Burgemeester, Paulus (1712-1774)

Paulus Burgemeester, zoon van Jodocus Burgemeester en Anna van Braackel, gedoopt 20 november 1712 RK Onder de Linden te Utrecht (get: Maria van Brakel) (#), overleden 5 december 1774, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht (#)

Gehuwd op 16 februari 1732 voor het gerecht te Utrecht (#) met

Anna Maria de Booij, dochter van Stephanus de Boije en Sara van Isacker, gedoopt 25 november 1714 RK Walsteeg te Utrecht (get: Mensie de Boeij) (#), overleden 29 december 1768, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 13 augustus 1769 en gehuwd op 29 augustus 1769 in de Catharijnekerk te Utrecht met

Johanna Christina van Dulmerhorst, dochter van Barent van Dulmenhorst en Jannetje van Meenen, gedoopt 8 november 1739 te Zuilen, overleden 13 maart 1799, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 16 mei 1761 staat Paulus Borgemeester borg Hendrik van Hoven bij de koop van 4 cameren off wooningen, erven en grond annex aan het Sand bij de Catharijnestraat. Op 8 mei 1762 koopt Paulus Borgermeester bij openbare verkoop een huijsinge, erve en grond aan de oostzijde van de Catharijnestraat van Cornelia van Oort, weduwe van Hendrik van Nijkerken en Hendrik van Nijkerken, zoon (#).

Op 26 april 1769 vindt de scheiding plaats van de nalatenschap van Anna Maria de Booij tussen Paulus Burgemeester, weduwenaar van Anna Maria de Booij, Hendrik van Heerden, gehuwd met Johanna Burgemeester, Michiel Burgemeester, Doris Burgemeester, Willem van Zwoll, gehuwd met Zusanna Burgemeester, Jan Burgemeester en Thomas Burgemeester, oud circa 23 jaar, soldaat onder ’t Regiment van den Heer Generaal Malprade. De ‘zuijvere deelbare massa des boedels na aftrek van de schulden en lasten, bedraagd eene zomme van agt honderd twee en’t negentig gulden vier stuijvers en agt penningen’. De helft van de nalatenschap is voor Paulus Burgemeester en de andere helft wordt verdeeld onder de kinderen, waarbij de doodschulden en begraaffeniskosten in mindering wordt gebracht van het erfdeel van de kinderen. Zusanne Burgemeester krijgt uit de nalatenschap ‘zekere huijzinge, erve en grond, staanden ende gelegen binnen Utrecht aan de oostzeide in de St Catharijnestraat. De overige kinderen worden gecompenseerd door Zusanne Burgemeester (#). Op 14 augustus 1769 stellen Paulus Burgemeester, weduwenaar van Anna Maria de Booij, en Johanna Christina van Dulmerhorst, wonende te Utrecht, hun huwelijkse voorwaarden op (#).

 

Uit het 1e huwelijk:

1  Johanna Burgemeester

2  Michael Burgemeester, gedoopt 30 november 1733 RK te Utrecht, overleden 4 december 1733, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht

3  NN Burgemeester, overleden 4 november 1734, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht

4  Michiel Burgemeester, gedoopt 22 september 1735 RK te Utrecht, overleden 23 februari 1804, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht. Gehuwd op 17 mei 1755 te Utrecht met Geertruij Emmelot, dochter van Wilhelmus Emelot en Arnolda de Swart, gedoopt 6 januari 1737 Luthers te Utrecht, overleden 8 januari 1785, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd op 20 november 1787 in de Catharijnekerk te Utrecht met Maria van der Gulden, (?) dochter van Jacobus van der Gulde en Maria van Swol, gedoopt 17 september 1755 te Utrecht, overleden 9 april 1807, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

5  Theodoris Burgemeester, gedoopt 2 januari 1738 RK te Utrecht, overleden 1 november 1804, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd op 16 februari 1760 voor het gerecht te Utrecht met Geertruij de Marie, dochter van Jan Maire en Annigje Agterberg, gedoopt 15 september 1734 in de Domkerk te Utrecht, overleden 6 februari 1811, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

6  NN Burgemeester, gedoopt 1 augustus 1739 RK te Utrecht

7  Susanne Burgemeester, gedoopt 1 februari 1741 RK te Utrecht, overleden > 18 april 1813. Gehuwd op 14 januari 1764 voor het gerecht te Utrecht met Willem van Swoll

8  Johannes Burgemeester, gedoopt 24 februari 1742 RK te Utrecht, overleden 26 oktober 1808 in het St. Pietersgasthuis te Amsterdam. Ondertrouwd op 1 december 1764 en gehuwd op 2 maart 1765 voor het gerecht en op 31 maart 1765 in de Waalsche Kerk te Utrecht met Helena la Croix, geboren te ‘s-Gravenhage

9  Thomas Burgemeester, soldaat in het Regiment van den Heer Generaal Malparade (1769), gedoopt 11 februari 1743 RK te Utrecht, overleden 29 december 1820 te Utrecht. Gehuwd op 2 september 1769 te Utrecht met Johanna Pieternella Hester, overleden 27 september 1787, begraven in de Jacobikerk. Ondertrouwd op 3 mei 1789 en gehuwd op 21 mei 1789 te Utrecht (get: Johanna Uding) met Willemina Willemse, overleden 28 november 1803, begraven te Utrecht. Gehuwd met Johanna Snieders, breidster, dochter van Johannes Pieters Snijder en Titie Jans, gedoopt 13 november 1771 te Leeuwarden, overleden 19 juli 1826 te Utrecht

10  NN Burgemeester, overleden 19 april 1745 te Utrecht

11  Petrus Burgemeester, gedoopt 28 februari 1749 RK te Utrecht, overleden 9 september 1751, begraven te Utrecht

12  Henricus Burgemeester, gedoopt 27 april 1751 RK te Utrecht, overleden 5 mei 1751, begraven te Utrecht

Uit het 2e huwelijk:

13  Jannetje Anna Maria Burgemeester, gedoopt 19 september 1770 te Utrecht, overleden 2 februari 1845 te Utrecht. Ondertrouwd op 12 juni 1796 en gehuwd op 5 juli 1796 te Utrecht met Willem Abrahamse, zoon van Klaas Abramse en Willemijntje Obrink, gedoopt 5 maart 1752 te Utrecht, overleden 9 april 1817 te Utrecht

14  Bernardus Burgemeester, gedoopt 19 april 1772 te Utrecht, (?) overleden 18 juni 1772, begraven in de Jacobikerk te Utrecht