Voorn, Herman Cornelisz van (-1639)

Herman Cornelisz van Voorn, overleden juni 1639 (aangetekend 17 juni 1639), begraven in de Jacobikerk te Utrecht (#)

Gehuwd met

Teuntgen Hendricks, overleden < 1627

Gehuwd op 20 oktober 1627 voor het gerecht te Utrecht (#) met

Gijsbertje Hermans van Enschede

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 3 augustus 1618 Marichgen Willems wonende opt Cingel buiten St. Catharijne verklaart schuldig te wezen aan Herman Cornelisz van Voorne ook aldaar wonend, een rentebrief sprekende op Willem Fransz Peerboom en Gerrichgen Hermansdr.

Op 30 maart 1630 Elisabeth Hermansdr weduwe Hermans Joostensz is nu zelf ook overleden, woonde in de Nieuwe Weerde. Erfgenamen Hermen Cornelisz van Voorn 1/3e deel, Herman en Willem Hubertsz van Voorn en Geertgen Huberts van Voorn oft haar kinderen (te weten Huijbert Adriaensz van Bijlevelt met zijn broers en zusters) 1/3e deel en Herbert Hermansz hun broeder voor 1/3e deel. Deze Herbert is nu ook overleden nalatend Cornelia Herbertsdr, weduwe Gerrit Quintss met Jan Jan Hermansz van Oostrum en Jan Laurensz Spruijt gehuwd met Aeltgen Herberts mitsgaders Jan Hermensz van Oostrum als medevoogd van de onmondige kinderen van zaliger Herman Herbertsz en met de voorschreven Spruijt zich sterk makende de onmondige kinderen van Hermen Cornelisz van Voorn.

Op 27 oktober 1632 benoemt Herman Cornelisz van Voorn gehuwd met Ghijsbertgen Hermans van Enschede, wonende te Utrecht, Henrick Meerlingh en Dieloff van de Poell, procureurs voor het gerecht van Utrecht, om te procederen.

 

Uit het 1e huwelijk:

Gerrichje Hermans van Voorn