Loos, Volkert Claasz (1682-1727)

Volkert Claasz Loos, haringvisser, zoon van Claes Gerritsz Loos en Jannetje Volckerts, gedoopt 8 november 1682 te Zandvoort (get: Jacob van Duijn, Engeltie Volckers) (#), overleden 25 oktober 1727 te Zandvoort (#)

Gehuwd op 13 april 1704 te Zandvoort (#) met

Jobje Arijs, dochter van Arij Aldertsz en Antje Maartens, gedoopt 31 oktober 1683 te Zandvoort (get: Neeltie Henderick) (#), overleden > 4 september 1746

 

Bron: P.N. van Doorninck, Inventaris van het oud archief der heerlijkheid, thans gemeente Zandvoort, 1892.

Op 6 februari 1720 is acte opgesteld waarbij Volkert Klase Loos en Cornelis Wulborts Maseling, voogden van het onmondige kind van Nelletje Klaas Loos, genaamd Neeltje Jacbos, bekennen ontvangen te hebben uit handen van den vader Jacob Willems, zeeman, de somma van 100 gulden en een zilveren kniptasch met een gouden ringetje.

Op 3 augustus 1766 wordt een transportakte opgesteld, gepasseerd ten overstaan van den schout Cornelis Bos van der Mije en de schepenen Gijsbert Jans van Duijvenbode en Pieter Hendriks Schaap, waarbij Claas Volkertszn Loos ten behoeve van de meerderjarige kinderen van wijlen Jobje Arents Sneijers, weduwe wijlen Volkert Claas Loos, ab instato overleden, overdraagt aan Neeltje Volkerts Loos weduwe Maarten Willems Molenaar, een huisje en erve staande en gelegen in de Kerkstraat te Zandvoort, belend ten oosten aan Willem Jacobs Kerkman, ten noorden Cors van der Mijer, ten westen de weduwe Rokis Aris, ten zuiden het Buureslop, voor de somma van f 35 contant geld.

 

Uit dit huwelijk:

Arij Volckertsz Loos, gedoopt 12 juni 1705 te Zandvoort (get: Annetje Maarten, Nelletje Jacobse van Duijn, de vader ten haringh sijnde), overleden 1705-1713

Jannetje Volkerts Loos

Neeltje Volckerts Loos, gedoopt 2 maart 1710 te Zandvoort, overleden 1710-1723

Claas Volkertsz Loos, gedoopt 22 maart 1711 te Zandvoort (get: Nelletje Claas Loos), begraven 5 december 1795 te Zandvoort. Gehuwd op 27 juli 1732 te Zandvoort met Lijsbeth Engele Koper, dochter van Engel Dircksz en Annetje Hermans, gedoopt 13 oktober 1709 te Zandvoort, overleden 7 december 1780 en begraven 10 december 1780 te Zandvoort

Arij Volkertsz Loos

Job Volkertsz Loos, haringvisser, gedoopt 5 januari 1716 te Zandvoort (get: Pietertje Arisz), overleden 22 december 1784 te Zandvoort. Gehuwd op 7 mei 1741 te Zandvoort met Annetje Jane Paap, dochter van Jane Willemsz en Pietertje Arents Paap, gedoopt 27 oktober 1715 te Zandvoort, overleden 22 mei 1791 en begraven 26 mei 1791 te Zandvoort

Annetje Volkerts Loos, gedoopt 6 maart 1718 te Zandvoort (get: get: Cornelis Dammasz van Duijn, Annetje Maartens), begraven 22 december 1789 te Zandvoort. Gehuwd op 8 mei 1740 te Zandvoort met Cornelis Jacobsz Paap, haringvisser, zoon van Jacob Arentsz Paap en Maartje Arijs Gaijse, gedoopt 29 september 1717 te Zandvoort, overleden oktober 1758 op Texel

Pietertje Volkerts Paap, gedoopt 18 februari 1720 te Zandvoort (get: Antje Reijers), begraven 15 januari 1784 te Zandvoort. Gehuwd op 23 juni 1743 te Zandvoort met Elias Cornelisz Keesman, zoon van Cornelis Arentsz en Lijsbeth Dirks, gedoopt 15 september 1720 te Zandvoort

Neeltje Volkerts Loos, gedoopt 1 januari 1723 te Zandvoort (get: Trijntje Arisz Moolenaar), begraven 17 januari 1794 te Zandvoort. Gehuwd op 9 mei 1745 te Zandvoort met Maarten Willemsz Molenaar, haringvisser, zoon van Willem Arijsz Molenaar en Willemtje Arisse Gaijse, gedoopt 10 januari 1717 te Zandvoort, overleden oktober 1758 op Texel