Engelenburg, Hendrik Berendsen van (ca. 1610-<1681)

Hendrik Berendsen van Engelenburg, contrarolleur (vanaf 1651), reeckenmeester, directeur van de wercken, geboren ca. 1610 te Veenendaal, overleden < 1681

Gehuwd ca. 1640 te Veenendaal met

Annigje Hendriks, geboren ca. 1615 te Veenendaal

 

Bronnen: 1) Legger der morgentalen 1618 – 1638. Uitgave van de Historische Vereniging Oud Veenendaal nr. 4. Werkgroep Genealogie Historische Vereniging Oud Veenendaal, oktober 2003, 2) Luid- en begraafgelden te Veenendaal 1574-1812. Uitgave van de Historische Vereniging Oud Veenendaal nr. 3. Werkgroep Genealogie Historische Vereniging Oud Veenendaal, juni 1998

In de Morgentalen van 1638 zijn diverse bezittingen van Henrick Berntsz genoemd, zoals ‘drie morgen en een quartier in de Halmer veenen en twee morgen in de Domeijne veenen’. Op 3 november 1645 zijn vijftehalve mergen verboeckt op Henrick Berntsen. Uiteindelijk bezit hij meer dan acht morgen land. Hij heeft zowel actief als passief kiesrecht binnen het Veenraadschap.

Op 21 oktober 1651 wordt hij benoemd tot contrarolleur (opzichter over de waterwerken) en tot 1664 bekleedt hij nog verschillend functies, als reeckenmeester en directeur van de wercken.

Morgentalen Veenendaal 1681: Geurt Petersz in plaetse van Hendrick Beerntsz, viereneenhalve mergen gecomen van Thonis Roeloffsz. Annichge Hendricx, weduwe van Hendrick Beerntsz, acht mergen in plaetse van haer man. Van dese acht mergen verboeckt twee mergen op Hendrick Aelbertsz ende sulcx ten versoecke van desselffs huijsvrouw Geurtjen Hendricx op den 22 september 1701. Item op Beernt Hendricksz gelijcke twee mergen ende dat op sijn versoeck den 23 september 1701. Item verboeckt op Frederick Otten, Marcelis Hendricksz van Campen ende Aert Hendricksz Suckel tesamen mergen ende aldus op ijder 400 roeden, ten versoecke en in presentie van deselve personen op den 14 januarij 1702. Item verboeckt ende overgeseth op de samentlijcke kinderen van Jan Aelberts, twee margen. En van die twee margen verboekt ende overgeseth op Hendrik Metman een halve margen, als hetselve volgens coopcedulle den 13 februari 1704 van de samentlijcke kineren hebben gecoft, aldus geschiet ten vesoecke van Derck Jansen van Gaesbeek en in presentie van Hendrick Metman den 28 januari 1720.

 

Uit dit huwelijk:

NN Hendriks, overleden december 1641 (graf geopend 13 december 1641 te Veenendaal)

Geurtien Hendriks van Engelenburg

3  Merretien Hendriks van Engelenburg

Barend Hendriksen van Engelenburg. Gehuwd op 23 januari 1670 te Amerongen met Gijsbertien Franken, dochter van Franck Janssoon en Aertje Roelofs, gedoopt 29 juni 1651 te Amerongen