Peelen, Jan (-<1629)

Jan Peelen, overleden 1624-1629 te Zijderveld

Gehuwd met

Gerrichgen Jaspers, dochter van Jasper Aertsz, overleden 1635-1636

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Everdingen, oud rechterarchief 1603-1627, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 3) Everdingen, oud rechterarchief 1627-1644, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 4) Everdingen, oud rechterarchief 1633-1727, B. de Keijzer, 5) Leenhoven van de heren van Vianen, 1292-1666, J.C. de Kort. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 40-43 (1985-1988)

Op 12 januari 1607 transporteert Jan Peelen aan Roeloff Roeloffsz 7 hont op Bolgrije, voor gemeen met voornoemde Roeloff Roeloffsz, strekkende van de Authenase wetering tot het gasthuisland.

Op 17 mei 1609 verklaart Evert Reijersz schuldig te zijn aan Jasper Aertsz 6 gl jaarlijks, te nemen uit een acker groot ?m (marge beschadigd) genaamd de ‘Broot acker’, gelegen op Over Zijderveld. Kantlijn 11 januari 1619 (?): Jan Pellen als man van Gerrighen Jaspersd, waar hij kinderen bij heeft en daarom mede-erfgenaam van Jasper Aertsz verkl 100 gl hoofdsoms van Evert Reijersz ontvangen te hebben.

Op 10 oktober 1610 verklaart Jan Peelen schuldig te zijn aan Cornelis Jansz Zerren een losrentebrief 3 gl 12 st 8 penn jaarlijks, te nemen uit 4 morgen op Bolgrij. Kantlijn 15 juni 1619: Cornelis Jansz Zerren is voldaan door Jan Peelen.

Op 2 oktober 1612 transporteert Louff Alphersz als oom en rechte bloedvoogd van Hendrick Hermensz en Aeltgen Hermensd, Hendrick Hermensz voor hem zelf en zich sterk makende voor zijn zuster Aeltgen Hermensd, aan Jan Peelen 2 morgen op Lange Bolgrij in het land van Culemborg, strekkende van Hendrick Hermensz tot Gerrit Jaspersz.

Op 30 december 1614 Jan Peelen x Gerrichgen Jasper Aertsd en Heijmen Hubertsz X Anna Jasper Aertsd hebben vertoond een accoord tussen hun schoonvader Jasper Aertsz, nu zaliger, met zijn 2 voorn zwagers dd 5-10-1610. Deling als volgt:

  • Jan Peelen nom ux: hofstad en huis met 3½ morgen op Neder Zijderveld, nw de pastorie van Zijderveld en zw voorn Heijmen Hubertsz met 1½ morgen, strekkende met 2 morgen uit de keelspit van Bolgrij tot de middelwetering en met 1½ morgen van het kerkeland tot de middelwetering.
  • Heijmen Hubertsz nom ux: de volgende rentebrieven: 200 gk sprekende op Aert Gerritsz, 100 gl sprekende op Dirck Aertsz Cruijff, 300 gl sprekende op Rutger van Koeten  burger tot Utrecht, 200 gl sprekende op Marij Sijmons anders gezegd ‘die jonge Camer’ buiten Vianen op de Havendijk, etc.

Op 5 november 1617 is Jan Peelen beleend met 2 morgen land in Lang Bolgerij bij overdracht door Gerrit Cornelisz. Op 13 december 1656 Jan Peelen bij dode van Peel Jansz, die stierf voor zijn belening.

Op 28 december 1617 transporteert Gerrit Cornelisz wonende op Boeicoop mede als voogd van zijn onmondige kinderen en zich ook sterk makende voor zijn onmondige kinderen verwekt bij Sophia Gerritsd en Anthoenis IJsbrantsz als voogd der voornoemde kinderen, aan Jan Peelen wonende op Zijderveld ½ morgen gelegen in de ..alve (?) op Bolgrij, waarvan de andere 2 morgen heerlijkgoet zijn van Brederode, strekkende van de 1e dwarssloot tot de voornoemde Anthoenis IJsbrantsz.

Op 8 juli 1618 verklaart Jan Peelen, wonende op Zijderveld, schuldig te zijn aan Cornelis Aertsz wonende te Goilberdingen en dat in de naam van Janneken Jansd, welke [bij] Anneken Cornelisd zijnde dochter van Cornelis Aertsz zaliger verwekt [werd] door Jan Jansz (?) Baers en welke penningen, hij Cornelis Aertsz gehad [heeft] van het kinds bestemoeder een erflosrente groot 18 gl jaarlijks, te nemen uit zijn huis en berg met het land daarbij, tesamen 3½ morgen op Zijderveld, waarin comparant nu woont.

Op 25 januari 1623 en 29 mei 1624 is Jan Pellen genoemd als belender.

Op 30 juni 1629 verklaart Gerrichgen Jaspers, weduwe en boedelhoudster van Johan Peelen, geassisteeerd met hun oudste zoon Aert Jansz, de voornoemde Aert Jansz zich sterk makende voor zijn andere broers en zusters, schuldig te zijn aan de Ed Willem Robbrechts (?) burgemeester van Vianen ten behoeve van het manhuis aldaar, de som van 28 gl 2 st 8 penn jaarlijks, te nemen uit hun huis en hofstad op Neder Zijderveld waarin voornoemde Johan Peelen gestorven is, groot 3½ morgen, strekkende van de keelspit van Bolgrije tot de middelwetering ofte het land van Roeloff Willems en de voornoemde pastorie; nog uit 2 morgen 2 hont mede liggende op Neder Zijderveld, strekkende van de middelwetering tot de ½e dwarssloot van de weduwe van Jasper Ghijsbertsz. 

Op 5 oktober 1629 compareren Gerrigen Jaspers weduwe en boedelhoudster van Johan Peelen, te eenre en Aert Jansz voor hem zelf, Peel Jansz ook voor hem zelf, Neelken Jansz weduwe van Peter Cornelisz ook voor haar zelf, de onmondige Elizabeth Jansz, de voornoemde Gerrigen Jaspers voor haar zwager Henrick Coenen x haar dochter Elbrecht Jans, en de voornoemde Aert Jansz als broer en momboir over Claes, Jaspar, Brienen en Jan Jansz, alle kinderen en erfgenamen van hun vader zaliger de voor Johan Peelen, te andere. Uitkoop:

  • Elbrecht Jans heeft bij haar huwelijk reeds ontvangen 2½ morgen op Bolgrij, waarvan 2 morgen leengoed en ½ morgen staande het huwelijk door de vader aangekocht; nog 2 morgen op Bolgrij; nog 2 morgen 2 hont op Neder Zijderveld; nog een akker leengoed op Over Zijderveld staande het huwelijk door Jan Peelen aangekocht,
  • Aert Jansz als oudste zoon behoudt 2 morgen leengoed op Over Boeicoop staande het huwelijk door Jan Peelen aangekocht.

Op 8 augustus 1630 verklaart Gerrigen Jaspers weduwe van Johan Pelen schuldig te zijn aan Jacob Jansz van Veen, secretaris, een erflosrente groot 9 gl 7 st 8 penn, te nemen uit 4 morgen op Bolgrij, strekkene van de dwarssloot van Jacob Reijersz tot over de Bolgrijse kade tot de diepte van de Authenaese wetering. 

Op 16 augustus 1630 testeert Gerrigen Jaspers weduwe van Johan Peelen. Erfgenamen zijn:

  • haar zoon Jasper Jansz krijgt vooruit 150 gl.,
  • haar zonen en dochters Peel Jansz, Claes Jansz, Brienen Jansz, Neelken Jans x Dirck Aertsz, Elisabeth Jans, Elbrecht Jans tegenwoordig huisvrouw van Henrick Coenen 100 gl.,
  • haar oudste zoon Aert Jansz 2 morgen leengoed op Over Boeicoop genaamd ‘Kaeweer’.

Op 1 juni 1632 verklaart Geerichgen Jaspers, weduwe van Jan Peelen, geassisteerd met haar zwager Dirck Aertsz, schuldig te zijn aan Jan en Aert Cornelisz als omen en bloedvoogden van Jan Peetersz, een erflosrentebrief groot 20 gl 10 st jaarlijks, te nemen uit 4 morgen op Bolgrije.

Op 12 juni 1633 verklaart Geertgen Jaspers, weduwe van Jan Peelen, schuldig te zijn aan Roebert Claessen Bosch, brouwer te Culemborg, een erflosrente groot 6 gl 5 st jaarlijks, te nemen uit 4 morgen op Bolgrij.

Op 5 mei 1634 is Gerrichgen Jan Peelen genoemd als belender.

Op 1 oktober 1635 zal Gerrichjen Jaspers, weduwe zaliger Jan Peelen, geassisteert met Andries Jansz scholt, Brenninck Jansz, haar soon, de huijsinghe en landen hebben groot 3½ morgen gelegen in Nederzijdervelt, waar sij nu woont, en haere andere 5 kinderen de andere 6 morgen lant namelijk: Peel, Claes, Jasper, Neel ende Lijsbeth Jans.  

Op 31 juli 1636 hebben Peel Jansz en Claes Jansz, voor hun zelf en voor de verdere erfgenamen van hun zaliger ouders en broer, geassigneert Aert Gijsbertsz de Keijser om van harentwege te ontvangen van de kinderen van Peter Jan Roelofsz 350 gl.

Op 29 mei 1637 transporteert Dirck Aertsz won te Heicoop voor hem zelf en voor zijn huisvrouw Neeltgen Jans (wettig geboorte), procuratie hebbende van zijn zwager Hendrick Coenen (Vianen 21 mei), mitsgaders Jaspar Jans, aan Joost van Zijll x Johanna van B… (verbleekt) 4 morgen op Lang Bolgrij.

Op 26 november 1640 Jasper Reijersz voor hem zelf en voor zijn mede erfgenamen van Gerrichgen Jan Peelen en beloofden aan Peter van Erp den Ouden, 58 gl 19 st 8 penn en aan Pieter van Erp den Jongen 65 gl 9 st, wegens geleverde wijnen ten behoeve van ‘mijn’ moeder zaliger. 

 

Uit dit huwelijk:

Neelken Jans, overleden > 28 juni 1638. Gehuwd 26 augustus 1627 te Zijderveld met Pieter Cornelisz, zoon van Cornelis Jan Zerren en Metken Wouters, overleden 1627-1629. Ondertrouwd 10 januari 1630 en gehuwd 31 januari 1630 te Zijderveld met Dirck Aertsz, overleden > 28 juni 1638

Aert Jansz

Elbrecht Jans, overleden 1630-1635. Ondertrouwd 15 juni 1628 en gehuwd 29 juni 1628 te Zijderveld met Henrick Coenen, geboren te Stoutenburg

Peel Jansz, overleden 1636-1637. Gehuwd 6 oktober 1633 te Zijderveld met Willemtge Anthonis, dochter Anthonis Hermens en Josijntje Bruins, geboren te Tienhoven

5  Elizabeth Jans, overleden > 1 oktober 1635. Ondertrouwd 13 september 1635 te Zijderveld met Cornelis Willemsen, zoon van Willem Roelofsz de Vos en Lijsken Gerrits, geboren ca. 1610 te Zijderveld

Claes Jansz, overleden > 31 juli 1636. Ondertrouwd 7 februari 1636 en gehuwd 18 maart 1636 te Zijderveld met Grietgen Teunis, (?) dochter Anthonis Hermens en Josijntje Bruins, geboren te Tienhoven

Briene Jansz

Jasper Jansz, schepen van Everdingen (1644-1645), overleden > 16 november 1655. Ondertrouwd 28 oktober 1638 te Zijderveld met Willemken Gijsberts, dochter van Gijsbert Willemsz Pijselman en Elisabeth Gerrits Scheer, geboren 1613-1614

Jan Jansz, overleden 1629-1630