Haer, Johannes van de (ca. 1670-1717)

Johannes van de Haer, zoon van Antonis Jansz van de Haer en Marichgen Gijsberts van Heijcop, geboren ca. 1670, overleden 29 augustus 1717, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht (#)

Gehuwd 14 november 1696 voor het gerecht te Utrecht (#) met

Cornelia van Everdingen, dochter van Jan Dircxssen van Everdingen en Josina Sem, geboren ca. 1673, overleden 21 februari 1715, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht (#)

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 30 maart 1708 benoemen de ervan van Gerard van Everdingen, zijnde de vier onmundige kinderen van Johannes van de Haer en Cornelia van Everdingen, onder voogdij van Johannes van de Haer, Hugo de Bruijn om gage te innen bij de VOC te Delft van Gerard van Everdingen, broer.

Op 3 november 1717 staan Dirk van Odijck en Gerrit Ruben borg voor Cornelis van Odijck en Maria van Marcelle, echtelieden te Bunnik, inzake betaling van rente en aflossing van een plecht van f 600, gevestigd op de molen c.a. te Bunnik. Belanghebbende zijn de onmondige kinderen van wijlen Johan van der Haar en Cornelia van Everdingen.

Op 26 april 1727 koopt Anthonij van der Haer zijn broer Johannes van der Haar uit uit eigendom van de helft van een huis uit de nalatenschap van hun vader Jan van der Haar. Het betreft het vierde deel van een huijsinge, tot twee woningen geapproprieert naar Anthonij van der Haer. Johannes van der Haar kwiteert zijn broer voor uitoefening van voogdij.

 

Uit dit huwelijk:

1   Antonius Verhaer, gedoopt 7 februari 1697 RK Achter Clarenburg te Utrecht (get: Maria Verhaer), overleden 10 november 1731, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd 10 februari 1720 voor het gerecht te Utrecht met Arnolda van de Woude, dochter van Anthoni van der Woude en Fennichjen Henderix, gedoopt 22 april 1688 in de Catharijnekerk te Utrecht, overleden 3 december 1737 te Utrecht

Justinia van der Haer, gedoopt 8 april 1698 RK Achter Clarenburg te Utrecht (get: Elisabetha Sen), overleden 30 januari 1700, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

NN van der Haer, overleden 12 januari 1699, begraven op het Buurkerkhof te Utrecht

Josina Verhaer

Johannes Verhaer, gedoopt 14 augustus 1702 RK Achter Clarenburg te Utrecht (get: Jacoba van Everdingen). Gehuwd op 19 april 1727 RK te Leiden met Catharina Brinckman, begraven 3-10 januari 1778 te Leiden

NN Verhaer, overleden 18 januari 1706, begraven in de Catharijnekerk te Utrecht

Nicolaus van der Haer, gedoopt 15 september 1706 RK Achter Clarenburg te Utrecht (get: Anna van der Haer), begraven 20 april 1750 in de Catharijnekerk te Utrecht

Everardus Verhaer, gedoopt 21 februari 1709 RK Achter Clarenburg te Utrecht (get: Joannes van Wiltsangh), begraven 21 oktober 1716 te Utrecht

Maria Verhaer, gedoopt 9 november 1714 RK Achter Clarenburg te Utrecht (get: Teresia Everdingen)