Pijselman, Willem Gijsbertsz (1547/48->1612)

Willem Gijsbertsz Pijselman, bouwmeester bij de heer van Rijsenborch (1572), geboren 1547-1548, overleden > 1 maart 1612

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_10. Nadere Toegang op inv. nr. 10 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00061_11. Nadere Toegang op inv. nr. 11 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr. 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) NT00061_51. Nadere Toegang op inv. nr. 51 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 7) NT00061_52. Nadere Toegang op inv. nr. 52 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 23 februari 1598 Willem Cornelisz te Cothen [merk = Pijsell] gebruikt te Cothen helft van 28 morgen als 1592, soe sijn voersaet het lest gebruikt heeft. Borgen Willem Gijsbertsz Pijselman te Werkhoven, Hubert Willemsz te Utrecht en Cornelis Jaspersz te Breuckelen.
Van juli tot november 1598 vinden getuigenverklaringen plaats in de zaak van de Maarschalk van het Overkwartier versus Cornelis Adriaensz c.s. Adriaen Cornelis Cornelisz Verkerck te Werkhoven, gedaagde 38 jaar. Er wordt een uitvoerige schouw besproken van een wech waarvan ‘t ene end strekkend nae tGoy en het andere nae de Heul. Op 22 augustus 1598 Hubert Joostensz wonend in de Winckel gerecht Nijendijck LX jaar; het doode lichaem van zijn vader is over deze wech nae Werchovensche kerck gebracht; Dirck Thonisz te Werkhoven LXX jaar, Michiel Adamss 80 jaar. Willem Gijsbertss Pijserman L jaar heeft 26 jr geleden als bouwmeester gediend bij de heer van Rijsenborch wiens vrouw familie had in Culemborg.

In het register Oudschildgeld van Werkhoven en Nijendijk / Dwarsdijk uit 1600 is opgenomen:

  • 131: 33½ morgen – Beverweert, bruijcker 31½ morgen Thonis Ellis, 2 morgen Willem Gijsbertsz Pijselman,
  • 145: 5 morgen – Beverweert, bruijcker Willem Gijsbertsz,
  • 183: huijs en hofstede 2 hont – Willem Gijsberts Pijselman, bruijcker zelf.

Op 26 januari 1605 constitueert Willem Gijsbertsz Pijselman wonend inde Pijsel omtrent Werkhoven in verband met rekening sprekend op Weijntgen van Asch weduwe Johan van Wijck.

In 1610 Grote Keersmakerstiend aan Cornelis Joosten weert in de Beuch te Werkhoven, borgen Willem Gijsbertsz Pijselman en Jacob Cornelisz alle te Werkhoven.

Op 1 maart 1612 worden de huwelijkse voorwaarden opgesteld tussen Gijsbert Willemsz en Elijzabeth Gerrit Hendrickszdr weduwe van Willem Roeloffsz; door tussenspreken van Willem Gijsbertsz, Hubert Willemsz en Weijer Cornelisz, vanwege Gijsbert Willemsz en Hendrick Gerritsz, Peter Gerritsz en Willem Aelbertsz, vanwege Elijzabeth Gerrit Hendrickszdr. Inbreng bruidegom: 600 gl gereed geld. Inbreng bruid: de hofstede ofte werfken met huis en berg op Neder Zijderveld, waarin zij nu woont; nog 2 morgen op Bolgrije in 8 morgen, bezijden de hofstede van Gerrit Hendricksz.

Op 28 januari 1625 lijftochten Henrick Jansz van Schaijck moutmaker en borger Utrecht x Elijsabeth Willemsdr elkaar en testeren; vrij uit de lijftocht blijven 2100,- uit het goed van Elijsabeth vrsz, na haar dood te komen op Cornelis Willemsz Pijsel, Willem Cornelisz te Cothen, Maria Willemsdr huisvrouw van Steven Bastiaensz, Gijsbert Willemsz, Wijer Cornelisz en Jannichgen Willemsdr huisvrouw van Jacob Cornelisz elk 300,- en nog het jegenwoordige kint van Annichge Willemsdr ook 300,-. Haar erfgenamen al haar broers en zusters zowel van hele als van halven bedde. Van Schaijck’s erfgenamen zijn vader Jan Adriaensz van Schaijck oft zijn zusters en broers. Naast: wederroepen 9 april 1632 bij mij notaris; cf Houten januari 1619!

Op 29 maart 1642 herroept Nijesghen Gheerrijts Pijselmansdochter, weduwe van Cornelis Adriaensz Verkerck, het testament van 27 november 1634, behalve de voogdijstelling daarin gedaan in geval haar kinderen zonder kinderen na te laten overlijden. Toewijzing legaten aan Cornelis Willemsz Pijselman te Werkhoven, oom, de kinderen van Ghijsbert Willemsz Pijselman, oom, gewoond hebbende te Zijderveld, de zoon van Steven Sebastiaensz, in leven rademaker te Culemborg, Annichgen Willems Pijselman, gehuwd met Jacob Cornelisz, kuijper te Utrecht, tante, en benoeming tot haar enige erfgenamen de kinderen van Willem Pijselman, oom, in leven wonende te Cothen, de dochter van Wijer Cornelisz Pijselman, oom, in leven wonende te Heijcop Overleck.

 

Kinderen:

Gijsbert Willemsz Pijselman

Cornelis Willemsz Pijselman, schepen van Werkhoven (1654), overleden > 30 mei 1654

3  Maria Willems Pijselman. Gehuwd met Steven Bastiaensz, rademaker te Culemborg, overleden < 29 maart 1642

Elijsabeth Willems Pijselman, overleden juni 1634 (aangetekend 30 juni 1634), begraven in de Magdalenakapel te Utrecht. Gehuwd 9 januari 1619 voor het gerecht te Utrecht met Henrick Jansz van Schaijck

Annichgen Willems Pijselman, overleden > 29 maart 1642. Gehuwd 23 oktober 1619 voor het gerecht te Utrecht met Jacob Cornelisz, kuiper, zoon van Cornelis Jacobsz, overleden > 15 januari 1649