Raet, Cornelis Heijmensz de (ca. 1555-1632/33)

Cornelis Heijmensz de Raet, landbouwer, veehouder te Zijderveld, eigenaar van huizen en landerijen in de polders Bolgerijen, Overboeicop en
Overzijderveld, leenman van de graaf van Buren en Leerdam, leenman van de graaf van Culemborg en leenman van de heer van Vianen, zoon van Heijmen Cornelisz en Gerrichen NN, geboren ca. 1555, overleden 1632-1633

Gehuwd < 13 februari 1582 met

Geertken Jan Everts

Gehuwd met

Marij Merten Jans, dochter van Merten Jansz, overleden < 16 januari 1612

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) De oudere generaties van het geslacht De Raad te Zijderveld. H.Th.M. de Raad, 3) Everdingen, oud rechterarchief 1603-1627. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 4) Everdingen, oud rechterarchief 1627-1644. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 5) Hagestein, oud-rechterlijk archief 1596-1608. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 6) razu.nl, 7) NT00061_19. Nadere Toegang op inv. nr. 19 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 13 februari 1582 lijftochten Cornelis Heijmansz x Geertken Jan Evertsdr elkaar.

Hij verkoopt op 20 maart 1597 voor f 28 een hoet haver aan Jan Petersz. Buth en op 1 april 1598 voor f 143 zeven hoet haver aan Hendrick Haelwech.

Op 12 maart 1603 Cornelis Heijmensz op Zijderveld pandt Ottho Baltzertsz voor 17 gl voor koop van een slachtbeest, door Ottho gekocht op de beestenmarkt van Vianen. 

Op 18 januari 1604 hebben Jan Heijmansz x Gerrichge Frans Aertsdr 5 morgen 4 hont heerlijk goed op Boeijcop, te koemen op Cornelis Heymansz zijn broeder of Adriana Heijmansdr zijn zuster oft hun kinderen; zij schenkt haar kleren aan Aeltgen en Aechtgen Fransdrs oft hun kinderen.
Op 23 oktober 1604 transporteert Aert Jan Joesten aan Cornelis Heijmensz 8 hont op Lange Bolgrij in het land van Culemborg, strekkende van de kijlspit van Boeicoop tot Jasper Jacobsz.

Op 8 september 1607 verklaren Cornelis Heijmansz, Peter Meijersz, Gerrit Roelofsz, Gerrit Henrickx en Wigger Hubertsz wonend Zijdervelt ten verzoeke van Magdalena en Marij Claes Verheijsdochters dat de vrsz Claes Verheij 27 jr geleden met enige ruijteren leggende getrouw is met Maria Thoenisdr wonend te Zijdervelt en 4 dochters procreerde: Magdalena, Marijcke, Anthonia en Claeske dewelke nog op Zijdervelt wonen.

Op 16 januari 1612 testeert Merten Jansz oud 84 jr, op Gerrichgen en Aelken Cornelis Heijmensdochters die Cornelis Heijmensz had bij Marij Marten Jansdr. Aeltken krijgt 2 morgen op Bolgrij achter de weduwe van zal. Gerrit Hendricks gemengde voren met 2 morgen leengoed die gaan naar Gerrichge Cornelisdr die ouste, strekkend van Outhena aff tot de wedue vrsz toe. Hij maakt nog zijn zuster Marij Jansz 10 gu jrl uit zijn huijs en hofstede te Bolgrij met 5 morgen half daer aen gelegen.

Op 16 januari 1613 testeert Merten Jansz oud ca 84 jaar. Erfgenamen zijn Gerrichgen en Aelken Cornelis Heijmenszdrs, die hij in echte verwekt heeft bij zaliger Marij Merten
Jansd en wel Aelken 2 morgen op Bolgrij achter de weduwe van Gerrit Hendricksz, gemeen voor met 2 morgen leengoet, die ik vermaakt heb aan Gerrichgen Cornelisd ‘die Ou[d]ste’, strekkende van de Authenae tot de voornoemde weduwe, onder conditie dat Aelken 25 gl moet geven aan haar ‘ou[d]ste’ suster Gerrichgen.

Op 5 juni 1619 transporteert Aelken Frans wonende te Alkmaar, en Eechgen Frans wonende te Vianen x zaliger Willem Ariensz, beide erfgenamen van hun zuster zaliger Gerrigen Frans en mede voor hun andere erfgenamen, aan Cornelis Heijmensz wonende op Bolgrij onder Zijderveld de halfscheiding van 2 morgen op Over Zijderveld, gemeen voor met koper, strekkende van de ½e dwarssloot van Jan Petersz de Veer en Huijch Cornelisz tot de ½e dwarssloot van Wigger Hubertsz.

Op 3 december 1627 verklaart Nelleken Willems schuldig te zijn aan Cornelis Heijmensz 13 gl 10 st jaarlijks te nemen uit haar huis en hofstede groot 7 morgen op Bolgrij, strekkende van de keelspit van Boeicoop tot Anthoenis Thoenisz Smallens. Op dito stelt Nelleken Willems, wonende op Zijderveld, ten behoeve van Cornelis Heijmensz, mede wonende alhier, als speciale waarborg haar huis berg en 7 morgen op Bolgrij tot de tijd dat de 3 onmondige kinderen van Maxmiliaen de Montenegro x Emmeken Willems mondig geworden zijn, te weten Peter, Claes en Luijclius Maxmiliaens.

Op 2 augustus 1628 testeert Cornelis Heijmensz wonende op Zijderveld, met consent van zijn vier kinderen, met name Heijmen, Jan, Gerrichgen en Aelken Cornelis, als volgt (krachtens octrooij hem verleend dd 5-8-1615 van Willem van Oranje):

  • zijn oudste zoon Heijmen Cornelisz (ongehuwd) erft het leengoet; nog een hofstede en huis met 5 morgen 4½ hont, waarin comparant nu woont, liggende op Bogrij onder de 17 Hoeven; nog 1 morgen op Over Boecoop,
  • zijn zoon Jan Cornelisz (ongehuwd) erft een hofstad en huis en 4 morgen te Bolgrije in de 17 Hoeven zijnde leengoed van Van Brederode, die comparant onlangs gekocht heeft van H. Bastiaensz; nog 2 morgen 1½ hont op Over Boeicoop, zijnde leengoed van de prins van Oranje en die comparant onlangs gekocht heeft van rentmeester Pijll van wege de kinderen van Maxmiliaen de Montenegro x Emmeken Willems zaliger; nog 2 morgen op Over Boeicoop mede leengoed van de prins van Oranje, genaamd ‘de Speldemaker’ en die comparant gekocht heeft van Cornelis Hermensz,
  • zijn oudste dochter Gerrichgen Cornelis x Gerrit Japersz erft 2 morgen op Over Boeicoop, ook leengoed van de Prins van Oranje en die comparant gekocht heeft van Arien Willems; nog 2 morgen op Bolgrij in de 17 Hoeven gemeen met haar zuster Aelken in 4 morgen achter Willemtgen Gerrits Scheer en waarin Aelken 2 morgen zal hebben voor haar moeders goed; nog 3½ morgen op Over Zijderveld genaamd’ de Stelcamp?’, zijnde leengoed van de graaf van Culemborg,
  • zijn jongste dochter Aelken Cornelis (ongehuwd) zal hebben 5 morgen 4 (?hont) op Over Boeicoop, zijnde leengoed van de prins van Oranje, graaf van Leerdam, testateur aangekomen door overlijden van zijn broer Jan Heijmensz; nog 2 morgen op Bolgrij in de 17 Hoeven, die testateur gekocht heeft van Jkr Preijs; nog 2 morgen op Over Zijderveld. 

Op 26 september 1628 verklaart Marij Peter Meijersz weduwe geassisteerd met haar zoon Bauwen Petersz, schuldig te zijn aan Cornelis Heijmensz een erflosrente groot 8 gl 15 st jaarlijks, te nemen uit haar huis en hofstede met 4 morgen daaraan op Bolgrij, strekkende van de keelspit van Over Boeicop tot over de Bolgrijse kade tot de diepte van de Authenaese wetering.

Op 27 april 1631 verklaart Neelken Willems met haar zoon Gijsbert Willemsz als gekozen voogd, schuldig te zijn aan Cornelis Heijmensz een erflosrente groot 43 gl 15 st jaarlijks, te nemen uit haar huis en hofstede met daaraan 7 morgen, waarin zij woont, gelegen op Bolgrij.

Op 21 juni 1632 verklaart Nellichgen Geerlofs weduwe van Willem Gijsbertsz geassisteerd met haar zoon Willem Gijsbertsz als gekozen voogd, schuldig te zijn aan Cornelis Heijmensz een erflosrente groot 13 gl 10 st, te nemen uit huis en hofstad met 4 morgen daaraan, gelegen op Bolgrij, waarop comparante woont. 

 

Uit het 1e huwelijk:

Heijmen Cornelisz de Raet, landbouwer, veehouder, leenman van de heer van Vianen, eigenaar van huizen, landerijen, boomgaarden en vogelkooien op Autena, Gouwenes, Lang-Bolgerijen, Overboeicop en Hoog-Leerbroek, geboren ca. 1600, overleden 1651-1654. Ondertrouwd op 25 januari 1629 te Zijderveld en gehuwd op 13 februari 1629 te Heikop met Anna Jans Neck, dochter van Jan Hendriksz en Glorie NN, overleden 1667-1679

Jan Cornelisz de Raad, landbouwer, veehouder, kerkmeester te Zijderveld (1657), leenman van de graaf van Culemborg en de heer van Vianen, eigenaar van huizen en landerijen op Lang-Bolgerijen, Overboeicop, aan de Schoonrewoerdse Diefdijk en Zijderveld, overleden 1660-1662. Ondertrouwd 23 februari 1640 te Zijderveld met Maaijken Jans, dochter van Jan Ariensz en Willemken Ariens den Hartog, overleden 1703-1704

Uit het 2e huwelijk:

Gerrigjen Cornelis, geboren ca. 1595, overleden 1672-1678. Gehuwd < 1 oktober 1613 met Gerrit Jaspersz, schepen van Everdingen en Zijderveld (1616-1618, 1622-1626, 1630-1634), kerkmeester te Zijderveld (1621, 1626-1627), zoon van Jasper Jacobsz en Berntgen Gerrits, geboren ca. 1587, overleden 1634-1636. Ondertrouwd op 9 juni 1639 te Zijderveld met Aert Gijsbertsz, schepen van Everdingen, Zijderveld en Goilberdingen, heemraad te Zijderveld (1661), geboren te Lexmond, overleden 1667-1670

Aaltje Cornelis