Brouwer, Pieter Coenraads (1765-1828)

Pieter Coenraads Brouwer, bierbrouwer / brasseur, meester brouwer, gardenier, zoon van Conraad Kuhn en Ytje Pytters, geboren 12 september 1765 en gedoopt 15 september 1765 te Sint Annaparochie (#), overleden 1 december 1828 te Sint Annaparochie (#)

Gehuwd op 19 juni 1791 te Sint Annaparochie (#) met

Antje Arjens Keijzer, dochter van Arjen Hendriks Keijzer en Hendrikje Pieters, gedoopt 5 februari 1764 te Vrouwenparochie (#), overleden 24 juni 1825 te Sint Annaparochie (#).

Na aanvankelijk als brouwersknecht te hebben gewerkt, wordt Pieter in 1800 genoemd als meester brouwer. Hij gebruikt vanaf dat moment ook Brouwer als achternaam. Hij is opgenomen in de ‘registres civiques’, een lijst met stemgerechtigden voor het kiezen van leden van de municipaliteit (soort gemeenteraad).

Pieter en Antje zijn redelijk vermogend, wat blijkt uit verschillende aankopen van onroerend goed tussen 1800 en 1807. In 1800 kopen ze ‘één en een vierden morgen kostelijk guardeniers land, gelegen aan de Noorderweg onder St. Anna ‘ voor en bedrag van 600 Carolus guldens (foto, Noorderweg begin 20e eeuw). In 1806 kopen ze van Baukje Claes een ‘huijsinge waar in twee kamers en een gang, een ruime schure en verder gerijflijkheden, mitsgarens een bleekveld, een agter erve met bomen en plantagie, en zulks met alle losse en vaste goederen, daar bij en aan de huijsinge behoorende’ voor een bedrag van eenduizend en vijfendertig Carolus guldens. Ze verhuren het huis nog tot mei 1807 aan Baukje Claes voor 5½ stuiver per jaar.

Ergens tussen 1807 en 1818 verruilt Pieter het brouwerschap voor het beroep van gardenier. Op 17 april 1816 koopt Pieter Coenraads Brouwer bouwland te Sint Annaparochie van Johannes Geerts Santhuisen voor de koopsom van fl 500. Op 25 november 1816 koopt hij twee huizen te Sint Annaparochie van Johannes Jacobs Brouwer, toehaak fl 550. Op 13 november 1817 verkoopt hij land te Sint Annaparochie aan Jan Klasen de Jong en zijn echtgenote Lijsbet Sijmens voor de koopsom van fl 450. Op 6 december 1817 verkopen Pieter Coenraads Brouwer te Sint Annaparochie en Yttje Filippus te Vrouwenparochie land te Vrouwenparochie aan Tijs Pieters Hoekstra en Pier Tijssen Hoekstra te Oudebildtzijl. Pieter Coenraads Brouwer, wonende te Sint Jacobiparochie, koopt op 12 september 1818 …? van Johan Valentijn Wilhelm en Etje Post. Op 4 september 1819 verkoopt hij een huis te Sint Annaparochie aan Pieter Jentzes Holwerda voor een koopsom van f 1050. Op 9 mei 1821 verkoopt Pieter Coenraads Brouwer, wonende te Sint Annaparochie en gehuwd met Antje Arjens Keier, ene huizinge c.a. voor de koopsom van fl 1000 aan Hendrik Martens Smit, wonende te Sint Annaparochie, gehuwd met Antje Reimers Dijkstra. Op 6 mei 1821 koopt Pieter Coenraads Brouwer een huis met erf voor de koopsom van fl 675 van Pieter Jentjes Holwerda.

Hij staat genoemd in het bevolkingsregister van 1825 (#).

Uit de memorie van nalatenschap van Pieter, opgemaakt na zijn dood in 1828, blijkt hij na te laten ‘een huijsinge No. 109, bestaande uit eene kamer’ en ‘bouwland groot een bunden en ruim veertig roeden’ allen staande aan de Noorderweg onder Sint Annaparochie. De erfenis wordt verdeeld onder Coenraad en Hendrikje en kleindochter  Lijsbet Arjens.

 

Uit dit huwelijk:

1  Ytje Pieters Brouwer, naaister, geboren 3 september 1792, gedoopt 30 september 1792 te Sint Annaparochie, overleden 17 januari 1826 te Sint Annaparochie (#). Gehuwd op 10 mei 1818 te Sint Annaparochie (#/#) met Minne Gerbens Dijkstra, gardenier, landbouwer, zoon van Gerben Minnes Dijkstra en Tjitske Jacobs, geboren 5 mei 1792 te Sint Annaparochie, overleden 9 februari 1850 te Leeuweradeel (#)

2  Arjen Pieters Brouwer

3  Coenraad Pieters Brouwer

4  Hendrikje Pieters Brouwer