Cuijpers, Huijbert Willemsz (ca. 1570-1616/18)

Huijbert Willemsz Cuijpers, meester glazenmaker, geboren ca. 1570 te Koblenz (D), overleden 1616-1618

Ondertrouwd 9 december 1593 te Nijmegen (#) en gehuwd met

Henricksken Verdonck, geboren ca. 1575, overleden augustus 1652 (luijgeld en grafgeld 15 augustus 1652 te Nijmegen)

 

Bron: regionaalarchiefnijmegen.nl

Op 30 maart 1597 is Huijbert Cuijpper partij in de verkoop van een huis op de Markt te Nijmegen.

Op 5 augustus 1601 is in aanwezigheid van Biesman in de kerkmeestersrekeningen opgenomen dat aan Hubert Kuijpper, mr. glasenmaecker, betaald is voor arbeid aan 14 kerken huijsen.

Op 6 juli 1612 vindt de verkoop plaats van land genaamd de Honingscamp te Neerbosch tussen Gijsbert Martens gehuwd met Hilleken en Huijbert Cuijpper. Op 26 november 1615 vindt de verkoop plaats van land in het ‘Verbrandt broick’ tussen Jan Claesz gehuwd met Henrisken Jansz en Huijbert Cuijper, Roeff Toenisz, Michiel Kanis en Frans van Scherpenhuijsen.

Op 25 december 1619 is in de kerkmeestersrekeningen aangetekend dat de weduwe van Hubbert Cupper de pacht van een plaats achter haar huis van het kerkhof heeft betaald.

Op 27 juli 1624 vindt de verkoop plaats van land bij de Rode Lew en een huis genaamd de Ruijt aan de Markt te Nijmegen tussen Harnsken Verdonck weduwe van Huijbert Cuijper en Maria Cocken weduwe van Hendrick Verdonck. Eveneens op 27 juli 1624 vindt de verkoop plaats van een huis aan de Burchtstraat tussen Harnsken Verdonck weduwe Huijbert Cuijper, Weijndel Cuijpers, Wilhem Cuipers, Hendrick Cuijpers, Anna Cuijpers, Jan Cuijpers, Peter Cuijpers gehuwd met Gijsbertgen Hendricxsz, Thomas van Bothalen gehuwd met Jenneken Cuijpers, Johan van Santvort gehuwd met Agnes Cuijpers, Engelbert Bheems gehuwd met Harnsken Cuijpers enerzijds en Berndt Jude gehuwd met Willemken Cuijpers anderzijds. Aansluitend wordt een akte van schuld opgesteld tussen Berndt Jude gehuwd met Willemken Cuijpers en Harnsken Verdonck weduwe van Huijbert Cuijper.

Op 18 september 1627 vindt de verkoop plaats van land genaamd die Cuijlen tussen Henderick Kimp en Harnsken Verdonck weduwe Huijbert Cuijper.

Op 15 augustus 1652 is in de kerkmeestersrekeningen de ontvangst van luijgeld en grafgeld van Harnsken Verdonck aangetekend.

 

Uit dit huwelijk:

Peter Cuijper, geboren ca. 1600 te Nijmegen, overleden mei 1636 (luijgeld 10 mei 1636 te Nijmegen). Gehuwd 29 juni 1621 te Nijmegen (get: Bernt de Jode, Beeltgen Janss) met Gijsbertjen Hendricx, geboren te Nijmegen

Jenneken Huijberts Cuijpers, geboren ca. 1600 te Nijmegen, overleden augustus 1635 (luijgeld 20 augustus 1635 te Nijmegen). Ondertrouwd 10 september 1620 en gehuwd 10 oktober 1620 te Nijmegen met Thomas van Bothalen, geboren te Nijmegen, overleden augustus 1652 (luijgeld 31 augustus 1652 te Nijmegen)

Willemken Cuijpers, geboren ca. 1600 te Nijmegen. Ondertrouwd 10 september 1620 en gehuwd 10 oktober 1620 te Nijmegen (get: Thonis van Bothalen, moeder van de bruidegom) met Berndt Jode, kramer, geboren te Nijmegen

Hendricksken Cuijpers, geboren ca. 1602. Ondertrouwd 17 november 1622 en gehuwd 11 december 1622 te Nijmegen (get: moeder van de bruid, Gerrit Jode) met Engelbert Beem, geboren te Friedberg (D)

Agneta Cuijpers

Willem Cuijper, geboren ca. 1607, overleden juli 1659 (luijgeld en grafgeld 31 juli 1659 te Nijmegen). Ondertrouwd 5 augustus 1627 en gehuwd 26 augustus 1627 te Nijmegen (get: Johan van Muijlecom, secretaris Klerck met zijn vrouw) met Catharina Beems, overleden juli 1652 (luijgeld en grafgeld 7 juli 1652 te Nijmegen)

Henrijck Cuper, gedoopt 23 oktober 1608 te Nijmegen (get: Peter van Dueren, Lenert de Groot, Jenneken van Scherpenhuijs), overleden juni 1636 (luijgeld 22 juni 1636 te Nijmegen)

Anna Cuijper, gedoopt 16 oktober 1610 te Nijmegen (get: Derick Leijdecker, Oelent Bijers, Trijn Scholtijs), overleden augustus 1637 (luijgeld 27 augustus 1637 te Nijmegen)

Robert Cuijper, gedoopt 15 november 1614 te Nijmegen (get: Jelis van de Pol, Gerrit Henrijcks, Jaeckske Scholten). Gehuwd met Lijsbeth Meuwen

10  Jan Cuijper, gedoopt 17 januari 1616 te Nijmegen (get: Peter Cuijper, Robert Laurents, Wendel Martens), overleden oktober 1636 (luijgeld 29 oktober 1636 te Nijmegen)