Peerboom, Aert Willemsz (ca. 1615-1688)

Aert Willemsz Peerboom, hovenier, schepen van Abstede, zoon van Willem Fransz Peerboom en Gerrichje Hermans van Voorn, geboren ca. 1615, overleden 10 april 1688, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht (#)

Gehuwd op 15 april 1637 voor het gerecht te Utrecht (#) met

Stijntje Bastiaens, geboren ca. 1615, overleden 2 oktober 1678, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht (#)

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 2 december 1650 wordt het testament van 20 april 1639 tot uitvoer gebracht van Gerrichgen Hermans van Voorn, dochter van Herman Corneliss van Voorn, laatst weduwe van Dirck Corneliss de Ridder. Erfgenamen zijn Cornelis Dirxss de Ridder, Willem Dirxss de Ridder, Aert Willemss Peerboom en de verdere kinderen. Uit de erfenis is f 200 voor het onmondige kind van haar overleden zoon Frans Willemss Peerboom, met benoeming van zoon Aert Willemss Peerboom en zwager Aert Hermanss van Soestbergen tot voogden (#).

Op 23 maart 1656 verschijnen Aert Willemss Peerboom, Adriantgen Franss Peerboom onmondig kind van Frans Willemss Peerboom en Trijntgen Jans Molevanger, Huijch Gijsbertss van Achterberch, Cornelis Dirckss de Ridder, Willem Dirckss de Ridder, om Aert Harmanss van Soestbergen gehuwd met Marichgen Willems Peerboom te benoemen om voor deken en kapittel van St Pieter te Utrecht twee plechten te transporteren aan Frans Willemss Verry, kleermaker te Utrecht. De plechten komen uit de erfenis van hun (groot)moeder Gerrichgen Harmans van Voorn, in leven gehuwd met Willem Franss Peerboom en met Dirck Corneliss de Ridder.

Op 9 november 1670 assisteert Aert Willemss Peerboom zijn zoon Dirck Aertss Peerboom bij de huwelijkse voorwaarden voor het huwelijk met Adriaentjen Gijsberts Sterck, bijgestaan door haar moeder Merrichjen Roelofss van Goutoever en oom Cornelis Aertss van Sweserengh. In de voorwaarden is een regeling opgenomen voor alimentatie voor de moeder van de bruid, die afstand doet van de huur van de hofstede en landerijen op Oudwijk en vee, gereedschappen, inboedel en huisraad overdraagt aan de toekomende echtelieden. Op 1 november 1677 assisteert Aert Willems Peerboom zijn dochter Geertjen Aerts Peerboom bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden met betrekking tot het huwelijk met Adriaen Stevenss van de Bilt, bijgestaan door zijn vader Steven Jacobss van de Bilt. De toekomende echtelieden zullen bij de ouders van de bruidegom inwonen.

Op 17 januari 1677 huurt Aert Willemsz Pereboom van Henrick van Utenhove twee percelen bouwland ten noordwesten en zuidwesten van huize Amelisweerd, door huurder reeds tot moesland gecultiveerd.

Op 18 december 1677 benoemen Aert Willemsz Peerboom en Stijntje Bastiaens, wonende te Abstede, de langstlevende tot voogd over hun onmondige kinderen. Op 12 december 1680 stelt Aert Willemsz Peerboom, weduwenaar van Stijntje Bastiaens, zijn testament op. Hij benoemt Maria Aerts Peerboom, Frans Aertsz Peerboom en de overige kinderen tot erfgenaam. Hij benoemt tevens Frans Aertsz Peerboom, Adriaen Stevensz van de Bilt, zwager, en Cornelis Achterbergh tot executeur (#). Op 22 april 1688 vindt de scheiding plaats van de erfenis van Aert Willemsz Peerboom en Stijntje Bastiaens. Belanghebbenden zijn Dirck Aertsz Peerboom, Gijsbert Aertsz Peerboom, Cornelis Aertsz Peerboom, Frans Aertsz Peerboom, Maria Aerts Peerboom, Arien Stevensz van de Bilt getrouwd met Geertje Aerts Peerboom, drie kinderen van Willem Aertsz Peerboom onder voogdij van hun moeder Jacomina Bastiaens Peerboom, twee kinderen van Teuntjen Aerts Peerboom onder voogdij van hun vader Anthonis Jans Eerselingh, en vier kinderen van Erckjen Aertsz Peerboom onder voogdij van Herman Huijgen van Benthem. Het betreft een ‘boomgaert groot 3 hont lant’ genaamd ‘die Tienthout’ in de Nieuwe Min, oostwaarts belend door de weduwe en erfgenamen van Huijch Jansz van Benthum, en westwaarts door het convent van St. Servaes achter de Achterdijck (#).

 

Uit dit huwelijk:

Willem Aertsz Peerboom, geboren ca. 1640, overleden 3 juni 1681, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd op 23 februari 1667 voor het gerecht te Utrecht met Jacomina Bastiaens Peerboom, dochter van Bastiaen Cornelisz Peerboom en Metgen Henrick Henricx, geboren ca. 1640, overleden 7 april 1701, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

Errichje Aarts Peereboom

Gijsbert Aertsz Peerboom, geboren ca. 1645, overleden 17 september 1724, begraven in de Geertekerk te Utrecht. Gehuwd op 15 oktober 1670 voor het gerecht te Utrecht met Cornelia Jans Goutoever, dochter van Jan Roelofsz Goutoever, geboren ca. 1645, overleden 6 maart 1724, begraven in de Geertekerk te Utrecht

Dirck Aertsz Peerboom, geboren ca. 1645, overleden 15 februari 1721, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd op 26 november 1670 voor het gerecht te Utrecht met Adriaentjen Gijsberts Sterck, dochter van Gijsbert Willemsz Sterck en Marrichje Roelofs van Goutoever, geboren ca 1645, begraven 21 augustus 1671 in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd met Maria Anthonis Mollevanger, dochter van Anthonis Jansz Mollevanger en Jannichgen Jacobs Wantenaer de joncxste, overleden 26 februari 1728, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

Cornelis Aertsz Peerboom, begraven 30 november 1691 op het Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof te Amsterdam

Teunisje Aerts Peerboom, geboren ca. 1650, overleden 16 augustus 1682, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd op 3 januari 1674 voor het gerecht te Utrecht met Anthonis Jans Eerselingh, bleker, zoon van Jan Henricksen Eerselingh en Aeltjen Aerts Spijcker, geboren ca. 1650, overleden 30 maart 1728, begraven in de Jobskerk te Utrecht

Geertje Aerts Peerboom, geboren ca. 1652, overleden 15 augustus 1691, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd op 17 november 1677 voor het gerecht te Utrecht met Arien Stevensz van de Bilt, zoon van Steven Jacobsz van de Bilt, geboren ca. 1650, overleden 14 januari 1709, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

Frans Aertsz Peerboom, geboren ca. 1655, overleden 18 februari 1727, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd op 22 juni 1679 voor het gerecht te Utrecht met Petronella Frans van Bemmel, dochter van Frans Dircksz van Bemmel en Annichjen Claes van de Haer, geboren ca. 1655, overleden 26 november 1725, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

Maria Aerts Peerboom, overleden 28 november 1693, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht