Heijcop, Gijsbert Jansz van (ca. 1610-<1655)

Gijsbert Jansz van Heijcop, brouwer, burgemeester van Vianen, zoon van Jan Gijsbertsz Heijcop en Amelia Hoevenaer, geboren ca. 1610 te Vianen, overleden < 12 juni 1655

Ondertrouwd op 1 juli 1638 en gehuwd op 17 juli 1638 in de Catharijnekerk te Utrecht (#) met

Cornelia Modeus, dochter van (?) Willem Cornelisz Mode en Metje Claes van Hoogerbrugh, geboren ca. 1612

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Gijsbert van Heijcop is mogelijk eerder getrouwd geweest. Op 17 februari 1653 trouwt namelijk voor het gerecht te Utrecht Adriaentje Gijsberts van Heijcop met Gerrit Jansz Schijff, en op 2 februari 1656 Willem Gijsbertsz van Heijcop met Cornelia Cornelis Janszoondochter.

Op 21 februari 1639 doneert Hillegonda Hoevenaer, weduwe van Thomas Heurnius in leven raedt en rentmeester-generael van de domeijnen ’s lants van Utrecht, aaanspraken op de nalatenschap van Huijbert de Moolre aan Gijsbert Janss van Heijcop, brouwer te Vianen, zoon van haar overleden zuster. In 1640 stelt Hillegonda Hoevenaer een codicil op waarin zij de helfte van een goet ende hoffstede met landerijen after De Bildt op de Bunten legateert aan haar neef en nichten Antonij, Elijsabeth en Anna Meeus van Diemen, op voorwaarde dat begunstigden enige betalingen doen. Een schilderij, geschilderd door Peter Hoevenaer, wordt geprelegateerd aan haar broer Frederick Hoevenaer. Gijsbert Janss van Heijcop en Huijbert Janss van Heijcop, zoons van haar zuster Amelia Hoevenaer, krijgen bevoegdheid om namens hun staak met haar broer de boedel te redden en te scheiden. De actie is onvolledig en niet gepasseerd.

Op 12 juni 1655 stelt Hillegonda Hoevenaer, weduwe van Tomas Heurnius in leven raedt en rentmeester-generaal van de domeijnen ’s lants van Utrecht, eerder weduwe van Adriaen van Helsdingen, wonende te Utrecht bij de St. Jacobskercke in ’t achterste quartier der huijse van predicant Heijcopius, haar testament op. Ze benoemt tot erfgenamen de (kinds)kinderen van haar broer Frederick Hoevenaer, de (kinds)kinderen van haar zuster Amelia Hoevenaer en Johan Gijsbertss van Heijcop, Huijbert Janss van Heijcop, Lambert van Heijcop, Elijsabeth van Heijcop, Mechtelt van Heijcop, de kinderen van Cornelis van Heijcop en Hillegonda van Heijcop c.s. De helfte van een hoff aan de Hoochlantsesteech buijten Utrecht gaat naar Lambert van Heijcop. Een hoff en huijsinge aan de Hoochlantsesteech gaat naar Hillegonda van Heijcop. Frederick Hoevenaer, in leven burgemeester en gehuwd met Josina de Moelre, Johan Gijsbertss van Heijcop in leven burgemeester te Vianen, Maeijge Boschhuijs weduwe van Cornelis van Heijcop in leven predikant en moeder van Hillegonda van Heijcop, krijgt lijftocht aan hof en huis aan haar dochter geprelegateerd met uitsluiting van de weeskamer, met benoeming van Lambert Hoevenaer, Adam Gresnich, Huijbert Janss van Heijcop en Lambert Janss van Heijcop, neven, tot executeurs.

Op 6 oktober 1669 stelt Elisabeth Heijcop haar testament op. Ze benoemt tot erfgenamen haar broer Lambertus Heijcop, haar zuster Mechtelt Heijcop, de kinderen van haar broer Gijsbert Heijcop in leven burgemeester te Vianen, de kinderen van haar broer Cornelis Heijcop in leven bedienaar des goddelijken woords te Utrecht, de kinderen van haar broer Nicolaes Heijcop in leven wijnkoper te Schoonhoven, en de kinderen van haar broer Piter Heijcop in leven wijnkoper te Vianen. Een portie in hoffstede en landen onder Demmerick gaat naar Lambertus Heijcop en Mechtelt Heijcop, op voorwaarde dat begunstigden jaarlijks f 100-0-0 betalen aan haar broer Hubertus Heijcop. Met benoeming van Lambertus Heijcop en haar zwager Johan de Romer tot executeurs.

 

Uit dit huwelijk:

Marichgen Gijsberts van Heijcop