Overeem, Arien van (ca. 1640-1712/16)

Arien van Overeem, herbergier, zoon van Adriaen Adriaensz en Willemtgen Everts, geboren ca. 1640, overleden 1712-1716

Ondertrouwd op 25 juni 1666 en gehuwd op 10 juli 1666 voor het gerecht (get: moeder Willemtgen Elis weduwe Arien Arizen, vader Jan Morren) (#) en RK ’t Zand (#) te Amersfoort met

Lidia Jans, dochter van Jan Morren en Fijtjen Peters, geboren ca. 1645, overleden < 29 maart 1712

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 21 april 1672 verklaart Willemtge Everts dat zij schuldig aan haar zoon Adriaen Adriaens f 200,-. Dit zal na haar overlijden worden voldaan.

Op 11 juni 1688 kopen Arien van Overeem en zijn vrouw een huis, hof en hofstede met schuur en de aanhorigheden vandien daarachter aan de Varkensmarkt te Amersfoort van Anthonij van Bemmel en zijn vrouw Christina Schadt.

Op 11 oktober 1690 kopen Arien Arienszoon van Overeem en zijn vrouw Ledia Morren, en Aeltje Thonis weduwe van Mor Jansen, kinderen en mede-erfgenamen van Jan Morren, een vierdel land gelegen tussen de Hogeweg en Lageweg op de helft, genaamd ‘het Hondsgath’, door Simon van Oosterhoff op 10 oktober 1656 aan de hiervoor genoemde Jan Morren verkocht.

In 1707 is Arien Overeem ingeschreven in de weeskamer te Amersfoort (vanwege overlijden van zijn vrouw ??).

Op 17 augustus 1711 treedt Arien Overeem den ouden, vader van Sofia Overeem, op als momber over de nagelaten kinderen van zijn dochter, te weten Claas, Ledia, Engeltje, Arien, Willemina en Marritje van Bogerijen.

Op 29 maart 1712 koopt Arien van Overeem den Oude, burger van Amersfoort, een huis en hof staande aan de Langestraat bij de Vismarkt, strekkende voor van de straat tot aan de Vismarkt alwaar die met een poort is uitkomende en waarover dit huis de gerechtigheid heeft om met paarden en wagen daarover te mogen varen naar welgevallen. Verkoper is Simon Schoon, klerk der secretarie als gemachtigde van Wouter van Bogerijen en zijn vrouw Agatha Schothorst, burgers.

Op 26 juni 1716 verkoopt Franschoris Gabrij namens Hendrik van Heerde getrouwd met Johanna van Overeem, als executeur van het testament van Arien Overeem en zijn vrouw Ledia Jans beide overleden, drie morgen land bij het Swarte Bergje, van de Leusderweg westwaarts naar de berg. Tevens namens de mede erfgenamen Maria van Overeem weduwe Ratius Oudendoelen, Wouter Valkenhoeff als grootvader en voogd van de onmondige kinderen van Arien Overeem de jonge en zijn vrouw Cecilia Valkenhoeff, Willemijna van Overeem bejaarde dochter, Wouter van Bogerijen weduwenaar Sophia van Overeem als vader van de onmondige kinderen. 

Op 1 september 1719 verkopen Hendrik van Heerden en zijn vrouw Johanna van Overeem, Maria van Overeem weduwe van Ratius Oudendoelen, Willemina van Overeem bejaarde dochter, Aleijda van Overeem en Aelt Barentsen van Puerveen als oom en mombair over hun onmondige zusters Willemina en Maria van Overeem, kinderen van Arien van Overeem de jonge, Nicolaas van Bogerijen en zijn vrouw Johanna Botter voor hunzelf en de voornoemde Nicolaas van Bogarijen als voogd over zijn onmondige broer en zuster Arien en Engel van Bogarijen, mitsgaders Wouter ter Linden en zijn vrouw Leduina van Bogarijen, kinderen van Wouter van Bogarijen aan Sophia van Overeem verwekt, tezamen respectieve kinderen en kindskinderen, mitsgaders erfgenamen van Arrien van Overeem en Ledia Jans, in leven echtgenoten, een huis en erf staande alhier aan de Langestraat bij de Vismarkt, strekkende voor van de straat tot aan de Vismarkt waar dit met een poort uitkomt.

 

Uit dit huwelijk:

Adrianus van Overeem, gedoopt 24 mei 1667 RK ’t Zand te Amersfoort, overleden 1667-1668

Maria Overeem, gedoopt 5 augustus 1668 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Leduina hv Jan Morrhe), overleden 4 december 1737 te Amersfoort. Ondertrouwd op 10 januari 1689 en gehuwd op 29 januari 1689 voor het gerecht te Amersfoort (get: behuwd oom Jacob Snoeck, vader Adriaen Overeem) en RK ’t Zand met Henricus Bos, overleden 1703-1707. Ondertrouwd op 31 mei 1707 en gehuwd op 21 juni 1707 voor het gerecht van Amersfoort met Ratius Oudendoelen, geboren te Amsterdam, overleden < 25 april 1730

Adrianus van Overeem, gedoopt 5 augustus 1668 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Leduina hv Jan Morrhe), overleden 1668-1670

Adriana van Overeem, gedoopt 30 april 1670 RK ’t Zand te Amersfoort, overleden 1670-1672

Arien Overeem de jonge, gedoopt 6 januari 1672 RK ’t Zand te Amersfoort, overleden 1707-1715. Ondertrouwd op 15 maart 1692 en gehuwd op 29 maart 1692 voor het gerecht te Amersfoort (get: vader Arien van Overeem, vader Wouter van Valckenhoeff) met Cecilia Wouters van Valckenhoeff, dochter van Wouter van Valckenhoeff

Sophia Overeem, gedoopt 18 mei 1673 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Richardus Hendriks), overleden 1709-1711. Ondertrrouwd op 23 september 1690 en gehuwd op 7 oktober 1690 voor het gerecht te Amersfoort (get: vader Aris van Overeem) met Wouterus van Bogerijen, herbergier te Amersfoort, begraven 22 januari 1718 in de Joriskerk te Amersfoort

Johanna Overeem

Henricus van Overeem, gedoopt 14 augustus 1676 RK ’t Zand te Amersfoort

Elisabeth van Overeem, gedoopt 3 oktober 1677 RK ’t Zand te Amersfoort

10  Willemina van Overeem, gedoopt 21 oktober 1678 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Willemtie, moeder van Adrianus), overleden > 1 september 1719