Santfort, Conraet van (ca. 1575-1620/24)

Conraet van Santfort, zoon van (?) Johan van Santfort, geboren ca. 1575, overleden 1620-1624

Gehuwd op 3 februari 1600 te Nijmegen (#) met

Wendel Jordens, geboren ca. 1580 te Nijmegen, overleden december 1636 (luijgeld 1 januari 1637 te Nijmegen)

 

Bron: regionaalarchiefnijmegen.nl

Op 18 februari 1607 wordt een koopovereenkomst gesloten tussen Conraedt van Santfort en Gaert Palmers. Op 23 mei 1607 worden Coenraett van Santfoort en Wendel Jordens samen met Jan van Santfoort en Gaertgen van Leijen, Derick van Zelant, genaamd van Trijst genoemd in een transportacte van een stuk land. Op 3 juni 1607 vindt het transport plaats van een huis en brouwerij genaamd ‘Hof van Santen’ aan de Lage Markt te Nijmegen waarbij Coenraedt van Santfort en Wendel Jordens een van de genoemde partijen is.

Op 9 februari 1615 zijn Conraet van Sandtfoort en Wendelin Jordens (ver)koper van land op het Hogeveld. Op 11 mei 1615 vindt de verkoop plaats van een huis aan de Nonnenstraat tussen Elbert Adriaensz gehuwd met Stijntgen Willemsz en Conraedt van Santfort.

Op 25 april 1616 vindt de verkoop plaats van een huis aan de Smidstraat in Nijmegen tussen Marten Stycker en Coenraet van Santfort gehuwd met Wendel Jordens. Op 8 maart 1617 vindt de verkoop plaats van een huis in de Ridderstraat tussen Lambert van Haeps gehuwd met Idtgen Clooten en Coendert van Sandtfort.

Op 3 maart 1620 is Coen van Santfort voor het laatst genoemd als belender.

Op 3 november 1624 vindt de verkoop plaats van een huis aan de Broerstraat in Nijmegen tussen Joachim Hermans gehuwd met Claerken Martens en Wendel Jordens weduwe van Coen van Santfort.

Op 20 februari 1626 vindt het transport plaats van een huis en land in Hees door Weindel Jordens weduwe van Coen van Santfort.

Op 21 april 1628 verklaren Dr. Nicolaes Verbolt en jonker Gerardt van Bronckhorst, schepenen van Nijmegen , dat Wilhem van Santfort en Margrieta van Haeff zijn vrouw, Hendrick Vergeest en Otto Heimerix, als mombers van de onmondige kinderen van wijlen Hendrick Vergeest en Margrietha van Haeff zijn vrouw, aan Weindel Jordens, weduwe van Coen van Santfort, een jaarrente van 36 gulden verkocht hebben, gaande uit de renten, accijnzen en inkomsten van de stad Nijmegen, alles overeenkomstig de bepalingen van de akten, waar deze akte bij wijze van transfix doorgestoken is. Op 21 mei 1628 vindt de verkoop plaats van een huis op de hoek van de Burchstraat en Stockumstraat tussen Floris van Triest gehuwd met Hilleken van den Kerckhoff en Wendel Jordens weduwe van Coen van Santfort.

Op 7 augustus 1628 vindt de verkoop plaats van een huis aan de Steenstraat tussen Thijs Lodewicks gehuwd met Elsken Jansen en Wendel Jordens weduwe Coen van Santfort. Op 16 augustus 1628 vindt de verkoop plaats van een huis op de hoek van de Grotestraat en Nonnestraat tussen Wendel Jordens weduwe Coen van Santfort en Gerrit Driessen gehuwd met Agnes van Amstel. Op dezelfde datum wordt een schuld van Wendel Jordens ingeschreven.

Op 12 mei 1629 stelt Weindel Jordens weduwe van Coen van Sandtfort haar testament op. Begunstigden zijn Elisabeth van Sandtfort, Metgen van Sandtfort, Jenneken van Sandtfort en Naleken van Sandtfort.

Op 8 september 1629 is Wendel Jordens, weduwe Coenraedt van Zandfort partij in de verkoop van het huis genaamd De Croon op de hoek van de Burchtstraat en de Stockumstraat.

Op 1 januari 1637 is luijgelt ontvangen voor de weduwe van Coenraet van Santfoort. (?) Op 9 september 1651 is luijgeld en grafgeld betaald voor Wendel Jordens.

 

Uit dit huwelijk:

Jan van Sandfort

Elisabeth van Sandtfort, geboren ca. 1603. Ondertrouwd op 26 januari 1623 en gehuwd op 18 februari 1623 te Nijmegen (get: moeder van de bruid, Jan de Beijer, Abraham aux Brelys, Derick en Jan Jordens, burgemeester Jan van Seller) met Johan de la Mere, zijdekramer, geboren te Keulen (D)

Jenneken van Sandtfort, geboren ca. 1605, overleden (?) november 1633 (luijgeld 5 november 1633 te Nijmegen). Ondertrouwd op 19 februari 1626 en gehuwd op 8 maart 1626 te Nijmegen (get: Jan la Mair, Derck van Dael, moeder van de bruid) met Marten van Muijlecom

Willem van Sandtfort, geboren ca. 1607. Ondertrouwd op 1 april 1627 en gehuwd op 17 april 1627 te Nijmegen (get: Johannes la Maire, de weduwe van Peter ter Holt) met Margrita van Haef

Naeleken van Santvoort, gedoopt 23 mei 1609 te Nijmegen (get: Nael Jordens, Nel Derrix, Derck van Steenwijck). Ondertrouwd 8 maart 1629 te Nijmegen (get: ouders van de bruidegom, moeder van de bruid, Marten van Huijberen) en gehuwd op 29 maart 1629 te Hees met Willem van de Poll

Metgen van Sandfort, gedoopt 22 september 1612 te Nijmegen (get: Geurt Palmert, Ottgen Poortmans, Bertgen Wolters). Ondertrouwd 5 mei 1633 en gehuwd 7 juli 1633 te Nijmegen (get: moeder van de bruid, Marten van Muijlecom, mr. Joost van Warendorp en zijn vrouw) met Peter van Herten, geboren te Kranenburg

Hendrick van Sandtvoort, gedoopt 28 november 1615 te Nijmegen (get: Jan Jordans, Aerjaen Veltgens, Jenneken van Seller). Ondertrouwd op 11 maart 1638 en gehuwd 27 maart 1638 te Nijmegen (get: Conrad van Beringen, Jan van Sandvoort) met Leentjen Weijers, overleden april 1644 (luijgeld 14 april 1644 te Nijmegen)