Gaasbeek, Aelbert Aelbertsz (ca. 1615-<1670)

Aelbert Aelbertz Gaasbeek, zoon van Aelbert Jansz, geboren ca. 1615 te Veenendaal, overleden < 8 november 1670

Gehuwd ca. 1645 met

Annetje NN

 

Bronnen: 1) Legger der morgentalen 1618 – 1638. Uitgave van de Historische Vereniging Oud Veenendaal nr. 4. Werkgroep Genealogie Historische Vereniging Oud Veenendaal, oktober 2003

Op 23 oktober 1632 Henrick Lambertsz, soene van Lambert Claesz, verclaert twederde parten van dartienhalve mergen gecoft te hebben, bedragende acht mergen twe hont ende de leste derde part tot vier mergen een hont te competeren Egbert Aelbertsz ende Aelbert Aelbertsz, daervan steffvader es Lambert Jansz.

Morgentalen Veenendaal 1638:

1. Aelbert Aelbertsz, ses mergen een quartier. Op ten 8 november 1670 heeft Egbert Aelbertsz van de verseide ses mergen een quartier laten verboecken eene mergen of hem, als gecoft hebben van de kinderen van Aelbert Aelbertsz. Noch verboeckt van de kinderen van Aelbert Aelbertsz, drie quartier van een mergen op Claes Hendricksz ende een quartier op Hendrik Hendricksz.

2. Aelbert Aelbertsz, twe mergen een quart mede genaemt de Hell. Op den 8 november 1670 sijn dese twee mergen een quartier op het versoeck van Egbert Aelbertsz, als het recht door coop van sijn broeder Aelbert Aelbertsz vercregen hebbende, verboeckt op sijn soon Hendrick Egbertsz.

3. Aelbert Aelbertsz eene mergen. De helft van dese … verboeckt op Rutger Joosten. Dese mergen in het geheel verboeckt op Dirck Theunisz den 2 januarij 1671.

Op 23 november 1654 zijn van sestehalve mergen van Jan Lambertsz verboeckt op Elbert Aelbertsz vierdehalve mergen ende op Rutger Willemsz twee mergen.

 

Uit dit huwelijk:

Hendrik Albertsen Gaasbeek

2  Dirck Albertsen Gaasbeek

3  Albert Albertsen

4  Jan Albertsen Gaasbeek