Heerden, Johannes van (1767-1823)

Johannes van Heerden, vuilnisrijder, zoon van Henricus van Heerden en Johanna Burgemeester, gedoopt 31 januari 1767 RK Drakenburgsteegje te Utrecht (get: Anna Maria Burgemeester) (#), overleden 10 april 1823 te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 4 augustus 1797 (#) en gehuwd op 19 augustus 1797 voor het gerecht te Utrecht (#) met

Johanna Achterberg, dochter van Albertus Agterberg en Hendrina Swaanenburgh, gedoopt 18 mei 1766 in de Geertekerk te Utrecht (get: Catharina Zwanenburg) (#), overleden 17 mei 1842 te Utrecht (#)

 

Op 4 november 1823 verklaren Arie, Hendrica, Maria, Neeltje en Jan van Neerden, in het kader van de memorie van aangifte der nalatenschap ‘kiezende domicilium ten huize van ons zelven aan de Pelmolen wijk B No 405 verklare dat de nalatenschap van onze vader Johannes van Neerden overleden den 10 April 1823 te Utrecht en laatst gedomicilieerd geweest te Utrecht Provincie Utrecht, wordt geërfd door ons ondergetekende als kinderen van de overledene. Verklare wij voorts dat tot deze nalatenschap geene onroerende goederen behooren’. In 1830 woont Johanna Achterberg nog immer aan de Pelmolen wijk B No 405, tezamen met haar zoon Johannes en zoon Arnoldus en diens vrouw en kind. Op 29 augustus 1842 verklaren ‘Cornelis Conijnenburg als in huwelijk hebbende Neeltje van Eerde en voor dezelve de aangifte doende, Driekje van Eerde weduwe van Frans Fergouw, Jacobus Schuurman als in huwelijk hebbende Maria van Eerde, en Johannes van Eerde welke ‘domicilium kiezende ten huize van mijn laatstgenoemde gelegen buiten de Wittevrouwen wijk J No 99, verklaren dat de nalatenschap van onze moeder en behuwd moeder Johanna Agterberg weduwe Johannes van Eerde overleden den 17 Mei 1842 alwaar zij laatst is gedomicilieerd geweest, door genoemde hare vier kinderen bij versterf geërfd wordt. Verklarende voorts, dat tot deze nalatenschap geene onroerende behooren’.

 

Uit dit huwelijk:

1  Hendrika van Heerden

2  Maria Antonia van Heerden

3  Arnoldus van Heerden

4  Johanna van Heerden, gedoopt 16 februari 1805 RK Walsteeg te Utrecht, overleden 24 oktober 1805 te Utrecht

5  Cornelia van Heerden

6  Johanna van Heerden, gedoopt 1 januari 1807 RK Walsteeg te Utrecht, overleden 7 oktober 1809, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht

7  Joannes van Herden