Gaasbeek, Hendrik Albertsen (ca. 1645-1704)

Hendrik Albertsen Gaasbeek, zoon van Aelbert Aelbertsz Gaasbeek en Annetje NN, geboren ca. 1645 te Veenendaal, begraven 30 juli 1704 te Veenendaal

Gehuwd op 22 februari 1673 te Veenendaal (#) met

Geurtien Hendriks van Engelenburg, dochter van Hendrik Berendsen van Engelenburg en Annigje Hendriks, geboren ca. 1655 te Veenendaal, overleden < 16 maart 1722

 

Bronnen: 1) Legger der morgentalen 1618 – 1638. Uitgave van de Historische Vereniging Oud Veenendaal nr. 4. Werkgroep Genealogie Historische Vereniging Oud Veenendaal, oktober 2003, 2) Luid- en begraafgelden te Veenendaal 1574-1812. Uitgave van de Historische Vereniging Oud Veenendaal nr. 3. Werkgroep Genealogie Historische Vereniging Oud Veenendaal, juni 1998

Morgentalen Veenendaal 1681:

1. Annichge Hendricx, weduwe van Hendrick Beerntsz, acht mergen in plaetse van haer man. Van dese acht mergen verboeckt twee mergen op Hendrick Aelbertsz ende sulcx ten versoecke van desselffs huijsvrouw Geurtjen Hendricx op den 22 september 1701

2. Hendrick Aelbertsz viereneenhalve mergen in een stuck van tiendehalve mergen

Luid- en begraafgelden Veenendaal: 1704: Den 30 Hendrick Aelbertsen begraven op ’t kerckhoff, f 1-12-8.

Morgentalen Veenendaal 1722:

1. De weduwe van Hendrik Aelbertsen viereneenhalff margen. Deze 4½ margen verboeckt ende overseth op Cornelis Berentsz, als hetselve den 6 april 1722 van de kinderen ende erffgenamen van bovenstaende weduwe gecoft hebbende ende sulx op sijn versoek ende presentie gedaen den 31 januari 1724

2. De kinderen van Hendrik Aelbertsz twee margen. Bij coop van dese 2 margen verboekt ende overgeset op Evert Evertsz 362½ roeden, bij maeggescheijt op Hendrik Hendricksen mede 362½ roede, bij coop op Willem Garritsz 475 roden van dato den 16 martij 1722 die daervan belooft hebben het margengelt te betaelen ende sulx op de bovenstaende haer versoek ende derselver presentie gedaen den 31 januari 1724. Dese 475 roeden van Willem van de Weerthoff verboekt en overgeseth op desselfs weduwe Jannigje Bos en sulx op haer versoek en presentie gedaen den 1 october 1737.

 

Uit dit huwelijk:

Hendrik Hendriksz Gaasbeek

Albert Hendriksz Gaasbeek, gedoopt 19 november 1676 te Veenendaal, begraven 8 maart 1679 te Veenendaal

Peter Hendriksz Gaasbeek, gedoopt 1 december 1678 te Veenendaal, begraven 21 december 1678 te Veenendaal

4  Annigje Hendriks Gaasbeek

5  Petertjen Hendriks Gaasbeek

Albertien Hendriks Gaasbeek, gedoopt 8 juni 1685 te Veenendaal, overleden > 29 oktober 1731

Lijsbeth Hendriks Gaasbeek, gedoopt 29 januari 1688 te Veenendaal, begraven 3 maart 1688 te Veenendaal

Berent Hendriksz Gaasbeek, gedoopt 6 april 1689 te Veenendaal, begraven 31 maart 1696 te Veenendaal

9  Jan Hendriksz Gaasbeek