Kool, Maarten Jaspersen (ca. 1665->1705)

Maarten Jaspersen Kool, zoon van Jasper Teunisse Cool en Maria Meertens, geboren ca. 1665, overleden 1706-1721

Gehuwd op 3 februari 1689 te Zijderveld (#) met

Lijsbet Cornelis, dochter van Cornelis Govertsz en Maeijcke Peters, geboren ca. 1665, begraven 28 februari 1724 te Zijderveld (#)

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Everdingen, oud rechterarchief 1698-1727. B. de Keijzer, 3) Everdingen, oud rechterarchief 1676-1698. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer

Op 16 januari 1685 vindt erfloting plaats tussen Gijsbert Gerrits Pijselman, gehuwd met Aaltje Cornelis, en Elizabeth Cornelis, geassisteerd met haar voogden, nagelaeten kinderen van Cornelis Goverts en Maeijcke Peters.

Op 26 juli 1694 testeren Willem Mertense, heemraad van Zijdervelt, en Adriaentje de Jongh, echteluijden, wonende op Neder-Zijdervelt, en verwijsen naar testament d.d. 12-3-1686, octrooi 1-7-1694 van de leenkamer Leerdam, tot voogd was benoemd Jasper Teunisz, die nu is overleden, daarvoor in de plaats Merten Jaspersz. Op 23 november 1694 testeren Gijsbert Gerritse Pijselman, heemraad van Zijdervelt, en Aaltien Cornelis, echtelieden, en benoemen tot voogden Cornelis Gerrits, sijn swager, en Merten Jaspers, haeren swager. 

Op 25 juni 1721 testeert Maria Meertens, weduwe van Jasper Thonisz. Cool, wonende op Bolgerij onder Zijdervelt. Zij verwijst naar testament voor Nots. Harmen Vatheus d.d. 1-12-1713; Cecilia Meertens dochter van haar overleden soon Maarten Jaspers Cool, Geertje- en Maria Alting, kinderen van haar overleden dochter Aartje Jaspers, in echt verweckt bij Herbert Harmensz. Alting, tot voogden van voornoemde Aartje Jaspers Cool zaliger, kinderen van Thonis Jaspers Cool, namelijk Jasper Maertens Cool en Jan Meertens de Raad en Herbert Harmens Alting, als toeziend voogd.

 

Uit dit huwelijk:

Jasper Maartensz Kool, gedoopt 27 april 1690 te Zijderveld, overleden 1690-1694

Jasper Maartensz Kool, gedoopt 14 januari 1694 te Zijderveld, overleden 1694-1695

Marijke Maartens Kool, gedoopt 14 januari 1694 te Zijderveld, overleden 1694-1703

Jasper Meertense Kool

Aaltje Maartens Kool, gedoopt 25 april 1697 te Zijderveld, overleden 1697-1701

Cornelis Maartensz Kool, gedoopt 4 december 1698 te Zijderveld, begraven 26 april 1753 op het kerkhof te Zijderveld

Aaltje Maartens Kool, gedoopt 7 augustus 1701 te Zijderveld, begraven 25 mei 1753 te Zijderveld. Gehuwd op 4 mei 1732 te Zijderveld met Joost Govertse, zoon van Govert Joosten en Ingen Willems, gedoopt 21 februari 1706 te Zijderveld, begraven 7 november 1788 op het koor in de kerk te Zijderveld

Marijke (Maria) Maartens Kool, gedoopt 1 april 1703 te Zijderveld, begraven 29 december 1752 te Zijderveld. Gehuwd op 9 april 1724 te Zijderveld met Joost Meertensz de Jong, zoon van Meerten Willemsen en Cornelia Joosten, gedoopt 3 april 1698 te Zijderveld, begraven 29 juni 1733 te Zijderveld. Gehuwd op 19 april 1738 te Zijderveld met Teunis Cornelisz den Hertog, zoon van (?) Cornelis Arissen, geboren te Zijderveld

Celigje Maartens Kool, gedoopt 1 april 1705 te Zijderveld, begraven 27 januari 1753 in het koor van de kerk te Zijderveld. Gehuwd op 28 maart 1734 te Zijderveld met Jan Meertensz de Jong, zoon van Meerten Willemsen en Cornelia Joosten, gedoopt 14 augustus 1701 te Zijderveld, begraven 11 december 1776 te Zijderveld