Aertsz, Jasper (-1611/14)

Jasper Aertsz, overleden 1611-1614

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Everdingen, oud rechterarchief 1603-1627, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer

(?) Op 23 december 1606 transporteert Hen[drick] Dirck van Nijenhoven als gemachtigde van Barbara Gerritsd, moeder van za Roeloff de Man, Dirck Eelgisz als gemachtigde van Aert de Man met zijn andere broers en zusters, tesamen erfgenamen van voorn Roeloff de Man en Marij Willemsd weduwe en boedelhoudster van Sijmen Claesz, hebben als enig erfgenaam (of en?) en van Marij Geritsd, haar (of hun ?) hun moeder, die huisvrouw was van voorn Roeloff de Man, aan Jasper Aertsz wonende tot Vianen op de Havendijk een rentebrief gepasseerd voor schepenen van Everdingen groot 7 gl/sjaars, dd 20 oktober 1580 groot 100 gl en gevestigd op huis staande in het dorp Everdingen … en doorstoken …, sprekende op huis en hofstad die tegenwoordig Aert Gijsbertsz de Keijser bezit. 

Op 17 mei 1609 verklaart Evert Reijersz schuldig te zijn aan Jasper Aertsz 6 gl jaarlijks, te nemen uit een acker groot ?m (marge beschadigd) genaamd de ‘Broot acker’, gelegen op Over Zijderveld. Kantlijn 11 januari 1619 (?): Jan Pellen als man van Gerrighen Jaspersd, waar hij kinderen bij heeft en daarom mede-erfgenaam van Jasper Aertsz verkl 100 gl hoofdsoms van Evert Reijersz ontvangen te hebben.

Op 24 juni 1611 is Jasper Aertsz genoemd als belender aan 2 morgen op Neder Zijderveld.

Op 30 december 1614 Jan Peelen x Gerrichgen Jasper Aertsd en Heijmen Hubertsz X Anna Jasper Aertsd hebben vertoond een accoord tussen hun schoonvader Jasper Aertsz, nu zaliger, met zijn 2 voorn zwagers dd 5 oktober 1610. Deling als volgt:

  • Jan Peelen nom ux: hofstad en huis met 3½ morgen op Neder Zijderveld, nw de pastorie van Zijderveld en zw voorn Heijmen Hubertsz met 1½ morgen, strekkende met 2 morgen uit de keelspit van Bolgrij tot de middelwetering en met 1½ morgen van het kerkeland tot de middelwetering.
  • Heijmen Hubertsz nom ux: de volgende rentebrieven: 200 gk sprekende op Aert Gerritsz, 100 gl sprekende op Dirck Aertsz Cruijff, 300 gl sprekende op Rutger van Koeten  burger tot Utrecht, 200 gl sprekende op Marij Sijmons anders gezegd ‘die jonge Camer’ buiten Vianen op de Havendijk, etc.

 

Kinderen:

Gerrichgen Jaspers

Anna Jaspers, overleden > 6 juli 1637. Gehuwd met Heijmen Hubertsz, schepen van Everdingen en Zijderveld (1630-1634), overleden 1634-1637