Dijck, Gijsbert Adriaensz van (-1615/20)

Gijsbert Adriaensz van Dijck, zoon van Adriaen Arrisz van Dijck, overleden 1615-1620

Gehuwd met

Gerrichje Gerrits Keijser, dochter van Gerrit Adriaensz Keijser en Erstgen NN, overleden 1651-1653

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_27. Nadere Toegang op inv. nr 27 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00061_28. Nadere Toegang op inv. nr 28 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

In 1597 is Gijsbert Adriaensz van Dijck gebruiker van 22 morgen in Jutphaas Nedereijnd strekkend van de Randijck tot Galesloot. Eveneens op 25 januari 1603, 9 maart 1609 en 3 februari 1615. Op 22 februari 1620 Gerrigen Keijsers weduwe Gijsbert van Dijck, met nog 2 morgen. Op 10 april 1626 gebruikt Gerrigje Keijsers weduwe Gijsbert van Dijck 22 morgen in Jutphaas Nedereijnd. Op 14 februari 1633 huurt Anthonis Gijsbertsz van Dijck 22 morgen in Jutphaas Nedereijnd met consent van Gerrigje Keijsers. Eveneens op 8 november 1638 en 31 oktober 1644.

Op 17 januari 1598 legateert Adriaen Arisz wonend Jutphaas Nedereijnd aan Elisabeth Adriaens 100 gulden en Aeltgen Adriaensdr 50 gulden. Genoemd Ghijsbert Adriaensz zijn zoon.

In het register van Oudschildgeld van Jutphaas Nedereind uit 1600 is Gijsbert Adriaensz van Dijck opgenomen als gebruiker van 6 morgen van Abraham Lus te Leide, een hoeve van Willem Splinter Henrickx en een hoeve van 18 morgen van St. Pieter.

Op 14 maart 1614 wordt Gijsbert Adriaensz van Dijck pachter van 2 morgen in Jutphaas Nedereijnd gemeen met 6 morgen strekkend uijt Juutfaserwetering. Op 22 maart 1599 en 14 januari 1608 pacht Gerrit Keijser.

Op 31 mei 1623 Jan Henrickx Cooth en Gerritgen weduwe Gijsbert van Dijck te Jutfaas, constitueren.

Op 29 september 1650 draagt Gerrichgen Gerritsdochter, weduwe van zaliger Ghijsbert Adriaensz van Dijck, over aan Anthonis Adriaenss van Dijck, zoon, 2 morgen land te Jutphaes en de bruikweer van 4 morgen leengoed, samen een geheel van 6 morgen vormend, met huis c.a. hierop staande. Zij wordt geassisteerd door Aris Ghijsbertss van Dijck zoon wonende te Jutphaas, Adriaen Ghijsbertss den outsten zoon wonende in de Knoest, Adriaen Ghijsbertss van Dijck den jonghsten zoon wonende te Jutphaes, Splinter Ghijsbertss van Dijck zoon wonende te ’s Gravenhage, Jan Peterss wonende opt Hoogelandt te Isselsteijn, Cornelis Janss wonende te Werckhoven, en Herbert Ariss van Montfoort wonende te Brueckelen.

Op 10 juni 1651 verklaren Gerrichgen Gerrits weduwe Ghijsbert Adriaensz van Dijck, wonende Jutphaas Nedereijnd, met Arris Ghijsbertsz van Dijck haar zoon en met haar kinderen ter eenre en Anthonis Ghijsbertsz van Dijck haren soon ter andere zijde, dat zij opgerecht hadde seecker contract van overdoeninghe d.d. 14 februari 1633 voor notaris Van Galen.

Op 7 mei 1653 vindt de scheiding plaats van de erfenis van Gijsbert Adriaensz van Dijck en Gerrichje Gerrits, beide te Jutphaas overleden. De erfgenamen zijn Aris Ghijsbertss van Dijck, Adriaen Ghijsbertss van Dijck den ouden, Anthonis Gijsbertss van Dijck, Adriaen Ghijsbertss van Dijck den jongen, Splinter Ghijsbertss van Dijck wonende te ’s Gravenhage, Jan Peters wonende in het Hoochlant lande van Iselsteijn, Cornelis Janss wonende te Werckhoven, en Herbert Adriaenss wonende te Breuckelen. Van de erfenis gaat 8 mergen ende 6 mergen lants gelegen in het Neereijnt van Jutphaes naar Anthonis Ghijsbertss van Dijck en Hooffgen Adriaensdr.

 

Uit dit huwelijk:

Anthonis Gijsbertsz van Dijck, schepen van Jutphaas Nedereijnd (1660), overleden < 17 februari 1672. Gehuwd met Hooffjen Adriaens Worff, dochter van Adriaen Willemsz Worff, overleden > 17 februari 1672

Aris Gijsbertsz van Dijck

Adriaen Gijsbertsz van Dijck (de oudste), overleden < 17 februari 1672. Gehuwd met Claesjen Stevens van Sijll, overleden > 17 februari 1672

Adriaen Gijsbertsz van Dijck (de jongste)

Merrichje Gijsberts van Dijck, overleden > 17 februari 1672. Gehuwd met Cornelis Jansz van Werchoven, zoon van Jan Augustijnsz, overleden > 20 juni 1656. Gehuwd met Willem Gerritss, overleden > 17 februari 1672

Dirckje Gijsberts van Dijck. Gehuwd op 13 februari 1631 te Jutphaas met Jan Petersz op ’t Hogelant

Jannichgen Gijsbert Adriaens van Dijck, overleden augustus 1640 (aangetekend 31 augustus 1640), begraven in de Buurkerk te Utrecht. Gehuwd op 12 oktober 1639 voor het gerecht te Utrecht met Henrick Jan Willemsz van Schaijck, zoon van Jan Willemsz van Schaijck en Anna Evertsen, geboren te Houten, overleden oktober 1653 (aangetekend 24 oktober 1653), begraven in de Magdalenakapel te Utrecht (huwde 1. Elijsabeth Willems Pijselman)

Maijchgen Gijsberts van Dijck. Gehuwd op 2 december 1637 voor het gerecht te Utrecht met Herbert Adriaensz van Montfoort, zoon van Adriaen van Montfoort en Elijsabeth Claes

Gerrit Gijsbertsz van Dijck, overleden 1643-1648. Gehuwd op 30 oktober 1641 voor het gerecht te Utrecht met Maijchgen Peters, geboren te Vleuten, overleden 1641-1643. Ondertrouwd op 27 augustus 1643 te Jutphaas en 26 augustus 1643 te Vreeswijk en gehuwd op 10 september 1643 te Vreeswijk met Willemken Peters, geboren te Vreeswijk

10  Splinter Gijsbertsz van Dijck. Ondertrouwd op 8 augustus 1648 te Jutphaas met Peternelletje van Middelant, geboren te Woerden