Heerden, Henricus van (1724-1788)

Henricus van Heerden, zoon van Adrianus van Heerden en Josina Verhaer, gedoopt 25 maart 1724 RK Drakenburgsteegje te Utrecht (#), overleden 1 juni 1788, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht (#)

Gehuwd op 5 augustus 1752 RK en op 12 augustus 1752 voor het gerecht (#) te Utrecht met

Johanna Burgemeester, dochter van Paulus Burgemeester en Anna Maria de Booij, gedoopt 26 februari 1733 RK Drakenburgsteegje te Utrecht (get: Maria Colet) (#), overleden 6 maart 1797, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht (#)

 

Op 3 januari 1735 koopt Otto van der Horst, gehuwd met Jesina van der Haar, eerder weduwe van Arien van Heerden, de onmondige kinderen Hendrica van Heerden en en Hendricus van Heerden, uit ter voldoening van de erfenis van hun vader. Daarbij belooft hij ‘dat ider kindt voor des vaderlikke besterffenis toekomst eene zomme van een hondert vijff en twintigh guldens’ en dat hij dat ‘te zullen betalen en voldoen als dezelve sullen hebben bereijckt den ouderdom van vijf en twintigh jaren of gekomen zullen weesen ten huwelijken staat’. Tevens beloven zij de ’twee kinderen na haar vermogen te zullen opbrengen en van het nodige voorzien, mitsgaders dezelve laten leeren leezen en schrijven ende een goed handwerk’.

Zij wonen bij de Varkensmarkt (1770), in de Jac Slooresteeg (1788) en in de Watersteeg (1797). Op 31 december 1784 staat Hendrik zijn minderjarige dochter Susanna bij als voogd, bij de ontvangst van f 175 voor defloratie, kraamkosten en alimentatie als gevolg van het bezwangeren door Hendrik van Dalsen junior, onmondige zoon van Hendrik van Dalsen (#).

 

Uit dit huwelijk:

1  Lucia van Heerden, gedoopt 13 december 1752 RK Drakenburgsteegje te Utrecht (get: Anna Maria Borgemeester), overleden 19 augustus 1839 te Utrecht

2  Margaretha van Heerden

3  Paulus van Heerden, gedoopt 20 januari 1756 RK Drakenburgsteegje te Utrecht, overleden 18 december 1758, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

4  Anna Maria van Heerden

5  Susanna van Heerden, gedoopt 1 mei 1761 RK Drakenburgsteegje te Utrecht, overleden 23 augustus 1846 te Utrecht. Ondertrouwd op 26 juni 1791 en gehuwd op 19 juli 1791 in de Catharijnekerk te Utrecht met Hendrik van Dalsem, zoon van Hendrik van Dalsem en Adriana van Burk, gedoopt 27 juni 1762 te Utrecht, overleden 22 juni 1828 te Utrecht

6  Adrianus van Heerden

7  Cornelia van Heerden

8  Hendricus Josephus van Heerden

9  Johannes van Heerden

10  Paulina van Heerden, gedoopt 12 februari 1769 RK Drakenburgsteegje te Utrecht, overleden 24 september 1770, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

11  Theodorus van Heerden, gedoopt 27 december 1770 RK Drakenburgsteegje te Utrecht

12  Guielmus van Heerden, gedoopt 19 november 1772 RK Drakenburgsteegje te Utrecht

13  Petronella van Heerden