Jansz, Merten (ca. 1528-1613)

Merten Jansz, geboren ca. 1528, overleden 11 januari-7 april 1613

 

Bronnen: 1) razu.nl, 2) NT00061_19. Nadere Toegang op inv. nr. 19 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 3) hogenda.nl, 4) Everdingen, oud rechterarchief 1603-1627. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 5) Leenhoven van de heren van Vianen, 1292-1666, J.C. Kort. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 40-43 (1985-1988)

Op 6 december 1592 is Merten Jansz te Zijderveld beleend met 2 morgen land in Lang Bolgerij bij overdracht door Werner Kreiwinkel voor Anna Jansdr., gehuwd met Matthijs de Groot, burger van Zaltbommel. Op 1 oktober 1613 Gerrit Jaspersz voor Gerritje Cornelis, zijn vrouw, bij dode van Merten Jansz.

Op 16 januari 1612 testeert Merten Jansz oud 84 jr, op Gerrichgen en Aelken Cornelis Heijmensdochters die Cornelis Heijmensz had bij Marij Marten Jansdr. Aeltken krijgt 2 morgen op Bolgrij achter de weduwe van zal. Gerrit Hendricks gemengde voren met 2 morgen leengoed die gaan naar Gerrichge Cornelisdr die ouste, strekkend van Outhena aff tot de wedue vrsz toe. Hij maakt nog zijn zuster Marij Jansz 10 gu jrl uit zijn huijs en hofstede te Bolgrij met 5 morgen half daer aen gelegen.

Op 16 januari 1613 testeert Merten Jansz oud ca 84 jaar. Erfgenamen zijn Gerrichgen en Aelken Cornelis Heijmenszdrs, die hij in echte verwekt heeft bij zaliger Marij Merten
Jansd en wel Aelken 2 morgen op Bolgrij achter de weduwe van Gerrit Hendricksz, gemeen voor met 2 morgen leengoet, die ik vermaakt heb aan Gerrichgen Cornelisd ‘die Ou[d]ste’, strekkende van de Authenae tot de voornoemde weduwe, onder conditie dat Aelken 25 gl moet geven aan haar ‘ou[d]ste’ suster Gerrichgen.

Op 7 april 1613 zijn de erfgenamen van Merten Jansz belender op Lang Bolgrij.

 

Kinderen:

Marij Merten Jans