Gaasbeek, Hendrik Hendriksz (1675->1712)

Hendrik Hendriksz Gaasbeek, zoon van Hendrik Albertsen Gaasbeek en Geurtien Hendriks van Engelenburg, gedoopt januari 1675 te Veenendaal (#), overleden > 14 augustus 1712

Gehuwd 1695-1696 met

Lijsbet Geurtse Blanken, geboren ca. 1670 te Veenendaal, overleden 1701-1703

Ondertrouwd op 18 maart 1703 te Veenendaal (#) en gehuwd op 9 april 1703 te Amerongen (#) met

Hermtje Gijsberts Pater, dochter van Gijsbert Teunisz Pater en Hendrickje Cornelis, gedoopt 29 maart 1674 te Veenendaal (#), overleden > 14 augustus 1712

 

Bronnen: 1) gemeentearchief.veenendaal.nl, 2) Morgentalen 1722. Gemeentearchief Veenendaal, Archief van het veenraadschap der Geldersche en Stichtsche veenen. Inventarisnummer 297c

Morgentalen Veenendaal 1722:

1. De weduwe van Hendrik Aelbertsen viereneenhalff margen. Deze 4½ margen verboeckt ende overseth op Cornelis Berentsz, als hetselve den 6 april 1722 van de kinderen ende erffgenamen van bovenstaende weduwe gecoft hebbende ende sulx op sijn versoek ende presentie gedaen den 31 januari 1724

2. De kinderen van Hendrik Aelbertsz twee margen. Bij coop van dese 2 margen verboekt ende overgeset op Evert Evertsz 362½ roeden, bij maeggescheijt op Hendrik Hendricksen mede 362½ roede, bij coop op Willem Garritsz 475 roden van dato den 16 martij 1722 die daervan belooft hebben het margengelt te betaelen ende sulx op de bovenstaende haer versoek ende derselver presentie gedaen den 31 januari 1724. Dese 475 roeden van Willem van de Weerthoff verboekt en overgeseth op desselfs weduwe Jannigje Bos en sulx op haer versoek en presentie gedaen den 1 october 1737.

 

Uit het 1e huwelijk:

Geurt Hendriksz Gaasbeek, gedoopt 29 november 1696 te Veenendaal, overleden < 27 oktober 1709

2  Cornelia Hendriks Gaasbeek

Hendrick Hendriksz Gaasbeek, gedoopt 23 januari 1701 te Veenendaal, begraven ca 29 februari 1701 te Veenendaal

Uit het 2e huwelijk:

Elijsabeth Hendriks Gaasbeek, gedoopt 11 februari 1704 te Veenendaal, begraven 21 april 1704 te Veenendaal

5  Hendrik Hendriksz Gaasbeek

Gijsbert Hendriksz Gaasbeek, gedoopt 8 februari 1708 te Veenendaal, overleden 1708-1712

Geurt Hendriksz Gaasbeek

8  Gijsbert Hendriksz Gaasbeek