Dijck, Adrianus Gijsbertsz van (-<1667)

Adrianus Gijsbertsz van Dijck (de jongste), zoon van Gijsbert Adriaensz van Dijck en Gerrichje Gerrits Keijser, overleden < 1 juni 1667

Gehuwd met

Margareta Weijers, overleden < 3 juli 1675

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 7 mei 1653 vindt de scheiding plaats van de erfenis van Gijsbert Adriaensz van Dijck en Gerrichje Gerrits, beide te Jutphaas overleden. De erfgenamen zijn Aris Ghijsbertss van Dijck, Adriaen Ghijsbertss van Dijck den ouden, Anthonis Gijsbertss van Dijck, Adriaen Ghijsbertss van Dijck den jongen, Splinter Ghijsbertss van Dijck wonende te ’s Gravenhage, Jan Peters gehuwd met Dirckgen Ghijsberts van Dijck wonende in het Hoochlant lande van Iselsteijn, Cornelis Janss gehuwd met Marrichgen Ghijsberts van Dijck wonende te Werckhoven, en Herbert Adriaenss gehuwd met Maijchgen Ghijsberts van Dijck wonende te Breuckelen. Van de erfenis gaat 8 mergen ende 6 mergen lants gelegen in het Neereijnt van Jutphaes naar Anthonis Ghijsbertss van Dijck en Hooffgen Adriaensdr.

Op 1 juni 1667 verlenen Gijsbert Adriaenss van Dijck, 27 jaar, Ruth Gijsbertss van der Heull wonende op den Eijck, en de overige erfgenamen hun vader Adriaen van Dijck, toestemming tot het vestigen van een plecht van f 400 op 4 morgen land in het Nedereind van Jutphaas ten behoeve van Vincent van Dompselaer.

Op 3 juli 1675 dragen Rutger Ghijsbertss van der Huel, gehuwd met Grietge Adriaens van Dijck, en Aeltge Adriaens van Dijck, weduwe van Marten Ernsten van Lambalgen, hun erfdeel in de ouderlijke boedel over aan hun broer Ghijsbert Adriaenss van Dijck. Allen zijn knderen van Adriaen van Dijck en Grietge Wijers, in leven echtelieden.

 

Uit dit huwelijk:

Gijsbert Adriaens van Dijck, geboren 1639-1640, overleden > 31 mei 1700. Gehuwd met Aeltje Willems Worf, dochter van Willem Adriaensz Worff

Margareta van Dijck, geboren 6 april 1642 te Jutphaas, gedoopt 11 april 1642 RK te IJsselstein (get: Elisabeth Weijeri). Gehuwd met Rutger Gijsbertsz van der Heul

Gerarda van Dijck, geboren 27 januari 1644 te Jutphaas, gedoopt 28 januari 1644 RK te IJsselstein (get: Guilhelma Guilhelmi)

Johanna van Dijck, geboren 13 februari 1646 te Jutphaas, gedoopt 15 februari 1646 RK te IJsselstein (get: Cornelia Guilhelmi), overleden 1674-1675. Gehuwd op 20 april 1674 voor het gerecht te IJsselstein met Jan Luiten van Woerden

Aeltje Adriaents van Dijck