Govertsen, Joost (ca. 1640-1681/88)

Joost Govertsen, schepen (1666-1683), zoon van Govert Joosten en Aaltje Cornelis, geboren ca. 1640, overleden 1683-1688

Gehuwd 1667 (1e proclamatie 13 november 1667 te Streefkerk) met

Ariaantje Joosten, geboren ca. 1640 te Streefkerk, overleden > 2 december 1688

Ondertrouwd op 2 december 1688 te Zijderveld met

Aert Cornelissen van Wijck. Gehuwd met Geertie Meertens, dochter van Willem Meertensz en Maijken Peters, overleden 1682-1686

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Everdingen, oud rechterarchief 1644-1661. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 3) Everdingen, oud rechterarchief 1661-1676. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 4) Everdingen, oud rechterarchief 1676-1698. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer

Op 1 juni 1660 verklaren Anna Jans weduwe van Heijmen Cornelisz geassisteerd met haar zwager Jan Tonissen Tucker en haar neef Jan Andriesz en in dese zaak haar momboirs, Jan Cornelis Heijmensen voor hem zelf, Aert Gijsbertsz x Gerrichgen Cornelis Heijmens en Cornelis en Joost Govertsz, nagelaten mondige kinderen van zaliger Govert Joosten en Aertgen Cornelis Heijmens, mede voor hun zelf, en alle erfgenamen van de voornoemde Heijmen Cornelisz zaliger, geloot te hebben op 22 april 1653, hetgeen zaliger Heijmen Cornelisz x Anna Jans ‘staande hun echt gewonnen hadden’, en wel als volgt:

1.  Anna Jans: 4 morgen in Boeicoop in ’t 2e weer van boven af, zijnde leengoed aan de prins van Oranje als graaf van Leerdam; nog ¼e van 4½ morgen mede aldaar en mede leenroerig als boven en gekomen van Claes Alphertsen; nog een vogelkooi onder Vianen met de helft van 3½ morgen daaraan gelegen; nog 3 morgen op Bolgrij genaamd ‘het weeshuiskamp’; nog 2 morgen in’t RechtvLee, gekocht van Lenert Ariensz,

2. De voornoemde erfgenamen met hun drieën: 3½ morgen op Boeicoop, leenroerig aan de prins van Oranje, gemeen voor met de kinderen van Gerrichgen Cornelis en de kinderen van Govert Joosten; nog ¼e part van 4½ morgen mede aldaar en gecomen van Claes Alphertsz, zijnde leengoed van de voorn prins; een hofstedeke groot 5 hont op Bolgrij gecocht van IJsbrant Tonisz; nog  8onth aldaar gecocht van Jacob Reijersz; nog 7 hont aldaar gecocht van Cornelis Bastiaensz; nog 2 morgen 1½ hont genaamd ‘de Caacamp’ mede op Bolgrij bij de hofstede, die de weduwe in lijftocht bezit; nog een vogelkooi op Bolgrij groot 1½ morgen, gecocht van Lijsbeth Gerrits; nog 1 morgen in de Gauwenes gekocht van de kinderen van Aert Gijsbertsz de Keijser.

Op 28 mei 1672 transporteert Maeijke Peterss, weduwe van Cornelis Govertss zaliger, gewoond hebbende te Sijderveld, geassisteerd door Joost Govertss als oom en bloedvoogd van Aeltie en Lijsbeth Cornelis zijnde nagelaten kinderen van eerst genoemd echtpaar aan Reijer Janss Espelt, burger te Utrecht, huis en hofstede aan de Diefdijk, strekkende van de Tochtsloot tot de middelwetering.

Op 29 april 1675 Hessel Jaspersz x Lijsbeth Hermens voor hem zelf en caverende voor zijn huisvrouws broer en zusters, Barbara Henricx voor haar zelf en caverende voor haar broers, Aert Stoffels x Heijlten Reijers voor hem zelf en voor zijn vrouws zuster Teuntken Reijers en Joost Govertsz als neef en medevoogd over de onmondige kinderen van Baetgen Gerritsz, die weduwe was van Reijer Jacobsz en als neef en voogd van de onmondige kinderen van Jan Gerritsz, Willem Gerritsz mede voor hem zelf en als vader en voogd over de onmondige kinderen door hem verwekt bij Jacobjen Gerrits; mitsgaders Jan Reijersz van Zuijtdam x Ingen Jans (wettig geboorte); tesamen erfgenamen van zaliger Aert Ghijsbertsz, en verklaren in dese qualiteit te transporteren aan Jasper Tonissen, schepen alhier, een huis en hofstede en 2½ morgen op Bolgrij.

Op 7 maart 1678 transporteert Willem Gerritsz de Groot, als vader en voogt van zijn onmondige kinderen geprocureert aan Jacobjen Gerrits, Teunis Leenderts, als man en voogd van Lysbeth Hermens, alsmede voor Annitjen Gerrit en Melisjen Everts sijn huijsvrouwe halve susters en broeder, item Jan Reijers van Zuijdam, als man en voogt van Ingen Jans, item Jasper Teunisz. en Joost Goverts als naaste voogden van de onmondige kinderen van Jan- en Baetje Gerrits, kintskinderen en erfgenamen van Gerrighjen Cornelis, laatst weduwe van Aert Ghijsbertsz., aan Cornelis Bartels, 1 morgen 3 hont weijlant gelegen op Authena onder Everdingen. Op 2 juni 1679 transporteert Willem Gerritsz de Groot, als vader van zijn onmondige kinderen in echt verweckt aan Jacobjen Gerrits, en Teunis Leendertsz, gehuwd met Lijsbeth Hermens, Jan Reijers van Suijdam, gehuwd met Ingen Jans, Jasper Teunisz. en Joost Goverts als voogden van de onmondige kinderen van Jan- en Baergen Gerrits, erfgenamen van saliger Gerrigjen Cornelis, laatst weduwe van Aert Ghijsberts, aan Egbert Bijlewerff, coopman tot Rotterdam, een huijsing etc. met 4 morgen lant op Bolgerij onder Zijdervelt.

Op 28 december 1682 transporteert Joost Govertsz, schepen, aan Alphert Claesz van Everdingen. Op 4 januari 1683 transporteert Joost Govertsz, schepen, aan Merten Ariens de Guijt.

 

Uit dit huwelijk:

Cornelia Joosten

Govert Joosten, gedoopt 4 december 1681 te Zijderveld, begraven 14 december 1750 te Zijderveld. Gehuwd op 10 mei 1705 te Zijderveld met Ingen Willems, dochter van Willem Meertensz en Adriaentje Laurens de Jongh, gedoopt 22 februari 1680 te Zijderveld