Morren, Jan (ca. 1620-1676/86)

Jan Morren, voerman, zoon van (?) Mor Francken, geboren ca. 1620 te Barneveld, overleden 1676-1686

Attestatie 17 oktober 1641 te Barneveld (#) en gehuwd op 21 oktober 1641 te Amersfoort (#) met

Fijtjen Peters, dochter van Peter Gijsbertsz Bonert en Henrickgen Adriaens, gedoopt (?) 13 oktober 1616 te Amersfoort (#), overleden (?) < 29 december 1655

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 6 november 1643 verkrijgt Jan Morren burgerrechten van de stad Amersfoort.

Op 10 oktober 1656 koopt Jan Morren van Simon van Oosterhoff een vierel land gelegen tussen de Hogeweg en Lageweg op de helft, genaamd het Hondsgath. Op 27 juni 1660 is Jan Morren aan de oostzijde belendend aan land gelegen op de Holst tussen de Hooge- en de Leegewech. Op 2 januari 1667, 17 augustus 1668, 11 juni 1669, 17 maart 1676 en 3 mei 1676 is Jan Morren belendend aan een hoefvierdel gelegen aan de Hogeweg.

Op 25 maart 1658 verkopen Adam Jansen Gout en zijn vrouw Petertgen Jans, Gerrit Janzen Gout en zijn vrouw Jannitgen Jacobs, en Dirck Janzen Gout, kinderen en erven van Jan Adamz Gout en Beatris Peters Bonert, een huis, schuur, berg met twee hoven, van de stadssingel tot aan de Koestraat aan Arien Arienzen en Willemtgen Everts en hun erfgenamen. Ellert Elbertzen Verhell en Jan Morren als behuwd ooms en gewezen mombers en Adriaen Adriaensz en zijn vrouw Willemtgen Everts en de weesmeester.

Op 30 september 1658, 7 januari 1669 en 3 mei 1676 is Jan Morren belendend aan een huis en schuur, hof en hofstede in de Coninckstraat.

Op 9 mei 1665 lenen Jan Roelen, karman, en zijn vrouw Anne Alberts een hoofdsom van 200 gulden met een jaarlijkse losrente van 12 carolusgulden van Mr. Johan van Bronckhorst, met toedoen en gevolge van Aert van Doornick en zijn vrouw Henrickgen Jan, Frederick Jansz, jongezelf voor hemzelf, en Jan Morren als oom en momber over Peter Jans.

Op 6 juni 1686 compareren de erfgenamen van Jan Morren betreffende een maecheschijt tussen deze erfgenamen aan de Lias. Op 11 oktober 1690 kopen Arien Arienszoon van Overeem en zijn vrouw Ledia Morren, en Aeltje Thonis weduwe van Mor Jansen, kinderen en mede-erfgenamen van Jan Morren, een vierdel land gelegen tussen de Hogeweg en Lageweg op de helft, genaamd ‘het Hondsgath’, door Simon van Oosterhoff op 10 oktober 1656 aan de hiervoor genoemde Jan Morren verkocht.

 

Uit dit huwelijk:

1  Henrica Jans Morrhe. Gehuwd op 19 december 1663 RK ’t Zand met Dirk Henrixs Slijck, overleden 1672-1675. Ondertrouwd op 19 januari 1675 en gehuwd op 6 februari 1675 voor het gerecht en 2 februari 1675 RK ’t Zand te Amersfoort met Jan Jacobssen

Marritjen Jans

3  Lidia Jans

Evertgen Jans. Ondertrouwd op 9 april 1672 en gehuwd op 26 april 1672 voor het gerecht te Amersfoort (get: broer Mor Jansen) met Lourens Thonizen, blaeuwverwer

Mor Jansen, voerman, overleden < 20 maart 1711. Ondertrouwd op 6 april 1680 en gehuwd op 21 april 1680 voor het gerecht (get: zwager Jan Jacobsz, oom Nicasius Lenartsz, consent vader maar kan wegens hogen ouderdom niet komen) en RK ’t Zand te Amersfoort met Aeltie Thuenis, overleden > 26 januari 1717