsen van Overeem, geboren ca. 1648, overleden 1690-1695

2  (Groote) Gijsbert Gerritsen van Overeem, geboren ca. 1650, overleden 1690-1695

3  Heijltje Gerrits van Overeem, geboren ca. 1652, overleden 1735-1745. Gehuwd met Jan Petersz Smit, geboren ca. 1645, overleden 1725-1735

4  Dirkje Gerrits van Overeem, geboren ca. 1654, overleden < 14 februari 1718. Gehuwd met Gerrit van Geijtenbeek, geboren ca. 1655 te Scherpenzeel, overleden 1725-1726

5  Jacobus Gerritsen van Overeem, geboren ca. 1656, overleden < 11 juni 1725

Merritje Gerrits van Overeem

7  (Kleine) Gijsbert Gerritsen van Overeem, geboren ca. 1660, overleden 1690-1695


1592  Dirck Henricksen, geboren ca. 1640 te Barneveld

Ondertrouwd op 20 november 1664 te Scherpenzeel (#) en gehuwd op 24 december 1664 te Barneveld (#) met

1593  Lisien Daniëls, geboren ca. 1640 te Scherpenzeel

Uit dit huwelijk:

1  Neeltien Dircks, gedoopt 25 oktober 1665 te Barneveld

Daniël Dircks

3  Willem Dircks, gedoopt 5 januari 1671 te Barneveld, overleden 1671-1672

4  Willem Dircks, gedoopt 31 maart 1672 te Barneveld

5  Otto Dircks, gedoopt 21 februari 1675 te Barneveld, overleden 1675-1677

6  Otto Dircks, gedoopt 4 november 1677 te Barneveld


1594  Willem Gerritsz, zoon van Gerrit Geurtsz en Oeltjen Gerrits, geboren ca. 1633 te Rijnderen

Gehuwd op 17 januari 1658 te Brummen (#) met

1595  Aeltjen Gerrits. Gehuwd met Peeter ter Meulen

Op 14 november 1682 verkopen Willem Geurts en Johannes Lemminc, ook voor hun huijsvrouwen en voor de kinderen van Egbert Gerritse, gewezen rentmeester van Bornhof, ook voor de kinderen van Houtie Gerrits en Evert Jurriens en voor de kinderen van Gerrit Geurtsen en Grietjen Lamberts verwerkt, mitsgaders voor Geurt Gerritse en sijn huisvrouw, 1/3 van de Hofstede d’ CTouw alias den Roller, met bouw en weiland enz, in het ambt Brummen, buurtschap Rienderen gelegen.

Uit dit huwelijk:

1  Gerrit Willemsz gedoopt december 1660 te Brummen. Gehuwd op 23 november 1689 te Brummen met Grietjen Reintsen

2  Henrick Willemsz, gedoopt februari 1664 te Brummen. Gehuwd op 7 december 1688 te Brummen met Lijsebert Jansen

Geertruid Willems van Broekhuijsen

4  Jan Willemsz, gedoopt 21 april 1671 te Brummen


1596  Reijnder Pouwels, overleden > 7 april 1693. Gehuwd met Anneken Thonis

Gehuwd met

1597  Gerritje Gerrits, overleden 1684-1693

Uit dit huwelijk:

1  Deeltjen Reijnders, gedoopt 13 februari 1676 te Apeldoorn

Paulus Reinders Pelen

Jan Reijndersz, gedoopt 3 juli 1681 te Apeldoorn

4  Warner Reijndersz, gedoopt 6 april 1684 te Apeldoorn


1608  Geurt Roelofsz van den Oosterkamp, geboren ca. 1610 te Achterberg, overleden > 28 november 1652

Ondertrouwd op 20 februari 1633 en gehuwd op 2 maart 1633 te Rhenen (#) met

1609  Merritje Dircks, geboren ca. 1610 te Achterberg, overleden > 28 november 1652

Uit dit huwelijk:

1  Roelof Geurtsz van den Oosterkamp, geboren ca. 1635, overleden 1710-1719. Ondertrouwd op 4 april 1658 te Rhenen met Roelofje Jacobs

2  Willem Geurtsz van den Oosterkamp, geboren ca. 1640. Ondertrouwd op 7 februari 1664 te Rhenen met Grietje Simons, overleden 1676-1685. Ondertrouwd op 5 oktober 1685 en gehuwd op 1 november 1685 te Rhenen met Jannigje Martens

Cornelis Geurtsz van den Oosterkamp


1612  Hendrik Jansz van der Does, begraven 26 oktober 1688 te Veenendaal

Gehuwd met

1613  Stijntje Wijnen

Op 9 januari 1672 transporteren jonker Gerard van Reede en Christina Heurnius aan Hendrick Jansz van der Does en Stijntje Wijnen, een huis en hof daaraan behorende in de Visscherstraat te Rhenen. Het huis bezwaard met 150 gulden ten behoeve van het weeshuis.

In de periode 1675-1686 transporteert Thomas Bercheijck, procureur, namens het gerecht, aan Hendrick van der Does een huis in Veenendaal, gekomen uit de nagelaten boedel van Mattheus Adriaensz van Langelaar, strekkende van de weg tot achter aan het erf van Reiniet van Huessem. In dezelfde periode transporteert Frederick Klerck als gestelde curator over de nagelaten boedel van Dirck Dircksz van Borcken aan Hendrick Jansz van der Does x Stijntje Wijnen 1 morgen bouwland aan de Galgenberg te Rhenen.

Morgentalen Veenendaal 1681: Hendrick van der Does in plaetse van Jan van Schadijck ende Harman Fransz Laeckenius, vijftehalve mergen.

Luid- en begraafgelden Veenendaal: 1688-1689: Den 26 dito is begraven de vader van Hendrick van der Does op het kerckhoff met de grote klock daervoor, f 1-12-8.

Kinderen:

1  Maijgje Hendricks van der Does. Ondertrouwd op 19 november 1665 te Rhenen met Jan Jansz van Benthem

Jan Hendriksz van der Does

3  Hendrik Hendriksz van der Does. Gehuwd op 28 juni 1674 voor het gerecht te Rhenen met Metjen van Schadick


1616  Jacob Vermeer, kerkmeester, erfpachter in Overbetuwe, buurmeester van Driel (1673), gegoed op ‘Het Hoogevelt’ onder Driel-Hollanderbroek, zoon van Jan Jansen Vermeer en Johanna Hermans, geboren ca. 1627 te Randwijk, overleden ca. 1694

Gehuwd op 18 oktober 1657 te Driel (#) met

1617  Jenneke Luijb, dochter van Hendrik Luijb en Rijckxen Goossen van Herwaerden, geboren ca. 1633 te Driel, overleden > 23 maart 1704. Gehuwd in 1695 met Rutger Florissen van Hall

Jacob Vermeer is in 1662 lidmaat te Driel, op 22 oktober 1665 te Heteren en op 25 december 1689 te Driel. Jenneke Lueb is in 1695 lidmaat te Driel als weduwe van Jacob Vermeer. Ook op 23 maart 1704 is Jenneken Lueb nog genoemd als lidmaat te Driel.

Uit dit huwelijk:

1  Rijcksken Vermeer, gedoopt 21 april 1659 te Elst, overleden > 12 november 1712. Gehuwd op 8 maart 1685 te Driel (get: Arent van der Horst) met Antonius van der Woert

Johan Vermeer

3  Willemijntje Vermeer, gedoopt 5 april 1663 te Driel, begraven 7 oktober 1735 te Wageningen. Gehuwd met Bartholt van Wijck

4  Marij Vermeer, gedoopt 23 juli 1665 te Driel. Gehuwd op 29 maart 1685 te Elden met Henrick Jansen. Gehuwd op 23 februari 1698 met Gerrit Heijmericx

5  Gauke Vermeer, gedoopt 26 januari 1668 te Driel, overleden > 1 februari 1711. Gehuwd op 18 januari 1695 te Driel met Crijn Jacobsz de Moij

6  Hendrick Vermeer, gedoopt 20 oktober 1669 te Driel, overleden 1669-1679

7  Gerritje Vermeer, gedoopt 16 oktober 1670 te Driel, overleden > 12 november 1712. Gehuwd op 29 januari 1701 te Driel met Willem Verkuijl

8  Hendrickje Vermeer, gedoopt 7 september 1673 te Driel. Gehuwd op 8 maart 1685 te Driel met Anthonij Verwoert

9  Jenneke Vermeer, gedoopt 9 juli 1676 te Driel

10  Hendrick Vermeer, gedoopt 29 juni 1679 te Driel, overleden < 1710. Gehuwd in 1699 met Naleke van Leeuwen, gedoopt 27 november 1680 te Wageningen


1618  Gerlach van Rijswijck, kapitein bij de Infanterie, burgerhopman, zoon van Otto van Rijswijck en Hilleken Verstegen, gedoopt (?) 25 april 1635 te Arnhem (#), overleden > 9 februari 1686

Ondertrouwd op 5 juli 1654 te Arnhem (get: de vader, Peter Versteegh) (#) en gehuwd te Wageningen met

1619  Sibilla van Gesperden, dochter van (?) Dirck Cornelisz van Gesperden en Margaretha Rijcken, geboren ca. 1630 te Wageningen, overleden > 24 februari 1686

Links het wapen van Gerlach van Rijswijck, anno 1655. Gevierendeeld, 1. Van Rijswijck, 2. in zwart twee zilveren dwarsbalken, 3. Verstegehen, 4 in zilver een goudgekroond, getongde en genagelde rode leeuw (Baexem). Helmteken en dekkleden: Van Rijswijck.

Op 16 december 1666 hebben Geerligh van Rijswijck, borgerhopman, en Sibilla van Gesperden echtelieden geinhereerd, bekend en beloofd hetgeen door voornoemde hopman Rijswijck bij schepenacte, gedateerd 16 mei 1666 bekend en beloofd is onder het verband der gerede goederen, daarin begrepen, dan hebben voornoemde echtelieden comparanten ten behoeve van Peter Bollart, marktmeester te Amsterdam, tot voldoening van 2500 gulden, in voornoemde schepenacte begrepen, bij insufficance van hun gerede goederen verbonden, gelijk zijn verbinden mits dezen, hun huis en hofstede, waarin zij, comparanten, wonen, staande en gelegen bij de Korenmarkt, Reijn Munter ter eenre- en Arent van Schevichaven ter andere zijde.

Op 25 mei 1669 attesteren Daem de Hert en Jenneken van Ziel echtelieden sub et kapitein Geerlich van Rijswijck en Sibilla van Gesperen echtelieden de helft van een huis, staande bij St. Johanspoort, waar uithangt of uitgehangen heeft Wezel, waarvan de wederhelft toekomt Reijnder Comans. Op 17 september 1670 hebben Gerlich van Rijswijck, kapitein, en Sibilla van Gesperden echtelieden, ingevolge van het accoord, op de 10e dezer maand en jaars tussen de gemachtigde van de heer van Duckenburch en Valckenaer sampt zijner Edele consorten ter eenre- en gemelde echtelieden comparanten ter andere zijde ten overstaan van de Doctoren Steenler en Assuerus Tulleken als getuigen gepasseert, tot voldoening van de 1700 gulden, in dezelve accoord tot afmaking van alle disputen, eens voor al geweest, alsmede voor de verponding, die dezelve als pachter van de Nodegraeffsche weerdt zouden schuldig zijn, verbonden en tot een speciaal onderpand gesteld hun, comparanten, huis en erf, tussen Rijck van Biesen ter eenre- en Reijn Munter ter andere zijde in deze stad aan de Korenmarkt staande, passerende daarover mits dezen voluntaire condemnatie. Op 17 oktober 1670 hebben Kapitein Geerligh van Rijswijck en Sibilla van Gesperden echtelieden voor de summe van 100 gulden, door hen van Leprosen alhier genoten en ontvangen, boven het verband van hun personen en goederen mede specialijk verbonden hun halve huis, staande en gelgen omtrent St. Janspoort, waar Wesel uithangt en waarvan de wederhelft toebehoort Daem de Herdt.

Op 27 mei 1675 hebben Pierre Garnier en Petronella Anna van Romval echtelieden verbonden behalve hun personen en goederen specialijk hun behuizing, staande op den Kleinen Oort tussen de behuizing van Herman van Boschof en de weduwe van Pieter Crijnen ten behoeve van Hr. kapitein Geerlich van Rijsswijck tot verzekering dat hij, Pierre Garnier, zich wederom onder de voornoemde kapiteins compagnie aanstonds zal instellen en van dezelve zich niet wederom zal begeven dan met behoorlijk paspoort. Uit 1677 dateert een eigendomsbewijs voor het gasthuis in Arnhem van een obligatie, groot 6235 gulden, ten laste van het kwartier van Veluwe, afkomstig van kapitein Geerlach van Rijswijck. In 1680 is Gerlich van Rijswijck ingeschreven als lidmaat te Driel.

Op 23 september 1680 attesteert te Arnhem Geerligh van Rijswick, kapitein, voor hem zelf en als gemachtigde van zijn huisvrouw Sibilla van Gesperen vermogens volmacht, op 3 september 1680 voor richter en schepenen der Heerlijkheid Doreweert door de voornoemde Juffrouw van Gesperen op comparant gepasseerd, heeft tot verzekering van zodane 995 gulden met de interesse van dien tegen 6 van het honderd vermogens obligatie, daarvan zijnde, als Wilhem Craijvanger, commis ter Griffie van haar Ho. Mo. wegens de provincie van Gelderland, aan hem verstrekt heeft, verbonden zijn aandeel aan het huis, genaamd Wesel, binnen Arnhem, omtrent St. Janspoort staande, en voorts zijn persoon en goederen in deze stad en schependom gelegen.

Op 10 juli 1681 heeft Juffrouw Wilhelma Sluisken getransporteerd en met haar vrije wil vertegen, doende zulks mits dezen, ten behoeve van haar neef Gerhard van Rijswijck de tweede helft van een huis, haar comparante, toekomende en voor dezen van haar broeder en zuster Otto van Rijswick en Elisabeth Sluisken aangekocht, staande en gelegen in de Koningstraat, de Hr. Raesfelt ter eenre en de kinderen en erfgenamen van Engel Dibbets ter andere zijde, voorts heeft comparante verklaard haar uiterste wil en dispositie te zijn dat na haar dood voorzegde neef Gerard van Rijswick uit haar na te laten gerede goederen zal hebben en genieten, gelijk zij bij deze is legaterende, haar recht van een halve maaltijd of preuve in St. Peters hospitaal alhier, alsmede haar bed met zijn toebehoren van dekens en gardijnen neffens al haar meubilen, bestaande in lakens, kustiecten, servetten als anders.

Op 9 januari 1683 vindt te Wageningen de overdracht plaats van een huijsinge, schuijr en gront door Heer Geerlagh van Rijswijck Capt, ook voor zijn huijsvrouw Sebilla van Gesperden, aan Jan Claesen van Tiel en Reijntje Stevensen van Velp, echtelieden.

Op 5 maart 1685 attesteert te Arnhem Geerlach van Rijswijck, kapitein, voor hem zelf en gemachtigde van zijn huisvrouw Joffrouw Sijbilla van Gesperen vermogens procuratie, op 3 dezer voor Elias Janssen Bock, scholtis des ambts Rencum, en getuigen gepasseerd, heeft aan Juffrouw Godofrida Kelffken, weduwe van wijlen kapitein Johan van Rijswijck, gecedeerd en getransporteerd zijn huis met de hof en stal sampt de huur, daaraan tegen mei a.s. te vervallen, staande omtrent de Paeuw, de kinderen van Derck van Biesen ter eenre- en Reijn Munter ter andere zijde, genaamd den Toelast, in voege de weduwe Duchan hetzelve tegenwoordig in huur bezit, en zulks nadat voornoemde partijen ten overstaan van schepenen waren geaccordeerd wegens zodane vordering als de weduwe van kapitein Johan van Rijswijck was hebbende of pretenderende als namelijk de interesse van 4000 gulden en het halve kapitaal van dien, mitsgaders geleend kapitaal en betaling uit kracht van borgtocht als anderszinds gedaan en voor hetgeen kapitein Geerlach van Rijswijck sustineerde hem van zijn voorzegde broeder tegen die bovengemelde vordering te competeren, zo van penningen door kapitein Johan van Rijswijck zijnentwege ontvangen van Willem Creijvenger, commis in ’s Gravenhage, en van de solliciteur Hovius als van verschoten penningen en hetgeen hij, kapitein Geerlach van Rijswijck uit avancement, door zijn voorzegde broeder vereerd, gespendeerd en uitgegeven zou mogen hebben en wat door zijn broeder dienaangaande beloofd mocht wezen als anderszins zodanig dat parijen geen actie of pretentie uit wat hoofde het ook zoude mogen wezen op malkander meer hebben of te behouden, daarvan ook hebben gerenuntieerd, mits nochtans gemelde kapitein Geerlach van Rijswijck en zijn huisvrouw vrijstaan zal het voorzegde huis binnen 2 jaren te redimeren met de somma van 3000 gulden.

Op 9 februari 1686 sluiten de officieren van een regiment infanterije, in naam Paul d’la Baije baron de Theil, colonel, C. Godijn, majoor, Gerlach van Rijswijck, capiteijn, Joh. Hafs, capiteijn, en de vordere capiteijns, een overeenkomst met Willem Fremerij, laacken koopman te Utrecht, over de leverantie van lakense stoffen voor het regiment. Op 7 oktober 1688 benoemt Paul de la Beije, collonel, Gerlach van Rijswijck, capiteijn, om van de heer NN Ellemeete, ontvanger generaal, te ontvangen een zeker bedrag ter recrutering van manschappen.

Uit dit huwelijk:

1  Dirrick van Rijswijck, gedoopt 3 oktober 1655 te Arnhem, begraven 1 september 1656 te Arnhem

2  Dirrick van Rijswijck, gedoopt 31 augustus 1656 te Arnhem, begraven 12 juli 1657 te Arnhem

3  Otto van Rijswijck, gedoopt 12 mei 1658 te Arnhem, begraven 20 juli 1658 te Arnhem

4  Hilleken (Helena) van Rijswijck, gedoopt 20 oktober 1659 te Arnhem. Gehuwd op 29 maart 1685 te Elden met Otto Richart van Gesperden

5  Joanna Margriet van Rijswijck, gedoopt 2 oktober 1661 te Arnhem, begraven 17 oktober 1661 te Arnhem

6  Theodora van Rijswijck, gedoopt 28 januari 1664 te Arnhem

7  Hendrina van Rijswijck, gedoopt 22 april 1666 te Arnhem

Sibilla van Rijswijck

9  Otto van Rijswijck, gedoopt 1 juli 1669 te Arnhem


1628  Hendrick van Wijckersloot, lid van de vroedschap van Utrecht (1633-1674), eerste kameraar in de vroedschap van Utrecht (1640-1642, 1660-1662), zoon van Johan Hendricksz van Wijckersloot en Sophia van Voorst, geboren 29 januari 1598 te Utrecht, overleden 13 februari 168, begraven in de Geertekerk te Utrecht (#). Ondertrouwd op 8 augustus 1641 en gehuwd op 22 augustus 1641 in de Jacobikerk te Utrecht met Johanna van Drielenburg, begraven 24 maart 1645 in de Geertekerk te Utrecht

Ondertrouwd op 8 september 1622 en gehuwd op 15 september 1622 in de Jacobikerk te Utrecht (#) met

1629  Catalijna Vosch, dochter van Jan Vosch en Catharina Pierling, geboren ca. 1600, begraven 23 september 1639 in de Geertekerk te Utrecht (#)

Op 9 oktober 1617 koopt Hendrick Jansz van Wijckerslooth een huijs aan de Catharijnestraat OZ bij de Koestraat van Geertruijt Jansz, weduwe van Hendrick Splintersz van Roijen. Belendingen ZW Anthonis Willemsz van Roijen (cuijper) en NW Henrick (de handsager). De plecht bedraagt fl 100 à 6¼%. Op 30 december 1617 koopt hij vervolgens een huijs en hofstede aan de Nieuwstraet WZ t/o de Catharijnekerck van Jan Dircksz van Hattum en Maijchgen Dircx. Belendingen ZW Aert van Steenwijck, NW Jan van Sijll. De plecht bedraagt fl 100 à 6% spruijtende uijt een renteobligatie tbv Petertgen van Wijckersloot en fl 400 tnv Aert van Steenwijck. Ten tijde van hun huwelijk in 1622 woont Hendrick van Wijckersloot in de Winsesteech en Catalijne Vosch aan het St. Janskerckhof. Op 13 mei 1624 verkopen Hendrick en Cathalina het huis aan de Nieuwstraat aan Hendrik’s zwager Willem van Nellesteijn. De plecht bedraagt fl 100 bij Jan Dircxs van Hattum (schrijnwerker) tbv Hendrik van Wijckersloot, 3 december 1617 gepasseerd.

Hendrik en Cathalijne wonen vanaf 1624 ‘onder de houtcopers’ bij de Reguliersbrug, in 1632 ‘op d’oude gragt in de Cruijwagen’, het voormalige huis van Hendrik’s ouders en sinds 1612 eigendom van Hendrik’s broer Cornelis. Hendrick van Wijckersloot en zijn vrouw Catalijne Vosch staan in 1624 vermeld in het lidmatenregister van de gereformeerd kerk.

Op 22 december 1645 sluit Hendrik een lening af van fl 500,- met 5% aan Adriaen Daniëlen Oosterlingh en zijn vrouw Anneken Gerbrandsdr op het huis “Cromhout” aan de westzijde van de Oudegracht tussen de Volre- en Geertruijdenbrug. Er rusten dan al fl 1341,- aan plechten ‘aen verscheijde partijen’. Op 28 juli 1648 verkoopt Hendrick van Wijckersloot een ‘huijsinge, hoffstede OZ Nieuwe Gracht op de hoeck van Zebeeckstraet, achter tot aan een ganck van een huijsinge ten noordzijde’ aan Bartholomeus de Moor. Op het bezit rust een plecht van fl 1000,- ten behoeve van de executeuren van het testament van Hubert Ewout van Buchel en oudteijgen van fl 0,20 ten behoeve van ’t Capittel van St. Jans.

In 1650 loopt een proces voor de schepenen-commissarissen naar aanleiding van den eisch van Jan Claess van Osch tegen Hendrick van Wijckerslooth c.s. betreffende eene schuldvordering van fl 680, 9 stuijvers en 8 penningen. Op 10 juli 1651 leent Hendrik fl 350,- met 5% ‘spruijtende uijt rekening van geleverd hout’ aan Herman Aalbertsz van Deijl en Anneke Frederixdr. De plecht berust op het huis “De Pekketel” en nu “Proefcruijsraampt” aan de westzijde van de Oude Gracht tusschen de Volre- en Geertruijdenbrug.

Op 19 februari 1662 wordt Hendrik eigenaar van 5 plechten van fl 100,- uit de erven van Mr. Joris van Nijevelt ‘elk op een huis van eigenaar Johan Blondel, kistemaecker’ aan de noordzijde van de Salenstraet. In 1667 voeren Hendrik van Wijckersloot en Cornelis van Beeck een proces tegen Anthoni de Goijer, kanunnik van de Dom, waarbij zij de teruggave eisen van twee rentebrieven, vroeger in het bezit geweest van de thesaurie van Oudmunster.

Hendrick treedt op 30 augustus 1671 op als voogd van de kinderen van zijn zoon Johan van Wijckersloot voor de overdracht van een ‘huijsinge en erve’ in de Cruijsstraet ter voldoening van het moederlijk erfdeel in plaats van overdracht van een obligatie van f 1250. Op 28 april 1676 heeft Hendrick een opschrift op het besloten testament laten plaatsen (#). Op 23 februari 1680 komen Hendrick’s kinderen samen bij notaris J. van Paddenburgh voor de opening van het opschrift van het besloten testament van Hendrick (#). De erfgenamen van Hendrick, Johan van Wijckerslooth, oud borgemeester van Rheenen, onmodige kinderen en Thijmen van Wijckerslooth, Arnold van Wijckerslooth en Sophia van Wijckerslooth en haar kinderen, dienen op 19 februari 1680 een protest in dat het begraven van Hendrick van Wijckerslooth geschiedt zonder aanvaarding van de nalatenschap (#).

In 1682 wordt tot tweemaal toe een stadsplecht uit de boedel van de overleden Hendrik van Wijckersloot overgenomen, te weten op 31 januari 1682 door Geertruijd van Solingen, weduwe van Dirck Janss van Swoll, betreffende een plecht van fl 300,- bij Adriaen van Dijck ten behoeve van Hr. Aernt van Buchel, advocaat, en Jonkheer Nicolai van Voorst. Door het overlijden van Nicolai van Voorst kwam Hendrik van Wijckersloot aan het huis, welke op 7 augustus 1681 reeds is verkocht aan Geertruijd van Solingen. Het betreft een huis en brouwerij van Adriaen van Dijck op de Hoge Koornmerckt aan de westzijde van de Oudegracht bij de Weesbrug, genaamd “De Beursse van Amsterdam”. De tweede stadsplecht is op 8 augustus 1682 door Hendrik Roek, betreffende een plecht van fl 700,- ten behoeve van Cornelis Gijsberts van Noord van 24 juni 1628, door Hendrik op 10 september 1666 verkregen van zijn zoon Thijman. De plecht rust op een ‘huijsinge en hoffstede aan de westzijde van de Lange Nieuwstraet op zuijdhoek Brand Oliesteegh (Abraham d’Oliesteegh)’. Eigenaar van het huis is Matthijs van Rhenen, zadelmaker, en Benjamina Roek. Op 16 december 1690 verkopen de erven Hendrick van Wijckerslooth bij openbare verkoping de ‘huijsinge cum annex naest de achterpoorten off uijtgangh van huijsinge de Cruijwagen’ gelegen aan de zuidzijde van Geertenkerkhof (#).

Uit dit huwelijk:

1  Johannes van Wijckersloot, medicine doctor, burgemeester van Rhenen, rentmeester van het Agnietenconvent te Rhenen, gedoopt 20 mei 1624 te Utrecht, overleden 21 september 1681. Gehuwd op 29 augustus 1653 te Bunnik (?) met Aletta van Geesbergen, overleden 26 maart 1669 te Rhenen. Gehuwd op 1 mei 1670 te Rhenen met Maria van Wijck, overleden februari 1708

Thijman van Wijckersloot

3  Catelijne van Wijckersloot, gedoopt 15 april 1627 in de Geertekerk te Utrecht, begraven 3 april 1676 in de Geertekerk te Utrecht. Gehuwd op 30 augustus 1659 in het Antoni Gasthuis te Utrecht (get: Egbert van Velthuijsen voor de bruijdegom, Heijdrick van Wijckersloot, de vader door sijn hand en advocaat Terbrugg) met Jacob van Oostweerd, gedoopt 26 maart 1637 in de Jacobikerk te Utrecht, overleden 4 september 1705, begraven in de Geertekerk te Utrecht

4  Sophia van Wijckersloot, gedoopt 17 juni 1628 in de Geertekerk te Utrecht, begraven 21 juli 1628 in de Buurkerk te Utrecht

5  Sophia van Wijckersloot, gedoopt 7 februari 1630 in de Nicolaikerk te Utrecht, vertrokken naar Nieuw Nederland. Gehuwd op 20 juli 1652 in het Antoni Gasthuis te Utrecht met Theodorus van Hamel, geboren te Den Bosch

6  Arnoldus van Wijckersloot, gedoopt 16 september 1632 in de Nicolaikerk te Utrecht, begraven (?) 13 oktober 1698. Gehuwd (?) op 12 oktober 1659 met Catharina Wessels, (?) begraven 31 januari 1702

7  Geertruijt van Wijckersloot, gedoopt 2 maart 1634 in de Geertekerk te Utrecht, begraven 27 mei 1634 in de Buurkerk te Utrecht

8  Gerard van Wijckersloot, gedoopt 5 juli 1635 in de Geertekerk te Utrecht, begraven 14 augustus 1635 in de Buurkerk te Utrecht

9  Aletta van Wijckersloot, gedoopt 22 april 1638 in de Nicolaikerk te Utrecht, begraven 25 maart 1639 in de Geertekerk te Utrecht


1630  Aelbert Huijgen Verweij, koopman, kerkmeester van Amerongen (1636), schepen van Amerongen (1644, 1646), zoon van Hugo Albertsz Verweij en Mechteld Frans van Amerongen, geboren ca. 1600 te Amerongen, overleden september 1652 te Amerongen. Gehuwd ca. 1632 met Alberta van Setten, geboren ca. 1610, overleden 1636. Gehuwd op 22 april 1638 te Maurik met Hadewich Utterweerdt, geboren ca. 1615 te Maurik, overleden > 1667

Gehuwd ca. 1625 met

1631  NN Willems van Schadijck, dochter van Willem van Schadijck en Jannetgen Jans, geboren ca. 1605, overleden 1627-1632

In 1644 is Albert Verweij bezitter van een hofstede onder Zuijlensteijn, welk goed in 1654 in het bezit is van Tijman van Wijckersloot. Op 8 juni 1647 vordert Aelbert Verweij, als vader van zijn onmondige dochter Merritgen Verweij, die voor een zevende deel erfgename is van haar grootmoeder Jannetgen Jans, weduwe Willem van Schadijck, van de andere erfgenamen overlegging van inventaris. Verweerders beweren, dat de vader geen actie kan voeren, daar hij hertrouwd is. De eis wordt toegewezen en inventaris moet aan een oordeelwijzer worden voorgelegd.

Uit dit huwelijk:

Maria Verweij


1636  Teunis Cornelisz Baars, zoon van Cornelis Baars

Gehuwd met

1637  Geertgen Huijberts van Dijck, dochter van Huijbert Rutgersz van Dijck

Op 11 februari 1665 constitueren de onmondige kinderen van Aert Rutten onder voogdij van hun moeder Maijchgen Ariens wonende te Driebergen, Cornelis Aertss van Dijck wonende te Bodegraven, Steven Aertss van Dijck wonende te Oudenrijn, Tonis Corneliss Baers gehuwd met Geertgen Huijberts wonende De Bilt, en Bastiaen Jacobss gehuwd met Jannichgen Huijberts wonende De Bilt, Peter van Resant om een huis te transporteren en kooppenningen te innen. De lastgevers zijn mede-erfgenamen van Antonia Rutgers van Dijck in leven gehuwd met Dirck Salomonss Tonis Aertss van Dijck en de echtgenote van Gijsbert Willemss Gruijters zijn ook mede-erfgenamen van Antonia Rutgers van Dijck. Koop en verkoop door Jan Beerntss c.s. aan Johan Hagenaer wordt goedgekeurd.

Op 8 mei 1665 procureren de erven Anthonia Rutgers van Dijck in leven gehuwd met Dirck Salomonsz van Arnhem, Peter Jansz van Resant weduwenaar van Metgen Rutgers van Dijck zuster wonende De Bilt, zijn kinderen, Trijntgen Rutgers van Dijck zuster weduwe Anthonis Baers wonende De Bilt, de kinderen van Aert Rutgerss van Dijck broer zijnde Thonis Aertss van Dijck, Steven Aertss van Dijck, Cornelis Aertss van Dijck, Ghijsbert Aertss van Dijck, twee onmondige kinderen bijgestaan door hun moeer Maijchgen Adriaens weduwe Aert Rutgerss van Dijck wonende Driebergen, Thonis Cornelisz Baers gehuwd met Geertgen Huijberts dochter van Huijbert Rutgersz van Dijck broer wonende De Bilt, Bastiaen Jacobsz gehuwd met Jannichgen Huijberts dochter van Huijbert Rutgersz van Dijck broer wonende De Bilt, en Gijsbert Willemsz Gruijter gehuwd met Trijntgen Huijberts dochter van Huijbert Rutgersz van Dijck broer wonende Montfoort, Anthoni Houtman notaris ’s hoffs van Utrecht om voor het gerecht van Utrecht een huis c.a. en 2 kameren te transporteren ten behoeve van Johan de Vrij te Utrecht, een huis c.a. ten behoeve van Joost Cornelisz int Velt, een huis c.a. ten behoeve van Cornelis van Lottum en een huis c.a. ten behoeve van Caspar Jansz Lemmen, schilder te Utrecht en kamer ten behoeve van Conde Adamss. De huizen zijn openbaar verkocht Dirck Salomonsz van Arnhem, in leven timmerman te Utrecht.

Uit dit huwelijk:

1  Gijsbert Teunisz Baars. Ondertrouwd op 3 juni 1667 te Zeist met Teuntjen Jans

Cornelis Teunisse Baars

3  Seijchje Teunis Baars, overleden > 19 februari 1724. Gehuwd met Joost Corneliss int Velt, overleden < 11 juni 1676. Gehuwd met Jan Peterse van Resant, overleden > 19 februari 1724

4  Oetje Baers. Gehuwd met Cornelis Wingelaer

5  Marijtje Baers. Gehuwd op 22 maart 1697 te Leiden (get: Lambertus van Soelen, bekende Steenschuijr, Hester Krom, bekende Bunnick) met Dirk Versteeg, kuiper, overleden > 26 december 1719


1638  Wijnant Arisz van Brenck

Gehuwd met

1639  Hendrina Cramers

Op 25 juni 1683 komen Wijnand Arisz van Brenk en Hendrina Cramers met attestatie van Amerongen naar De Bilt.

Op 5 januari 1686 huurt Wijnand Arisz van den Brinck, wonende De Bilt, 8 mergen lant sijnde bouw- en weijlant aan de Groenekansewech van Anthoni van der Nijpoort en Eduard van Voorst, respectievelijk raedt en out raed in de vroetschap en schepen van Utrecht. Borg staat Pieter Sintsenich. Op 11 januari 1690 huurt Wijnant een ‘huijssinge hofstede en 2 mergen lant’ gelegen aan de westzijde van de ‘Biltse Steenstraete’ van Willemina van Cesteren (#).

Uit dit huwelijk:

Maria Wijnants van Brenck


1646  Cornelis Lambertsz Brom, daghurder, weijman van de heer van Geerestein, zoon van Lambert Jansz Brom en Geertje Evertsen van Woudenberg, geboren ca. 1640, overleden ca. 1710

Huisgezinnen 1675: Cornelis Lambertsz, dachhuijder, met sijn vrouw ende 4 minderjarige kinderen. In 1686 en 1693 is Cornelis Lambertsz Brom eigenaar en bruiker van 1¼ morgen land.

Op 13 maart 1679 eist Thonis Jansz op Voskuijlen voor het dorpsgerecht te Woudenberg, betaling van Cornelis Lambertsz Brom van 11 gulden voor een gekocht beest.

Op 6 juli 1683 verklaren Lubbert Henricks en Cornelis Brom, beide wonend Woudenberg, zijnde van competenten ouderdam, op verzoek van Jean Bourgois, schout van Woudenberg, dat zijn maandag acht dagen geleden, zijn geweest ten huijse van Jacob Reijers op Davelaer. Jacob Reijers was uitgegaan, omdat de vroedvrouw die zijn vrouw in de barensnood, die zeer zwaar was, assisteerde, brandewijn had geeist. Lubbert Henricks werd geroepen door Henrick Jan Geijtenbeeck, pachter van de brandewijnen over Woudenberg, die samen met Jacob Reijers bij diens huis was met een kannetje brandewijn, met ca. anderhalf of twee kommetjes. Hij had dat de boer afgenomen en in boeten geslagen, omdat hij daarmee van Scherpenzeel kwam. In hun presentie zijn beiden twee rijksdaalders overeengekomen, op conditie dat de Schout het niet te weten komt.

Op 3 mei 1692 en 29 september 1692 eist Cornelis Brom voor het dorpsgerecht te Woudenberg betaling van Cornelis Willemsz Boon van 1 gulden 6 stuivers rest huurschuld van een hofje. Op 28 september 1693 en 21 november 1693 eist Cornelis Lambertsz Brom betaling van Melis Hendricksz van de helft van de tabak door Melis Hendricksz gekocht in 1691.

Kinderen:

1  Jan Cornelisz Brom, daghuurder, overleden ca. 1710. Gehuwd op 2 november 1684 te Woudenberg met Geertruijt van Deventer

Hendrijn Cornelisz Brom

3  Frans Cornelisz Brom. Gehuwd op 29 april 1696 te De Bilt met Cornelia Teunissen Versteeg. Ondertrouwd op 26 september 1705 te Doorn met Gerrigje Gijsberts


1656  Jan Arisz, landbouwer op Klein Landaes, geboren ca. 1615, overleden 1647-1653

Gehuwd met

1657  Willempje Elissen

1647 Jan Arisz pacht het erf Klein Landaes van Armen de Pot in Amersfoort. In de periode 1653-1668 pacht zijn weduwe Willempje Elissen dit erf.

Uit dit huwelijk:

Elis Jansz

2  Hendrick Jansz, overleden 1677-1681. Gehuwd op 2 december 1677 te Woudenberg met Jantje Evertsen van Davelaer, gedoopt 5 september 1652 te Scherpenzeel


1658  Jan Jacobsz, overleden < 26 januari 1668

Gehuwd met

1659  Luijtgen Aris, overleden < 10 december 1688

Den 28e April 1657 dat voor ons quam int Gerechte Anthonis Ghijsbertsz van Sterkenborch scholtus van Werckhoven ende Sterckenborch als volmachtichde vanden Wel Ed Heere Jacob van Baxen, Heere van Harmelreweert Haenwijck ca gecommiteerde raed ter vergaderinge van den Ed Mo Heeren Staten Slandts van Wtrecht, als bij den Ed Hove van Utrecht gestelde curateur over de persoon ende goederen vande wel E Jonkvrouwe Antonetta van Aesswijn, naergelaten onmundige dochter van wijlen den Wel Ed Heere Antonis van Aesswijn, in zijn leven lest Heere van Braeckel Sterckenborch Westenthorst en geprocureert bij Vrouwe Margareta Turck breder vermogens procuratie inden Griffie s’hooffs van Wtrecht op den 22 Martij 1656 gepasseert ende alhier vertoont ende heeft hij compt in den voorsz qualite gecedeert getransporteert ende overgegeven als hij cedeerde transporteerde ende overgaff in crachte deses aen ende ten behoeve van Jan Jacobsz, wonende onder Doorn, ende des selffs erffgenaemen seeckere hoffstede huijsinge, berch schuijr mettet bouw ende weijlandt in verscheijde parthijen onder Doorn met die Conijnwarande daer aen gelegen met een bequame steech beplant met Eijcken Heijsters alsmede het heetvelt naest Doorn aende voorsz hoffstede behoorende, ende waer om het bouw ende weijlandt groot ongeveerlijck ses en veertich mergen landts, volgens de caerte daer van onlanghs gemaeckt ende bij den voorn Jan Jacobsz in huijre vande Heerlijckheijt van Sterckenborch gebruijckt, wesende de voorsz hoffstede ende landen vorens verhaelt alleenlijcken belast boven s’heeren ongelden met een jaerlijckxen thins van vier off vijff stuijvers ten behoeve vande caple vanden Dom ende met soodanige gerechticheden ende servituijten als d’zelve sijn hebbende ende ludende, ende hij compt in qualite voorsz renunchieerde ende verteech daer van mitsgaders van alle actie rechts ende toeseggens hij compt in qualite voorsz daer aen hadde, ende mede van alle bescheijden daer van spreeckende claerlijck geheel ende al ten behoeve van als vooren, bekennende dat de cooppenn vandien voldaern ende betaelt zijn den lesten penningh met den eersten belovende hij compt als inde voorsz qualite t’voorsz goet te vrijen ende waren op de voorsz lasten ende servituijten, ende alle andere voorcommeren ende voorplechten daer van aff te doen dat wt last ende op de goederen vanden voorgemelte Joffrouw Antonetta van Aesswijn sonder arch.

Den 28e April 1657 Dat voor ons quam jnt Gerechte Jan Jacobsz wonende onder den voorsz Gerechte ende bekende hij Compt voor hem ende zijn huijsvrouw daer hij op dese tijdt blijckende geboorte bij heeft ende haer beijde Erffgen[aemen] v[er]cocht te hebben ende wel duechdelijck schuldich te zijn aen ende ten behoeve van[den] Ed: Jor Andre van Panhuijs wonen[de] binnen Wtrecht sijn Ed: erffgen[aemen] ofte den wettigen thoonder deser om de somme van drie duijsent Carolj guldens pajements naerbesz die hij Compt bekende dat hem ten vollen aengetelt zijn (spruijtende ende hercomende wt saecke van twee distincte rentobligatien bij den voorn Jan Jacobsz ten behoeve vanden voorgemelten Jor Johan Andre van Panhuijs voor desen gepasseert d’eene van date den 29e Novemb 1656 inhouden[de] een Capitael ter somme van twee Duijsent guldens, ende d’ander van date den j Martij 1657 daeraenvolgende continuerende een capitael ter somme van een duijsent gul[den] een hondert seven ende tachtich car: gul[den] en thien sts tot twintich gevalueerde stuijvers t’stuck gereeckent ofte ander goet pajement dier waerden, in der tijdt der betalinge cours ende gangh hebben[de] des Jaers Erffelijcke losrente te betalen de voorsz rente opden 28 Aprilis xvjc acht ende vijftich naestcomende ende soo voorts Jaerlijcx erffelijck ende euwelijck onder expresse reserve nochtans dat in cas den compt ofte des selffs naercomelingen de voorsz Jaerlicxe rente binnen den tijdt van ses maenden naer constitutie van[den] voorsz verschijndach komen te voldoen dat hij Compt ende zijne naercomelingen in sulcken gevalle de selve renthen Jaerlijcx sullen connen betaelen met een hondert ende vijftich caroli guldens pajements voorsz ende dit vrij gelts van alle cortingen, die wt saecke van Outschiltgelden schellinghgelden, huijsgelden, Lecendijcx ofte Hinderdamsgelden alrede tot laste vande rentheffers ingewillicht ende die noch naemaels opcomen ende ingewillicht zoude mogen worden niet tegenstaende eenige tegenwoordige ofte toecomende Ordonnantien ofte resoluijtien desen ter contrarie, de zelve voor nu alsdan ende dan voor alsnu wel expressel[ijck] renunchieerde ende deroguerende bij desen met alsulcke voorwaerden, dat hij Jan Jacobsz compt voornt ofte zijn erven de voorsz rente tot allen tijden op eenich termijn van betalinge zullen mogen lossen en affcopen met de somme van drie duijsent car: guldens pajements voorsz mette renthen die alsdan daer van verschenen ende onbetaelt zullen wesen, zijnde mede tot voordeel van[den] compt ende des zelffs naercomelingen versproocken ende geaccordeert dat hem compt ende zijne naercomelingen oock vrij zall staen de voorsz rente tot allen tijden aff te mogen lossen in drie termijnen off parthijen alse telckens met een duijsent car: guldens pajements voorsz mits telckens daer bij leggende die verschene ende onbetaelde renthen in voegen als vooren bedongen ende naer advenant vant Capitael ende des tijdts verlopen, ende verschenen Stellende voorts hij compt tot een speciael hijpoteecq ende onderpant voorde voorsz hooftsom[m]e ende Jaerlijcxe renthen vandien, seeckere hoffstede huijsinge berch, schuijr mettet bouw ende weijlandt in verscheijden parthijen onder Doorn met die Conijnwarande daer aen gelegen, met een bequame steech beplant met eijckenheijsters, alsmede het heetvelt naest Doorn, aende voorsz hoffstede behorende bij den comparant laest gecocht wt den boedel van[den] Wel Ed: Joe Antonetta van Aesswijn Erffdochter van Braeckel Sterckenborch Ca ende op huijden date deses tzijnen behoeve getransporteert verclaerde hij Compt de voorsz hoffstede ende Landerijen met geen kommer ofte lasten beswaert te wesen dan met dese jegenwoordige plecht v[er]soecken[de] hij Compt hier jnne gecondemneert ende het gestelde hijpoteecq daer vooren verclaert te worden executabel, gehoort welck beken ende versoeck hebben wij schout ende gerechtsluijden voornoemt gecondemneert ende condemneren mits desen den compt jnt gunt voorsz staet v[er]claeren[de] het voorsz hijpoteecq daer vooren executabel sonder arch.

Den 26e Januarij 1668 Dat voor ons int Gerecht erschenen ende gecompareert zijn Teunis Teunisz Cool ende Neeltgen Thomas dr echte luijden wonende in desen dorpe, de welcke (al voorens vertoont hebbende het recht vanden veertichsten penn betaelt te zijn, mitsgaders oock de reele ongelden tot date deses vervallen) Verclaerden gecedeert, getransporteert ende overgegeven te hebben, gelijck sijluijden Cederen, transporteren ende overgeven bij desen, aen ende ten behoeve van Luijtgen Aris wede van Jan Jacobsz za: seeckere huijsinge ende erve met alle ‘tgene daer in aerd ende nagelvast is, staende ende gelegen jnden voorsz Dorpe, streckende voor van het gemeene pat Noortwaerts op tot aende Schuerbergh van[den] Compten daer aende Oostzijde de Compten ende aen[den] Westzijde De Diaconi armen naest gelegen zijn, vrij goet uijtgesondert ’s heeren ongelden Daerop sij Compten ‘tselve belooffden te vrijen ende waren mitsgaders alle voorcommer ende voorplichten aff te doen als Erffcooprecht is, naer Costume vanden lande van Utrecht, Bekennen[de] vande totale Cooppenningen voldaen ende betaelt te zijn, renunchierende diensvolgende van alle actie recht ende toeseggens als sij Compten daeraen hadden, mitsgaders van alle oude brieven ende bescheijden als daervan roerende ende spreeckende zijn, alles ten behoeve vande voorn Luijtgen Aris ende haren nacomelingen, Sonder arch etc.

Den 29e Julij 1677 Dat voor ons int Gerechte Compareerden Anthonis Cooll ende Neeltgen Thomas echteluijden, Ende (al voorens v[er]toonende ‘trecht vanden 40e penninck betaelt te zijn opden 15e Meert 1671 mitsgaders de huijsgelden ende redemptiegelden tot den Jare 1676 incluijs) verclaerden gecedeert getransporteert ende overgegeven te hebben gelijck sij Compten Cederen, transporteren ende overgeven bij desen, aen ende ten behoeve van Elis Jansz van Landaes timmerman sijnen erven ende nacomelingen, den vrijen eijgendom van seeckere huijsinge ende erve met alle het getimmer ende bepotinge daerop staende, ende ‘tgene daerin aerd ende nagelvast is, staende ende gelegen in desen Dorpe Doorn Daer ten Oosten het kerckhoff ende doodenwegh, ende ten Westen d’erfgenamen van Luijtgen Aris wede van Jan Jacobsz ende de Diaconie naest gehuijst ende geerft zijn, streckende voor van het kerck wegh noort waerts op tot den Molenwegh, Opde laste van tien sts die jaerl[ijcks] op Paesschen verschijnende tot uytganck aen de kerck van Doorn voornt betaelt moeten worden, ende voorts vrij goedt uytgesondert ‘sheeren ongelden, Daer op sij Compten tselve belooffde te vrijen ende waren als erffcooprecht is, mitsgaders allen voorcommer ende voorplechten aff te doen, naer Costume vanden lande van Utrecht, Bekennende vande totale Cooppenn ten vollen verneught voldaen ende betaelt te zijn, renunchierende dienvolgende sij Compten van alle actie recht ende toeseggens als sij daer aen hadden, mitsgaders van alle oude brieven ende bescheijden als daer aff roerende ende spreeckende zijn alles ten behoeve voorsz Sonder arch etc. Present Adriaen van Ossenberch Schout Herman van Holten ende Gerrit Tijmensz Schepenen Mij present Adriaen Smits.

Den 10e December 1688 compareerde voorden gerechte van Doorn Aris Jansz voor hem selven ende mede hem sterckmaeckende voor Elisabeth Jans sijn suster mitsgaders Gerrit Goossensz, als man ende vooght van Maritgen Jans dr t’samen erffgenamen van Luijtgen Aris. Ende verclaerden sij compten gecedeert, getransporteert, ende overgegeven te hebben, gelijck sij cedeerde, transporteerden ende overgaven bij desen, aen ende ten behoeve van Adriaen van Ossenberch Schout vanden voorsz dorpe Doorn, een huijsinge ende erve, staende ende gelegen in desen dorpe, met alle tgene daerin aerdt ende nagelvast is. Streckende voor van het gemeene padt noorwaerts op tot aenden hoff van Elis Jansz, daer aende oostzijde de gemelte Elis Jansz timmerman, ende aende westzijde de diaconie naest gelegen zijn, int onderhouden vande heijninge ten oosten ende westen vant voorsz getransporteerde erve, sal den eijgenaar van dit selve erve niet gehouden zijn, nemaer alleen aen het noord eijnde int geheel te onderhouden. Voorts vrij goed uijt gesondert ‘sheeren ongelden daer voor sij compten ’tselve beloven te vrijen ende te waren als erffcoopt recht is naer costuijme vanden Lande van Utrecht gebruijckelijck. Bekennende vande totale cooppenningen verneught voldaen ende betaelt te zijn, renunchierende diensvolgende van alle actie recht ende toeseggens als sij compten daer aen hadden. Mitsgaders van alle oude brieven als daer aff roerende ende spreeckende zijn. Alles ten behoeve vanden voor gemelten Ossenberch zijnen erve ende nacomelingen ende alsoo ons Hendrick Thomsz van Waveren in desen substituijt Schout, Anthonis Cooll ende Pieter Bus Schepenen gebleecken is ’trecht vanden 40e penninck opden 6e Decemb 1684 voldaen te zijn. Desen bij ons onderteijckent opden Xe Decemb 1688. Mij present Adriaen Smits.

Uit dit huwelijk:

Aris Jansz

2  Maritgen Jans. Gehuwd met Gerrit Goossensz

Lijsje Jans


1660  Aris Jansz, schepen van Doorn (1665-1696), zoon van Jan Jacobsz en Luijtgen Aris, geboren ca. 1625, overleden > 23 november 1699. Gehuwd met Aeltie Tonis

Den 17e Augustus 1668 Dat voor ons compareerde Adriaen Dircksz van Rumpst woonende tot Driebergen ende heeft getransporteert aen ende ten behoeve van Aris Jansz woonende onder desen Gerechte den vrijen eijgendom van twee Ackertgens lants daer van den eenen groot is ontrent vier hont ende den anderen twee hondt, edoch soo groot ende cleijn als d’selve beijde gelegen zijn in Velper engh in desen gerechte, daer den voorn Aris Jansz selffs rontsom naest gelandt is, wesende thient vrij ende exempt van ongelden, daer voor hij Compt tselve landt belooffde te vrijen ende waren als erffcoop recht is naer Costume van den lande van Utrecht. Daer voor Jan Adriaensz van Rumpst wonende onder ’t Gerecht van Bunnick mede alhier comparerende, hem selven constitueerde borge als principael onder renunciatie van d’exceptie van ordere van executie ende Divisie de crachte vandien hem beduijd zijnde. Bekennende hij Adriaen Dircksz van de totale cooppanningen vant voorsz lant voldaen ende betaelt te zijn renunchierende diensvolgende van alle actie recht ende toeseggens als hij compt daer aen hadde, mitsgades van alle oude brieven ende bescheijden als daer aff roerende ende spreeckende zijn, alles ten behoeve vande voorn Aris Jansz ende sijn nacomelingen. Ende naer dien ons Schout ende Gerechte bleeck bij de hand vanden Heere ontfanger Bartholomeu de Gruijter trecht van de veertichsten penninck voldaent te zijn. Weesen wij dat desen transporte met recht stedicheijt hebben ende houden sal, sonder arch etc. Present Wijnand van Ossenberch, subst schout, Gerrit Tijmensz ende Jan Jansz Westenengh, schepenen. In kennisse van mij, Adriaen Smits.

Den 1e May 1672 Dat voor ons inden Gerechte compareerde Jan Cornelisz de Jongh (ende al voorens vertoonende ’t recht van den 40e penningh betaelt te zijn mitsgaders de reele ongelden tot date deses vervallen). Verclaerde gecedeert, getransporteert, ende over gegeven te hebben gelijck hij cedeert, transporteert ende overgeeft bij desen, aen ende ten behoeven van Aris Jansz, sijnen erven ende nacomelingen den vrijen eijgendom van twee ackertgens lants t’samen groot ontrent een halff mergen ofte soo groot ende cleijn als d’selve gelegen sijn inden Doornschen Engh boven den heeren wegh, daer aende Noort zijde den voornoemde Aris Jansz, ende aende Zuijt zijde Jan Jansz Westenengh naest gelant zijn, vrij eijgen goet sonder eenige lasten uijtgesondert ‘sheeren ongelden. Daerop hij compt tselve belooffde te vrijen ende waren als erffcooprecht is, mitsgaders alle voorcommer ende voorplichten aff te doen volgens costume vanden lande van Utrecht. Bekennende vande totale cooppenningen voldaen ende betaelt te zijn, renuncierende diensvolgende van alle actie recht ende toeseggens als hij comparant daer aen hadde mitsgaders van alle oude brieven ende bescheijden als daer van roerende ende spreeckende zijn alles ten behoeve voorsz sonder arch etc. Present Adriaen van Ossenbergh, subst schout, Aelbert Volckensz van Nijkercken ende Teunis Gerritsz, schepenen. Mij present, Adriaen Smits.

Den 31e Julij 1676 Dat voor ons quam int Gerechte Aris Jansz woonende alhier. Ende (naer dat ons gebleecken was dat den 40e penninck van dese plechte opden 17e Junij 1676 aenden ontfanger Drakenborch voldaen ende betaelt was) bekende hij compt voor hem ende sijnen erven, wettelijck ende wel deuchdelick schuldich te zijn, aen ende ten behoeve vanden Wel Edelen Geboren Heere Wijnant Schuyl van Walhorn, Domheer t’utrechts, de somme van ses hondert car gulden van xx sts ’t stuck, ter saecke van aengetelde penningen, bij den compt in goeden ganghbaren gelde ontfangen ende in sijnen oirbaer gekeert. Belovende hij compt daer van interesse te betalen tegen ses ten hondert, te weten ses ende dartich gulden jaerlijcks vrij gelts van alles, niets uijtgesondert, waer van het eerste jaer renten omgecomen ende verschenen sal zijn, den 1e Augustus XVJc seven ende tseventich, ende soo voorts jaerlijcks van jare tot jare ter effectuele aflossinge toe geduerende, die tot allen tijden sal mogen geschieden mette voorsz ses hondert gulden capitael ende de verlopen renten vandien, in goeden ganckbaren gelde, volgens de evaluatie alsdan lest binnen Utrecht gepubliceert, mits de voorsz afflossinge drie maenden te voorens bekent makende. Edoch ende welverstaende soo hij compt de voorsz rente jaerlicx compt te betalen binnen drie off ten langhsten vier maenden na den verschijndagh, dat hij alsdan sal mogen volstaen, ende de voorsz rente oock moeten aengenomen worden, met dartich gulden vrij gelts als boven, ende anders niet. Stellende hij compt tot een speciael hijpoteecq ende onderpant voort voorsz capitael ende renten vandien, seeckere ses mergen lants gelegen onder desen Gerecht van Doorn, daer den welgemelte heere Wijnandt Schuijll van Walhorn, oostwaerts, ende de heere Quaribbe, westwaerts, naest gelandt ende gelegen zijn, streckende vanden heeren Wech tot aende Bossemaet toe. Ter selver tijt compareerden mede Maeijke Jans, weduwe van zaliger Jan Gerritsz, ende Lijsgen Jans, weduwe van zaliger Peter Willemsz, beijde voor haer selven ende als moeders ende mombersche van hare respective onmundige kinderen, ende verclaerden in dier qualite te consenteren inden voorsz plechte ende vestenisse voor sooveel ’t noot sij. Ende versochten de compten int gene voorsz is, te worden gecondemneert, ende het gestelde hijpotheecq daer voor verclaert executabel. Twelck bij desen geschiet is bj Adriaen van Ossenberch, schout, Gerrit Tijmensz ende Herman van Holten, schepenen, op dato als boven. Mij present, Adriaen Smits.

Den 25e Julij 1677 Dat voor ons quam int Gerecht Aris Jansz woonende alhier. Ende (naer dat ons gebleecken was dat den 40e penn van dese plechts op den 23e Junij 1677 aenden ontfanger Drakenborch voldaen ende betaelt was) bekend hij compt voor hem ende zijnen erven wettelijck ende wel deuchdelijck schuldich te zijn, aen ende ten behoeve vanden Wel Ed Gebooren Heere Wijnand Schuijl van Walhorn, Domheer t’utrecht, de somme van vierhondert car gulden van xx stuijvers t stuck ter saecke van aengetelde penningen bijden compt in goeden ganghbaren gelde ontfangen ende in sijnen oirbaer gekeert. Belovende hij compt daer van interesse te betalen tegens 5½ gulden ten hondert, te weten twee ende twintich gulden jaerlijcx vrije gelts van alles niet uytgesondert waer van het eerste jaer renten omgecomen ende verschenen sal zijn den 26e April 1678 ende soo voorts jaerlijcks van jare tot jare ter effectuele afflossinge toe geduerende, die t’allen tijden sal mogen geschieden mette voorsz vierhondert gulden capitael ende de verloopen renten vandien in goeden ganckbaren gelden volgens de evaluatie als den lest binnen Utrecht gepubliceert, mits de voorsz afflossinge drie maenden te voorens bekent maeckende. Edoch ende welverstaende soo hij compt de voorsz renten jaerlijcx comt te betalen binnen drie off ten langsten vier maenden, nae den verschijndagh, dat hij alsdan sal mogen volstaen ende de voorsz renten oock mogen aengenomen worden met twintich gulden vrijs gelts als boven ende anders niet. Stellende hij compt tot een speciael hijptoceeq ende onder pant voort voorsz capitael ende renten van dien seeckere ses mergen lants, gelegen onder desen Gerechte van Doorn daer den welgemelten heere Wijnand Schuijl van Walhorn oostwaerts ende de heer Quaribbe westwaerts naest gelandt ende gelegen zijn streckende vanden heeren wegh tot aende Bossemaet toe. Ter selver tijt compareerde mede Maijken Jans, weduwe van zaliger Jan Gerritsz voor haer selven ende als moeder ende momberse van haer onmundige kindt, ende verclaerde in dier qualite te consenteren inde voorsz plechte ende vestenisse voor soo veel ’t noodt sij. Ende versochten de compten int gene voorsz is te worden gecondemneert, ende het gestelde hijpoteecq daer voor verclaert executabel. Twelck bij desen geschiedt is bij Adriaen van Ossenberch, schout, Herman van Holten ende Anthonis Cooll, schepenen, sonder arch etc. Mij present, Adriaen Smits.

Wij Adriaen van Ossenberch, schout, Hendrick Jansz Westenengh ende Jacob van Donselaer, schepenen van Doorn, oirconden dat voor ons compareerde de heer Louis Godin, als vader ende vooght van sijn onmundige kinderen de welcke erffgenamen zijn van Jonckheer Wijnandt Schuijl van Walhorn zaliger ende al voorens vertonende trechts van den 40e pen voldaen te zijn als mede de reele ongelden tot date dese verschenen, verclaerde te cederen transporteren ende over te geven bij desen aen ende ten behoeve van Aris Jansz sijnen erven ende nacomelingen den vrijen eijgendom van seeckere drie ackeren landt groot ontrent drie mergen, gelegen onder den gerechte van Doorn belent ten beijden zijden de voorn Aris Jansz. Streckende vanden Heeren Wegh zuijtwaerts tot aende bossemaet. Bekkende van de totale cooppenn voldaen te zijn, den lesten penn metten ersten. Belovende daeromme tselve getransporteerde te vrijen ende waren ende alle voorcommer ende voorplichten aff te doen als erffcooprecht is volgens costume vanden lande van Utrecht. Renuncierende van alle oude brieven ende bescheijden als daer aff roerende ende spreeckende zijn alles ten behoeve vrsz sonder arch etc. Den 1e Junij 1685. Mij present Adriaen Smits.

WIj Adriaen van Ossenberch Schout, Gerrit Tijmensz ende Hendrick Westenengh Schepenen tot Doorn oirconden dat voor ons compareerde Hendrick Thomasz gerechts boode ende vertoonde de procuratie ende substitutie hier naer van woorde tot woorde geinsereert. Op huijden compareerde voor mij Franciscus de With openbaer notaris bij den Edele Hove van Utrecht geeedt ende geadmitteert binnen de Stadt Utrecht residerende, oock bij de magistraet aldaer gepermitteert, ende voorde getuijgen naebenoempt Sr Joham van Baem Brouwer alhier, als speciael gemachtichde vande crediteuren vanden boedel van Jonkheer Eustachius van Quarebbe, vermogen procuratie opden 23e Augustij XVJc negen en tseventich voorden notaris Johan Andreas Becker ende getuijgen binnen Utrecht gepasseert in houdende de selve procuratie de clousule van substitutie, gelijck ons notaris ende getuijgen is gebleecken ende verclaerde uijt crachte vandien bij desen te substitueren ende machtich te maecken Hendrick Thomasz gerechts boode tot Doorn, specialijck omme te compareren voor Schout ende Schepenen van doorn voornt ende aldaer uijt de naem ende van wegen hem compt in sijn voorsz qualite te cederen, transporteren ende over te geven aen ende ten behoeve van Aris Jansz woonende tot Doorn seeckere twaelf mergen lants soo groot ende kleijn die gelegen sijn onder den voorsz gerechte inde Velperengh, ende sulcx die bij den selven Aris Jansz gebruijckt sijn geweest daer af mitsgaders van alle actie, recht ende toeseggens als hij compt in sijn voorsz qualite daeraen was hebbende ten behoeve voorsz, te renuntieren ende te verijen met belofte van vrijdinge ende waringe tot sijns comps principalen laste als erfcoop recht is naer costuijme ’s Landts van Utrecht, uijtgesondert alleen van sheeren ongelden mitsgaders vier stuijvers acht penn jaerlijcksen Tins de Heeren van den dom daer uijt competerende ende te bekennen, gelijck den compt in qualite voorsz bekent bij desen, ter saecke vande voorsz te doene transporte, volcomentlijck vernoegt voldaen ende betaelt te sijn. Belovende derato, onder verband ende submissie als nae rechten. Consenterende hier van acte die is dese. Aldus gedaen ende gepasseert binnen Utrecht ter presentie van Willem Claesz de Cruijff ende Joost ter Beeck als getuijgen hier toe versocht die de geprothocolleerde minute deses neffens den compt ende mij notaris onderteijckent hebben op den XIe Maij XVIc drie en tachtich (11 mei 1683). Onder stont quod attestor ende was onderteijckent F.d. With Nots.

Den 10e December 1688 compareerde voorden gerechte van Doorn Aris Jansz voor hem selven ende mede hem sterckmaeckende voor Elisabeth Jans sijn suster mitsgaders Gerrit Goossensz, als man ende vooght van Maritgen Jans dr t’samen erffgenamen van Luijtgen Aris. Ende verclaerden sij compten gecedeert, getransporteert, ende overgegeven te hebben, gelijck sij cedeerde, transporteerden ende overgaven bij desen, aen ende ten behoeve van Adriaen van Ossenberch Schout vanden voorsz dorpe Doorn, een huijsinge ende erve, staende ende gelegen in desen dorpe, met alle tgene daerin aerdt ende nagelvast is. Streckende voor van het gemeene padt noorwaerts op tot aenden hoff van Elis Jansz, daer aende oostzijde de gemelte Elis Jansz timmerman, ende aende westzijde de diaconie naest gelegen zijn, int onderhouden vande heijninge ten oosten ende westen vant voorsz getransporteerde erve, sal den eijgenaar van dit selve erve niet gehouden zijn, nemaer alleen aen het noord eijnde int geheel te onderhouden. Voorts vrij goed uijt gesondert ‘sheeren ongelden daer voor sij compten ’tselve beloven te vrijen ende te waren als erffcoopt recht is naer costuijme vanden Lande van Utrecht gebruijckelijck. Bekennende vande totale cooppenningen verneught voldaen ende betaelt te zijn, renunchierende diensvolgende van alle actie recht ende toeseggens als sij compten daer aen hadden. Mitsgaders van alle oude brieven als daer aff roerende ende spreeckende zijn. Alles ten behoeve vanden voor gemelten Ossenberch zijnen erve ende nacomelingen ende alsoo ons Hendrick Thomsz van Waveren in desen substituijt Schout, Anthonis Cooll ende Pieter Bus Schepenen gebleecken is ’trecht vanden 40e penninck opden 6e Decemb 1684 voldaen te zijn. Desen bij ons onderteijckent opden Xe Decemb 1688. Mij present Adriaen Smits.

Wij Adriaen van Ossenberch Schout, Cornelis Willemsz Hooghlander ende Jan van Spijckhorst Schepenen inden Gerechte van Doorn, doen cont dat voor ons quam inden Gerechte Aris Jansz wonende op ’t Zant, als man ende voocht van Aeltie Tonis, Geertie Tonis, weduwe van Tonis Gerritsz, Tonis Jansz, als getrouwt sijnde aen Jannigje Tonis, Gerrit Evertsz van Daetselaer als in huwelijck hebbende Gerrigie Tonis, ende Adriaen Tonisz bejaert jonghman wonende tot Driebergen, te samen kinderen ende erffgenamen van Tonis Tonisz ende Willempie Claes, gewesene echtelieden onder Hardenbrouck, ende verclaerde sij comparanten te cederen, transporteren ende in een volcomen eijgendom over te geven, aen ende ten behoeve van Reijertie Elis, lest weduwe van Jan Cornelisz Blanckesteijn wonende op Sterckenburgh, seeckere ontrent vijff mergen bouwlants gelegen onder desen Gerechte daer oostwaerts den Broeckwegh ende westwaerts het Geesthuijs binnen Utrecht naest geland sijn, wesende vrij allodiael goedt, met sodanige gerechtigheden en servituijten tam active quam passie daer toe specterende, renuntierende sij comparanten daer van, mitsgrs van alle actie recht en toeseggens die sij comparanten daer aen hadden ten behoeve vande voorgemelte wed Blanckesteijn ende haer erven. Bekennende mede vande totale cooppenningen vandien voldaer ende betalet te sijn. Belovende dienvolgende t voornoemde getransporteerde te vrijen en waren als erff coop recht is alleenlijck op de last van s’Heeren ongelden vorder vrij ende onbelast ende dat alles nae dat ons schout ende schepenen is gebleecken t recht vanden 40e p betaelt te sijn aenden ontfanger Baerle volgens qe van date den 23 7b 1699 mitsgrs de reele ongelden tot de voorsz Jare van 1699 in cluijs. Aldus gepast op den Gerechtscamer tot Doorn opden 23e Novemb 1699.

Kinderen:

1  (?) Jan Aertsen van Hoevelaak


1662  Jacob Jacobsen, geboren ca. 1630

Gehuwd met

1663  Trijntje Willems, geboren ca. 1630

Uit dit huwelijk:

Annigje Jacobs van de Woert

2  Maegje Jacobs van de Woert. Gehuwd op 17 mei 1696 te Driebergen met Arien Aertse van Leersum, geboren te Doorn

3  Wouter Jacobsz van de Woert


1664  Jasper Teunisse Cool, schepen van Everdingen, Zijderveld en Goilberdingen, kerkmeester te Zijderveld, zoon van Thonis Dircksz Cool en Heijltje Jaspers, geboren ca. 1645, overleden > 1683

Gehuwd met

1665  Maria Meertens, geboren ca. 1645, overleden < 9 december 1721

Op 9 december 1721 vindt de boedelverdeling plaats van Jasper Teunisse Cool en Maria Meertens. Hun dochter Heijlje Jaspers Cool erft een hofstede bestaande uit een huis, 2 bergen, 2 schuren en 4½ morgen kennip- en weiland op Lang Bolgerijen, 4 morgen wei- en hooiland op Boeicop, 3 morgen weiland op Acquoy en 1 morgen 2 hont bouwland op Zijderveld. Het laatstgenoemde land is nog voor 2 jaar verhuurd voor 14 gulden per jaar. Samen de overige erfgenamen krijgt zij het ‘brougereetschap bestaende in ketel, kuijp, koelbak, rooster en wat daer toe verder behoort’. Aan de erfgenamen van lot B moet zij 200 gulden uitkerken.

Uit dit huwelijk:

Maarten Jaspersen Kool

2  Heijltje Jaspers Kool, geboren ca. 1670, begraven 26 februari 1736 in de kerk te Zijderveld. Gehuwd op 9 augustus 1691 te Zijderveld met Maerten Jansz de Raad, landbouwer / veehouder, schepen en president-schepen van Everdingen, Zijderveld en Goilberdingen (1694-1714), overleden 1716-1721

3  Aartje Jaspers Kool. Gehuwd op 1 mei 1698 te Zijderveld met Herbert Hermensz Alting, geboren te Meteren

4  Teunisje Jaspers Kool, gedoopt 21 januari 1677 te Zijderveld

5  Teunis Jaspersz Cool, schepen van Everdingen en Zijderveld, gedoopt 19 mei 1678 te Zijderveld, begraven 8 augustus 1737 in de kerk te Zijderveld. Gehuwd op 24 mei 1711 te Hei- en Boeikop met Sijgje Barendz Peijserman, begraven 31 mei 1748 te Zijderveld

6  Joost Jaspersz Kool, gedoopt 21 januari 1682 te Zijderveld

7  Siligjen Jaspers Kool, gedoopt 24 juni 1683 te Zijderveld


1668  Willem Meertensz, zoon van (?) Merten Willemsen en Maijken Peters

Kinderen:

Meerten Willemsen

2  Laurens Willemsen, gedoopt 5 maart 1676 te Zijderveld, overleden 1676-1685

3  Joost Willemsen, gedoopt 22 december 1678 te Zijderveld

4  Ingen Willems, gedoopt 22 februari 1680 te Zijderveld. Gehuwd op 10 mei 1705 te Zijderveld met Govert Joosten, gedoopt 4 december 1681 te Zijderveld

5  Gerrigje Willems, gedoopt 18 februari 1683 te Zijderveld

6  Lau Willemsen, gedoopt 4 januari 1685 te Zijderveld. Gehuwd op 23 april 1713 te Zijderveld met Neeltje Hendriksen Peiserman

7  Marijken Willems, gedoopt 1 december 1689 te Zijderveld. Gehuwd op 27 april 1710 te Zijderveld met Claas Meiersen, geboren te Hei- en Boeikop


1670  Joost Govertsen, zoon van Govert Joosten en Aaltje Cornelis, geboren ca. 1640, overleden 1681-1688

Gehuwd met

1671  Ariaantje Joosten. Gehuwd op 2 december 1688 te Zijderveld met Aart Cornelissen van Wijk

Uit dit huwelijk:

Cornelia Joosten

2  Govert Joosten, gedoopt 4 december 1681 te Zijderveld. Gehuwd op 10 mei 1705 te Zijderveld met Ingen Willems, gedoopt 22 februari 1680 te Zijderveld


1672  Melis Coenen Tucker, herbergier, schepen van Hagestein (1663, 1667), zoon van Coen Jansz, geboren ca. 1625, overleden > 7 februari 1685. Ondertrouwd op 28 oktober 1649 en gehuwd op 14 november 1649 voor het gerecht te Hagestein (#) met Jannichgen Claes Uijttewael, geboren ca. 1625, overleden 1663-1666. Gehuwd < 21 juli 1681 met Aeltie Hendrix

Ondertrouwd op 14 oktober 1666 en gehuwd op 13 november 1666 voor het gerecht te Hagestein (#) en op 9 november 1666 RK te Vianen (#) met

1673  Heijltje Hendricks van Vorn, geboren ca. 1635, overleden 1670-1681

Zij wonen bij de Biesemolen onder Hagestein.

Op 25 januari 1664 staan Alphert Aertsz van Helsdingen wonende te Helsdingen bij Vianen, Melis Coenen Tucker wonende te Hagesteijn, en Adriaen Willemsz de Vor wonende te Hagesteijn, borg voor Jacob Aertsen van Helsdingen bij diens schuldbekentenis van f 550 aan Arnoud Drakenburch. Op 29 maart 1664 constitueert Cornelis de Pauw, coorncoper, Adriaen Willemsz de Vor en Melis Coenen Tucker tot transport van plecht van f 3000 ten behoeve van Johanna van Suijlen van Natewisch.

Op 1 juni 1667 is een schuldbekentenis opgesteld waarin Melis Coenen Tucker, wonende in het lant van Hagesteijn, bekent schuldig zijn aan Ernst van Zuijlen van Natewisch, f 825-9-0 vanwege pachtschuld van een hoeve onder Vianen. Op 8 juni 1667 geeft Melis Coenen, vorige huurder, toestemming tot het verhuren van een hoeve lants, groot 16 mergen bouw- en weijlant, genaamd Slijtershoef, gelegen op het Hoge Lant onder Vianen, door Ernst van Zuijlen van Natewisch aan Arien Arienss van Tienhoven.

Uit dit huwelijk:

Jan Melissen Tucker

2  Hendrick Melissen Tucker, gedoopt 28 oktober 1670 RK te Vianen (get: Aeltie Hendrix), overleden > 17 oktober 1733


1674  Willem Harmansz Buijser, kruidenier, zoon van Harman Willemsz Buijser en Mechtelt Jacobs van Herwijck, geboren ca. 1620, overleden 28 september 1692, begraven op het Geertekerkhof te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 1 september 1650 en gehuwd op 17 september 1650 in het Antonius Gasthuis te Utrecht (#) met

1675  Maria van Putten, patrones van de vicarie in de Collegialekerk te Gorinchem (1657), dochter van Balthazar Jansz van Putten en Johanna Geleijns, geboren ca. 1625, overleden < 8 juli 1679. Ondertrouwd op 12 juni 1636 te Utrecht en gehuwd op 26 juni 1636 te Zeist met Peter Buijser, deurwaarder ’s hooffs van Utrecht, begraven 21 februari 1648 te Utrecht

Op 5 juli 1634 stelt Willem Harmanss Buijser zijn testament op. Hij benoemt zijn grootmoeder Cunera Harmansdr van Valckesteijn tot erfgenaam. Na het overlijden van zijn grootmoeder successie op neef Peeter Janss Buijser en nicht Aeltgen Jans Buijser. Op 27 november 1634 wijst Cunera Harmans, weduwe van Willem Janss Buijser, prelegaat toe aan Willem Harmanss Buijser, zoon van Harman Buijser, en bepaling met betrekking tot het verband op de erfporties van de kinderen van beide haar overleden zonen (verwijzing naar het testament van dd 10 oktober 1629). Op 2 mei 1639 stelt Cunera Harmans van Valckenborch, wonende in de Joffrouwenstraet te Utrecht, haar testament op. Zij benoemt tot erfgenamen Willem Harmanss Buijser, zoon van Harman Buijser en Mechtelt van Harwijck, de kinderen van Johan Buijser en Hillichgen van Wijck, Peeter Buijser en Aeltgen Buijser.

Op 2 februari 1641 herroept Jannigen Geleijns de beschikkingen ten gunste van haar dochter Maria van Putten. Op 24 maart 1641 benoemt Baltazar van Putten zijn zoon Jacob van Putten en dochter Maria van Putten tot erfgenaam, op last van lijftocht van de langstlevende. De kinderen van Johan van Putten ontvangen f 1200-0-0 ter voldoening van legitieme en trebellianieke portie met benoeming van langstlevende tot executeur en met uitsluiting van de weeskamer. Op 14 december 1641 stelt Baltazar van Putten het testament op ten gunste van zijn zoon Jacob van Putten en dochter Maria van Putten. De huijsinge, kelder, bodem en boort aan de Oudegraft gaat naar Maria van Putten. De eerder gemaakte lijftocht van de langstlevende blijft van klacht. Maria van Putten mag het huis niet vervreemden of belaten, na haar dood moet het naar haar kinderen gaan en bij ontbreken van kind of kinderen naar naaste verwanten. De kinderen van zoon Johan van Putten ontvangen f 1200-0-0 ter voldoening van legitieme en trebellianieke portie met benoeming van Godert van Dael, raad ordinaor hof van Utrecht, tot executeur naast langstlevende met benoeming van langstlevende tot voogd. Op 16 januari 1646 wijst Johanna Geleijns, weduwe van Balthazar van Putten, prelegaten toe aan haar dochter Maria van Putten,gehuwd met Peter Buijser deurwaarder hof van Utrecht, en aan Peter van Putten, zoon van haar overleden zoon Johan van Putten, en toewijzing legaten aan Peter Buijser en Willem Buijser. Op 21 december 1647 benoemt Peter Buijser, deurwaerder hove van Utrecht, gehuwd met Maria van Putten, wonende op ’t hoff, Andries van Wijck, Johan Strick en Willem Buijser tot voogd over het onmondig na te laten kind naast langstelevende.

Op 7 juli 1642 procureert Willem Buijser zijn neef Pieter Buijser om zijn uitstaande renten, actiën en kredieten te ontvangen. Op zelfde datum benoemt Willem Harmanss Buijser tot erfgenaam Pieter Buijser, zoon van Jan Willemss Buijser, met substituuterfstelling. Op 2 januari 1649 benoemt Willem Hermanssen Buijser tot erfgenaam Maria van Putten, weduwe van Pieter Buijser met verwijzing naar het testament van 7 juli 1642.

Op 23 maart 1648 verklaren Johanna Geleijns en Maria van Putten, patronessen van de vicarie, dat een perceel land in Asperen, genaamd De Colven, behoort tot een vicarie in de collegiale kerk te Gorinchem, welke vicarie bezeten wordt door hun onmondige (klein)zoon Johan Buijser. Op 1 september 1650 worden de huwelijksvoorwaarden opgesteld voor het huwelijk tussen Willem Buijser en Maria van Putten, weduwe van Peter Buijser in leven deurwaarder ’s hooffs van Utrecht. De akte is gepasseerd te Utrecht ten huize van Johanna Geleijns, weduwe van Baltazar van Putten, moeder van de aanstaande bruid.

Op 4 oktober 1652 stelt Peter van Putten, zoon van Johan van Putten, een codicil op voor de toewijzing van legaten aan grootmoeder Johanna Geleijns, weduwe van Balthasar van PUtten, alsmede aan Maria van Putten, gehuwd met Willem Buijser, en Anna Dircx, weduwe van Thomas Lie. Op 22 november 1654 verleent Johanna Geleijns, weduwe van Balthazar van Putten, wonende aan de Nieuwecamp te Utrecht, aan Willem Buijser, gehuwd met Maria van Putten, garantie voor een plecht groot f 600-0-0 op huis ’t Spiegel aan de oostzijde der Oudegracht tussen de Gaardbrug en de Romerburgerbrug ten behoeve van Anthonis Soll en echtgenote, welk huis ontslagen wordt van die plecht.

Op 25 augustus 1655 benoemt Willem Buijser, gehuwd met Maria van Putten, crudenier te Utrecht, wonende aan de Oudegraft tegens over de Volderbrugh, Johan van Eijckelsbeeck en Cornelis van Cleeff als voogd over onmondige na te laten kinderen en erfgenamen naast langstlevende. Op 24 januari 1657 constitueert Maria van Putten, dochter van Balthazar van Putten en Johanna Geleijns, Johan de Jonge en Johan Brandijn, beide advocaet hove van Hollant, om de vicarie in de Collegiekerk te Gorinchem, waarvan zij patronis is, te confereren op Willem Buijser als opvolger van zijn neef Johan Buijser, zoon van Peter Buijser. Op 14 februari 1657 stellen Willem Buijser en Maria van Putten, wonende te Utrecht bij d’Volrebrugh, hun testament op. Zij geven lijftocht aan de langstlevenden, met benoeming van de langstlevende alsmede Johan van Dijckelsberck, advocaat hof van Utrecht, en Cornelis van Cleeff tot voogden. Op 14 juli 1673 en 16 december 1673 wijst Willem Buijsert, cruijdenier te Utrecht, legaten toe als codicil bij het testament.

Op 25 mei 1657 machtigt Peter van Putten, zoon van Johan van Putten in leven erfgenaam van Peter van Blijenburch, Willem Buijser om de plaatsen of beurzen voor studenten, door erflater, in leven deken van de Horst en in die kwaliteit patroon, gefundeerd in het S. Pauscollege te Leuven, te dirigeren en te beschermen. Op 5 oktober 1657 machtigt Peter van Putten, zoon van Johan van Putten in leven erfgenaam van Peter van Blijenburch, Willem Buijser om Henricus Vuijsting, student te Leuven in het College van ’t Varcken en zoon van advocaat Peter Vuijstingh, te nomineren om alle voordelen en faciliteiten te genieten die behoren bij de fundatie van beurzen voor studenten in het St. Pauscollege te Leuven, waarvan Peter van Blijenburch, in leven deken van de Horst, wettelijke patroon was. Op 21 februari 1665 benoemt Peter van Putten, zoon van Johan van Putten in leven successieve erfgenaam van Peter van Blijenberch, zijn oom Willem Buijser, gehuwd met Maria van Putten wonende te Utrecht, om het bewind te voeren over de beurzen die Peter van Blijenberch in het Pauscollege te Leuven gefundeerd had als patroon en presentator in de kwaliteit van deken van Ter Horst.

Op 20 april 1660 benoemt Willem Buijser, cruijdenier te Utrecht, Willem Willemss, smit te Woudenberch, en Jan Willemssen van Woudenberch, cursoir cleijne rolle ’s lants van Utrecht, om voor het gerecht van Woudenberg de helft van een huis, hof en hofstede met de helft van 6 scharen weide te transporteren ten behoeve van Mattheus Willemss van Langelaer en Jannichgen Willems van Langelaer, kinderen van Willem Mattheuss van Langelaer en Jacomina van Triest. Op 22 september 1666 verkopen Willem Buijser en Mattheus en Johanna van Langelaer, de kinderen van Willem Mattheuss van Langelaer en Jacomina van Triest, een huijsinge, hoff ende hoffstede met 3 schaaren weijdens op de gemeente in het gerecht Woudenberch, aan Isbrandt Gijsbertss Knoppert.

Op 20 februari 1661 benoemen Adriaen Splinterss wonende te Amersfoort, Anna Adriaens moeder laatst weduwe Maes Corneliss, Adriana van Putten en Aert van Meerlo, stiefvader van Adriana van Putten en gehuwd met Geertruijt van Broeckhuijsen moeder van Adriana van Putten, Anthonis Lambertssen, Henrick Rutgerss, Willem Buijser en Cornelis van Cleeff om namens hen de magistraten van Utrecht en Amersfoort te verzoeken om huwelijkse proclamatie of geboden te laten aantekenen betreffende het huwelijk tussen Adriaen Splinterss en Adriana van Putten en om toestemming tot het solemniseren van dat huwelijk. Op 27 april 1663 benoemt Willem Buijser, gehuwd met Maria van Putten, Jan Davidtss, vleijschhouwer te Vianen, om te Asperen of elders al dan niet rechtens landpachten en ongelden te innen van Bastiaen Thielmanss van Glabbeeck, wonende te Asperen.

Op 7 september 1674 huren Bernt Post, Guert Post en Willem Buijsert een huijsinge, hoff en kelder aan de Oudegracht ontrent de Volrebrugge. Op 8 juli 1679 verwerpt Gerrit Post, molenaer te Utrecht, gehuwd met Mechtelt Buijser dochter van Maria van Putten en Willem Buijser, de nalatenschap van Maria van Putten. Op zelfde datum verkoopt Willem Buijser, weduwenaar van Maria van Putten, aan zijn schoonzoon Gerrit Post, molenaer, gehuwd met Mechtelt Buijser, een huijssinge c.a. aan de oostzijde van de Oudegraft tusschen de Romerburgerbrug en de Gaertbrug.

Op 24 augustus 1682 leent Willem Buijser, schoonvader wonende te Utrecht, zijn schoonzoon Gerard Post, weduwenaar van Mechtelt Buijser wonende te Utrecht, f 400 vanwege een lening, zijnde een deel van de koopsom van het huis Het Spiegel.

Willem woont in 1692 in het Barbara Gasthuijs.

Uit dit huwelijk:

1  Mechtelt Buijsert, gedoopt 13 juli 1652 te Utrecht, overleden 15 april 1680, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd op 31 maart 1673 te Utrecht met Gerard Post, molenaar, grutter, overleden > 6 maart 1705

2  (?) Maria Willems Buijsert


1676  Floris Dircksz Cool, zoon van Dirck Teunisz Cool en Peterken Claes Deventer, geboren ca. 1621, overleden ca. 1667

Gehuwd met

1677  Neeltje Geerlofs Hartigh, dochter van Geerlof Ariensz den Hertogh en Neeltje Hendricks, geboren ca. 1625, overleden < 1667

Uit dit huwelijk:

1  Peterken Floris Cool

Geerlof Florissen Cool

3  Dirck Florissen Cool. Gehuwd met Annichjen Cornelis. Gehuwd op 30 juni 1680 te Schoonderwoerd met Gijsbertje Jans. Gehuwd met Maeijcken Reijers Sterk

4  Maeijcken Floris Cool

5  Roelof Florisz Cool


1678  Leendert Jansz Damme (alias Smittie), meester smid, zoon van Jan Jansz Damme en Marijke Leenderts Pijl, geboren ca. 1620 te Alblasserdam

Gehuwd op 3 maart 1647 te Alblasserdam (#) met

1679  Neeltje Jans Stout, dochter van Jan Pietersz Stout en Bastiaentje Cornelis Redelijckheijt, gedoopt 15 februari 1626 te Alblasserdam

NB: De doopdata van Neeltje en van de kinderen zijn overgenomen van een andere genealogie. Ik heb zelf niet de doopakten van Alblasserdam van voor 1688 kunnen vinden.

Uit dit huwelijk:

1  Jan Leendertsz Damme, gedoopt 5 januari 1648 te Alblasserdam

2  Bastiaentje Leenderts Damme, gedoopt 11 juli 1649 te Alblasserdam

3  Neeltje Leenderts Damme, gedoopt 15 oktober 1651 te Alblasserdam

4  Maijken Leenderts Damme, gedoopt 31 mei 1654 te Alblasserdam

5  Jan Leendertsz Damme, gedoopt 28 april 1658 te Alblasserdam

Marrigje Leenders Damme


1720  Anthonis Claesz Worff, zoon van Claes Willemsz Worff, overleden > 15 mei 1664

Anthonis woont in ’t Nedereijnd te Jutphaas. Links een afbeelding van Jutphaas in 1646 (Bron: J.P. Six / collectie Het Utrechts Archief / 200590).

Op 6 september 1634 is Antonis Claesz Worff, samen met zijn vader Claes Willemsz Wurff, broers Lambert Claesz en Gerrit Claesz en neef van vader Jan Lenertsz, bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden van zijn zuster Annichgen Claes met Cornelis Lambertsz. Cornelis wordt bijgestaand door zijn broer Gerrit Lambertsz en vriend Cornelis Willemsz Montfoort. Ingna DIrx, moeder van de bruidegrom, ondertekent mede. In de marge: kwitantie dd 26-3-1636 voor ontvangst van fl 1000-0-0 en notitie dat op 26-3-1636 door de vader van de bruid akte is gepasseerd ten behoeve van de bruidegrom.

Op 15 mei 1664 is Anthonis Claess een van de 14 constituanten die Peter van Sompeecken machtigen tot het protesteren bij het hof tegen het benoemingsbeleid met betrekking tot schepenen van de vrouwe van Jutphaes.

Uit dit huwelijk:

Willem Thonisz van der Woff

2  Cornelia Anthonis Worff, non, begraven 24 mei 1742 RK te Jutphaas

3  Maria Anthonis Worff


1722  Hillebrand Cornelisz Drost, zoon van Cornelis Hillebrantsz Drost en Aeltgen Harmens, overleden 14 oktober 1698 te Jutphaas (#)

Gehuwd met

1723  Burgje Jans

Op 31 januari 1658 sluit Artus van Brederode een akkoord met Hillebrant Cornelis van Drost, nopende het gebruik van de landerijen van Eversteijn te Jutfaas die door Artus wordt verhuurd.

Op 25 juni 1663 huurt Hillebrant Drost een huijsinge ende bouwhuijs in het Nedereijnt van Jutphaes, aent huijs Eversteijn, alsmede 20 mergen bouw- ende weijlant mitte boomgaerden, 7 mergen bouw- en de weijlant, en 5 mergen weijlant te IJsselvelt van Artus van Brederode. Op 1 juli 1676 huurt Hillebrant Drost 18 mergen bouw- en weijlandt in het Nedereijnde van Jutfaas voor het huijse van Eversteijn, van Christina van Straeten, gehuwd met Henricus Bothenius, gecommitteerde in den raad van staten. De huur wordt verlengd op 22 maart 1686 en 21 november 1691. In 1692 ontstaat onenigheid over de begrenzing van het land van Hillebrant Cornelisz Blanckesteijn en van Jacoba Teelingh van Berckhout, weduwe van Frederick de Wael van Vronesteijn. Op verzoek van haar attesteren op 1 maart 1692 Gerrit Gijsen, Willem de Groot, Egbert de Cruijff en Peter Thoniss Noordeloos over genoemde begrenzing. Op dezelfde datum attesteert op haar verzoek Dirck Adrianss van Vollenvelde over een stukje braakliggend land, dat nooit gediend heeft als een uitweg voor Hillebrant Corneliss.

Op 10 mei 1667 koopt Herbert Cornelisz Verhoeff, weduwenaar van Adriaentjen Jans van Zuijlen en wonende op de Hellingh buijten de Tollesteechpoort, Cornelia Herberts Verhoeff, onmondige dochter, uit uit de boedel van haar ouders. Cornelia wordt bijgestaan door haar voogden Hillebrant Cornelisz Drost, oom wonende te Jutphaes, en Adriaen Adriaensz van Dijck, oom wonende aent Clapheck.

Op 17 december 1669 sluiten Henrick Cornelisz van Bunnick, Gerrit Jansz Deurgeot en Hillebrant Drost, ten eenre, en Peter Stevensz van Leersum, ten tweede, een akkoord over aanvulling van het verkoopbedrag door de eerste partij tot 3/4 van het koopbedrag dat tweede partij heeft betaald en hoopt te beuren ter zake getimmer, bepotinge en beplantinge staande op het Klaphek van Jacob van Santen, drost der stad en baronnie van IJsselstein. De tweede partij zal genoemde bepotinge en dergelijke bij restitutie van aankoopsom van f 600 transporteren aan zijn zwager Adriaen Adriaensz van Waeij.

Op 10 november 1675 sluit Hermen Corneliss van Rhijn, gehuwd met Neeltgen Anthonis van Schaijck eerder weduwe van Goijert Janss van Roijen, een akkoord met de onmondige kinderen van Goijert Janss van Roijen en Jannichje Cornelis Drost, genaamd Cornelis van Roijen en Peter van Roijen, over de verdeling van de nalatenschap van Goijert Janss van Roijen en Jannichje Cornelis Drost en ten aanzien van de goederen uit de nalatenschap van grootmoeder Maeijchje van Schaijck. Cornelis en Peter van Roijen worden bijgestaand door hun voogden Hillebrant Corneliss Drost en Claes Janss van Roijen.

Op 3 februari 1683 assisteert Hillebrand Cornelisz Drost, vader, bij de huwelijkse voorwaarden van zijn zoon Cornelis Hillebrantss Drost, wonende aan het Nedereijnde van Jutfaas, en Gijsbertgen Peters van Cattenbroeck, onmondig en geassisteert door haar stiefvader Evert Janss van Rossum, gehuwd met Grietgen Stoffels weduwe van Peter Dirckss van Cattenbroeck. Op 17 april 1694 assisteert Hillebrand Cornelisz zijn nicht Maria Geurts van Nijendijck bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden met Stoffen Peters van Cattenbroeck.

Op 20 december 1684 ontvangt Hillebrant Drost van Dirck Jansen van Rossum, 1/12 part erfdeels in een plecht van fl 1000 gevestigd op de korenmolen buiten de Weerd omtrent de Knolbrug, hem aanbestorven door overlijden van zijn oom Cornelis Dircksen van Rossum, te Maarssen overleden.

Op 16 maart 1689 staat Hilbrant Cornelissen Drost, samen met Cornelis Cornelissen van Otterspoort en Neeltje Cornelis, eerder weduwe van Jan van Schaijck, borg voor Gerrit Hilbrantss van Schaijck bij de huur van een hofstede c.a. en 12 mergen lant met gras van Strijkviertel en Heijcoppercade.

Op 7 januari 1699 benoemen de erven Hillebrand Cornelissen Blanckesteijn alias Drost, genaamd Cornelis Hillebranden Blanckesteijn, Gerrid Hillebranden Blanckesteijn en Johannes Hillebranden Blanckesteijn, Gerard Bredie schout tot Jutphaes tot openbare verkoop van diverse obligaties etc uit de nalatenschap van Hillebrand Cornelissen Blanckesteijn.

Uit dit huwelijk:

1  Cornelis Hillebrandsz Blanckesteijn, begraven 28 januari 1734 RK te Jutphaas. Gehuwd op 19 februari 1682 te Jutphaas met Gijsbertje Pieters van Cattenbroeck

2  Gerrit Hillebrandsz Blanckesteijn, overleden 1701-1705. Gehuwd op 18 oktober 1687 te Jutphaas met Krijntje Jans van Schaijk. Gehuwd op 6 februari 1701 te Driebergen met Jannigje Gerrits van Putten

Cornelia Hillebrandts van Blankensteijn

4  Johannes Hillebrandsz Blanckesteijn, begraven 26 juni 1742 RK te Jutphaas. Gehuwd met Ariaantje Jans van Schaijk


1724  Gijsbert Jansz Middelweert

Kinderen:

1  Jan Gijsen van Middelwaert, landbouwer op De Haer, buurmeester van Themaat, schepen van Oudenrijn en Heicop, overleden 1715. Gehuwd in 1670 met Gijsbertje Jans Veen, overleden 1683. Gehuwd in 1683 (huwelijkse voorwaarden 10 november 1683) met Merrigje Pieters

2  Aaltje Gijsberts Middelwaert, overleden < 8 augustus 1699. Gehuwd op 23 april 1671 te Zuilen met Jan Woutersen van Luchtenburgh, overleden < 8 augustus 1699

3  Adriana Gijsberts Middelweert, begraven 4 september 1719 te Jutphaas. Gehuwd in 1671 met Jan Joosten de Cruijff, overleden 30 juli 1718 te Werkhoven

Cornelis Gijsen Middelweert


1726  Jacob Aertsz van Stekelenburg, bleker, zoon van Aert Willemsz van Steeckelenburgh en Emmichie Cornelis Ram, geboren ca. 1645, begraven 23 september 1709 in de Nicolaikerk te Utrecht (#). Gehuwd op 4 april 1668 voor het gerecht te Utrecht met Harmentje Cornelis van Schaicx, begraven 12 december 1670 te Utrecht

Gehuwd op 24 juni 1671 voor het gerecht te Utrecht (#) met

1727  Aaltje Jans van Zoelen

Op 8 september 1679 benoemen Jacob Aartsz van Steeckelenburch, bleijcker wonende buijten de Tollesteechpoort, en Aaltje Jans van Zoelen de langstlevende tot voogd over hun na te laten onmondige kinderen en erfgenamen.

Op 19 april 1688 stelt Gerard de Roij de notaris ’s hoofs van Utrecht Pieter Leegburgh aan ’tot invordering van verschuldigde pacht, revenuen en huurpenningen bij Cornelis Arisz van Stekelenburgh en zijn broer Jacob Arisz van Stekelenburgh mitsgaders Adriaen Willemsz van Sijll, hovenier, terzake huur van zijn bleekveld en andere landerijen om aflossingen te doen van nog te bevestigen plecht van fl 1600-0-0 op voornoemd vast goed. Op 15 augustus 1688 insinueert Hugo de Roij, wonende te Rotterdam, dat Jacob Aertsz van Steeckelenburg en Cornelis Aertsz van Steeckelenburgh, blekers, de huur van twee blekerijen en een stuk land aan hem zullen hebben te voldoen. Daarbij wordt verwezen naar een testament van 8 februari 1679 waarin de onroerende goederen op hem gedevolveerd zijn door het overlijden van Gerrit de Roij en door Henricus Regius de Roij nagelaten. Op 18 september 1688 verlengt Jacob Aertss van Steeckelenburgh de huur van een bleijckerije met huijsing c.a. gelegen aan de Cingel tussen de Tollesteechpoort en Catharijnenpoort. Hij verlengt opnieuw de huur op 7 januari 1702. Verhuurder is dan Willem van Cooten de Roij.

Op 16 augustus 1688 leent Jacob Aertss van Steeckelenburgh een bedrag van f 900 aan Jasper Stoffelsen van Everdingen. Op 20 augustus 1696 wordt het bedrag terugbetaald. Op 12 april 1698 leent Jacob een bedrag van f 600 aan Cornelis Hermanss de Groot met cassatie op 18 september 1700.

Op 25 juni 1689 is een protest opgesteld door Gerrit Aertsen van Grimmelichuijsen gehuwd met Emmichie Cornelis van Steeckelenburgh, Maijechien Cornelis van Steeckelenburgh en Aertien Cornelis van Steeckelenburgh. Het begraven van vader Cornelis Aertsz van Steeckelenburgh geschiedt zonder aanvaarding van de nalatenschap. Het protest geldt ook voor de nalatenschap van de eerder overleden moeder Geertien Lubberts. Op 23 augustus 1689 verwerpen Gerrit Aartsen van Grimmelickhuijsen gehuwd met Emmichje Cornelis van Steeckelenburch, voerman buijten Tollesteechpoort, de onmundige kinderen van Gerrit Aartsen van Grimmelickhuijsen en Emmichje Cornelis van Steeckelenburch, Maeijchije Cornelis van Steeckelenburch, en Aartje Cornelis van Steeckelenburch, bijgestaan door voogd Jacob Aartsen van Steeckelenburch, de nalatenschap van hun vader Cornelis Aartsen van Steeckelenburch, in leven weduwenaar van Geertje Lubberts.

Op 9 maart 1693 koopt Jacob Aertsen van Steeckelenburgh van Peter Crom een huijsinge ende hofstede mette helfte van van vier hont lants buijten de Tollesteechpoort, op de last van een jaarlijkse erfpacht ten behoeve van Jacob Proeijs.

Op 28 maart 1693 verwerpt Jacob van Steeckelenburgh de nalatenschap van zijn moeder Emmichie Vereem, in leven weduwe van Aert Willemsz van Steeckelenburgh.

Uit dit huwelijk:

1  Jan van Stekelenborgh. Gehuwd op 6 juli 1709 voor het gerecht te Utrecht met Joosje Tielemans van Rossum

Maria van Stekelenburg

3  NN van Stekelenburg, overleden 14 november 1687, begraven te Utrecht


1760  Reijer Janse Copier, zoon van Jan Dirkse Copier en Aeltje Reijers van Zuijdam, geboren ca. 1625

Gehuwd ca. 1650 met

1761  Gerbregt Berents Tucker, dochter van Bernt Gerritssen Tucker, geboren ca. 1625

Uit dit huwelijk:

Jan Reierssen Copier

2  Gerrit Reijersen Copier, geboren ca.1651, overleden > 6 mei 1711. Ondertrouwd op 13 mei 1677 en gehuwd op 3 juni 1677 te Vianen met Hendrikje Willems Holl, overleden > 6 mei 1711

3  Barent Reijersen Copier, geboren ca. 1652. Gehuwd op 1 mei 1687 te Hei- en Boeikop met Maeijcke Peters Oirschot

4  Marijtje Reijers Copier, geboren ca. 1654. Gehuwd op 3 februari 1683 te IJsselstein met Jacob Reijers van Stuijvenberght


1762  Willem Arissen Hol, geboren ca. 1630, overleden 1684-1687. Ondertrouwd op 1 augustus 1673 en gehuwd op 7 augustus 1673 te Vianen met Aeltjen Jans Tucker

Gehuwd < 1656 met

1763  Annigje Gerrits van Nes, dochter van Gerrit Huijchensz van Nes en Ariaentie Cornelis, geboren ca. 1630, overleden 1667-1673

Op 19 juli 1656 worden de huwelijkse voorwaarden opgesteld van Huijch Gerritss van Nesch, bruidegom, en Annichgen Dirckxdochter de Kock, bruid. Huijch Gerritss wordt geassisteerd door Adriana Cornelisdochter moeder weduwe van Gerrit Huijgenss van Nesch wonende ’t Wael, Cornelis Gerritss van Nesch broer, Willem Adriaanss Hol zwager, en Gijsbert Wttewael, neef. Op 29 januari 1664 worden de huwelijkse voorwaarden opgesteld van Huijch Gerritss van Nesch, bruidegom wonende Cothen, en Cornelis Jelis van Werchoven, bruid. Huijch wordt geassisteerd door Cornelis Gerritss van Nesch, broer, Willem Adriaanss Holl, zwager, en Gerrit Stevenss van Roijen, zwager. Op 19 oktober 1667 worden de huwelijkse voorwaarden opgsteld van Cornelis Gerritss van Nesch, bruidegom wonende ’t Waal, en Anna de Ridder. Cornelis wordt geassisteerd door Huijch van Nesch, broer, Willem Adriaanss Holl, zwager, en Gerrit Stevenss van Roijen, zwager.

Op 9 maart 1687 sluiten Cornelis Gerritss van Nes, zoon, wonende ’t Wael, en de erven Annichie Gerrits van Nes, in leven weduwe van Willem Arissen Hol, een akkoord over de nadere voldoening van resterende goederen uit de boedel van Ariaentie Cornelis. Als erven van Annichie Gerrits van Nes zijn genoemd Gerrit Reijerss, gehuwd met Henrickie Willems dochter, Jan Reijerss, gehuwd met Aeltie Willems dochter, en Neeltie Willems, dochter 20 jaar oud. Naar de erven van Annichie Gerrits van Nes gaat 4 mergen lants in het gerecht Rietvelt, belendend de Waelsekerck. Tevens wordt Cornelis Gerritss van Nes ontslagen uit de voogdij, met kwitantie dd 12-10-1689.

Uit dit huwelijk:

1  Henrickje Willems Hol. Gehuwd < 28 maart 1679 met Gerrit Reijersz

Aeltje Willems Hol

3  Neeltje Willems Hol, gedoopt (?) 21 januari 1667 RK te Vianen (get: Maijke Teunis)


1774  Jan Brienen, zoon van Briene Jansz en Geertie Gijsberts, geboren ca. 1665 te Zijderveld. Gehuwd op 21 september 1684 te Zijderveld met Maaiken Jans, overleden 1686-1688

Ondertrouwd op 3 november 1688 te Zijderveld (#) met

1775  Geertje Cornelis van Gent

Uit dit huwelijk:

1  Geertje Jans, gedoopt 29 maart 1692 te Zijderveld

2  Arien Jansz, gedoopt 21 januari 1694 te Zijderveld

3  (?) Cornelia van Gent


1776  Hendrik Pietersz van Loon, zoon van Pieter van Loon, geboren ca. 1658 te Almkerk

Gehuwd op 5 december 1680 te Benschop met

1777  Christina Cornelis van Zijl, dochter van Cornelis Jansz van Zijl en Hilligje Aarts de Lange, geboren ca. 1661 te Benschop

Uit dit huwelijk:

Jan Hendriksz van Loon


1780  Claes Petersz van Loon, zoon van Pieter van Loon, geboren ca. 1640 te Almkerk, overleden 14 november 1688 en begraven 15 november 1688 te Benschop

Gehuwd op 13 december 1668 te Benschop met

1781  Aefje Cornelis van Zijl, dochter van Cornelis Jansz van Zijl en Hilligje Aarts de Lange, geboren ca. 1645 te Benschop, overleden 23 augustus 1688 en begraven 28 augustus 1688 te Benschop

Uit dit huwelijk:

1  Willemijntje Claes van Loon, gedoopt 20 november 1669 te Benschop. Gehuwd met Theunis Ariensz Trekan, gedoopt 20 maart 1701 te Polsbroek

2  Jacobus Claesz van Loon, gedoopt 26 februari 1671 te Benschop

3  Jannechje Claes van Loon, gedoopt 18 augustus 1672 te Benschop

4  Margrietha Claes van Loon, gedoopt 23 augustus 1674 te Benschop (get: Catharina Cornelisse van Zijl), overleden 1674-1676

5  Margrietha Claes van Loon, gedoopt 26 maart 1676 te Benschop (get: Catharina Cornelisse van Zijl)

Peter Claeszen van Loon

7  Johannes Claesz van Loon, gedoopt 31 augustus 1679 te Benschop (get: Catharina Cornelisse van Zijl)

8  Hillechje Claes van Loon, gedoopt 31 juli 1681 te Benschop

9  Cornelis Claesz van Loon, gedoopt 18 augustus 1683 te Benschop (get: Pieternella Cornelisse van Zijl)

10  Willem Claesz van Loon, gedoopt 1 april 1685 te Benschop (get: Pieternella Cornelisse van Zijl)

11  Marijtje Claes van Loon, gedoopt 5 juni 1687 te Benschop (get: Pieternella Cornelisse van Zijl). Gehuwd op 29 augustus 1714 te Benschop met Pieter Aelbrechtsz van Rietveld, gedoopt 21 jamnuari 1683 te Benschop


1782  Arie Jansz Blanken, zoon van Jan Adriaensz Blancken en Willemken Leenderts, gedoopt 24 augustus 1656 te Brakel (get: Dirck Leendertsen, Reijmer Adriaens) (#)

Gehuwd met

1783  Willempje Cornelis, overleden > 20 oktober 1715

Uit dit huwelijk:

Beligje Ariens Blanken

2  Willemijn Ariens Blanken, gedoopt 5 april 1685 te Brakel (get: Wilmken Leenders, Adriaentje Jans, Mathijs Jansen Blancken)

3  Cornelis Ariensz Blanken, geboren ca. 1686. Gehuwd op 9 november 1719 te Polsbroek met Bastiaantje Joosts Stuijvenberg

4  Jan Ariensz Blanken, gedoopt 8 augustus 1688 te Benschop (get: Teuntie Jans). Gehuwd op 19 januari 1710 te Benschop met Aaltje Jacobs Graves, gedoopt 8 januari 1682 te Benschop, overleden 1719-1723. Gehuwd op 3 januari 1723 te Oudewater met Neeltje Koppelaar

5  Adriaantje Ariens Blanken, gedoopt 21 december 1690 te Benschop (get: Maria Luijten van der Tol, huisvrouw van Leendert Blanken)

6  Jannigje Ariens Blanken, gedoopt 2 april 1693 te Benschop (get: Teuntie Jans Blancke), overleden 1715. Ondertrouwd op 1 maart 1715 te Lopik en gehuwd op 17 maart 1715 te Benschop met Maarten Burgersz Oskamp, geboren < 1690 te Seventer, gedoopt te Willige Langerak

7  Arie Ariensz Blanken, gedoopt 3 november 1695 te Benschop (get: Maria Luijten van der Tol)

8  Johannes Ariensz Blanken, gedoopt 3 november 1695 te Benschop (get: Teuntie Jans Blancke)


1784  Leendert Aartsz Stighter, zoon van Aert Dircksz Stichters en Maijken Pieters, gedoopt op 11 oktober 1637 te Hoornaar (#) (get: Arien Jans Stichters, Jan Dircks, Mijns Hermans), overleden ca. 1705 te Hoogblokland. Gehuwd met Jenneke Ariens, overleden > 1707

Kinderen:

Aart Leendertsz Stigter

2  Neeltje Leenderts Stigter, gedoopt 23 maart 1679 te Meerkerk

3  Arij Leendertsz Stigter, gedoopt 19 september 1680 te Meerkerk, overleden > 1726. Gehuwd op 22 april 1707 te Hei- en Boeikop met Metje Petersdr Peel, gedoopt 9 september 1688 te Zijderveld, overleden > 1726

4  Jan Leendertsz Stigter, gedoopt 1 april 1683 te Meerkerk


1804  Gijsbert Marcelisz de Goijer, rekenmeester, kerkmeester (1680), zoon van Marcelis Jansz en (?) NN Gijsberts, begraven 17 mei 1695 op het kerkhof te Veenendaal

Gehuwd met

1805  Willemijntje van Schadijck, overleden > 23 oktober 1698. Gehuwd met Herman Fransz. Gehuwd 1694-1698 met Jan Aertsz van Delwijnen

Verklaring van de veenraden te Veenendaal dd 16-08-1694: Gijsbert Marcelisz de Goijer, als in houwelijck hebbende Willemijntje van Schadijck, die tevoorens getrouwt is geweest aen Herman Fransz. Op 23 oktober 1698 certificeren de veenraden Jan Aertsz van Delwijnen, in het laatste van den jaere 1696 van de stadt Asperen is coomen woonen alhier in onsen dorpse van Venendael aen de Gelderse zijde, en getrouwt met Willemijntje van Schadijck, seeckere weduwe alhier van wijlen Gijsbert Seelen.

Morgentalen Veenendaal: Gijsbert Seelen in het voorseide stuck twee mergen. Dese twee mergen verboeckt op Marcelis Gijsbertsz, naergelate soone van Gijsbert Seelen, ende sulcx op sijn versoeck en in desselffs presentie op den 7en februarij 1701.

Luid- en begraafgelden Veenendaal: 1695: 17en dito is begraven Gijsbert Seelen op het kerckhoff, ontfangen f 1-12-8.

Uit dit huwelijk:

1  Marcelis Gijsbertsz

Henrick Gijsbertsen


1812  Jan Gijsbertsen op Lambalgen, zoon van (?) Gijsbert Hermens van Lambalgen en Weimgen Jansen van Landaes, geboren ca. 1615 te Scherpenzeel, overleden 1670-1673

Gehuwd op (?) 1 januari 1639 te Renswoude met

1813  Ytje Gerrits, geboren ca. 1620, overleden > 5 maart 1683

Lidmaten Scherpenzeel: 1657 Jan Gijsberts op Lambalgen, 11 april 1658 IJttien Jans huisvrouw Jan Gijsbertsen.

Jan Gijsbertsen koopt in 1666 ‘seeckere huijsinge, hof ende hofstede, bergh ende schuijr, mitsgaders bepotinge ende beplantine daer op staende ende vorders met alle sijne toebehoren, en al ’t gene daer in aert ende nagelvast is, oock mette landerijen daer aen behoorende sijnde t’ samen vijff gedeelte van ’t Arff ende goet genaemt Groot Ravenhorst’ onder Renswoude en blijft zelf tot na 1670 op Groot Lambalgen wonen. Zijn vrouw verhuist na zijn dood wel naar Ravenhorst. Er is geen sluitend bewijs dat Jan Gijsbertsen de zoon is van Gijsbert Hermens. Jan woont op Groot Lambalgen, terwijl Gijsbert op Klein Lambalgen woonde.

In het lidmatenregister van Scherpenzeel is in 1657 vermeld ‘Jan Gijsberts, op Lambalgen’, op 11 april 1658 is vermeld ‘IJttien Jans, huisvrouw Jan Gijsbertsen’, en in 1673 is vermeld ‘Ytje Gerrits, weduwe van saliger Jan Gijsbertsen, nu wonende onder Renswoude’.

In 1683 wordt Ietge Gerrits, weduwe Jan Gijsbertsz voor het gerecht gedaagd door de erven Willem Rijcksz en Annitgen Rijcks. Zij moet 100 gulden betalen van een lening die haar man had geleend van Aelbert Soenen toen hij het erf Ravenhorst in augustus 1667 van hem kocht. Willem Rijcksz en Annitgen Rijcks hadden deze lening geerfd van Albert Soenen. Eetge Gerrits, weduwe Jan Gijsbertsz, contra Willem Willemsz c.s. Gijsbert Jansz wegens zijn moeder IJetge Gerrits levert antwoord in scriptis (5 maart 1683, dorpsgerecht Renswoude).

In 1716 eist Toon Jansen , voor zich en namens de erfgenamen van zijn moeder IJtgen Gerrits, weduwe Jan Gijsbertsz, gewoond hebbende op Ravenhorst, betaling van een obligatie van 100 gulden verschuldigd door Thijs Cornelissen en Faesgen Cornelis, afgesloten op 19 juli 1674.

Uit dit huwelijk:

1  Theuntje Jans, geboren ca. 1640 te Scherpenzeel

2  Gerrit Jansen (van ’t Broeck), geboren ca. 1645, overleden 6 februari 1679 te Scherpenzeel. Gehuwd op 11 december 1670 te Scherpenzeel met Geertje Rijcksen van de Vliert, gedoopt 1 maart 1647 te Renswoude, overleden > 1714

3  Hendrik Jansz, gedoopt 16 mei 1652 te Scherpenzeel, overleden < 1664

4  Gijsbert Jansz Ravenhorst, geboren ca. 1658, overleden 14 september 1700 te Renswoude. Gehuwd op 18 november 1683 te Renswoude met Phijgje Sanders van Ravenhorst, gedoopt 17 november 1661 te Renswoude, overleden 29 juni 1691 te Renswoude. Gehuwd op 14 februari 1697 te Renswoude met Geertruidt Willems, geboren ca. 1660 te Renswoude, overleden > 1709

5  Jacopien Jans, gedoopt 30 januari 1659 te Scherpenzeel. Gehuwd op 29 april 1677 te Scherpenzeel met Jan Adriaensen. Gehuwd op 18 maart 1688 te Scherpenzeel met Gerrit Jacobsz van Blotenburg, overleden 1718-1719

6  Teunis Jansz, gedoopt 14 juli 1661 te Scherpenzeel, overleden 20 maart 1720 te Renswoude. Gehuwd op 1 april 1689 te Leersum met Merritje Morren

Hendrik Jansen van Ravenhorst

8  Jannetien Jans, gedoopt 1 juli 1666 te Scherpenzeel

9  Cornelis Jansz (van de Nap), gedoopt 16 februari 1670 te Scherpenzeel, overleden 14 januari 1720 te Renswoude. Gehuwd op 24 december 1699 te Renswoude met Teuntje Jans, gedoopt 6 juni 1675 te Renswoude


1816  Cornelis Brandsen, zoon van (?) Brant Cornelissen van Geijtenbeek en Jangen Toenissen, geboren ca. 1615, overleden 9 maart 1674 te Renswoude (#)

Gehuwd ca. 1650 met

1817  Meijnsje Adriaensen van Langelaar, dochter van Adriaen Mattheusen van Langelaar en Maria van Triest, geboren ca. 1625 te Renswoude, overleden 17 juli 1673 te Renswoude (#)

Cornelis en Meijnsje zijn in 1649, 1652, 1657 en 1669 ingeschreven in het lidmatenregister van Renswoude. Cornelis Brantsz woont in 1662 op de Schekkermeent in Renswoude. Op 18 juni 1662 koopt bij de boerderij “De Grote Dashorst” die in Renswoude gewoonlijk “De Rouwe Hofstede” werd genoemd.

Uit dit huwelijk:

1  Brant Cornelisz, gedoopt ca. 1650 te Renswoude, overleden 1 december 1689 te Rensoude. Gehuwd op 3 april 1687 te Renswoude met Jantien Jacobs van Voort, gedoopt 3 juli 1664 te Scherpenzeel

2  Aris Cornelissen, geboren ca. 1652. Ondertrouwd op 22 april 1683 en gehuwd op 13 mei 1683 te Veenendaal met Stijntje Melissen van Voorthuijzen

3  Teuwis Cornelisz, gedoopt 16 mei 1658 te Renswoude

4  Jan Cornelissen van Geitenbeek

5  Jantje Cornelis, gedoopt 10 maart 1661 te Renswoude

6  Hendrick Cornelisz, gedoopt 28 januari 1663 te Renswoude. Gehuwd op 17 oktober 1697 te Renswoude met Otje Phaas, gedoopt 25 juli 1669 te Scherpenzeel

7  Cornelis Cornelissen, timmerman, gedoopt 24 september 1665 te Renswoude, overleden 1718 te Scherpenzeel. Gehuwd op 9 augustus 1705 te Lunteren met Marrijtje Everts, gedoopt 16 oktober 1681 te Lunteren, overleden > 1719

8  Maichje Cornelis, gedoopt 25 april 1669 te Renswoude, overleden 21 november 1693 te Scherpenzeel. Gehuwd op 29 januari 1682 te Renswoude met Maas Segers, gedoopt 26 september 1652 te Scherpenzeel, overleden 3 augustus 1700 te Scherpenzeel

9  Lydia Cornelis, gedoopt 25 april 1669 te Renswoude

10  Peter Cornelisz, gedoopt 1 mei 1671 te Renswoude, overleden 14 juli 1710 te Woudenberg. Ondertrouwd te Scherpenzeel en gehuwd op 6 maart 1698 te Renswoude met Claasje Jans, geboren ca. 1670 te Lunteren, overleden 1727


1820  Rijck Woutersz Cooij, brouwer te Kockengen, overleden > 12 februari 1692

Gehuwd met

1821  Lijsbeth NN

In 1688 zijn in het lidmatenregister van Kockengen opgenomen Rijck Woutersen brouwer en Lijsbeth sijn huijsvrouw (#).

Op 11 september 1690 vindt de overdracht plaats van vee en bouwgereedschap ter voldoening van arbeidsloon van Rijk Woutersz Cooij aan zijn zoon Aert Rijcksz Kooij, na arbitrage door de buren Gerrit Claesz Poth en Jan Willemsz Pannekoeck (#). Op 12 februari 1692 huren Rijck Woutersen en Aert Rijcken van Gerard van Rossem, comparerende in de riddeschappe van Utrecht, een huijsinge, hoffstede en 16 margen lants in het gerecht van Oucop bij Ter Aa.

Uit dit huwelijk:

1  Metje Rijcken Kooij. Gehuwd met Dirck Jansz van Hengel

Aert Rijcksen Kooij


1828  Evert van Woudenberg

Kinderen:

1  Jan Evertsen van Woudenberg, geboren te Woudenberg, begraven 12 oktober 1714 te Driebergen. Gehuwd op 28 oktober 1677 te Driebergen met Maegje Cornelis

Geertje Evertsen van Woudenberg

Gerrit Evertsen van Woudenberg

4  Gerritje Everts van Woudenberg. Gehuwd op 4 november 1688 te Woudenberg met Frans Jansz Brom

5  Rijk Evertsen van Woudenberg, geboren te Woudenberg, overleden > 1 maart 1710. Gehuwd op 6 januari 1695 te Driebergen met Neeltje Ariens van Reumst, geboren ca. 1650 te Driebergen


1832  Peter Barten, landbouwer op De Eng te Maarn (tot 1672), daghuurder (1675), landbouwer op Birkesteijn te Maarn (1693), zoon van Bart Petersz, geboren ca. 1625, overleden 1705 te Maarn. Ondertrouwd op 26 februari 1660 te Amerongen en gehuwd te Woudenberg met Willempje Jans. Gehuwd met NN

Gehuwd met

1833  Fransje Gerrits, overleden < 26 februari 1660

Peter Barten is vermeld op het overzicht van weerbare mannen van 23 augustus 1642, als vervanger van zijn vader. Het overzicht is samengesteld door de Maarschalk van Eemland. Hij is gewapend met een roer, een primitief geweer.

Vanaf 1648 is Peter vermeld als pachter op de boerderij De Eng onder Maarn, waar hij is opgegroeid. Eigenaar is Evert Lubbertse. Hij is vermeld als gebruiker in het register van slaperdijkgeld uit 1653 en het oudschildgeld uit 1656. In 1672 vallen de Fransen de Nederlanden binnen. Groepen Franse soldaten trekken plunderend rond. Op de Eng in Maarn staan een tiental boerderijen waarvan er drie in brand worden gestoken, waaronder die van Peter Barten. In het aangrenzende Maarsbergen zijn zelfs acht boerderijen vernield. Daarop trekt Peter met zijn gezin naar Woudenberg en gaat wonen aan de Wetering, ten zuiden van het dorp. In 1675 is hij daar vermeld  voor de aanslag van familiegeld “Peter Berten dachhuijrder met sijn vrouw ende vijf kinderen onmundich”, te betalen nihil. In 1693 pacht hij boerderij Birkesteijn in de Birk te Maarn van jonkheer Karel Godin, samen met zijn broer Evert Barten (zie afbeelding links, HUA Archief Domkapittel, mv nr 914-1, detail). In 1696 is dit vermeld in het oudschildgeld. Peter is in 1698 en 1720 opnieuw aangeslagen voor familiegeld in Leusden dorp, in 1698 voor een bedrag van 2 guldens en 15 stuivers en in 1705 voor 4 guldens en 10 stuivers. Later in 1705 vindt opnieuw een aanslag van familiegeld plaats, dan op Peter’s zoon Hendrick Petersen.

Uit dit huwelijk:

Bart Petersz


1834  Aris Jansz van Wolfswinkel, landbouwer op de Wolfswinkel (1654), zoon van Jan Arisz en Geusje Willems, gedoopt 26 december 1613 te Scherpenzeel (#), overleden > 14 april 1667. Gehuwd op 17 maart 1647 te Barneveld met Geertje Jans van Oteler, geboren te Barneveld, overleden 1650-1653

Gehuwd op 13 augustus 1654 te Renswoude (#) met

1835  Oetjen Hermens, geboren ca. 1630, overleden > 8 april 1666

Aris Jansz woont in 1647 op de Wollefswinkel te Renswoude. In het overzicht van slaperdijkgeld uit 1653 is vermeld “Erris Jansz Swart, weduwenaar, wonende op Klein Wolfswinkel”. Hij is in 1664 eigenaar van 1/3 deel van Groot Ravenhorst te Renswoude. Aris en Oetjen zijn in 1666 vermeld als lidmaat in Renswoude (#).

Uit dit huwelijk:

1  Hermen Arisz van Wolfswinkel, gedoopt 20 mei 1655 te Renswoude

Geertje Aris van Wolfswinkel

3  Geusje Aris van Wolfswinkel, gedoopt 23 februari 1662 te Renswoude

4  Grietje Aris van Wolfswinkel, gedoopt 14 april 1667 te Renswoude


1840  Herman Beerschoten

Kinderen:

Hendrik Hermansz Beerschoten

2  Nelligje Harmansse van Beerschoterveld, begraven 7 oktober 1715 te Driebergen. Gehuwd op 30 april 1676 te Driebergen met Thonis Jansz van Dijk. Gehuwd op 19 augustus 1688 te Driebergen met Jan Theunisz (Parlé)


1842  Arien Petersz van Hoeve, zoon van Peter Dircksz van Hoeve, geboren ca. 1635, overleden 1679-1682

Ondertrouwd op 17 juni 1660 en gehuwd op 10 juli 1660 in het Anthonijgasthuis te Utrecht (#) met

1843  Jaentje Pauls van Eijk, dochter van (?) Pouwels Bastiaenssen van Eijck en Grietje Aelberts, geboren ca. 1640

Op 20 september 1682 benoemen de erven van Peter Dircksz Hoeven, in naam Dirck Petersz Hoeve, de onmondige kinderen van Arien Petersz Hoeve, en Geertruijd Reijerts de procureur ’s hoofs van Utrecht, Henrick Vijand, om vordering te innen op de erven Teesgen Cornelis, weduwe van Tijman Janssen. Peter Dircksz Hoeven was voogd over Geertruijd Reijerts.

Op 18 november 1702 vindt de scheiding plaats van de boedel van Jannichien Anthonis van Toorn, dochter van Tonis Hendriksz van Toorn en Fijchien Pauls van Eijck. Erfgenamen zijn de kinderen van Seger Jacobsz en Fijchien Hendricks van Toorn, de kinderen van Arien Petersz van Houven en Jaentie Pauls van Eijk en Adriaen Cornelisz van Houven, wonende te Seijst. De erfenis bestaat uit een huijsinge ende hofstede en diverse stukken land, dat allen wordt gekocht door Anthonis Corsz van Colenberch, gehuwd met Gerrichien Segertsz. Drie dagen ervoor, op 15 november 1702, hebben Paulus Arisz van Houven en Hendrick Arisz van Houven, afstand gedaan van de helft van hun aandeel in de nalatenschap van hun nicht Jannichien Anthonis van Toorn, te behoeve van Adriaen Cornelisz van Houven. Op 25 november 1702 verkopen de erfgenamen vee, veldgewas, gereedschappen, inboedel en huisraad aan Philip Cornelisz van Cauwenhoven. Op 1 november 1703 tekenen Paulus Arisz van Hoeven, Hendrik Arisz van Hoeven en Adriaen Cornelisz van Hoeven een kwitantie voor ontvangst van hun aandeel in de erfenis.

Op 9 mei 1711 vindt de scheiding plaats van de restant van de boedel van de (groot)ouders tussen Paulus Arisz van Hoeven, wonende te De Bilt, Hendrick Arisz van Hoeven, wonende te De Bilt, en Cornelis Jansz van Pappelendam, als echtgenoot van Dirckie Dircks van Hoeven dochter van Dirck Arisz van Hoeven, wonende te De Bilt. De rest van de boedel bestaat uit ses ende een halff mergen bouw ende weijland aan de Veenwech onder Oostveen naar Paulus en Hendrick Arisz van Hoeven, en de helffte van drie mergen hoij ende weijland in de nederste Tienhoven off Ruijgenhoek naar Cornelis Jansz van Pappelendam en Dirckie Dircksz van Hoeven.

Uit dit huwelijk:

1  (?) Mariegje Ariens van den Hoeve

2  Dirck Arissen van der Hoeve, overleden 1689-1690. Gehuwd op 24 november 1689 te De Bilt met Hendrikje Cornelisse de Waal

3  Paulus Aartse van Hoeven, overleden > 1712. Gehuwd op 24 oktober 1697 te De Bilt met Neeltje Aartse Baars, overleden > 1712

4  Hendrick Arisz van Houven


1844  Jacob Wouters van Bredesteeg, geboren ca. 1600, overleden > 1650

Gehuwd met

1845  Neeltje Hendriks, dochter van Hendrik NN en Oetje NN, geboren ca. 1600, overleden > 1650

In het lidmatenregister van Zeist is in 1650 aangetekend Jacob Woutersen en Neeltje Hendrks sijn huijsvrouw, en Oetje haar moeder (#).

Uit dit huwelijk:

1  Bastiaen Jacobsz van Bredesteeg, overleden < 10 november 1674. Ondertrouwd op 9 juli 1659 te Zeist en gehuwd te De Bilt met Jannichgen Huijberts van Dijk, overleden < 10 november 1674

Wouter Jacobsz van Bredesteeg


1848  Jan van Dijk

Kinderen:

Huijbert Jansz van Dijk

2  (?) Willem Jansz van Dijk. Gehuwd op 31 oktober 1675 te Driebergen met Fijgje Everden van Croonenburgh

3  (?) Thonis Jansz van Dijk, overleden 1683-1688. Gehuwd op 30 april 1676 te Driebergen met Nelligje Harmansse van Beerschoterveld, begraven 7 oktober 1715 te Driebergen

4  (?) Lijsbeth Janse van Dijk. Ondertrouwd op 11 augustus 1678 te Doorn en gehuwd op 25 augustus 1678 te Driebergen met Jan Jansse Haerman

5  (?) Marrigjen Jans van Dijk. Gehuwd op 4 april 1681 te Driebergen met Hendrik Evertsen van Cronenburgh


1852  Maes Hendricksen. Gehuwd met (?) Fijtjen Cornelis. Gehuwd 25 februari 1699 te Barneveld met Gerritjen Beerts

Gehuwd met

1853  Hillitje Gijsberts, overleden < 25 februari 1699

Uit dit huwelijk:

1  Anna Maas van Corlaar, geboren te Nijkerk. Gehuwd op 18 april 1675 te De Vuursche met Jan Geurtsen. Gehuwd op 15 oktober 1682 te De Vuursche met Arien Petersen Heunen. Gehuwd op 16 december 1714 te De Vuursche met Peter Otten van Renswoude

2  Maesje Maas van Corlaar, geboren te Nijkerk. Gehuwd op 18 april 1680 te De Vuursche met Dirck Willemse Stael

Hendrik Maessen van Corlaar


1864  Mor Rutgerssen, zoon van Rutger Berentsen, geboren ca. 1620 te Barneveld

Ondertrouwd op 28 september 1645 en gehuwd op 26 oktober 1645 te Barneveld (#) met

1865  Jannetjen Gerrits, dochter van Gerrit Hendrickx, geboren ca. 1620 te Lunteren

Uit dit huwelijk:

1  Enijeke Morren, gedoopt 31 mei 1648 te Barneveld

2  Evert Morren, gedoopt 2 december 1649 te Barneveld

3  Rutger Morren, gedoopt 16 maart 1651 te Barneveld

4  Rijck Morren, gedoopt 17 oktober 1652 te Barneveld

5  Wouter Morren, geboren ca. 1660. Ondertrouwd op 13 januari 1684 en gehuwd op 29 (?) januari 1684 te Barneveld met Willemtje Melissen, geboren te Barneveld

Hendrick Morren


1870  Cornelis Jansz

Gehuwd met

1871  Aeltjen Everts

Uit dit huwelijk:

Marritje Kornelissen


1874  Aris Petersen Raijmaker, rademaker te Scherpenzeel, overleden > 25 oktober 1679

Kinderen:

1  Willem Arissen, gedoopt 10 november 1644 te Scherpenzeel

2  Willemtgen Arissen, gedoopt 28 mei 1646 te Scherpenzeel

3  Peter Arissen, gedoopt 7 juli 1653 te Scherpenzeel

Petertje Arissen


1876  Jan Petersen, zoon van Peter Hendricksz en Grietjen Thonis, geboren ca. 1630

Gehuwd op 17 juli 1653 te Barneveld (#) met

1877  Gerbrecht Aerts, dochter van (?) Aert Gerritsz van Vossen en Aeltjen Willems, geboren ca. 1630

Uit dit huwelijk:

1  Grietje Jans. Gehuwd op 19 november 1679 te Barneveld met Evert Reijersz

2  Hendrikje Jans. Gehuwd op 5 november 1682 te Otterlo met Leins Hendriksen

3  Tuenisien Jansen, gedoopt 22 februari 1663 te Barneveld

Teunis Jansen

5  Aelt Jansen, gedoopt 1 september 1667 te Barneveld

6  Aeltien Jansen, gedoopt 30 januari 1670 te Barneveld. Gehuwd op 12 februari 1698 te Barneveld met Dirck Gijsbertsen

7  Peter Jansz, gedoopt 28 mei 1676 te Barneveld


1878  Hendrick Petersz, van Esschoten onder Otterlo

Gehuwd met

1879  (?) Weijmpje Willems

Hendrick Petersz en Weijmpje Willems zijn in 1690 lidmaat te Otterlo.

Uit dit huwelijk:

1  Peter Hendriksen. Ondertrouwd op 30 oktober 1681 en gehuwd op 20 november 1681 te Otterlo met Jantje Jans, geboren te Meulunteren

Aaltjen Hendricks

Geertjen Hendricks. Ondertrouwd op 3 juli 1698 te Otterlo en gehuwd op 24 juli 1698 te Nijkerk met Gijsbert Jansz, geboren te Nijkerk


1904  Otho van Snellenberg, chirurgijn, zoon van Jan Otten van Snellenbergh en Catrina Jans van Kervel, gedoopt 5 maart 1637 in de Nicolaikerk te Utrecht (#), overleden > 16 februari 1704

Ondertrouwd te Westbroek (#) en gehuwd op 17 oktober 1669 te De Vuursche (#) met

1905  Margareta Baerken, geboren ca. 1645, overleden > 1684

Op 8 april 1682 huurt Oth van Snellenberch, cirurgijn te Westbroeck, een huijsinge c.a. in Westbroeck, van Henrick Jacob van Tuijl van Serooskercken. Op 16 februari 1704 koopt Oth van Snellenbergh, chirurgijn te Westbroeck, van Reijnoud Gerard van Tuijl van Serooskercken, een erff aan de zuidzijde van de Kerckdijck te Westbroeck.

Het graf van Mr. Otto van Snellenberg is aanwezig in de kerk van Westbroek in het begin van de 18e eeuw.

Uit dit huwelijk:

1  Catharina Otten van Snellenberg, gedoopt 2 oktober 1670 te Westbroek. Gehuwd op 1 november 1698 in het Antoni Gasthuis te Utrecht met Barent van Garmen, overleden 1701-1706. Gehuwd op 28 juli 1706 in de Domkerk te Utrecht met Antoni den Hartog, geboren te Ameide

2  Joannis Otthen van Snellenberg, gedoopt 28 januari 1673 te Westbroek

3  Lammerken Otthen van Snellenberg, gedoopt 24 december 1676 te Westbroek

4  Lijsbetjen Otthen van Snellenberg, gedoopt 7 juli 1678 te Westbroek

5  Joananda Otthen van Snellenberg, gedoopt 10 augustus 1679 te Westbroek, begraven 10 augustus 1679 te Westbroek

Hermanus Otthen van Snellenberg

7  Antonia Otthen van Snellenberg, gedoopt 8 juli 1683 te Westbroek, overleden 1683-1684

8  Antonia Otthen van Snellenberg, gedoopt 31 augustus 1684 te Westbroek


1906  Bastiaen Claesz de Clerq, in dienst bij de VOC, zoon van Claes Cornelisz de Clerq en Bastiaentje Bastiaense, gedoopt 27 oktober 1644 te Vreeswijk (#), overleden > 23 april 1699. Gehuwd op 19 mei 1689 te Vreeswijk met Margriet Janse van Helden

Ondertrouwd op 5 mei 1677 en gehuwd op 27 mei 1677 te Vreeswijk (#) met

1907  Maertjen Hendrics Goemans, overleden 1686-1689

Op 23 april 1699 machtigt Cornelis Claessen de Clerck zijn vrouw Cornelia Jans van Oort om de gage van zijn broer Bastiaen Claessen de Clerck van een bedrag van 60 guldens en twaalf stuivers in te vorderen bij de VOC te Amsterdam (#).

Uit dit huwelijk:

Neeltje Bastiaans de Clerk

2  Ariaentje Bastiaans de Clerq, gedoopt 29 juni 1679 te Vreeswijk (get: Cornelis Cornelis)

3  Weijntje Bastiaens de Clerq, gedoopt 18 april 1686 te Vreeswijk


1910  Gerrit Balten de Greeff, zoon van Baltus Cornelisz van der Stel en Petertje Arien Chielens, geboren ca. 1655, overleden >14 april 1714

Gehuwd met

1911  Gerrigje Willems, overleden 1701-1707

Op 8 november 1690 huurt Gerrit Balte de Greef, echtgenoot van Gerrichje Willems, een ‘hofstede, boerenhuijs en 35 mergen bouw en weijlanden’ gelegen in Achterweteringe (#). De huur wordt verlengd op 20 april 1695 (#). Op 19 februari 1701 wordt de huur verlengd, waarbij is opgenomen een zekerstelling door de huurder van hun aandeel in 9 morgen land onder Westbroek en Oostveen (#). Ook op 24 februari 1707 wordt de huur verlengd (#). Op 5 april 1704 koopt Gerrit de helft van ‘ses mergen lants’ gelegen aan de Binenwechsdijck van Meijns Willemsz. Hij is dan al eigenaar van de andere helft (#).

Op 9 oktober 1705 treedt Gerrit Balten de Greeff op als voogd over Aert Berentsz en Dick Berentsz, kinderen van Berent Aertsz en Neeltje Dircks, bij de uitkoop van beide kinderen uit de boedel van de overleden Berent Aertsz door hun moeder Neeltie Dircks. Hij assisteert dezelfde Aart Berentze op 27 januari 1706 bij het opstellen van diens huwelijkse voorwaarden Op 26 oktober 1709 treedt Gerrit op als voogd over de kinderen van Aert Jansz en Adriaentie Jacobs bij de scheiding van de boedel van Aert Jansz en Adriaentie Jacobs Hoek. Op 6 november 1709 staat Gerrit Baltussen de Greeff samen met Jan Willemssen Holl, Cornelis Willemssen, Peter Jacobssen, Arris Willemssen, Teunis Hendrikssen en Arien Gerritssen Bijll, borg voor betaling van de pacht van huis en hofstede de Mortier door de kinderen van Meijns Willemssen en Neeltie Willems aan Catharina de Goijer, weduwe van Weijer van Overmeer, in leven raed in de vroetschap van Utrecht. Op 11 februari 1710 treedt Gerrit Baltussen de Greeff op als voogd over de kinderen van Mijns Willems bij de verhuur van seven mergen soo bouw als weijlant aan de Maartensdijckzeweg aan Pieter de Leeuw.

Op 16 december 1713 assisteert Gerrit Balten de Greef, wonende aan de Agterweeteringe te Oostveen, zijn dochter Judith Gerrits de Greef bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden met Herman Hendrikse.

Op 14 april 1714 verkoopt Gerrit Balten de Greef ‘woonende aan de Agter Weeteringe onder den Geregte van Oostveen’ het geheel van ‘seekere ses morgen weij ende hoijland gelegen onder den geregte van Westbroek in ’t binnenweg streckende van den heerenweg tot aan het binnewegsdijkje’ voor het bedrag van ‘ses hondert Carr. guldens ad 20 stuijvers ’t stuk aan Cornelis Willemse (#).

Uit dit huwelijk:

1  Crijntje Gerrits de Greef, gedoopt 13 januari 1684 te Westbroek

Petertje Gerrits de Greef

3  Neeltje Gerrits de Greef, gedoopt 28 maart 1697 te Maartensdijk

4  Hendrikje Gerrits de Greef

5  Judith Gerrits de Greef. Gehuwd met (huwelijkse voorwaarden 16 december 1713) met Hermen Hendrikse, gedoopt 30 oktober 1684 te Utrecht, overleden > april 1746


1912  Jan Claassen van Sporenberg, geboren ca. 1645, overleden 1678-1684

Gehuwd ca. 1670 met

1913  Marrigje Christiaans, geboren ca. 1650, begraven 27 juli 1729 te Westbroek (#)

Op 6 mei 1727 schenkt Marrigje Christiaanse, weduwe van Jan Claessen Sporenburgh, haar zoons Willem Sporenburgh en Christiaan Sporenburgh, een huijsinge ofte camere in Westbroek vanwege onderhoud door haar zoons.

Uit dit huwelijk:

1  Willem Jansz van Sporenberg

Claas Jansen van Sporenberg

3  Christian Jansz van Sporenberg, gedoopt 8 november 1675 te Westbroek, begraven 9 november 1752 te Westbroek

4  Dirck Jansz van Sporenberg, gedoopt 21 december 1678 te Westbroek. Ondertrouwd op 31 december 1707 te Westbroek met Pietertje Lammers


1914  Gerrit Goijertsz van Schaijck, zoon van Goijert Petersz van Schaijck en Dirckgen Jans, geboren ca. 1620 te Westbroek, overleden > 22 maart 1675. Gehuwd op 16 augustus 1646 te Blauwkapel met Geertje Cornelis, overleden 1647-1649. Gehuwd op 29 april 1649 te Blauwkapel met Lijsbeth Peters Hol, overleden 1664-1668

Gehuwd in 1668 (huwelijkse voorwaarden 20 augustus 1668) (#) met

1915  Weijntje Gijsberts, dochter van Gijsbert Thonis Reijersz en Grietje Claas, gedoopt 4 november 1632 te Westbroek (#)

Op 1 april 1646 verkopen Dirckgen Jans, weduwe Goijert Peterss, Gijsbert Goijertss, Gerrit Goijertss, Albert Thonis Bosch gehuwd met Ichen Goijerts, Christiaen Albertss gehuwd met Elsgen Goijertss, Gerrit Thoniss gehuwd met Maeijchgen Goijerts, Willem Goijertss en Peter Goijerts, allen erfgenamen van Goijert Peterss, in een onderhandse akte porties in 3 mergen lants aan de Binnewechsdijck onder Westbroeck. Gerrit woont op 29 april 1649 in de Gagel onder Blauwkapel.

Op 16 april 1664 assisteert Gerrit Goijertss, wonende te Blaucapell, zijn schoonzus Peetertgen Peeters Holl bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden van haar huwelijk met Dirck Corneliss van Bemmell. Op 23 december 1665 verkoopt Gerrit Goijertss, wonende te Westbroeck, een erffgen langh 12 en breet 5 roeden lants aan de Overeijntse Vaert onder Westbroeck, aan zijn broer Peeter Goijertsz. Op 2 maart 1667 assisteert Gerrit Goijertss zijn zwager Willem Peterss Hol bij het osptellen van de huwelijkse voorwarden van zijn huwelijk met Henrickgen Gijsberts van Schaijck. Op 20 augustus 1668 worden de huwelijkse voorwaarden opgesteld voor het huwelijk van Gerrit Goijertss, weduwenaar van Elisabeth Peeters Holl bijgestaan door zijn broer Peeter Goijerts, met Weijntgen Ghijsberts, bijgestaan door haar vader Ghijsbert Thonis Reijerss. Allen wonen te Westbroeck (#).

Op 22 maart 1675 huurt Gerrit Goijertsen , wonende te Westbroeck, van Henrick Jacob van Tuijll van Serooskercken, comparerende int lith der ridderschappe ’s lants van Utrecht, 1 houve lants groot 20 mergen, sijnde weij-, hoij en de bouwlant, boomgaard, henneplant met huijsinge c.a. daarop staande, liggende aan de Gageldijck onder Westbroeck.

Uit dit huwelijk:

1  Grietje Gerrits, gedoopt 5 september 1669 te Westbroek

2  (?) Lijsje Gerrits van Schaijk