Kuhn, Conraad (ca. 1730-1807)

Conraad Kuhn, soldaat in het 1e Bataljon van Oranje-Nassau, geboren ca. 1730, begraven 16 oktober 1807 te Sint Annaparochie (#)

Gehuwd op 8 juli 1759 te Sint Annaparochie (#) met

Trijntje Abrahams, gedoopt (?) 19 februari 1730 te Sint Annaparochie, overleden 1762-1763

Gehuwd op 30 juni 1763 te Sint Annaparochie (#) met

Ytje Pytters, dochter van Pytter Pytters en Antje Ydes, gedoopt 22 december 1743 te Sint Annaparochie (#), overleden < 1811

 

De herkomst van Conraad is (vooralsnog) onbekend, hij is waarschijnlijk van Duitse of Zwitserse afkomst.

Op 29 september 1752 wordt een groot aantal lidmaten ingeschreven in Sluis (in Zeeuws Vlaanderen), zijnde mannen en vrouwen van het 1e Bataljon van Oranje Nassau (#). Ze worden echter niet afzonderlijk genoemd. Conraad komt in 1759 van Sluis naar Sint Annaparochie. Het is niet duidelijk waarom hij naar Sint Annaparochie komt, maar mogelijk heeft dit te maken met Coenraad Peisel, jager voor de prins van Oranje in Het Bildt (en vernoemt hij zelfs een zoon en dochter naar Coenraad en diens vrouw Janke). Conraad is op 27 januari 1760 opgenomen als lidmaat van de gereformeerde gemeente in St Anna Parochie (#) en is vervolgens in 1769 en 1795 als lidmaat vermeld. Zijn eerste vrouw Trijntje Abrahams heeft op 9 mei 1755 belijdenis gedaan (#).

Conraad en Ytje kopen op 25 juli 1765 de helft van een een ‘deftige huijsinge en hovinge staande en gelegen aan de breede kant van de hoge buurt bij procr Gosling Appeldoorn in leeven bewoond geweest, behorende de wederhelfte aan de old schrijver M. Hulshuis in qualiteit als curator van Anske Claas Hulshuis van Appeldoorn’ voor een bedrag van vierhonderd veertig caroli gulden (#). Op 19 maart 1766 kopen zij een ‘uit der landt, een huijsinge en hovinge staande en geleegen op ’t oostend’ van St. Anna’ voor een bedrag van tweehonderd vijfentwintig caroli guldens ’te betalen in een termijn op den 12 maij 1766 met zilveren klinkende munte’ (#). Op 4 mei 1766 kopen ze van Steeven Walings het naastgelegen ‘huisinge hebbende de coopers ten oosten, de smodsgragt ten zuiden, Arjen Gerrits ten westen en den gemeene straat ten noorden’ voor een bedrag van vierhonderd dertig caroli gulden (#). Op 6 mei 1770 kopen ze ook het ten oosten gelegen huis van Coenraad Peisel ‘bestaande in een kamer , schuurtie met de agter erf daar bij behoorende staande en geleegen op ’t oost end in St Anna, voorts hebbende Lieuwe Jiles ten oosten en de coopers ten westen’ voor een bedrag van driehonderd tweeenveertig caroli gulden (#).

 

Uit het 1e huwelijk:

1  Antje Coenraads, gedoopt 2 november 1760 te Sint Annaprochie, begraven 13 augustus 1810 te Jacobiparochie. Gehuwd op 21 november 1790 te Sint Annaparochie met Johannes de Vries, geboren te Menaldum

2  Pytje Coenraads, gedoopt 28 maart 1762 te Sint Annaparochie

 

Uit het 2e huwelijk:

3  Pieter Coenraads Brouwer

4  Coenraad Coenraads, geboren 17 april 1770 en gedoopt 14 juni 1770 te Sint Annaparochie

5  Sjoerd Coenraads, geboren 26 maart 1774 en gedoopt 17 april 1774 te Sint Annaparochie, overleden 1774-1778

6  Janke Koenraads, arbeidster, geboren 12 november 1775 en gedoopt 26 november 1775 te Sint Annaparochie, overleden 27 april 1811 te Sint Annaparochie (#)

7  Sjoerd Coenraads, geboren 25 december 1778 en gedoopt 10 januari 1779 te Sint Annaparochie, overleden 1779-1783

8  Sjoerd Coenraads, geboren 24 december 1783 en gedoopt 22 februari 1784 te Sint Annaparochie