Keijzer, Arjen Hendriks (ca. 1735-1784)

Arjen Hendriks Keijzer, zoon van Hendrik Clasen Keijser en Pierkje Arjens, geboren ca. 1735, begraven 6-7 april 1784 te Vrouwenparochie

Gehuwd op 20 mei 1758 te Vrouwenparochie (#) met

Hendrikje Pieters, dochter van Pytter Ottes en Fopkje Eijntes, gedoopt 14 april 1737 te Vrouwenparochie (#), overleden 1778-1783

Gehuwd op 8 juni 1783 te Vrouwenparochie (#) met

Hendrikje Jans

 

Uit het 1e huwelijk:

1  Hendrik Arjens Keijzer, gedoopt 11 februari 1760 te Vrouwenparochie, overleden 1760-1768

2  Pietje Arjens Keijzer, arbeidster, geboren 1 februari 1761 en gedoopt 12 april 1761 te Vrouwenparochie, overleden 20 december 1824 te Tietjersteradeel. Gehuwd op 5 juni 1785 te Oentsjerk met Pieter Gossens Gosma, zoon van Gosse Pieters en Akke Eeltjes, geboren 2 februari 1752 te Oentsjerk, overleden 10 augustus 1818 te Oentsjerk

3  Antje Arjens Keijzer, geboren 29 oktober 1762 en gedoopt 5 februari 1763 te Vrouwenparochie, overleden 1762-1764

4  Antje Arjens Keijzer

5  Fopkje Arjens Keijzer, geboren 7 januari 1766 en gedoopt 26 januari 1766 te Vrouwenparochie, overleden 9 mei 1845 te Vrouwenparochie. Gehuwd op 8 juni 1815 te Ferwerderadeel met Jan Alberts Albertsma, landbouwer te Ferwerd, zoon van Albert Jans en Mentje Aukes, gedoopt 31 januari 1766 te Ferwerd, overleden 15 november 1828 te Ferwerderadeel

6  Hendrik Arjens Keijzer, slager, gardenier, geboren 8 maart 1768 en gedoopt 24 april 1768 te Vrouwenparochie, overleden 22 juli 1853 te Het Bildt. Gehuwd op 6 september 1801 te Vrouwenparochie met Jeltje Sierds de Jong, werkvrouw, dochter van Sierd Feddriks en Aaltje Jacobs, geboren 28 augustus 1775 en gedoopt 17 september 1775 te Sint Annaparochie, overleden 18 juni 1853 te Het Bildt

7  Lijsbet Arjens Keijzer, dienstmeid, geboren 13 oktober 1770 en gedoopt 23 december 1770 te Vrouwenparochie, overleden 1 november 1823 te Het Bildt

8  Pytje Arjens Keijzer, geboren 4 september 1774 en gedoopt 30 oktober 1774 te Vrouwenparochie, overleden 24 mei 1825 te Het Bildt. Gehuwd op 14 mei 1797 te  Sint Annaparochie met Johannes Geerts Santhuizen, agent van politie te Sint Annaparochie, zoon van Geert Hermens en Rinsje Cornelis, geboren 1 augustus 1768 te Sint Jacobiparochie en gedoopt 25 september 1768 te Sint Annaparochie, overleden 27 augustus 1844 te Het Bildt

9  Trijntje Arjens Keijzer, geboren 23 februari 1778 en gedoopt 12 april 1778 te Vrouwenparochie

 

Uit het 2e huwelijk:

10  Arjen Arjensz Keijzer, geboren 4 april 1784 en gedoopt 30 mei 1784 te Vrouwenparochie, overleden 18 januari 1808 en begraven 3 februari 1808 te Vrouwenparochie. Gehuwd op 11 september 1803 te Vrouwenparochie met Neeltje Kornelis Boterhoek, arbeidster, geboren te Vrouwenparochie